Byla T-104-753/2012
Dėl nuteistojo A. V. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos ir susipažinusi su nuteistojo A. V. asmens byla 6778/A ( 1 tomas)

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, sekretoriaujant Nijolei Agurkienei, dalyvaujant prokurorui Tomui Buškevičiui, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos atstovui būrio viršininkui Mariui Pajarskui, dalyvaujant nuteistajam A. V.,

2išnagrinėjo teismo posėdyje Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje administracijos teikimą dėl nuteistojo A. V. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos ir susipažinusi su nuteistojo A. V. asmens byla 6778/A ( 1 tomas) , ir

Nustatė

3A. V., gim. ( - ), nuteistas 2006-07-28 Jungtinės Karalystės Karališkojo Mančesterio teismo nuosprendžiu pagal Jungtinės Karalystės 1977 m. Baudžiamosios teisenos įstatymo 1 dalį, dėl 1979 m. muitinės ir akcizų tarnybos valdymo įstatymo 170 skyriaus pažeidimo (neskiriant atskiros bausmės) ir pagal Jungtinės Karalystės 1977 m. Baudžiamosios teisenos įstatymo 1 dalį, dėl 1968 m. Įstatymo dėl šaunamųjų ginklų pagrindinės dalies 1 d. pažeidimo, galutinė bausmė – 14 m. laisvės atėmimo.

42010-04-29 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutartimi suderinta nuteistajam A. V. Jungtinės Karalystės Karališkojo Mančesterio teismo 2006-07-28 nuosprendžiu , pagal Jungtinės Karalystės 1977 m. Baudžiamosios teisenos įstatymo 1 dalį, dėl 1968 m. Įstatymo dėl šaunamųjų ginklų pagrindinės dalies 1 dalies pažeidimo paskirta bausmė, su Lietuvos Respublikos BK 253 str. 2 d. ir paskirta 8 m. laisvės atėmimo bausmė, jos pradžią laikant 2006- m. liepos 28 d., į paskirtą bausmę įskaityta 360 kardomojo kalinimo ( suėmimo) dienų, bausmę atliekant pataisos namuose.

52010-09-27 Vilniaus apygardos teismo nutartimi pakeista Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010-04-29 nutartis, nuteistajam A. V. , nuteistam Jungtinės Karalystės Karališkojo Mančesterio teismo 2006-07-28 nuosprendžiu pagal Jungtinės Karalystės 1977 m. Baudžiamosios teisenos įstatymo 1 dalį, dėl 1979 m. muitinės ir akcizų tarnybos valdymo įstatymo 170 skyriaus pažeidimo prilygino nusikalstamai veikai, numatytai LR BK 199 str.2d., ir nustatė bausmę - 10 m. laisvės atėmimo, vadovaujantis BK 63 str. 5d. 1p. šią bausmę apėmimo būdu, subendrino su bausme, nustatyta pagal LR BK 253 str.2 d., ir paskyrė subendrintą bausmę laisvės atėmimą 10 m., bausmę atliekant pataisos namuose.

62011-03-15 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2010-09-27 nutartis ir palikta galioti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010-04-29 nutartis.

7Anksčiau neteistas.

8Bausmės pradžia: 2006-07-28; bausmės pabaiga: 2013-08-02.

9Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos administracija teikimu bausmių vykdymo kodekso 157 str. 3 d. 3 p. pagrindu prašo nuteistąjį A. V. lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, nes jis atliko įstatyme nustatytą 2/3 dalį bausmės, bausmę atlieka paprastojoje grupėje.

10Prokuroras teismo posėdžio metu siūlė teikimą atmesti.

11Teikimas netenkintinas.

12Pagal įstatymą lygtiniam paleidimui nepakanka, kad būtų atlikta atitinkama bausmės dalis, o paleidimas atlikus tam tikrą dalį bausmės teismui nėra privalomas. LR Bausmių vykdymo kodekso 157 str. 1 d. numatyta sąlyga, kad gali būti lygtinai paleisti tik tokie asmenys, kuriuos įmanoma toliau taisyti neizoliuotus nuo visuomenės, bet prižiūrimus. Tokia išvada yra būtina, sprendžiant ar asmuo gali būti lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos.

13Susipažinus su nuteistojo pateikta asmens byla Nr.6778/A matyti, kad perdavimas iš Jungtinės Karalystės į Lietuvos Respubliką bausmės tęstinumui buvo pradėtas nuteistojo A. V. iniciatyva ( asmens bylos Nr.12,27). Nuteistasis A. V. pristatytas į Lukiškių Tardymo izoliatorių –kalėjimą 2010-02-26 ( asmens bylos lapo Nr.29-32).

14Pravieniškių pataisos namų –atvirosios kolonijos ( tuomet 2PN) A. D. 2010-10-22 nutarimu Nr. 68-1618, nuteistajam paskirta nuobauda pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymas be eilės ( asmens bylos lapo Nr.78), nes nuteistasis 2010-10-21 padarė bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą-skirstymo į būrius ir lokalinius sektorius komisijos posėdžio metu nuteistajam įstaigos administracija pasiūlė darbą valgykloje, kurį nuteistasis sutiko dirbti, tačiau jį nuvedus į būrį, pastarasis būdamas būrio viršininko kabinete, pareiškė, kad kategoriškai atsisako dirbti bet kokį įstaigos administracijos siūlomą darbą. Taip pat nuteistasis buvo iškviestas į socialinės reabilitacijos skyrių, kur jam buvo pasiūlyta eiti apžiūrėti darbo vietos, tačiau jis kategoriškai atsisakė tai daryti, pareikšdamas, kad atsisako dirbti bet kokį įstaigos administracijos siūlomą darbą. Tuo nuteistasis pažeidė LR BVK 125 str. „Nuteistųjų įtraukimas į darbą“1 d.“Kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis privalo dirbti, jeigu jam darbą siūlo pataisos įstaigos administracija“(asmens bylos lapo Nr.78), o nuteistojo atsisakymą dirbti patvirtina jo 2010-10-21 rašytinis paaiškinimas ( asmens bylos lapo Nr.81). Pravieniškių pataisos namų –atvirosios kolonijos ( 2PN) direktoriaus A. D. 2010-10-25 nutarimu Nr.68-1623 nuteistajam A. V. buvo paskirta nuobauda 15 parų uždarymas į baudos izoliatorių, nes 2010-10-22 vykdant paskirtą nuteistajam drausminę nuobaudą –pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymą be eilės ( 2010-10-22 Drausmės komisijos posėdžio protokolas Nr.13-6550) nuteistajam buvo nurodyta be eilės išplauti 3-ojo koridoriaus grindis, tačiau nuteistasis kategoriškai atsisakė vykdyti šį teisėtą pareigūnų reikalavimą , ir tuo nuteistasis pažeidė LR BVK 110 str.1d.2p „Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji privalo vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus“ ( asmens bylos lapo Nr.86), ką patvirtina nuteistojo asmens byloje esantis A. V. 2010-10-22 rašytinis paaiškinimas ( asmens bylos lapo Nr.90).2010-12-08 pataisos namų direktoriaus A. D. nutarimu Nr.68-1860 nuteistajam A. V. paskirta nuobauda –uždraudimas 1 mėn. pirkti maisto produktus ( asmens bylos lapo Nr.93), už tai , kad 2010-12-07 jis padarė bausmės režimo reikalavimų pažeidimą-06.45 val. buvo rastas gulintis lovoje, o pareikalavus nuteistojo pateikti asmens identifikavimo ženklą, pastarasis nevykdė šio teisėto pareigūno reikalavimo, ir tik po pakartotinio reikalavimo pateikti asmens identifikavimo ženklą, nuteistasis išėmė ženklą iš striukės, kuri buvo pakabinta gyvenamojoje patalpoje esančioje spintoje, tuo pažeidęs LR VBK 110 str.1d.1p, 2pbei PĮ VTT 73.1 p.( asmens bylos lapo Nr.93). 2010-12-17 Pravieniškių pataisos namų direktoriaus A. D. nutarimu Nr.68-1921, nuteistajam A. V. paskirta nuobauda -15 parų uždarytas į baudos izoliatorių, nes 2010-12-15 nuteistasis padarė bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą, nes 09.30 val. jis buvo sulaikytas išeinantis iš 4-ojo būrio prausyklos, ir lipantis į antrą aukštą, bei nebuvo prisisegęs asmens identifikavimo ženklo ir pataisos įstaigos direktoriaus leidimo 2010-12-15 09.30 val. lankytis 4-ame būryje neturėjo, tuo nuteistasis pažeidė 110.1.1p, PĮ VTT 73.1p ir 73.11 p. reikalavimus ( asmens bylos lapo Nr. 100). 2011-02-21 Pravieniškių pataisos namų l.e. direktoriaus pareigas einančio R. G. nutarimu Nr.61-94 ( asmens bylos lapo Nr.108) nuteistajam A. V. prieš terminą panaikinta ankščiau paskirta drausminė nuobauda už 2010-10-22, dėl nuteistojo pavyzdingo elgesio , intensyviai dalyvaujant organizuojant prasmingą 2-osios valdybos nuteistųjų laisvalaikio praleidimą, savanoriškai visuomeniniais pagrindais organizuojant kitiems nuteistiesiems anglų kalbos pamokas du kartus per savaitę. 2011-06-06 Pravieniškių pataisos namų –atvirosios kolonijos l.e. direktoriaus pareigas ėjusio R. G. nutarimu Nr.61-326 ( asmens bylos lapo Nr.116) nuteistajam A. V. panaikinta prieš terminą 2010-10-25 paskirta drausminė nuobauda, už nuteistojo pavyzdingą elgesį ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje. Nuteistas yra išklausęs integracijos į visuomeninę programos kursą“Asmenų , kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinis ir socialinis švietimas“ ( asmens bylos lapo Nr.122) . A. V. mokėsi Maskvos Valstybinio Industrinio Universiteto ir Tarpvalstybinio universiteto „Rutenija“ teisės fakultete Nuotolinio Mokymo Institute.

15Sprendžiant dėl galimybės nuteistajam A. V. taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos namų, aplinkybės, kad nuteistasis atliko atitinkamą dalį bausmės, nepakanka išvadai, kad asmuo nėra pavojingas visuomenei. Bausmės atlikimo metu nuteistasis A. V. padarė 5 režimo pažeidimus, 4 kartus baustas drausminėmis nuobaudomis, skatintas 4 kartus, pataisos įstaigos administracijos charakterizuojamas patenkinamai. Teismas atsižvelgia ir į nuosprendžiu nustatytas aplinkybes, nusikaltimo pobūdį, į tai, kad bausmę atlieka už sunkaus nusikaltimo padarymą, neatlikta bausmės dalis dar yra didelė.

16LR BK 41 str. 2 d., apibrėžiančios bausmės paskirtį, 2 p. nurodyta, kad viena iš bausmės paskirčių yra nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, todėl sprendžiant ar asmuo gali būti lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos, teismas atsižvelgia ir į šią nuostatą.

17Todėl atsižvelgiant į visuomenės interesus teismas sprendžia, kad išvadai, jog nuteistąjį galima toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės nėra pagrindo, todėl teikimas dėl A. V. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos netenkintinas.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso 157 str.3d.3p. ir BPK 362str.

Nutarė

19Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos teikimą dėl nuteistojo A. V. lygtinio paleidimo iš pataisos namų, atmesti.

20Nutartis per 5d. nuo jos paskelbimo, o nuteistajam nuo jos nuorašo įteikimo dienos, gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai