Byla 2-836-399/2012
Dėl savavališkos statybos akto ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, priėmimo klausimą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, spręsdama civilinės bylos perduotos iš Vilniaus miesto pirmos apylinkės teismo pagal ieškovo UAB „Artopolas„ ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam asmeniui Marijampolės savivaldybės administracijai dėl savavališkos statybos akto ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, priėmimo klausimą ir

Nustatė

2Civilinė byla gauta Marijampolės rajono apylinkės teisme pagal Vilniaus miesto pirmos apylinkės teismo nutartį 2012-01-13 (b.l.114), kurioje nurodyta, kad byla iškelta dėl daiktinių teisių ir naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, kuris yra ( - ) ir byla pagal išimtinio teismingumo taisykles teisminga Marijampolės rajono apylinkės teismui. Nutartyje taip pat pasisakyta ir dėl to, kad atsakovą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos atstovauja Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, kurio buveinė yra Marijampolėje.

3Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu („panaikinti“ ieškinyje nurodyta) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011-07-05 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-40-110705-00025 ir 2011-07-05 ir Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-40-110705-00039.

4Rūšinio ar išimtinio teismingumo pažeidimas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, numatytas CPK 329 str. 2 d. 6 p., 360 str.

5Pagal CPK 36 str. 3 d. kai teismui kyla abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos teismui ar administraciniam teismui, šį klausimą rašytinio proceso tvarka išsprendžia speciali teisėjų kolegija

6Įsigaliojus Civilinio proceso kodekso 2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1480 redakcijai neteko galios Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalis, numačiusi galimybę bendrosios kompetencijos teismui nagrinėti administracinių aktų teisėtumo klausimus.

7.Ieškovo reikalavimas dėl savavališkos statybos akto ir reikalavimo dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo panaikinimo reiškiamas atsakovei Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

8Bylos dėl valstybinio administravimo subjektų veiksmų teisėtumo, atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, yra priskirtos administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. l d. l p.). 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos 2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1480 redakcija, kuria ieškovo nurodyta Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata neteko galios. Civilinėje byloje keliamas viešojo administravimo subjekto priimtų aktų teisėtumo klausimas. Siekiant nustatyti ginčo teismingumą, tikslinga kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo spręsti (CPK 36 str. 2-4 d.).

9Vadovaujantis išdėstytu ir LR Civilinio proceso kodekso 36 str. 2 d.- 4 d., 290-291str., teismas

Nutarė

10kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo spręsti, prašant atsakyti ar byla pagal ieškovo UAB „Artopolas‘ ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam asmeniui Marijampolės savivaldybės administracijai dėl savavališkos statybos akto ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, tai yra dėl administracinių aktų panaikinimo priskirtina bendros kompetencijos ar administraciniam teismui.

11Bylą siųsti Lietuvos Aukščiausiajam teismui.

12Nutarties kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims (atstovams, jų žiniai).

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai