Byla 2-73/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,UKTRADA“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 9 d. nutarties dalies civilinėje byloje Nr. 2-4204-881/2013, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,UKTRADA“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ skundas dėl atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,UKTRADA“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys kreditoriai akcinė bendrovė ,,Ukmergės šilas“ bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi atsakovui UAB ,,UKTRADA“ iškėlė bankroto bylą. Atsakovo administratoriumi paskirtas UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ (civilinė byla Nr. B2-296-881/2014).

5BUAB ,,UKTRADA“ 2013 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimas nutarė už laikotarpį nuo nutarties iškelti UAB ,,UKTRADA“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2012 m. spalio 25 d.) iki bankroto proceso pabaigos patvirtinti 40 000 Lt dydžio sąmatą, iš jų 20 000 Lt skiriant bankroto administratoriaus paslaugoms apmokėti, o 2013 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimas nutarė neskirti papildomos 77 101,20 Lt administravimo išlaidų sąmatos įrengimų bei kitų perimtų daiktų pakrovimui/nukrovimui, patalpų, skirtų įrengimams bei kitiems daiktams laikyti, nuomai ir turto vertinimui.

6Pareiškėjas BUAB ,,UKTRADA“ administratorius UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2013 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dalyje, kuria už laikotarpį nuo nutarties iškelti UAB ,,UKTRADA“ bankroto bylą įsiteisėjimo (2012 m. spalio 25 d.) iki bankroto proceso pabaigos patvirtinta 40 000 Lt dydžio sąmatą iš jų 20 000 Lt skiriant bankroto administratoriaus paslaugoms apmokėti. Prašė klausimą minėtoje apimtyje perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Taip pat prašė panaikinti 2013 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimus netvirtinti papildomos administravimo išlaidų sąmatos įrengimų bei kitų perimtų daiktų pakrovimui/nukrovimui, patalpų, skirtų įrengimams bei kitiems daiktams laikyti, nuomai ir turto vertinimui, ir išspręsti šį klausimą iš esmės – patvirtinti papildomą 77 101,20 Lt administravimo išlaidų sąmatą.

7Taip pat prašė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą išsiaiškinimo: ar Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau ĮBĮ) įtvirtintas administravimo išlaidų sąmatos skyrimo, keitimo, administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatyto reglamentavimas (ĮBĮ 23 str. 5 d.) ta apimtimi, kuria kreditoriams suteikta teisė, bet ne pareiga, nustatyti administravimo išlaidų sąmatą, kuria suteikta teisė vienašališkai minėtą sąmatą keisti ir ta apimtimi, kuria nėra nustatyta teismo teisė priimti galutinį sprendimą dėl sąmatos skyrimo, keitimo ar administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymo, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas ir teisės principus nemo esse judex in sua causa potest (niekas negali būti savo byloje teisėjas), impossibilium nulala obligatio est (iš nieko negalima reikalauti to, kas neįmanoma), pacta sunt servanda (sutartys turi būti vykdomos); ar Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas bankroto administratoriaus atlyginimo skyrimo reglamentavimas (ĮBĮ 23 str. 9 p.) ta apimtimi, kuria kreditoriams suteikta teisė, bet ne pareiga, nustatyti administratoriui atlyginimą ir ta apimtimi, kuria nėra nustatyta teismo teisė priimti galutinį sprendimą dėl administratoriaus atlyginimo dydžio, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas, Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas ir teisės principus nemo esse judex in sua causa potest (niekas negali būti savo byloje teisėjas); sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus gautas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas.

8Pareiškėjas nurodė, kad kreditorių susirinkimo prašė patvirtinti 10 748,80 Lt dydžio mėnesinę administravimo išlaidų sąmatą ir ją detalizavo bei pagrindė. Teigė, jog atsakovo bankrotas yra sudėtingas, todėl tikėtina, kad jis truks ilgiau nei įprasta, todėl kreditorių susirinkimo patvirtinta 40 000 Lt suma laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki šio proceso pabaigos, iš jų 20 000 Lt skiriant administravimo paslaugoms apmokėti, kai administratoriaus atlyginimas nesieks 802,37 Lt per mėnesį, yra neproporcingai maža suteikiamų paslaugų atžvilgiu ir jos nepakanka net būtinosioms administravimo išlaidoms padengti, juolab, kad administratorius įmonei kredituoti jau skyrė 3 041,11 Lt.

9Nurodė, kad kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ 2013-03-04 raštu pranešė, jog nutraukia patalpų nuomos sutartį, todėl prašė sumokėti skolą ir atlaisvinti patalpas. Teigė, kad tuo tikslu yra būtina papildomai skirti iš viso 77 101,20 Lt ir taip pat pagrindė šį reikalavimą (įrengimų pakrovimas-iškrovimas, pervežimas, kitų patalpų šiam turtui laikyti nuoma ir kt.). Nurodė, kad administravimo išlaidoms padengti skirti 20 000 Lt yra išnaudoti, atsakovas jokios veiklos nevykdo, taigi jokių pajamų negauna. Todėl kreditorių atsisakymas skirti šias papildomas lėšas yra neteisėtas, prieštarauja kreditorių interesams, nes jų nepaskyrus administratorius negali vykdyti savo pareigų.

10Tvirtino, jog tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija, tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija draudžia nustatyti tokį reglamentavimą, kuriuo paneigiama teismo teisė priimti galutinį sprendimą bet kurios kategorijos bylose. Todėl ĮBĮ 23 straipsnio 5 dalis, pagal kurią teisė skirti ir keisti administravimo išlaidų sąmatą suteikta išimtinai kreditorių susirinkimui, neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos (teisingumą vykdo tik teismai) ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio (teisė į teisingą teismą), laikytinas kolizine norma ir CK 1.2 straipsnio 1 dalies ir CPK 2 straipsnio atžvilgiu, neužtikrina teisminės gynybos. Nustatytas reguliavimas pažeidžia ir kitas administratoriaus teises – teisę gauti teisingą atlygį už atliktą darbą, teisę į nuosavybę (pajamas), o teisingumo vykdymas perduodamas vienai iš šalių – kreditorių susirinkimui, kuris, rūpindamasis savo asmeniniais interesais, gali nepatvirtinti būtinos administravimo išlaidų sąmatos.

11Kreditorius AB ,,Šiaulių bankas“ atsiliepime į skundą prašė jį atmesti, nes skundžiami nutarimai yra teisėti, priimti laikantis įstatymo reikalavimų, procedūrų. Kadangi kilnojamasis turtas kol kas nėra perimtas, paskirtos lėšos administravimo išlaidoms padengti yra pakankamos.

12Kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ atsiliepime į skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad administratoriaus reikalaujamos lėšos yra neadekvačios administruojamos įmonės dydžiui ir turimam turtui, o prašomų patvirtinti išlaidų sąmata nepagrįsta (siūloma nuomoti patalpas už nepagrįstai didelę kainą). Teigė, jog administratorius prašydamas teismo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą atmestinas, nes juo siekiama vilkinti bankroto procesą ir tokiu būdu gauti papildomas pajamas.

13Kreditorius VSDFV Utenos skyrius atsiliepime taip pat prašė skundą atmesti, nes prašoma patvirtinti administravimo išlaidų suma yra akivaizdžiai per didelė.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 9 d. nutartimi iš dalies patenkino minėtą skundą ir pripažino negaliojančiu atsakovo BUAB ,,UKTRADA“ 2013 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dalyje, kuria už laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki bankroto proceso pabaigos patvirtinta 40 000 Lt dydžio sąmata, iš jų 20 000 Lt skiriant bankroto administratoriaus paslaugoms apmokėti, ir šį klausimą perdavė atsakovo kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Taip pat pripažino negaliojančiais atsakovo 2013 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, kuriais nuspręsta netvirtinti papildomos administravimo išlaidų sąmatos įrengimų bei kitų perimtų daiktų pakrovimui/nukrovimui, patalpų, skirtų įrengimams bei kitiems daiktams laikyti, nuomai ir turto vertinimui, ir taip pat klausimą perdavė kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

16Netenkindamas pareiškėjo prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, teismas nurodė, kad konkrečią bylą nagrinėjantis teismas savarankiškai sprendžia, yra pagrindas kreiptis į Konstitucinį Teismą ar ne, ir ši teismo diskrecijos teisė nepriklauso nuo to, pateikė šalys prašymą ir argumentus dėl kreipimosi ar ne (Konstitucijos 110 straipsnio 2 dalis, CPK 3 straipsnio 3 dalis, Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 1 dalis, Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Sprendė, jog nagrinėjamu atveju teisinių santykių reglamentavimas yra aiškus, nekyla abejonių dėl šioje byloje taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai, kuris turėtų būti pašalintas, kad teismas byloje galėtų priimti teisingą sprendimą. Tuo tarpu pareiškėjo nurodomos ĮBĮ nuostatos neužkerta kelio kreiptis į teismą teisminės gynybos tuo atveju, jei kreditorių susirinkimas ar komitetas priima nutarimus, nepalankius ar nenaudingus administratoriui – tad nepažeidžia pareiškėjo nurodytų teisės principų ir neriboja jų įgyvendinimo.

17Nurodė, kad pagal įstatymą administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 36 str. 2 d.), jog pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, mokėtiną administratoriui už įmonės administravimą, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo iki pavedimo sutarties sudarymo arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos (ĮBĮ 36 str. 4 d.). Administratoriaus atlyginimo suma atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes, jo mokėjimo tvarka nustatoma pavedimo sutartyje (ĮBĮ 36 str. 5 d.). Tuo tarpu kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti šių išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.).

18Remdamasis teismų praktika teismas pažymėjo, jog yra suformuota nuostata, kad kreditorių susirinkimo nutarimai, jeigu nėra konstatuojama procedūrinių jų priėmimo pažeidimų, teismo gali būti panaikinami tik tokiu atveju, jeigu konstatuojamas jų prieštaravimas imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui arba teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams, tuo tarpu nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundai nėra grindžiami tokiais pažeidimais ir byloje jie nėra konstatuoti. Tačiau teismas konstatavo, jog pareiškėjo BUAB ,,UKTRADA“ administratoriaus UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai, prieštarauja ĮBĮ normoms, neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.

19Spręsdamas dėl 2013 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalyje, kuria patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, teismas nustatė, kad administratorius kreditorių susirinkimui pateikė preliminarią sąmatą ir atsižvelgdamas į šių išlaidų pobūdį detalizavo mokėtiną biuro administratorės darbo užmokestį, VSDFV mokesčius, garantinio fondo įmokas, administratoriaus atlyginimą, išlaidas buhalterinių paslaugų pirkimui, kanceliarinėms prekėms, vertimams, turto perėmimo, saugojimo ir kt. išlaidas, etc. Tuo tarpu kreditoriai, nusprendę patvirtinti už minimą laikotarpį 40 000 Lt dydžio sąmatą, iš jų 20 000 Lt skiriant bankroto administratoriaus paslaugoms apmokėti, niekaip neanalizavo ir nemotyvavo nustatomos administravimo išlaidų sąmatos dydžio, nenurodė priežasčių, dėl kurių netenkinamas administratoriaus prašymas patvirtinti jo pateiktą išlaidų sąmatą. Teismas nurodė, jog toks sprendimas priimtas neatsižvelgus į ĮBĮ nustatytus ir teismų praktikoje suformuluotus administravimo išlaidų nustatymo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d., ĮBĮ 23 str. 5 ir 9 p., 36 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta UAB ,,Šilterma“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-486/2010, etc.), o taip pat neįvertinus to, kad šių išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, apmokėtinas iš bankrutavusios įmonės turto vertės, ir administratorius negali pagrįstai tikėtis, kad jo išlaidos bus padengtos didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata.

20Nurodė, jog esant ginčui dėl kreditorių susirinkimo nustatytų administravimo išlaidų dydžio bei struktūros, teismas turi atlikti kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytos administravimo išlaidų sąmatos bei administratoriaus atlyginimo teisingumo, jų atitikties darbo apimčiai ir kitiems kriterijams kontrolę (ĮBĮ 36 str. 3, 5 d.). Atsižvelgdamas į tai, jog nagrinėjamu atveju disponuojama tik preliminaria administratoriaus pateikta išlaidų sąmata, o iš skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo negalima nustatyti atskirų administravimo išlaidų dydį, tai yra identifikuoti, kokios sumos, skirtos apmokėti administravimo išlaidoms, patiriamoms vykdant bankroto procedūras, ir kokia suma paskirta administratoriaus atlyginimui, – sprendė, kad nėra galimybės atlikti minėtą kontrolę (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras v. BUAB „Arkija“, bylos Nr. 2-2539/2011), todėl egzistuoja pakankamas pagrindas panaikinti nagrinėjamą kreditorių priimtą nutarimą ir perduoti administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą spręsti kreditorių susirinkimui iš naujo, nes šios sumos tinkamų administravimo paslaugų suteikimui nepakanka.

21Spręsdamas dėl 2013 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo netvirtinti papildomos 77 101,20 Lt administravimo išlaidų sąmatos įrengimų bei kitų perimtų daiktų pakrovimui/nukrovimui, nuomai patalpų, skirtų įrengimams bei kitiems daiktams laikyti, ir turto vertinimui, teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalį pirmiausia apmokamos įmonės administravimo išlaidos, faktiškai apturėtos įmonės administravimo veikloje, kurios atitinka ĮBĮ nurodytą paskirtį bei rūšis, o taip pat tik tokios, dėl kurių buvo susitarta. Nustatė, jog atsakovo BUAB ,,Uktrada“ veikla buvo susijusi su medienos perdirbimu ir tam buvo naudojamos specialios staklės, įvairūs medienos perdirbimo įrengimai, sudarantys didžiąją įmonės turto dalį, todėl šiam turtui iškrauti/nukrauti, pervežti iš nuomotų patalpų, sandėliuoti kitoje vietoje iki jie bus realizuoti, etc., reikalingos papildomos lėšos.

22Remdamasis tuo, kas paminėta, teismas sprendė, jog šios išlaidos yra būtinosios ir turi būti skirtos lėšos jų atlyginimui, todėl yra pakankamas pagrindas panaikinti minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą, kaip pažeidžiantį bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių interesus, neužtikrinantį galimybės administratoriui tinkamai teikti administravimo paslaugas, pasirūpinti įmonės turtu. Atsižvelgdamas į tai, kad byloje nėra faktines išlaidas pagrindžiančių duomenų ir nėra galimybės nustatyti tokių papildomų išlaidų dydžio, šį klausimą teismas perdavė iš naujo nagrinėti kreditorių susirinkimui.

23III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

24Pareiškėjas BUAB ,,UKTRADA“ administratorius UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį pakeisti, panaikinti jos dalį, kuria klausimas dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo perduotas BUAB ,,UKTRADA“ kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo ir šiuo klausimu priimti naują sprendimą – patenkinti administratoriaus prašymą ir patvirtinti papildomą 77 101,20 Lt sąmatą įrengimų bei kitų perimtų daiktų pakrovimui/nukrovimui, įrengimų bei kitų perimtų daiktų pervežimui, patalpų, skirtų įrengimams bei kitiems daiktams laikyti, nuomai ir turto vertinimui. Taip pat prašė patenkinti jo prašymą dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą išsiaiškinimo pirmiau paminėtais klausimais bei motyvais.

25Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas turėjo teisę bei pareigą kreditorių piktnaudžiavimo atveju ginčą dėl administravimo išlaidų papildomos sąmatos patvirtinimo išspręsti iš esmės, šio klausimo negrąžindamas kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo, t. y., darbams, susijusiems su įrengimų bei kitų perimtų daiktų tvarkymu, paskirti. Priešingu atveju sudaromos prielaidos kreditoriams toliau vilkinti bankroto procesą, nepagrįstai didinti administravimo išlaidas, trukdyti administratoriui atlikti pareigas, nesilaikoma bankroto proceso operatyvumo principo reikalavimų.
  2. Teismas be pagrindo sprendė, jog papildomų išlaidų dydžio nustatymui yra būtina pateikti faktines išlaidas pagrindžiančius duomenis, nes tvirtinama tik preliminari būsimų išlaidų suma, jų struktūra (maksimalios išlaidų ribos). Administratorius šias išlaidas daro turėdamas teisinį pagrindą – kreditorių patvirtintą atitinkamo dydžio sąmatą, nes priešingu atveju, tokios išlaidos gali tapti administratoriaus nuostoliu. Be to, administratorius privalo buhalteriniais dokumentais pagrįsti sąmatoje nustatytų lėšų panaudojimą.
  3. Teismas nagrinėjamu atveju neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą, nes būtent kreditoriai nepagrindė savo abejonių dėl administratoriaus apskaičiuotų minimų išlaidų dydžio.
  4. Sprendžiant šį klausimą, vertintinas kreditoriaus AB ,,Ukmergės šilas“ sąžiningumas: šis asmuo, reikalaudamas, jog bankrutuojanti UAB ,,UKTRADA“ atlaisvintų patalpas, kuriose laikomas paminėtas turtas, laiko, jog papildomos lėšos tam neskirtinos; iki bankroto bylos iškėlimo skola už nuomą sudarė 237 080,54 Lt, tačiau administratoriui nepateikti duomenys, jog tada būtų reikalauta atlaisvinti patalpas; trukdant operatyviai įvertinti ir parduoti turtą, didinamos administravimo išlaidos, skiriamos patalpų nuomai.
  5. Teismas, netenkindamas jo prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl išsiaiškinimo prašyme išdėstytais klausimais bei argumentais, apsiribojo formaliomis ir lakoniškomis išvadomis, todėl ši teismo nutarties dalis laikytina nemotyvuota ir dėl to neteisėta (CPK 270 str. 4 d.).

26Suinteresuotas asmuo kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ su paduotu atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepimą į grindžia šiais motyvais:

  1. BUAB ,,UKTRADA“ administratoriaus reikalavimas patvirtinti papildomą 77 101,20 Lt sąmatą yra neteisėtas bei nepagrįstas.
  2. Administratorius veikia prieš kreditorių, kurių reikalavimai sudaro daugiau kaip 70 procentų visų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, valią, neatsižvelgia į jų pasiūlymus dėl bankroto procedūrų paspartinimo.
  3. Teismas pagrįstai netenkino apelianto reikalavimo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl jo prašyme suformuluotų išaiškinimų.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Kaip žinia, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai, bei absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

29Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria iš dalies patenkinus pareiškėjo BUAB ,,UKTRADA“ administratorius UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ skundą ir panaikinus jo skųstus atsakovo BUAB ,,UKTRADA“ kreditorių susirinkimo nutarimus, klausimas dėl papildomos 77 101,20 Lt sąmatos įrengimų bei kitų perimtų daiktų tvarkymui patvirtinimo perduotas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

30Visų pirma, pažymėtina tai, kad apeliantas savo atskirajame skunde visiškai teisingai nurodo, jog pagal teismų praktiką, kuri yra formuojamą nagrinėjamais klausimais, bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui turi galią ipso iure (remiantis teise) vertinti bet kurį kreditorių susirinkimo/kreditorių komiteto nutarimo teisėtumą bei pagrįstumą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 24 str. 5 d.), kad konstatavęs skundžiamo susirinkimo/kreditorių komiteto nutarimo visišką neatitikimą ĮBĮ nustatytam reglamentavimui, kreditorių nesąžiningumą, piktnaudžiavimą bankroto procesu ir siekdamas užkirsti kelią šio proceso operatyvumo bei kitų esminių principų pažeidimui, teismas, panaikinęs nutarimą, be kita ko, taip pat ir administravimo išlaidų klausimu, šį klausimą gali išspręsti iš esmės, neperduodamas jo kreditorių susirinkimui/kreditorių komitetui nagrinėti iš naujo. Tačiau apeliantas be pagrindo teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepripažino turįs tokia teisę, nes skundžiamos nutarties motyvuose aiškiai išdėstyta pozicija, jog nagrinėjamoje byloje tokia teise nesinaudojama įvertinus konkrečias bylos aplinkybes.

31Teismas pabrėžia, kad bylos medžiaga rodo, jog pirmosios instancijos teismo pozicija šiuo atveju yra visiškai teisinga, nes formuojant praktiką minimu klausimu visuose teismų procesiniuose sprendimuose yra pabrėžiama, jog taip sprendžiama tik atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes ir tik esant tam pagrindui. Taigi toks sprendimas turi būti proporcingas ir nepažeisti pusiausvyros tarp apelianto minimų bei kreditorių autonomijos principo, kuris užtikrina, jog tik kreditoriai, kaip visuma, turi teisę spręsti esminius bankrutuojančios bendrovės klausimus, taip pat bankroto proceso operatyvumo bei kitų principų.

32Antra, teismas sprendžia, jog priešingai nei teigia apeliantas, nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui, kuris, kaip žinia, yra fakto instancija, nepateikta įrodymų, suteikiančių pagrindą išvadai, jog papildoma 77 101,20 Lt dydžio sąmata įrengimų bei kitų perimtų daiktų tvarkymui yra įrodyta (CPK 185 str.).

33Šiuo klausimu pažymėtina tai, kad apeliantas neteisingai tvirtina, jog pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad papildomų išlaidų dydžio nustatymui yra būtina pateikti faktines išlaidas pagrindžiančius duomenis, paneigė šioje sąmatoje nurodytų būsimų išlaidų preliminarų pobūdį. Akivaizdu, jog nustatant tokių išlaidų dydį, taip pat yra būtina remtis objektyviais duomenimis, suteikiančiais galimybę kuo tiksliau pagrįsti būtinųjų būsimų, tai yra planuojamų išlaidų dydį, be kita ko, apibūdinančiais negyvenamųjų patalpų nuomos, pervežimų, etc., rinkos kainas. Taigi svarstant tokį klausimą kreditoriams turi būti pateikti atitinkamas planuojamas išlaidas pagrindžiantys duomenys. Bylos medžiaga rodo, jog nei ginčijamam 2013 m. balandžio 12 d. BUAB ,,UKTRADA“ kreditorių susirinkimui, nei pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui tokie įrodymai nebuvo pateikti, nors, kaip žinia, būtent administratoriui, teikiančiam administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga pagrįsti jos dydį (CPK 178 str.).

34Be to, pagal bylos medžiagą, atsakovo kreditoriai administratoriui siūlė būdus, kaip minimą turtą tvarkyti pigiau, nei siūlyta sąmatoje. Kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ tiek balsavimo raštu biuletenyje, tiek atsiliepime į bankroto administratoriaus skundą teigė, jog sąmatoje numatomi dideli įrengimų pakrovimo/pervežimo kaštai, jog jų sandėliavimas Ukmergės m. yra dvigubai pigesnis nei Kauno m., kaip siūlo administratorius, etc. Dėl to buvo siūloma įpareigoti administratorių kuo greičiau sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame spręstina dėl turto kainos ir pardavimo tvarkos nustatymo, esant būtinumui įrengimus kaip metalo laužą parduoti. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius teigė, jog neįvertinus turto būklės, tinkamumo toliau jį eksploatuoti, etc., yra ekonomiškai netikslinga jį transportuoti iš Ukmergės į Kauną. Teigė, jog pagal didžiausio bendrovės kreditoriaus – AB Šiaulių banko, kuris turi šio turto įkaito teisę, specialistų išvadą, dalis įrengimų yra galimai iškomplektuoti ir naudingi tik kaip metalo laužas, todėl išlaidos jo išmontavimui, pervežimui ir kt. gali viršyti pačių įrenginių vertę, o tai prieštarautų tiek kreditorių interesams, tiek protingumo bei teisingumo principams.

35Kaip minėta, kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ savo atsiliepime į nagrinėjamą atskirąjį skundą pabrėžia, jog būtent bankroto administratorius neatsižvelgia į kreditorių, kurių reikalavimai sudaro daugiau kaip 70 procentų visų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, pasiūlymus dėl bankroto procedūrų paspartinimo.

36Tuo tarpu teismas, remdamasis minėtomis aplinkybėmis, laiko, jog bylos medžiaga nesuteikia pagrindo spręsti apie kreditorių, kuriems priklauso balsų dauguma, piktnaudžiavimą proceso teisėmis, kaip tvirtinama atskirajame skunde (CPK 185 str.).

37Atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, teismas taip pat atmeta pareiškėjo BUAB ,,UKTRADA“ administratorius UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ skundo argumentus, susijusius su teismo sprendimu atsisakyti tenkinti apelianto prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl išsiaiškinimo prašyme išdėstytais klausimais bei argumentais. Teismas sprendžia, jog šioje byloje nustatyti faktai, o taip pat pirmosios instancijos teismo pateikti išsamūs motyvai šiuo klausimu, priešingai nei teigia apeliantas, nepatvirtina šio prašymo pagrįstumo (CPK 3 str., 3 d.). Taip pat atmetami kaip nepagrįsti jo teiginiai, jog šis teismo procesinis sprendimas yra neteisėtas dėl CPK 270 straipsnio 4 dalies reikalavimų pažeidimo. Kaip minėta, skundžiamoje nutartyje aiškiai išdėstyta teismo pozicija, kad pareiškėjo prašymą šioje dalyje atsisakoma tenkinti nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekste. Be to, kaip jau minėta, apeliacine tvarka patikrinus šios teismo nutarties teisingumą bei pagrįstumą, konstatuota, jog teismas tinkamai atskleidė bylos esmę ir pagrindė priimtus sprendimus, priimtus nagrinėtais klausimais (CPK 329 str. 1 d.).

38Esant anksčiau paminėtoms aplinkybėms, pritardamas pirmosios instancijos teismo motyvams, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo naikinti skundžiamą teismo 2013 m. spalio 9 d. nutarties dalį, todėl pareiškėjo BUAB ,,UKTRADA“ administratorius UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atskirasis skundas atmetamas, o ši teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 263 str., 337 str. 1 d. 1 p.). Kiti atskirojo skundo, o taip pat suinteresuoto asmens AB ,,Ukmergės šilas“ atsiliepimo į skundą argumentai nagrinėjamos bylos kontekste laikytini teisiškai nereikšmingais, todėl nenagrinėjami ir dėl jų nepasisakoma.

39Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. BUAB ,,UKTRADA“ 2013 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimas nutarė už... 6. Pareiškėjas BUAB ,,UKTRADA“ administratorius UAB ,,Verslo valdymo ir... 7. Taip pat prašė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą... 8. Pareiškėjas nurodė, kad kreditorių susirinkimo prašė patvirtinti 10... 9. Nurodė, kad kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ 2013-03-04 raštu pranešė,... 10. Tvirtino, jog tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija, tiek Europos žmogaus... 11. Kreditorius AB ,,Šiaulių bankas“ atsiliepime į skundą prašė jį... 12. Kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ atsiliepime į skundą prašė jį... 13. Kreditorius VSDFV Utenos skyrius atsiliepime taip pat prašė skundą atmesti,... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 9 d. nutartimi iš dalies patenkino... 16. Netenkindamas pareiškėjo prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos... 17. Nurodė, kad pagal įstatymą administravimo išlaidų sąmatą tvirtina,... 18. Remdamasis teismų praktika teismas pažymėjo, jog yra suformuota nuostata,... 19. Spręsdamas dėl 2013 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalyje,... 20. Nurodė, jog esant ginčui dėl kreditorių susirinkimo nustatytų... 21. Spręsdamas dėl 2013 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo... 22. Remdamasis tuo, kas paminėta, teismas sprendė, jog šios išlaidos yra... 23. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. Pareiškėjas BUAB ,,UKTRADA“ administratorius UAB ,,Verslo valdymo ir... 25. Skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas turėjo teisę... 26. Suinteresuotas asmuo kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ su paduotu atskiruoju... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Kaip žinia, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo... 29. Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 30. Visų pirma, pažymėtina tai, kad apeliantas savo atskirajame skunde visiškai... 31. Teismas pabrėžia, kad bylos medžiaga rodo, jog pirmosios instancijos teismo... 32. Antra, teismas sprendžia, jog priešingai nei teigia apeliantas, nei pirmosios... 33. Šiuo klausimu pažymėtina tai, kad apeliantas neteisingai tvirtina, jog... 34. Be to, pagal bylos medžiagą, atsakovo kreditoriai administratoriui siūlė... 35. Kaip minėta, kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ savo atsiliepime į... 36. Tuo tarpu teismas, remdamasis minėtomis aplinkybėmis, laiko, jog bylos... 37. Atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, teismas taip pat... 38. Esant anksčiau paminėtoms aplinkybėms, pritardamas pirmosios instancijos... 39. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 337 straipsnio... 40. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....