Byla 2-1721-911/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Serdiukienė, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hoptrans Logistics“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos eksporto grupė“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama teismo priteisti iš atsakovės 1548,80 Eur skolą, 9,30 Eur delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2018-02-23 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, nustatant 20 dienų terminą atsiliepimui pateikti. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateikė, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas.

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad, pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Hoptrans Logistics“ suteikė atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos eksporto grupė“ ekspedijavimo paslaugas. Atsakovės užsakymo tinkamą įvykdymą patvirtina CMR važtaraščio kopija (4 b.l.), ieškovės ir atsakovės susirašinėjimas elektroninėmis ryšių priemonėmis (7-9 b.l.). Ieškovė pateikė atsakovei apmokėjimui 2017-11-09 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. LOG7500644 1548,80 Eur už suteiktas paslaugas. Sąskaitoje nustatytas terminas paslaugoms apmokėti iki 2017-12-09 (b.l. 4) Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, kad mokėjimo terminas baigėsi 2017-12-09, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovė su ieškove būtų atsiskaičiusi už suteiktas paslaugas.

8Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalys). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovė krovinio vežimo paslaugas atliko tinkamai, ką patvirtina CMR važtaraščio nuorašas. Iš atsakovės nebuvo gauta jokių pretenzijų dėl sutarties vykdymo. Ieškovė 2017-11-09 atsakovei išrašė sąskaitą Nr. LOG7500644 1548,80 Eur sumai. Sąskaitos apmokėjimo terminas baigėsi 2017-12-09. Atsakovė laiku neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, liko skolinga 1548,80 Eur skolos, todėl ieškinio reikalavimas dėl 1548,80 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkinamas.

9Ieškovė už atsakovės pradelstą laikotarpį paskaičiavo 9,30 Eur delspinigius (CK 6.258 straipsnis). 2017-11-09 PVM sąskaitoje - faktūroje Nr. LOG7500644 nurodoma, kad praėjus mokėjimo terminui, už kiekvieną uždelstą dieną bus skaičiuojami 0,2 procento dydžio delspinigiai. Ieškovė pateikė 2017-12-12 delspinigių skaičiavimo lentelę (b.l. 6). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstas, todėl tenkinamas, ieškovei iš atsakovės priteisiama 9,30 Eur delspinigių.

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Remiantis šia teisės norma, ieškovei priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (b.l. 10), kurias sudaro 47 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos eksporto grupė“, į.k. 303391258, 1548,80 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai aštuoniasdešimt centų) skolą, 9,30 Eur (devyni eurai trisdešimt centų) delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos 1558,10 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-21) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 47 Eur (keturiasdešimt septyni eurai) bylinėjimosi išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hoptrans Logistics“, į.k. 302453290, naudai.

15Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos eksporto grupė“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

16Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Hoptrans Logistics“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai