Byla 1A-381-92-2011

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jūratės Damanskienės, teisėjų Leonardos Gurevičienės ir Stasio Lemežio, sekretoriaujant Vaivai Jasudavičiūtei, dalyvaujant prokurorei Audronei Nastulevičienei, gynėjai advokatei Liudmilai Karvelienei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios I. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 18 d. nuosprendžio, kuriuo I. G. nuteista pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 178 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 ( šešiems) mėnesiams. Vadovaujantis BK 64 str. ši bausmė subendrinta su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-27 nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė bausmė - 8 mėnesiai laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

3I. G. nuteista už tai, kad, 2011-01-17 apie 10.30 val., prekybos centre ( - ), Vilniuje, ( - ), turėdama tikslą pagrobti svetimą turtą, iš individualios E. J. įmonės ( - ) parduotuvės nuo stovo paėmė 2 moteriškas striukes, po 390 Lt, viso 780 Lt vertės, tačiau nesumokėjusi už prekes, bandė pasišalinti ir eidama link požeminės automobilių stovėjimo aikštelės išėjimo buvo sulaikyta liudytojos, dėl to nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo jos valios, tokiu būdu pasikėsino pagrobti svetimą, individualiai E. J. įmonei priklausantį 780 Lt vertės turtą, šiais savo veiksmais I. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 178 str. 1 d.

4Apeliaciniu skundu nuteistoji I. G. prašo pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 18 d. nuosprendžio dalį, kuria jai paskirtas laisvės atėmimas 6 mėnesiams ir, pritaikius BK 75 str., jai paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti. Nurodo, jog pilnai prisipažino padarius nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi nusikaltus. Apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad ji pradėjo gydytis nuo narkomanijos, jau turi asmens dokumentus ir ketina dirbti. Pažymi, kad atliekant faktinę laisvės atėmimo bausmę, negalės rūpintis savo dukra, kuri bus palikta be priežiūros. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog jai atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą, ji sutiktų, jog būtų paskirtas maksimalus bausmės atidėjimo laikotarpis bei įpareigojimai.

5Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistosios gynėja prašė apeliacinį skundą patenkinti, prokurorė - atmesti.

6Nuteistosios apeliacinis skundas atmestinas.

7Pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajai I. G. bausmę, bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, numatytų BK 54 str., nepažeidė, atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltininkės asmenybę, jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę bei kitas bausmės skyrimui turinčias reikšmės aplinkybes.

8Kaip matyti iš bylos duomenų, praeityje I. G. jau ne kartą teista už analogiško pobūdžio nusikalstamų veikų, padarymą ( b. l. 47-49 ), teistumas nėra išnykęs, bausta administracine tvarka, nedirba. Todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šias bei byloje nustatytą apeliantės atsakomybę lengvinančią aplinkybę, nesant sunkinančių atsakomybę aplinkybių, už I. G. padarytą nusikaltimą pagrįstai paskyrė sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę, kuri savo dydžiu nesiekia vidurkio. Šią bausmę vertinti kaip aiškiai per griežtą ir dar labiau švelninti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais, nėra jokio pagrindo.

9Kolegijos nuomone, apylinkės teismas, padarė pagrįstą išvadą, jog I. G. gali būti baustina tik realia laisvės atėmimo bausme, nes bausmės vykdymo atidėjimas, tik ribotai galėtų leisti pasiekti bausmės paskirtį bei užtikrinti teisingumo įgyvendinimą.

10Išties, pagal Lietuvos Respublikos BK 75 str., bausmės vykdymas gali būti atidėtas asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip trejiems metams arba ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

11Tačiau, sprendžiant, ar bausmės vykdymas nuteistajai gali būti atidėtas, vertinamos visos aplinkybės, susijusios ir su padaryta veika, ir su nuteistosios asmenybe, padarytos veikos pavojingumo pobūdis ir laipsnis, nuteistosios asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės ir kt. Būtent, įvertinus I. G. ankstesnius teistumus bei gyvenimo būdą, nėra pagrindo išvadai, jog bausmės tikslai I. G. atžvilgiu bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

12Apeliantės skundo argumentas, jog ji privalo prižiūrėti dukrą, taip pat nesudaro pagrindo pakeisti apylinkės teismo nuosprendį. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog darydama nusikalstamas veikas, I. G. negalvojo apie būtinybę rūpintis dukra.

13Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

14nuteistosios I. G. apeliacinį skundą atmesti.