Byla eI-5245-790/2016
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Marius Bajoras, dalyvaujant atsakovo atstovei Daivai Brazauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. L. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės miškų tarnybos, dėl žalos atlyginimo priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas A. L. skundu (b. l. 1-6) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 2383 Eur turtinės ir 300 Eur neturtinės žalos atlyginimą. Nurodo, kad Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Klaipėdos teritorinio poskyrio vyriausiasis specialistas A. R. 2014-05-29 A. L. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą AM Nr. 086742 dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 621 straipsnio 2 dalyje, dėl to, kad pareiškėjas 2014 m. vasario mėnesį VĮ Kretingos miškų urėdijos Šernų girininkijos 952 kv. ( - ) sklype, kadastrinis Nr. ( - ), UAB „Gargždų hidrostatyba“ nuosavybės teise priklausančioje žemėje 0,34 ha plote nurodė darbų vadovui K. T. iškirsti jauną mišką – 11,9 ktm žalių medžių, tuo padarydamas žalą aplinkai. Tokiais veiksmais pareiškėjas kaltintas pažeidęs Miškų įstatymo 9 straipsnio 5 ir 6 dalis. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Klaipėdos teritorinio poskyrio 2014-06-05 nutarimu pagal ATPK 621 straipsnio 2 dalį skirta 3000 Lt bauda. Pareiškėjas šį nutarimą apskundė ir Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014-10-30 nutartimi administracinėje byloje Nr. II-33-838/2014) jo skundą tenkino, minėtą nutarimą panaikino ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukė. Atsakovo atstovas šią teismo nutartį apskundė. Klaipėdos apygardos teismas galutiniu ir neskundžiamu 2015-01-15 nutarimu administracinėje byloje Nr. ATP-34-107/2015 konstatavo, jog Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-10-30 nutartis yra teisėta ir pagrįsta, tačiau apylinkės teismas suklydo priėmęs ne nutarimą, o nutartį, šią klaidą ištaisė - Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-10-30 nutartį panaikino ir priėmė nutarimą: Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Klaipėdos teritorinio poskyrio 2014-06-05 nutarimą panaikino ir administracinio teisės pažeidimo bylą dėl pažeidimo, numatyto ATPK 621 straipsnio 2 dalyje nutraukė. Pareiškėjas teigia, kad dėl nepagrįsto Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Klaipėdos teritorinio poskyrio nutarimo patyrė išlaidas teisinei advokatų pagalbai apmokėti. Už teisinę pagalbą administracinėse bylose jis 2014-09-17 advokatų kontorai Šikšniutė, Šukys ir parneriai LEXTAL sumokėjo 420,53 Eur (1452,00 Lt), 2014-10-02 sumokėjo 420,53 Eur (1452,00 Lt), 2015-05-26 sumokėjo 1016,28 Eur. Taip pat pareiškėjas šiai advokatų kontorai už kitoje byloje teiktas paslaugas 2014-02-04 buvo sumokėjęs 2420 Lt, iš kurių, dalies paslaugų ankstesnėje byloje nesuteikus, 1815 Lt (525,66 Eur) suma buvo įskaityta už 2014-06-19 sąskaitoje nurodytas šioje administracinėje byloje suteiktas paslaugas. Iš viso už teisines paslaugas, advokatės kelionės iš Vilniaus į Klaipėdą išlaidų kompensaciją, pareiškėjas sumokėjo 2383 Eur. Šią sumą pareiškėjas laiko jo patirtais nuostoliais, nes pareiškėjui žala buvo padaryta (nuostoliai atsirado) dėl valstybės valdžios institucijos neteisėtų aktų (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnis). Klaipėdos apygardos teismas 2015-01-15 nutarime, patikrinęs bylą įrodymų vertinimo aspektu, konstatavo, jog Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-10-30 sprendimas, kuriuo buvo nutraukta administracinio teisės pažeidimo byla pareiškėjo atžvilgiu, yra teisėtas ir pagrįstas. Klaipėdos rajono apylinkės teismas, panaikindamas Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Klaipėdos teritorinio poskyrio 2014-06-05 nutarimą ir nutraukdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, konstatavo, jog žemės sklypas, kuriame vyko valymo darbai, nėra miško žemė, nebuvo atlikta veiksmų, kuriais žalojamas ar naikinamas miškas, todėl teismas administracinio teisės pažeidimo teiseną nutraukė, nesant teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (ATPK 250 straipsnio 1 punktas). Šios administracinio teisės pažeidimo byloje nustatytos aplinkybės Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 58 straipsnio 2 dalies taikymo prasme vertintinos kaip neįrodinėtinos ir liudija, jog Valstybinės miškų tarnybos įgaliotas pareigūnas, pripažindamas pareiškėją kaltu ATPK 621 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo padarymu ir 2014-06-05 nutarimu skirdamas jam administracinę nuobaudą, neveikė taip, kaip pagal įstatymus ir kitus teisės aktus šis valstybės valdžios institucijos pareigūnas privalėjo veikti, t. y. netinkamai vykdė Valstybinei miškų tarnybai nustatytus uždavinius dėl teisės pažeidimų atskleidimo ir tyrimo, pažeidė ATPK nustatytus konkrečius reikalavimus, susijusius su administracinio teisės pažeidimo bylų nagrinėjimu ir įrodymų vertinimu (ATPK 248, 256, 257 straipsniai, 284 straipsnio 1 dalis, 250 straipsnio 1 punktas), taip pat bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai bei rūpestingai, traukiant konkretų asmenį administracinėn atsakomybėn. Tai leidžia teigti, kad pareiškėjui žala atsirado būtent dėl valdžios institucijos – atsakovo, neteisėtų veiksmų (neveikimo), todėl egzistuoja CK 6.271 straipsnyje numatytų sąlygų visuma valstybės deliktinei atsakomybei atsirasti. Valstybinės miškų tarnybos pareigūnų neteisėta veika pasireiškė teisės aktų, reglamentuojančių Valstybinės miškų tarnybos veiklą, ATPK nuostatų, reglamentuojančių administracinių pažeidimų bylų procesą, pažeidimu, nes nesilaikyta įstatyme nustatytos administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos nagrinėjimo taisyklių, pareiškėjo veika nepagrįstai buvo kvalifikuota ir nuobauda skirta pagal ATPK 621 straipsnio 2 dalį, pareiškėjo atžvilgiu surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą bei nutarimą, nebuvo laikytasi ATPK 284 straipsnio 1 dalies, 286 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų imperatyvių reikalavimų, dėl ko buvo priimtas nutarimas, kuriuo pareiškėjas buvo nubaustas administracine nuobauda. Pareiškėjas buvo neteisėtai patrauktas administracinėn atsakomybėn ir nubaustas priimant 2014-06-05 nutarimą, pareiškėjas patyrė turtinę 2383 Eur dydžio žalą, kadangi dėl nuobaudos panaikinimo turėjo bylinėtis teismuose, tai lėmė nurodyto dydžio išlaidas teisinei pagalbai. Pareiškėjo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra jo turto netekimas, taigi tokios išlaidos laikytinos nuostoliais CK 6.249 straipsnio prasme. Šie nuostoliai, susiję su teisinės pagalbos teikimu administracinio teisės pažeidimo byloje, pagal savo pobūdį tiesiogiai sietini su nurodytais neteisėtais veiksmais, todėl egzistuoja priežastinis ryšys tarp pareiškėjo nurodytų neteisėtų veiksmų ir jam padarytų nuostolių nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą. Pareiškėjo patirtos išlaidos teisinei pagalbai apmokėti yra protingo dydžio, atitinka šių išlaidų atsiradimo metu galiojusių 2004-04-02 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatytus kriterijus.

4Atsakovo atstovas Valstybinė miškų tarnyba atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 43-46) su skundu sutinka iš dalies. Nurodo, kad atsakovas turi atlyginti šalies, kurios naudai priimtas sprendimas išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, tačiau turėtos išlaidos turi būti pagrįstos ir įrodytos. Priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos pagal pareiškėjo 2014-06-18 sudarytą teisinių paslaugų sutartį su advokate Lina Šikšniūte-Vaitiekūniene. Atsakovo atstovo nuomone, išlaidos paskaičiuotos nesivadovaujant 2004-04-02 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių. Teigia, kad pareiškėjas nepateikė išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo, todėl atsakovo atstovas negali iš esmės įvertinti konkretaus išlaidų dydžio ir pasisakyti dėl jų priteisimo. Pažymi, kad paskutinis išlaidų apmokėjimą patvirtinantis dokumentas 1016,28 Eur sumai yra 2015-05-26, kai galutinis ir neskundžiamas Klaipėdos apygardos teismo nutarimas byloje priimtas 2015-01-15. Mano, kad pareiškėjo turėtos išlaidos, susijusios su advokato teisine pagalba administracinio teisės pažeidimo byloje turėtų būti išieškomos Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka, o ne pagal CK 6.271 straipsnį.

5Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė skundą atmesti.

6Skundas iš dalies tenkintinas.

7Pareiškėjas reiškia reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, kurios atsiradimą sieja su atsakovo atstovo veiksmais vykdant teisės aktais priskirtas funkcijas bei tiriant administracinio teisės pažeidimo aplinkybes. Atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, numato CK 6.271 straipsnis. Ginčus dėl žalos atlyginimo pagal CK 6.271 straipsnį nagrinėja administraciniai teismai (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Esant tokioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į Specialiosios teisėjų kolegijos formuojamą praktiką (pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 18 d. nutartis Nr. T-2-2014, 2014 m. gegužės 12 d. nutartis byloje Nr. T-68-2014), byla nagrinėtina administraciniame teisme.

8Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad administracinių teisės pažeidimų bylų tyrimas ir nagrinėjimas nelaikytinas viešuoju administravimu. Tačiau kartu pripažįstama, kad valstybės institucijų veiksmais padaryta turtinė ir neturtinė žala administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje gali būti atlyginama pagal CK 6.271 straipsnį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-689/2003, 2007 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-822/2007, 2010 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-155/2010, 2010 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-207/2010, 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-159/2011, 2014 m. balandžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1093/2014).

9Neteisėtumo CK 6.271 straipsnio prasme konstatavimui reikia nustatyti, kad valdžios institucijos darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, paviršutiniškai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Sprendžiant dėl atitinkamos valstybės valdžios institucijos (jos pareigūnų) veikos neteisėtumo, kiekvienu atveju yra būtina nustatyti, kokios konkrečios teisės normos, kurios reglamentuoja skundžiamos institucijos veiklą, buvo pažeistos, kaip būtent šie pažeidimai pasireiškė asmens, teigiančio, kad jis dėl tokių veiksmų (neveikimo) patyrė žalą, atžvilgiu, taip pat tai, ar atitinkamos pasekmės atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų.

10ATPK 284 straipsnio 1 dalies bei 286 straipsnio 2 dalies nuostatų turinys, jį vertinant kartu su ATPK 248 ir 257 straipsniais, reikalaujančiais visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes bei tinkamai įvertinti surinktus įrodymus, leidžia daryti išvadą, jog administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis pareigūnas privalo išsamiai išnagrinėti visas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, nustatyti visus administracinio teisės pažeidimo sudėties elementus ir tik tuomet priimti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo skiriama administracinė nuobauda.

11Iš bylos medžiagos matyti, kad Valstybinės miškų tarnybos pareigūnas 2014-05-29 surašė pareiškėjo atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl ATPK 621 straipsnio 2 dalyje numatytos pažeidimo padarymo. Pareiškėjas buvo kaltinamas pažeidęs Miškų įstatymo 9 straipsnio 5 ir 6 dalių nuostatas, t. y. 2014 m. vasario mėnesį VĮ Kretingos miškų urėdijos Šernų girininkijos 952 kv. ( - ) sklype, kadastrinis Nr. ( - ), UAB „Gargždų hidrostatyba“ nuosavybės teise priklausančioje žemėje 0,34 ha plote nurodęs darbų vadovui K. T. iškirsti jauną mišką – 11,9 ktm žalių medžių, tuo padarydamas žalą aplinkai (b. l. 30-31).

12Valstybinės miškų tarnybos pareigūnas 2014-06-04, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, kad pareiškėjas pažeidė Miškų įstatymo 9 straipsnio 5, 6 dalis ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 621 straipsnio 2 dalyje, ir paskyrė pareiškėjui 3000 Lt baudą (b. l. 32-33).

13Įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-15 nutarimu Valstybinės miškų tarnybos 2014-06-05 nutarimas, kuriuo pareiškėjas pagal ATPK 621 straipsnio 2 dalį nubaustas 3000 Lt bauda, panaikintas ir administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta (b. l. 9-15). Iš šio nutarimo turinio matyti, kad Valstybinė miškų tarnyba nepagrįstai teritoriją, kurioje buvo iškirsti medžiai, laikė mišku, todėl pareiškėjo veiksmuose nebuvo ATPK 621 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo sudėties elementų.

14Taigi, darytina išvada, kad Valstybinės miškų tarnybos pareigūnas, 2014-06-04 nutarimu nubaudęs pareiškėją už ATPK 621 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo padarymą, netinkamai vykdė ATPK nustatytas funkcijas, nes visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai neišaiškino bylos aplinkybių, netinkamai įvertino surinktus įrodymus, dėl to nepagrįstai nustatė pareiškėjo veikoje esant administracinio teisės pažeidimo sudėties elementus. Pažymėtina, kad Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Aplinkos ministerijos, skirta valstybės politikai aplinkos ministrui pavestoje gamtos išteklių (tai yra miškų) valdymo srityje įgyvendinti, ji tvarko Lietuvos Respublikos miškų kadastrą, atlieka valstybinę miškų inventorizaciją atrankos metodu ir miškų apskaitą ir atlieka kitas funkcijas (Miškų įstatymo 5 straipsnio 3 dalis). Taigi šios specializuotos institucijos pareigūnai pagal užimamas pareigas privalo išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius miškotvarką, atitinkamai, vykdydami ATPK 621 straipsnyje numatytų pažeidimų nustatymo ir tyrimo funkciją, surinkti pakankamus įrodymus tam, kad pagrįsti, jog medžiai iškirsti būtent miške, kaip jis suprantamas Miškų įstatyme. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai nagrinėjamu atveju neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, todėl egzistuoja neteisėti veiksmai kaip civilinės atsakomybės sąlyga. Atsakovo atstovas atsiliepime į skundą šios civilinės atsakomybės sąlygos egzistavimo iš esmės neneigia.

15Valstybės civilinė atsakomybė pagal CK 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda ne tik esant neteisėtiems veiksmams, bet ir teisės pažeidimu padarytai žalai (CK 6.249 straipsnis) bei priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (CK 6. 247 straipsnis). Nagrinėjamu atveju pareiškėjo neteisėtas patraukimas administracinėn tiesiogiai turėjo įtakos pareiškėjo teisėms, laisvėms ir interesams, t. y. Valstybinės miškų tarnybos pareigūnams neįvykdžius įstatyme nustatytų pareigų, pareiškėjas patyrė turtinę žalą, kadangi dėl administracinės nuobaudos panaikinimo jis turėjo kreiptis į teismą, o tai lėmė neišvengiamas išlaidas advokato pagalbai.

16Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad pareiškėjas dėl atstovavimo administracinio teisės pažeidimo byloje 2014-06-18 sudarė teisinių paslaugų sutartį su advokatų kontora Šikšniūtė, Šukys ir partneriai LEXTAL (b. l. 25-28). Advokatė Lina Šikšniūtė-Vaitiekūnienė ir advokato padėjėja Gintarė Voleikienė šios sutarties pagrindu teikė pareiškėjui teisines paslaugas administracinio teisės pažeidimo byloje. Iš teismui pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų ir mokėjimo dokumentų matyti, kad pareiškėjas už skundo teismui parengimą pagal 2014-06-19 sąskaitą (b. l. 21) sumokėjo advokatų kontorai 1815 Lt arba 525,66 Eur (b. l. 22, 23), už atstovavimą teismo posėdžiuose pagal 2014-09-15 ir 2014-09-19 sąskaitas (b. l. 16, 29) sumokėjo 2904 Lt arba 841,06 Eur (b. l. 17-18), už susipažinimą su bylos medžiaga, pasirengimą bylos nagrinėjimui, atstovavimą pagal 2014-10-13 sąskaitą (b. l. 24) sumokėjo 1089 Lt arba 315,40 Eur (b. l. 19), už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą pagal 2015-01-13 sąskaitą (b. l. 20) sumokėjo 700,88 Eur (b. l. 19), viso 2383 Eur.

17Teismas konstatuoja, kad pareiškėjo už skundo teismui parengimą sumokėta 1815 Lt arba 525,66 Eur suma atitinka bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą ir kitas reikšmingas aplinkybes, ji neviršija dydžių, kurie nustatyti Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (redakcija, galiojusi iki 2015-03-20, toliau – Rekomendacijos) 8.2 punkte. Ši suma vertintina kaip racionali ir pagrįsta, todėl priteistina pareiškėjui iš atsakovo.

18Pagal Rekomendacijų 8.18 punktą už vieną atstovavimo valandą teisme maksimalus priteistinas dydis – 0,15 MMA. Rekomendacijų 5 punktas nustato, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje pareiškėją 2014-09-11 teismo posėdžio metu atstovavo atstovė advokato padėjėja Gintarė Voleikienė, posėdis truko 35 min. (pagal Rekomendacijų 9 punktą apvalinama iki 1 val.), todėl maksimali priteistina už šias paslaugas suma sudaro 120 Lt arba 34,75 Eur (1 × 0,15 × 0,8 × 1000 Lt). Pareiškėją 2014-09-22 teismo posėdžio metu atstovavo advokatė Lina Šikšniūtė-Vaitiekūnienė, posėdis truko 55 min. (skaičiuojant nuo numatyto posėdžio pradžios laiko), todėl maksimali priteistina už šias paslaugas suma sudaro 150 Lt arba 43,44 Eur (1 × 0,15 × 1000 Lt). 2014-10-16 posėdyje pareiškėją taip pat atstovavo advokatė Lina Šikšniūtė-Vaitiekūnienė, posėdis truko 38 min. (apvalinama iki 1 val.), taigi maksimali priteistina už šias paslaugas suma sudaro 155,25 Lt arba 44,96 Eur (1 × 0,15 × 1035 Lt). Viso už atstovavimą maksimali priteistina suma sudaro 123,15 Eur (34,75+43,44+44,96). Pastebėtina, kad remiantis Rekomendacijų 3 punktu advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas įrodymais nepagrindė atstovų turėtų kelionės išlaidų vykstant iš Vilniaus, kur registruota advokatų kontora, į Gargždus, kuriame vyko teismo posėdžiai, kita vertus, nagrinėjamu atveju nebuvo pagrįsta, kaip reikalauja Rekomendacijos, advokato iš kitos vietovės dalyvavimo būtinybė. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo už atstovavimą teismo posėdžiuose pagal 2014-09-15 ir 2014-09-19 sąskaitas sumokėta 2904 Lt arba 841,06 Eur suma ir už susipažinimą su bylos medžiaga, pasirengimą bylos nagrinėjimui, atstovavimą pagal 2014-10-13 sąskaitą sumokėta 1089 Lt arba 315,40 Eur suma vertintina kaip pernelyg didelė, neracionali, neatitinkanti Rekomendacijose nustatytų dydžių, todėl mažintina iki 123,15 Eur. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kai kurios Rekomendacijų 8 punkte tiesiogiai neminimos teisinės paslaugos atitinkamais atvejais gali būti nelaikomos savarankiškomis ir už jų teikimą patirtos išlaidos gali būti atskirai nepriteisiamos, teismui įvertinus bylos medžiagą ir pripažinus, kad jos įeina į atskirų paslaugų, išvardytų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-19/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245-/2012). Nagrinėjamu atveju teismas vertina, kad susipažinimas su bylos medžiaga, pasirengimas bylos nagrinėjimui, nurodytas 2014-10-13 sąskaitoje, nelaikytinos savarankiškomis teisinėmis paslaugomis, nes jos neatsiejamai susiję su atstovavimu teismo posėdžiuose.

19Remiantis Rekomendacijų 8.11 punktu, už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą maksimali priteistina suma sudaro 1,5 MMA. Atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo metu (2015-01-13) galiojo MMA dydis 300 Eur, todėl maksimali priteistina suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą sudaro 450 Eur. Kadangi pareiškėjo sumokėta 700,88 Eur suma neatitinka Rekomendacijose numatyto maksimalaus priteistino dydžio, ji vertintina kaip pernelyg didelė, neracionali, todėl mažintina iki 450 Eur.

20Dėl išdėstytų argumentų, pareiškėjui iš atsakovo priteistina 1098,81 Eur suma turtinei žalai atlyginti (525,66 Eur + 123,15 Eur + 450 Eur), o reikalavimas priteisti didesnę sumą vertintinas kaip neatitinkantis racionalumo, protingumo kriterijų, todėl atmestinas kaip nepagrįstas.

21Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį, neturtinė žala – tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva ir teismo funkcija yra patikrinti reikalavimo pagrįstumą bei, jei jis pripažįstamas pagrįstu, nuspręsti, kokia suma pinigais gali būti teisinga ir protinga satisfakcija padarytai žalai atlyginti, jei asmens teisės pažeidimo pripažinimas teismo sprendimu nėra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą.

22Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, kad dėl nepagrįstai inkriminuoto teisės pažeidimo jis patyrė dvasinį sukrėtimą, išgyvenimus, nerimą, nuogąstavo dėl didelės jam skirtos baudos ir reikalavimo atlyginti turtinę žalą aplinkai, patyrė nepatogumų, nes buvo priverstas ieškoti teisinės pagalbos, patyrė kelionės išlaidas į Vilnių, turėjo atsitraukti nuo ūkio darbų, sukelti nepatogumų šeimai.

23Teismas konstatuoja, kad pareiškėjui buvo paskirta didelė bauda, tariamo pažeidimo pagrindu pareikštas reikalavimas atlyginti didelę padarytos žalos aplinkai sumą (b. l. 7). Akivaizdu, kad pareiškėjas dėl to patyrė neigiamus dvasinius išgyvenimus. Dėl paskirtos nuobaudos apskundimo proceso pareiškėjas patyrė nepatogumus, susijusius su teisinės pagalbos paieškomis, dalyvavimu teismo procese. Taigi, teismo vertinimu, pareiškėjas patyrė tokio intensyvumo neigiamus išgyvenimus, kuriuos yra pagrindas įvertinti pinigais, o patirta neturtinė žala negali būti kompensuojama vien tik pareiškėjo teisių pažeidimo pripažinimu.

24Teismas, įvertinęs aplinkybes, kad neteisėti atsakovo veiksmai netruko ilgą laiką, nebuvo itin intensyvūs, pareiškėjo patraukimas administracinėn atsakomybėn nesukėlė negrįžtamų turtinio ar neturtinio pobūdžio pasekmių, pareiškėjas byloje nepateikė duomenų, kad dėl to patyrė realių sveikatos problemų, atsižvelgęs į teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijus, į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką panašiose bylose (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-226-552/2016, 2015 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1192-492/2015, kt.), konstatuoja, kad pareiškėjo neturtinius praradimus teisingai kompensuos 150 eurų sumos priteisimas.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

26pareiškėjo A. L. skundą iš dalies patenkinti.

27Priteisti pareiškėjui A. L., a. k. ( - ) iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės miškų tarnybos, juridinio asmens kodas 302471705, 1098,81 Eur (vieną tūkstantį devyniasdešimt aštuonis eurus aštuoniasdešimt vieną euro centą) turtinės žalos atlyginimą ir 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) neturtinės žalos atlyginimą.

28Kitą skundo dalį atmesti.

29Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Marius Bajoras, dalyvaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. pareiškėjas A. L. skundu (b. l. 1-6) kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Atsakovo atstovas Valstybinė miškų tarnyba atsiliepimu į pareiškėjo... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė skundą atmesti.... 6. Skundas iš dalies tenkintinas. ... 7. Pareiškėjas reiškia reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos... 8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 9. Neteisėtumo CK 6.271 straipsnio prasme konstatavimui reikia nustatyti, kad... 10. ATPK 284 straipsnio 1 dalies bei 286 straipsnio 2 dalies nuostatų turinys, jį... 11. Iš bylos medžiagos matyti, kad Valstybinės miškų tarnybos pareigūnas... 12. Valstybinės miškų tarnybos pareigūnas 2014-06-04, išnagrinėjęs... 13. Įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-15 nutarimu Valstybinės... 14. Taigi, darytina išvada, kad Valstybinės miškų tarnybos pareigūnas,... 15. Valstybės civilinė atsakomybė pagal CK 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda ne... 16. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad pareiškėjas dėl atstovavimo... 17. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjo už skundo teismui parengimą sumokėta... 18. Pagal Rekomendacijų 8.18 punktą už vieną atstovavimo valandą teisme... 19. Remiantis Rekomendacijų 8.11 punktu, už atsiliepimo į apeliacinį skundą... 20. Dėl išdėstytų argumentų, pareiškėjui iš atsakovo priteistina 1098,81... 21. Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį, neturtinė žala – tai asmens fizinis... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, kad dėl nepagrįstai inkriminuoto... 23. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjui buvo paskirta didelė bauda, tariamo... 24. Teismas, įvertinęs aplinkybes, kad neteisėti atsakovo veiksmai netruko ilgą... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 26. pareiškėjo A. L. skundą iš dalies patenkinti.... 27. Priteisti pareiškėjui A. L., a. k. ( - ) iš atsakovo Lietuvos valstybės,... 28. Kitą skundo dalį atmesti.... 29. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...