Byla e2-3266-861/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, spręsdama sprendimo už akių priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovei V. L. (buvusi Š.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 119,29 Eur skolos, 11,93 Eur baudos, 202,97 Eur delspinigių, 5 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė savo poreikiams tenkinti su UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė išperkamosios nuomos sutartį, įsipareigojo per 24 mėnesius apmokėti visas mokėjimo grafike nurodytas įmokas. UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido reikalavimo teisę ieškovui. Ieškovas atsakovės reikalavo įvykdyti prievolę, tačiau ji to nepadarė. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovei, vadovaujantis CPK 142 straipsnio reikalavimais, buvo išsiųstas pranešimas pateikti atsiliepimus į ieškinį, tačiau tinkamai įteikus procesinius dokumentus CPK 130 straipsnio tvarka, ji atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą teismui nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Atsižvelgiant į tai, kad tokį prašymą ieškovas savo ieškinyje yra pareiškęs, CPK 285 straipsnio 3 dalyje numatytų kliūčių priimti sprendimą už akių nėra, toks sprendimas dėl ieškovo pareikštų reikalavimų priimtinas. Sprendimas už akių priimtinas dėl visų ieškovo pareikštų reikalavimų, nes apie juos atsakovė buvo tinkamai informuota.

6Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 straipsnio 2 dalis, 286 straipsnio 1 dalis).

7Iš ieškovo reikalavimų ir byloje esančių įrodymų matyti, kas atsakovė 2006-12-17 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 612552682 ir pagal sutartį liko skolinga 119,29 Eur. Iš byloje esančios reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09/03/04-1 matyti, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškovui perleido reikalavimo teisę į atsakovę V. L.. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, byloje nėra duomenų apie atsakovė prievolės įvykdymą ieškovui (CPK178 straipsnis).

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1-2 punktai). Kadangi atsakovė nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, ji laikoma pažeidusia prievolę šalimi, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 119,29 Eur skolos yra laikomas pagrįstu ir tenkintinas.

9Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 11,93 Eur baudą, už sutarties 5.5 p. pažeidimą. Nurodo, kad atsakovė nepranešė apie savo adreso, telefono numerio pasikeitimą. Teismas nagrinėjamu atveju atsižvelgdamas į tai, kad sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies – vartotojo, taip, pat į tai, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad atsakovė būtų pažeidusi savo pareigą, daro išvadą, kad šis ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

10Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. CK 6.101 straipsnio 2 dalis nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Ieškovas prašo priteisti delspinigius už 3403 dienas (nuo 2007-07-17 iki 2016-11-09). Sutarties 11.1 punkte yra numatyta, kad pažeidus mokėjimų grafiką vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, nuomininkas įsipareigoja mokėti lizingo įmonei 0,2 procento delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, tačiau ieškovas sumažino delspinigius iki 0,05 proc.

11Civilinio proceso kodekso 1.125 straipsnis numato, kad delspinigiams yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t.y. į tai, ar šalys yra vartotojos ar ne, į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012). Teismas nagrinėjamu atveju atsižvelgia į tai, kad sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies – vartotojo, į tai, kad ieškovas, perėmęs reikalavimo teisę į atsakovės skolą 2009-03-04, dėl skolos išieškojimo į teismą kreipėsi tik 2016-11-10, tai yra po septynerių metų. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei CK nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną (iš viso už 180 dienų), kurie sudarytų 10,74 Eur (202,97 Eur * 180 d. / 3403 d.). Todėl, siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 202,97 Eur delspinigių tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovės 10,74 Eur delspinigių sumą atveju (CK 1.5 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

12Skolininkė privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Tenkinus UAB „Kapitalo valda“ reikalavimą dėl pagrindinės skolos priteisimo, iš atsakovės ieškovo naudai taip pat priteistina 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos (130,03 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2016-11-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovės 15 Eur žyminio mokesčio. Ieškinį tenkinus 38,91 proc., bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis), todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 5,84 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

14Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 197 straipsniu, 259 straipsniu, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsniu,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės V. L. (buvusi Š.), a. k. ( - ) ieškovo UAB „Kapitalo valda“, į. k. 126308223, naudai 119,29 Eur (vieną šimtą devyniolika eurų 29 ct) skolos, 10,74 Eur (dešimt eurų 74 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (130,03 Eur) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016-11-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5,84 Eur (penkis eurus ir 84 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Likusią ieškinio dalį atmesti.

18Išaiškinti atsakovei, jog jie negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai