Byla 2A-555-275/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. K. įmonės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 30 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Reikalavimas.Lt“ ieškinį atsakovams A. K. įmonei, A. K. dėl skolos priteisimo.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti subsidiariai iš bendraatsakovų 847,00 Lt skolos, 30,15 Lt delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 634,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškinyje nurodė, kad 2013-11-19 ieškovas ir UAB „Saulės spektras“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį ir jos priedą, kurių pagrindu UAB „Saulės spektras“ perleido turėtą reikalavimo teisę išieškoti skolą, delspinigius, nuostolius, palūkanas, ir kitus mokėjimus iš atsakovo A. K. įmonės, o ieškovas UAB „Reikalavima.lt“ įgijo skolos reikalavimo teisę 847,00 Lt sumai kartu su delspinigiais ir kitais mokėjimais pagal sutartį-užsakymą Nr. K012029 ir PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0057908. Tinkamą UAB „Saulės spektras“ reklamos paslaugų suteikimą patvirtina atsakovo reklama leidinyje „Šilutės informacija ir telefonų knyga 2013/2014“ bei internetinėje svetainėje www.silute.miestas24lt kopijos. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-07 preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš atsakovo A. K. įmonės ir subsidiariai iš A. K. 847,00 Lt skolos, 30,15 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-12-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 634,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Reikalavimas.Lt“ naudai. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl priimto preliminaraus teismo sprendimo ir prašė jį panaikinti. Nurodė, kad ieškovas netinkamai suteikė reklamos paslaugas atsakovui, nes skelbimų apie atsakovo įmonės filialus, nepaskelbė. Kadangi UAB „Saulės spektras“ nesuteikė visų atsakovo užsakytų paslaugų, atsakovas nemokėjo UAB „Saulės spektras“. Ieškovas pateiktame atsiliepime su atsakovo prieštaravimais nesutiko. Paaiškino, kad tinkamai suteikė paslaugas atsakovui, atsakovo nurodyti filialai buvo reklamuojami interneto svetainėse. Visi atsakovo adresai buvo skelbiami bendroje interneto svetainėje www.info.lt. Net jeigu teismas nustatytų, jog paslaugos buvo suteiktos netinkamai, atsakovo įmonės filialo nepaskelbimas negali būti laikomas esminiu nesutapimu su skelbiama informacija, kurio pagrindu atsakovas įgytų teisę reikalauti sumažinti paslaugų kainą.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 30 d. galutiniu sprendimu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-10 preliminarų sprendimą, priimtą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Reikalavimas.Lt“ ieškinį atsakovams A. K. įmonei, A. K. dėl skolos priteisimo paliko nepakeistą. Priteisė iš atsakovo A. K. įmonės ir subsidiariai iš atsakovo A. K. 847,00 Lt skolos, 30,15 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-12-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 997,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Reikalavimas.Lt“. Priteisė lygiomis dalimis iš atsakovų A. K. įmonės, A. K. 22,72 Lt pašto išlaidų valstybei. Sprendė, kad ieškovo byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad leidinyje „Šilutės informacijos ir telefonų knyga 2013/2014“ buvo paskelbta reklaminė informacija apie atsakovo įmonės veiklą skiltyse „Automobilių transporto paslaugos“, „Turto vertinimas“, „Vairavimo mokyklos“, trečiojo asmens interneto svetainėje www.šilutė.miestas24.lt buvo paskelbta reklaminė informacija apimanti užsakyme „Info paketas“ nurodytus reklaminius atsakovo įmonės duomenis, tame tarpe atsakovo įmonės filialo Klaipėdos g. 9, Žemaičių Naumiestyje duomenis (b.l. 10-16), interneto svetainėje www.taurage.miestas24.lt 2013 m. paskelbta atsakovo įmonės filialo Pagėgiuose reklama (b.l. 54-55), interneto tinklalapyje www.info.lt buvo skelbiama atsakovo įmonės, jos filialų reklama tiek 2013 m., tiek 2014 m. (b.l. 60-65). Atsakovo pateiktame užsakyme trečiajam asmeniui nėra detalizuota, kokiose konkrečiose ieškovo interneto svetainėse atsakovas pageidauja, kad skelbimai apie įmonės veiklą būtų patalpinti. Konstatavo, kad palyginus paslaugų teikėjo pateiktų reklaminių skelbimų pavyzdžius, su ieškovo į bylą pateiktais išrašais iš informacinio leidinio, interneto svetainių, matyti, kad atsakovo įmonės reklaminiai duomenys buvo papildyti, paskelbti, tame tarpe atsakovo įmonės filialų reklaminiai duomenys, atsižvelgiant į atsakovo nurodytą informaciją.

7Atsižvelgiant į tai, kad visi atsakovo pateikti užsakymai pagal paslaugų teikimo sutartį buvo išpildyti, nesant byloje jokių duomenų, kad atsakovas būtų pareiškęs ieškovui pageidavimus ir/ar pretenzijas dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebuvo pagrindo išvadai, kad paslaugų sutartį ieškovas vykdė netinkamai, kad atsakovas iš esmės negavo to, ko pagrįstai tikėjosi iš sutarties. Ieškovo byloje pateikti įrodymai patvirtino, kad naujasis kreditorius UAB „Reikalavimas.Lt“ 2013-11-27 išsiuntė atsakovui pranešimą dėl reikalavimo teisių perleidimo ir skolos grąžinimo registruotąja pašto siunta, šis pranešimas įteiktas A. K. asmeniškai 2013-12-02, be to, atsakovas de facto apie reikalavimo pagal sutartį perleidimą ieškovui buvo informuotas, ieškovui pareiškus ieškinį dėl skolos priteisimo, taigi nežinojimu apie reikalavimo perleidimą kaip pagrindą nevykdyti prievolės ieškovui atsakovas remtis negali (CK 6.109 str. 1 d.).

8Pripažino, kad atsakovas paslaugų teikimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, t.y. gavęs paslaugas laiku neapmokėjo pateiktos sąskaitos, praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, todėl buvo pagrindas ieškovo reikalavimą patenkinti – priteisti ieškovui iš atsakovo A. K. įmonės ir subsidiariai iš A. K. 847,00 Lt skolos.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Atsakovas su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 30 d. galutiniu sprendimu nesutinka ir prašo jį pakeisti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog paslauga buvo suteikta tinkamai. Apeliantas siuntė el. laišką su išdėstytais patikslintais pageidavimais dėl reklamos per ieškovo nustatytą terminą, todėl ieškovo atsiųstas maketas be prašomų pageidavimų turėjo būti laikomas neteisingu ir nesuderintu.

122. Apeliantui buvo suteiktas „info paketas“, t.y. paslaugų teikėjas turėjo patalpinti reklamą visose savo svetainėse pagal reklamos buvimo vietą, taip pat ir www.info.lt. Iš pradžių nebuvo Pagėgiuose esančios vairavimo mokyklos turto vertinimo paslaugos, o tik prasidėjus teisminiam procesui vairavimo mokykla buvo įdėta, tačiau turto vertinimo paslaugos nėra. Teismas neatsižvelgė, kad klaidos buvo taisomos pasikreipus į teismą.

133. Apeliantas nesutinka su reikalavimo teisių perleidimu, nes UAB „Saulės spektras“ iki galo neįvykdė savo prievolės, todėl ir reikalavimo teisės perleisti negalėjo.

144. Teismas sprendime nenurodė, kokias kriterijais rėmėsi nustatydamas, kad reklamos trūkumai yra nežymūs.

15Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovo pateikta „Šilutės informacijos ir telefonų knyga 2013/2014“ kopija patvirtina, jog tinkamai suteiktos reklamos paslaugos leidinyje. Atsakovo nurodytas filialas Pagėgiuose negalėjo būti skelbtas Šilutės internetiniame puslapyje, tačiau jis buvo skelbtas Tauragės internetiniame puslapyje, kadangi Pagėgiai priklauso Tauragės apskričiai. Be to, Pagėgių vairavimo mokyklos ir turto vertinimo paslaugos buvo skelbtos dar 2013 m., tai patvirtina archyvinio išrašo iš 2013-05-25 www.info.lt svetainės kopija. Atsakovo pateiktas 2013-05-20 el. laiškas nepatvirtina, kad atsakovas teikė prašymus reklamoje įdėti el. laiške nurodytas mokyklas, autodromus ir vertinimo įmones. El. laiške tik išvardintos mokyklos, autodromai ir vertinimo įmonės, nepateikti jokie prašymai juos paskelbti reklamoje ar pretenzijos dėl reklamos maketų. Be to, el. laiškas siųstas ne UAB „Saulės spektras“, o el. adresu, kurio nėra darbuotojų sąraše. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad reklamos paslaugos jam buvo suteiktos netinkamai, nesiuntė jokių pretenzijų dėl tariamai netinkamo reklaminio skelbimo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Iš sutarties – užsakymo Nr. K012029 matyti, kad atsakovas užsakė, o trečiasis asmuo (vykdytojas) įsipareigojo paskelbti reklaminę informaciją apie atsakovo įmonės veiklą vykdytojo leidžiamame leidinyje „Šilutės informacijos ir telefonų knyga 2013/2014“ bei interneto svetainėse, paskelbiant reklaminius skelbimus rubrikose „Turto vertinimas“, „Vairavimo mokyklos“, „Automobilių transporto paslaugos“; nurodyti reklaminiuose skelbimuose interneto svetainėse aktyvuotą atsakovo įmonės elektroninį paštą ir internetinės svetainės adresą, žemėlapį, raktinius paieškos žodžius, logotipą, veiklos aprašymą, 10 fotonuotraukų, aktyvuotą įmonės tinklapio nuotrauką, mobilųjį telefono numerį, taip pat paskelbti atsakovo įmonės filialų, esančių Geležinkelio g. 7, Pagėgiuose, bei Klaipėdos g. 9, Žemaičių Naujamiestyje, reklaminę informaciją. Atsakovas atitinkamai įsipareigojo už šias atliktas paslaugas sumokėti pateiktame užsakyme nurodytą mokestį, t.y. 847 Lt (b.l. 7a).

18Leidinyje „Šilutės informacijos ir telefonų knyga 2013/2014“ buvo paskelbta reklaminė informacija apie atsakovo įmonės veiklą skiltyse „Automobilių transporto paslaugos“ (b.l. 11), „Turto vertinimas“ (b.l. 12), „Vairavimo mokyklos“ (b.l. 13), trečiojo asmens interneto svetainėje www.šilutė.miestas24.lt buvo paskelbta reklaminė informacija apimanti užsakyme „Info paketas“ nurodytus reklaminius atsakovo įmonės duomenis, tame tarpe atsakovo įmonės filialos Klaipėdos g. 9, Žemaičių Naumiestyje duomenis (b.l. 15-16), interneto svetainėje www.taurage.miestas24.lt 2013 m. paskelbta atsakovo įmonės filialo Pagėgiuose reklama (b.l. 54-55), interneto tinklalapyje www.info.lt buvo skelbiama atsakovo įmonės, jos filialų reklama tiek 2013 m., tiek 2014 m.(b.l. 60-65). Atsakovas nurodo, kad paslaugų netinkamas suteikimas pasireiškė būtent tuo, kad ieškovas nepaskelbė atsakovo įmonės filialo reklamos interneto tinklalapyje www.taurage.miestas24.lt rubrikose „Turto vertinimas, „Vairavimo mokyklos“. Apeliantas nurodo, kad prašymą paskelbti reklamą apie atsakovo įmonės filialą Pagėgiuose interneto tinklalapyje, pateikė užsakymo vykdytojui elektroniniu paštu. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėtas el. laiškas nėra informatyvus. El. laiške išvardyti vien tik mokyklų, autodromų, pavadinimai, o iš jų negalima suprasti, kokių pakeitimų ar papildymų siekia apeliantas, šio elektroninio laiško negalima laikyti ir pretenzija dėl paslaugų kokybės, nes kaip jau minėta, šio el. laiško turinys nėra aiškus. Taigi, apeliantas jokių duomenų patvirtinančių, kad kreipėsi į paslaugų teikėją su pretenzijomis dėl suteiktų paslaugų dėl filialo Pagėgiuose reklamos netinkamo paskelbimo, kokybės, ar reikalavimais dėl sutartinės atsakomybės taikymo vykdytojui, nepateikė. Vadovaujantis paslaugų teikimo sutarties bendrociomis sąlygomis užsakovui nepateikus pretenzijos nustatytu 20 darbo dienų terminu, laikoma, kad paslaugos suteiktos tinkamai.

19Apeliantas nesutinka su reikalavimo teisių perleidimu, nes UAB „Saulės spektras“ iki galo neįvykdė savo prievolės, todėl ir reikalavimo teisės perleisti negalėjo. Nurodytą apelianto argumentą teismas atmeta kaip nepagrįstą, nes atvejai, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą, nustatyti CK 6.102 straipsnyje. Taigi byloje nenustačius CK 6.102 straipsnyje įtvirtintų negalimumo perleisti reikalavimą pagrindų konstatuotina, kad ieškovo ir UAB „Saulės spektras“ 2013-11-19 sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis galioja, todėl pripažintina, kad ieškovas turėjo teisę pareikšti ieškinį atsakovei dėl skolos pagal atsakovo ir UAB „Saulės spektras“ sudarytas reklamos paslaugų teikimo sutartis priteisimo.

20Apeliantas apeliaciniame skunde taip pat nurodė, kad teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyta kita nei nagrinėjama byla. Dėl šių apelianto argumentų teismas nepasisako, nes Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 15 d. nutartimi ištaisė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-30 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-5567-809/2014 padarytus rašymo apsirikimus.

21Bylos duomenimis teisinę pagalbą ieškovui teikė juridinis asmuo. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti advokatai ir advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje (CPK 56 straipsnio 1 dalies 1-2 punktai), taip pat vienas iš bendrininkų kitų bendrininkų pavedimu (CPK 56 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Teismas pažymi, kad atstovavimas teisme apima ir procesinių dokumentų surašymą, todėl šiuo atveju VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ kaip juridinis asmuo negalėjo atstovauti ieškovui teisme, kas reiškia, kad tuo atveju, kai asmenį atstovauja netinkamas atstovas, negali būti priteisiamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Dėl nurodytų

22apeliacinės instancijos teisme priteisimo.

23Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 30 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti subsidiariai iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 30 d. galutiniu sprendimu... 7. Atsižvelgiant į tai, kad visi atsakovo pateikti užsakymai pagal paslaugų... 8. Pripažino, kad atsakovas paslaugų teikimo sutartimi prisiimtų... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Atsakovas su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 30 d.... 11. 1. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog paslauga buvo suteikta tinkamai.... 12. 2. Apeliantui buvo suteiktas „info paketas“, t.y. paslaugų teikėjas... 13. 3. Apeliantas nesutinka su reikalavimo teisių perleidimu, nes UAB „Saulės... 14. 4. Teismas sprendime nenurodė, kokias kriterijais rėmėsi nustatydamas, kad... 15. Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Iš sutarties – užsakymo Nr. K012029 matyti, kad atsakovas užsakė, o... 18. Leidinyje „Šilutės informacijos ir telefonų knyga 2013/2014“ buvo... 19. Apeliantas nesutinka su reikalavimo teisių perleidimu, nes UAB „Saulės... 20. Apeliantas apeliaciniame skunde taip pat nurodė, kad teismo sprendimo... 21. Bylos duomenimis teisinę pagalbą ieškovui teikė juridinis asmuo. Pagal... 22. apeliacinės instancijos teisme priteisimo.... 23. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 30 d. galutinį sprendimą...