Byla 1-312-939/2019
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą, kurioje T. K., gimęs (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini), pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, nesimokantis, nevedęs, teistas:

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės Rasos Urbienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą, kurioje T. K., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, nesimokantis, nevedęs, teistas:

31) Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį devynių mėnesių laisvės apribojimu, įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose ir tęsti mokslą;

42) Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį septyniais mėnesiams laisvės atėmimo. Pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsnį, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas metams, paskiriant auklėjamojo pobūdžio priemonę – elgesio apribojimą;

53) Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį šešių mėnesių laisvės apribojimu, įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose ir tęsti mokslą. Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) nutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) ir ( - ) nuosprendžiais paskirtos bausmės subendrintos, paskiriant aštuonių mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsniu, atidėtas, paskiriant auklėjamojo pobūdžio priemonę – elgesio apribojimą, įpareigojant per nurodytą laikotarpį nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose ir tęsti mokslą;

64) Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį, pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 (1) straipsnį bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinus su Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) ir ( - ) nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis, kurios subendrintos Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) nutartimi, paskirta vienuolikos mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas, pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsnį, atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, paskiriant auklėjamojo pobūdžio priemonę – elgesio apribojimą, įpareigojant per nurodytą laikotarpį nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose ir tęsti mokslą, (2015 m. spalio 5 d. išregistruotas iš probuojamų asmenų duomenų registro);

7kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį.

8Teismas

Nustatė

9T. K. 2019 m. sausio 23 d. apie 21.12 val. parduotuvėje X881 „MAXIMA X“, esančioje Vytauto g. 17, Prienuose, atsinešęs iš prekybos salės du butelius gazuoto citrinų ir greipfrutų gėrimo „Rasa“, kurio vieno butelio kaina – 0,75 Eur, abiejų butelių kaina – 1,50 Eur, bei kasininkei juos nuskenavus, paėmė abu butelius gėrimo nuo kasos stalo ir, pardavėjai matant bei liepiant susimokėti, pasišalino, tokiais veiksmais atvirai pagrobė svetimą turtą – du butelius bendros 1,50 Eur vertės gazuoto citrinų ir greipfrutų gėrimo „Rasa“, UAB „Maxima“ padarydamas 1,50 Eur turtinę žalą.

10T. K., apklaustas įtariamuoju, kaltę prisipažino visiškai ir parodė, kad 2019 m. sausio 23 d., vakaro metu, tikslaus laiko neprisimena, būdamas girtas, kartu su draugu E. K. jis ėjo nusipirkti limonado. E. K. nieko nesiruošė pirkti. Abu atėjo į parduotuvę „Maxima“, esančią Prienuose, Vytauto gatvėje. Iš gaiviųjų gėrimų skyriaus lentynos jis paėmė du butelius gazuoto citrinų ir greipfrutų skonio limonado „Rasa“ ir nuėjo prie kasos, kur padėjo ant prekystalio abu atsineštus butelius limonado. Kasininkei nuskenavus kasoje abu butelius limonado, juos paėmė ir, už juos nesumokėjęs pinigų, greitai išėjo iš parduotuvės. E. K. nežinojo, kad jis vogs limonadą, tai daryti jie nesitarė. Gailisi padaręs nusikaltimą (b. l. 61 – 62).

11Be kaltinamojo parodymų, jo kaltę patvirtina ir kiti ikiteisminio tyrimo metu byloje surinkti bei žemiau aptarti faktiniai duomenys.

12Liudytoja L. D. parodė, kad 2019 m. sausio 23 d., dirbant parduotuvėje „Maxima“, esančioje Prienuose, Vytauto g. 17, apie 21 val. į parduotuvę įėjo du nepažįstami jaunuoliai. Vienas iš jaunuolių rankose atsinešė du butelius limonado „Rasa“, kuriuos atėjęs prie jos kasos, padėjo ant prekystalio. Antras jaunuolis stovėjo šalia jo. Nuskenavus ir padėjus prekes ant prekystalio, jaunuolis, kuris atsinešė limonadą, paėmė nuo prekystalio abu butelius ir greitai jos akivaizdoje išbėgo iš parduotuvės. Antras jaunuolis išbėgo paskui pirmąjį jaunuolį. Apsaugos darbuotojas bandė vytis jaunuolius, bet nepasivijo. Abu jaunuoliai atrodė apsvaigę (b. l. 34 – 35).

13Liudytojas J. M. parodė, kad 2019 m. sausio 23 d. dirbo parduotuvėje „Maxima“, esančioje Prienuose, Vytauto g. 17. Apie 21 val., būdamas savo apsaugos poste, per vaizdo stebėjimo kameras pamatė, kad du jaunuoliai, kurie, sprendžiant iš eisenos, buvo girti, eina link kasų. Vienas jaunuolių į kasą atsinešė du butelius limonado „Rasa“. Kitas jaunuolis atėjo paskui. Abu butelius jaunuolis padėjo ant prekystalio, pardavėja nuskenavo juos ir laukė, kol jaunuolis sumokės. Jaunuolis, kuris atsinešė limonadą, greitai pardavėjos akivaizdoje pagriebė abu butelius limonado ir išbėgo iš parduotuvės. Pardavėja šaukdama liepė jaunuoliams susimokėti. Antras jaunuolis išbėgo iš parduotuvės paskui pirmąjį. Jis, išbėgęs iš apsaugos posto, bandė jaunuolius pasivyti, bet šie abu nubėgo link „Topo“ centro parduotuvės (b. l. 30 – 31).

14Liudytojas E. K. parodė, kad 2019 m. sausio 23 d. vakare jis su draugu T. K. ėjo į parduotuvę „Maxima“, esančią Prienuose, Vytauto gatvėje, nes T. K. norėjo nusipirkti gerti. Jis pats nebuvo girtas, ar T. K. buvo girtas, nežino. T. K. iš gaiviųjų gėrimų skyriaus paėmė du butelius limonado „Rasa“ ir, atėjęs prie kasos, padėjo abu butelius limonado ant prekystalio. Kasininkė nuskenavo abu butelius limonado. Tada T. K., paėmęs nuo prekystalio abu butelius limonado ir už juos nesumokėjęs, išėjo iš parduotuvės. Jis pasimetė, nesuprato, kodėl T. K. nesumokėjo už limonadą, todėl išėjo, bijodamas, kad ir jį apkaltins vagyste (b. l. 38 – 39).

15UAB „Maxima LT“ pareiškime nurodoma, kad 2019 m. sausio 23 d. 21.12 val. parduotuvėje X881 „Maxima X“, Vytauto g. 17, Prienuose, kasininkės akivaizdoje pagrobta du buteliai gazuoto citrinų ir greipfurtų gėrimo „Rasa“. Parduotuvei padaryta 1,50 eurų turtinė žala (b. l. 4).

16Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėta parduotuvė „Maxima“, esanti Prienuose, Vytauto g. 17 (b. l. 8 – 12).

17Iš Daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas vaizdo įrašas, kuriame matosi, kaip pardavėjai kasininkei nuskanavus du butelius gėrimo, jaunuolis juos pasiima ir nesumokėjęs nueina link išėjimo (b. l. 13 – 19).

18Savanoriško, daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad T. K. pateikė parduotuvės „Maxima“ kvitą Nr. 25/83, patvirtinantį, kad 2019 m. vasario 5 d. jis savanoriškai atlygino padarytą žalą, sumokėdamas 2.30 Eur už du butelius gazuoto citrinų ir greipfrutų skonio gėrimo „Rasa“ (b. l. 26 – 27).

19Kaltinamojo kaltė įrodyta paties kaltinamojo parodymais, liudytojų parodymais, kitais įrodymais. Aptartų duomenų visuma duoda pagrindą daryti išvadą, kad kaltinamasis T. K. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalyje, nes kaltinamasis parduotuvėje, kasininkei nuskenavus du butelius gazuoto citrinų ir greipfrutų gėrimo „Rasa“, paėmęs abu butelius gėrimo nuo kasos stalo, pardavėjai matant bei liepiant susimokėti, pasišalino ir tokiais veiksmais atvirai pagrobė svetimą turtą.

20Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę, padarytos žalos dydį. Kaltinamasis T. K. praeityje teistas, būdamas nepilnamečiu, tame tarpe tris kartus teisas už analogiškos nusikalstamos veikos padarymą (b. l. 54–57), eilę kartų baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 48– 3), vykdo individualią veiklą (b. l. 46), nusikalstama veika padarytos žalos dydis mažas, žala atlyginta. Prienų rajono psichikos sveikatos centre narkologo ir psichiatro įskaitoje neįrašytas (b. l. 44).

21T. K. padarė vieną tyčinį apysunkį nusikaltimą. Kaltinamojo T. K. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikytina tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino padarytą žalą. T. K. atsakomybę sunkina tai, jog nusikalstamą veiką jis padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

22Protokole, kurį pasirašė kaltinamasis, jam buvo išaiškinta galimybė procesą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu, jis susipažino su proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu tvarka ir pasekmėmis ir jas suprato. Kaltinamasis sutiko, kad prokurorė kreiptųsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir jam siūloma skirti bausmės rūšimi ir trukme (b. l. 80). Nukentėjusiosioms pranešimas apie spendimą užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu įteiktas 2019 m. sausio 21 d. (b. l. 82), prieštaravimų prokuroro sprendimui negauta.

23Įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes, siekiant ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bet ir prevenciškai jį pataisyti, atsižvelgiant į kaltinamojo amžių, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančią aplinkybes, kaltinamojo elgesį iki nuskalstamos veikos padarymo, kitus kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis, T. K. skirtina prokurorės pasiūlyta bausmės rūšis – areštas, kuris mažintinas, atsižvelgiant į padarytos žalos, nusiklatama veika padarytos žalos dydis mažas dydį.

24Kaltinamojo atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis ir kaltinamajam T. K. paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu.

25T. K., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 119 straipsniu, iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios paliktina kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 63 – 64).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

27T. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje, ir skirti jam 15 (penkiolika) parų arešto bausmę.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, T. K. paskirtą bausmę sumažinti trečdaliu ir paskirti galutinę 10 (dešimt) parų arešto bausmę.

29Bausmę paskirti atlikti areštinėje.

30Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinio T. K. sulaikymo momento.

31Kaltinamajam T. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

32Įteikti T. K. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį registruotu laišku.

33Išaiškinti kaltinamajam, kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

34Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus... 3. 1) Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) nuosprendžiu pagal Lietuvos... 4. 2) Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) nuosprendžiu pagal Lietuvos... 5. 3) Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) nuosprendžiu pagal Lietuvos... 6. 4) Prienų rajono apylinkės teismo ( - ) nuosprendžiu pagal Lietuvos... 7. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2... 8. Teismas... 9. T. K. 2019 m. sausio 23 d. apie 21.12 val. parduotuvėje X881 „MAXIMA X“,... 10. T. K., apklaustas įtariamuoju, kaltę prisipažino visiškai ir parodė, kad... 11. Be kaltinamojo parodymų, jo kaltę patvirtina ir kiti ikiteisminio tyrimo metu... 12. Liudytoja L. D. parodė, kad 2019 m. sausio 23 d., dirbant parduotuvėje... 13. Liudytojas J. M. parodė, kad 2019 m. sausio 23 d. dirbo parduotuvėje... 14. Liudytojas E. K. parodė, kad 2019 m. sausio 23 d. vakare jis su draugu T. K.... 15. UAB „Maxima LT“ pareiškime nurodoma, kad 2019 m. sausio 23 d. 21.12 val.... 16. Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėta parduotuvė... 17. Iš Daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas vaizdo įrašas,... 18. Savanoriško, daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad T. K.... 19. Kaltinamojo kaltė įrodyta paties kaltinamojo parodymais, liudytojų... 20. Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir... 21. T. K. padarė vieną tyčinį apysunkį nusikaltimą. Kaltinamojo T. K.... 22. Protokole, kurį pasirašė kaltinamasis, jam buvo išaiškinta galimybė... 23. Įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes, siekiant ne tik nubausti... 24. Kaltinamojo atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis ir kaltinamajam T. K.... 25. T. K., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 27. T. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, T. K.... 29. Bausmę paskirti atlikti areštinėje.... 30. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinio T. K. sulaikymo momento.... 31. Kaltinamajam T. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 32. Įteikti T. K. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį... 33. Išaiškinti kaltinamajam, kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 34. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....