Byla 2-730-440/2014
Dėl civilinės bylos sustabdymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant BUAB „OKZ Holding Baltija“ atstovui advokatui V. L., UniCredit Bank Czech Republic a.s. atstovei advokatei E. Z. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjus BUAB „OKZ Holding Baltija“ prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo,

Nustatė

2BUAB „OKZ Holding Baltija“ atstovas V. L. pareiškė prašymą sustabdyti civilinę bylą dėl BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ ginčijamo UniCredit Bank Czech Republic a.s. finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimo iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-730-440/2014 pagal ieškovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ ieškinį atsakovams UniCredit Bank Czech Republic a.s. ir „OKZ HOLDING“ a.s. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Nurodė, kad bankas savo finansinį reikalavimą bankrutuojančiai įmonei grindžia 2006-06-07 hipotekos lakštu Nr. 09-1-2006-0000676, 2008-03-21 hipotekos lakštu Nr. 09-1-2008-0000484, 2006-06-07 įkeitimo lakštu Nr. 09-2-2006-0000679, 2008-03-21 įkeitimo lakštu Nr. 09-2-2008-0000485 bei įmonės 2006-03-31 garantija. Įmonės nuomone hipotekos, įkeitimo lakštai bei garantija, kuriais bankas grindžia savo finansinį reikalavimą, yra aiškiai neteisėti, prieštaraujantys įmonės veiklos tikslams ir pažeidžiantys įmonės kreditorių interesus, todėl pripažintini negaliojančiais. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teisme įmonė pareiškė savarankišką ieškinį dėl minėtų sandorių pripažinimo negaliojančiais, civilinė byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui. Mano, kad civilinė byla dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimo sustabdytina vadovaujantis LR CPK 163 straipsnio 3 punktu. Nurodė, kad atsižvelgiant į banko atstovės poziciją dėl bylų sujungimo, neprieštarauja, kad civilinės bylos būtų sujungtos.

3UniCredit Bank Czech Republic a.s. atstovė advokatė E. Z. prašo bankroto administratoriaus prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti. Nurodė, kad nėra pagrindo stabdyti bylos pagal LR CPK 163 straipsnio 3 punktą jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio. Pats bankroto administratorius pripažįsta, kad tuos pačius argumentus, kurie yra pateikti byloje dėl sandorių negaliojimo administratorius yra nurodęs ir šioje byloje. Todėl teismui nėra jokių kliūčių pačiam įvertinti sandorių, kuriais grindžiamas kreditorinis reikalavimas, galiojimo klausimo. Be to bylos sustabdymas pažeistų esminius civilinio proceso principus, bylos nagrinėjimas užsitęstų nepagrįstai. Net ir nustačius ryšį tarp bylos dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo bei bylos dėl sandorių negaliojimo, dėl bankroto proceso veiksmingiau yra užtikrinti, kad abi bylos būtų nagrinėjamos paraleliai, netenkinant prašymo dėl bylos stabdymo. Net jei teismas nuspręstų, kad bylos negalėtų būti nagrinėjamos paraleliai, teismas turėtų teikti prioritetą bylų sujungimui, o ne vienos iš nagrinėjamų bylų stabdymui.

4Bylos duomenimis Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi UAB „OKZ Holding Baltija“ iškelta bankroto byla. Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta UAB „VALEKSA“.

5Pareiškėjas UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2012 m. vasario 10 d. kreipėsi dėl kreditorinio reikalavimo 142727 882,52 Čekijos kronų (19860 584,85 Lt) sumai patvirtinimo. Vėliau sumažino savo anksčiau pareikštą kreditorinį reikalavimą ir 2012-08-09 raštu dėl kreditorinio reikalavimo tikslinimo prašė teikti teismui tvirtinti ne mažesnį nei 15411 278,42 Lt kreditoriaus reikalavimą.

62012 m. gruodžio 4 d. Klaipėdos apygardos teismui bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ pateikė prašymą dėl įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo, tuo pačiu siūlydamas netvirtinti bankrutuojančiai įmonei pareikšto UniCredit Bank Czech Respublic 19764770,54 Lt finansinio reikalavimo, kadangi bankrutuojančios įmonės, kaip įkeisto svetimo turto savininko (už patronuojančios bendrovės prievoles) ir garanto už pagrindinį skolininką (patronuojančią bendrovę), atsakomybė bankui yra subsidiari ir kartu su banko finansiniais reikalavimais administratoriui nebuvo pateikti jokie įrodymai, patvirtinantys, jog būtent banko reikalaujamos iš bankrutuojančios įmonės sumos nepavyko atgauti iš patronuojančios bendrovės OKZ HOLDING a.s., kaip pagrindinio skolininko ir (ar) banko naudai įkeisto patronuojančiai bendrovei ir (ar) tretiesiems asmenims priklausančio turto.

72013 m. sausio 7 d. Klaipėdos apygardos teismas patvirtino bankrutuojančios įmonės UAB „OKZ Holding Baltija“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus bei nutarė kreditoriaus UniCredit Bank Czech Respublic 19764770,54 Lt reikalavimo tvirtinimo klausimą išskirti į atskirą civilinę bylą.

8Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 3 d. nutartimi UAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto byla bei išskirta byla dėl kreditorinio reikalavimo perduotos nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

9BUAB „OKZ Holding Baltija“ buvo įpareigota pateikti papildomus duomenis ir pagrįsti teismui pateiktą prašymą netvirtinti UniCredit Bank Czech Respublic patikslinto ( 15411278,42 Lt ) kreditorinio reikalavimo.

102014 m. vasario 24 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas netenkino BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ prašymo kreiptis į Lietuvos apeliacinio teismo pirmininką arba Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką su prašymu dėl Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-449-440/2014 dėl BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ ginčijamo UniCredit Bank Czech Republic a.s. finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimo ir Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-556-163/2014 pagal ieškovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ ieškinį atsakovams UniCredit Bank Czech Republic a.s. ir „OKZ HOLDING“ a.s. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, sujungimo. Teismas pažymėjo, kad nors Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, o Šiaulių apygardos teisme yra ginčijamas kreditorinis reikalavimas, tačiau teismo vertinimu nėra pagrindo konstatuoti, kad sujungiant civilines bylas, civiliniai ginčai bus išnagrinėti greičiau bei ekonomiškiau. Teismas vertino, kad proceso operatyvumas ir greitas ginčo išsprendimas gali priklausyti nuo Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos nagrinėjimo rezultatų, tačiau nėra pagrindo manyti, kad sujungus bylas, bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, be to, kad reikalavimai susiję tarpusavyje taip, kad dėl to civilinės bylos negali būti išnagrinėtos atskirai.

112014-03-10 Šiaulių apygardos teismui Klaipėdos apygardos teismas perdavė nagrinėjimui civilinę bylą Nr. 2-556-163/2014, kuriai suteiktas Nr. 2-730-440/2014. Bylos duomenimis civilinėje byloje pareikštas ieškovo „BUAB „OKZ Holding Baltija“ ieškinys atsakovams UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ir AB „OKZ HOLDING“ a.s dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio, reglamentuojančio kelių ieškinio reikalavimų sujungimą ir išskyrimą, 4 dalyje nurodyta, jog teismas, nustatęs teismo (teismų) žinioje esant kelias vienarūšes bylas, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelias bylas pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyriumi.

13Atsižvelgiant į abiejose civilinėse bylose iškeltus reikalavimus yra pagrindo vertinti, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-449-440/2014 pareiškėjo UniCredit Bank Czech Republic, a.s. kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimo išsprendimas yra susijęs su civilinėje byloje Nr. 2-730-440/2014 iškeltais reikalavimais dėl hipotekos lakštų, įkeitimo lakštų, garantijos pripažinimo negaliojančiais, yra pagrindo manyti, kad reikalavimai iš dalies yra grindžiami tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis ir tais pačiais teisiniais argumentais. „BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratoriaus atstovo vertinimu pareikštų reikalavimų tikslas yra vienas - nuginčyti įmonės bankroto byloje pareikštą pareiškėjo kreditorinį reikalavimą bankrutuojančiai įmonei, grindžiamą būtent ginčijamais hipotekos ir įkeitimo lakštais bei garantija. Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitus aplinkybėms, perdavus civilinę bylą nagrinėti Šiaulių apygardos teismui šiuo metu abi minėtos civilinės bylos yra vieno teismo žinioje, sutiktina su UniCredit Bank Czech Republic a.s. atstovės argumentais, kad civilinių bylų sujungimas leistų greičiau išnagrinėti šalių ginčą, nes, skirtingai nei bylos sustabdymo atveju, nereikėtų laukti vieno proceso pabaigos, kad galėtų būti tęsiamas kitas procesas. Sutiktina, kad sujungus civilines bylas būtų pasiekti tie patys tikslai, kaip ir vieną bylų sustabdžius : būtų išvengta prieštaringų sprendimų, nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupomos tiek šalių, tiek teismo lėšos ir laikas. Konkrečiu atveju siekiant užtikrinti bankroto instituto taikymo tikslus, bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais (LR CPK 7 straipsnis), tikslingiau šią civilinę bylą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo sujungti su civiline byla dėl sandorių ginčijimo, o ne sustabdyti civilinę bylą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo iki bus išnagrinėta kita byla. Todėl įvertinus nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-449-440/2014 sprendžiamą pareiškėjo UniCredit Bank Czech Republic a.s klausimą BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo ir perduotoje iš Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-730-440/2014 pagal ieškovo „BUAB „OKZ Holding Baltija“ ieškinį atsakovams UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ir AB „OKZ HOLDING“ a.s dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, atsižvelgiant į šalių nurodytas aplinkybes, bei nagrinėjamus klausimus, teismo vertinimu spręstina, kad civilinės bylos sustabdymas nėra tikslingas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes tikslinga sujungti civilines bylas į vieną.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 1-4 dalimis, 290-292 straipsnio, teismas

Nutarė

15Sujungti civilinę bylą Nr. 2-449-440/2014 pagal UniCredit Bank Czech Republic a.s. prašymą dėl BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ ginčijamo finansinio reikalavimo tvirtinimo ir civilinę bylą pagal BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ ieškinį atsakovams UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ir „OKZ HOLDING“ a.s. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais į vieną civilinę bylą, paliekant civilinės bylos Nr. 2-449-440/2014.

16Nutartis neskundžiama.

17Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai