Byla e2-1155-983/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei N. A., trečiajam asmeniui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašė įpareigoti atsakovę N. A. įsileisti ieškovo darbuotojus į patalpas, esančias ( - ), bei sudaryti sąlygas atjungti gamtinių dujų tiekimą; nurodyti, kad įpareigojimas turi būti įvykdytas per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, bei nustatyti teismo nuožiūra baudą atsakovei, jeigu ji per nustatytą terminą sprendimo neįvykdys, ir priteisti ieškovui iš atsakovo 31,00 euro bylinėjimosi išlaidas.

3Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog palaiko ieškinį ir sutinka su ieškovo nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Papildomai paaiškino, jog atsakovei gamtinės dujos ir kitos paslaugos teikiamos 2011-09-22 sudarytos gamtinių dujų pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 14016655 pagrindu, o atsakovės įsiskolinimas už suteiktas paslaugas 2015-03-03 dienai iki skaitiklio rodmenų 1058 m3 sudaro 474,99 Eur. Prašė tenkinti ieškovo ieškinį.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka – asmeniškai.

5Atsakovė neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės 2011-09-22 buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 14016655 dėl gamtinių dujų tiekimo adresu ( - )2014-10-15 ieškovas sudarė Įmonės dalies pirkimo – pardavimo sutartį, kuria trečiajam asmeniui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perleido teises ir pareigas, susijusias su gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartimis, todėl nuo 2014-11-01 į atsakovei priklausančias patalpas, esančias ( - ) gamtines dujas tiekia trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, tačiau ieškovas vykdo gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus funkcijas, t. y. atsako už gamtinių dujų skirstymo sistemos valdymą, eksploatavimą, paskirsto dujų kiekio nustatymą, todėl vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir netrukdyti skirstymo sistemos operatoriui vykdyti savo pareigas. Atsakovė nesudaro sąlygų ieškovo darbuotojams atjungti gamtinių dujų tiekimą.

9Atsakovė, pasirašydama Gamtinių dujų pirkimo ir pardavimo sutartį, savanoriškai prisiėmė ne tik joje numatytas teises, bet ir pareigas. Kaip nurodo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.189 straipsnio l dalis, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai.

10Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-10 įsakymu Nr. 1-248, patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir teikimo taisyklių (toliau – Taisyklės), 55 p. vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir įsileisti skirstymo sistemos operatoriaus ir (ar) tiekimo įmonės darbuotojus ar kitus įgaliotus asmenis į savo valdas ar patalpas dujų kiekio matavimo priemonių tikrinimui. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013-03-22 įsakymu Nr. 1-54 patvirtinto Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo 29.13 p. nurodoma, kad buitinis vartotojas privalo užtikrinti, kad skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojai ar kiti operatoriaus įgalioti asmenys, pateikę tarnybinius pažymėjimus, nuo 8 iki 21 valandos galėtų tikrinti dujotiekių ir jų įrenginių, matavimo priemonių techninę priežiūrą, keitimą, perkėlimą, matavimo priemonių rodmenų ir plombų tikrinimą bei tikrinti, ar buitinis vartotojas laiku ir teisingai pagal matavimo priemonės rodmenis deklaruoja suvartotų dujų kiekį. Ieškovo pateikti informaciniai aktai, patvirtina, aplinkybę, kad ieškovo darbuotojai nuo 2016-01-14 atsakovei priklausančiame bute, esančiame ( - ) neturi galimybių atjungti gamtinių dujų tiekimą, nes atsakovė jų į patalpas neįsileidžia. Šios aplinkybės yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovė (gamtinių dujų vartotoja) neužtikrindama ieškovo įgaliotiems darbuotojams galimybės kontroliuoti jos valdose esančių dujų apskaitos sistemos, atjungti gamtinių dujų tiekimą, pažeidžia sutartyje ir Taisyklėse nustatytus įsipareigojimus, nustatytus siekiant garantuoti tinkamą dujų apskaitą, ir atitinkamai ieškovo teisę taikyti galimas sankcijas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovę įsileisti ieškovo darbuotojus į patalpas adresu ( - ) bei sudaryti sąlygas atjungti gamtinių dujų tiekimą, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 1.137, 6.2, 6.38 straipsniai).

11CPK 273 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu veiksmus, nesusijusius su piniginių lėšų perdavimu, gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. Vadovaujantis nurodyta teisės norma bei atsižvelgiant į ieškovo prašymą, teismo nustatytam įpareigojimui įvykdyti atsakovei nustatytinas vieno mėnesio terminas nuo šio sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos. Atsakovei per teismo nustatytą terminą įpareigojimo neįvykdžius skirtina 5,00 Eur bauda už kiekvieną uždelstą dieną iki bus įvykdytas teismo sprendimas (CPK 273 straipsnio 3 dalis, 771 straipsnio 5 dalis).

12Ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis) – 31,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 80, 88, 93, 96 str., 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 262, 270 str., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Įpareigoti atsakovę N. A., a.k. ( - ) įleisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, darbuotojus į atsakovei nuosavybės teise priklausančias patalpas ( - ) ir sudaryti sąlygas atjungti gamtinių dujų tiekimą.

16Nustatyti atsakovei N. A., a.k. ( - ) 1 (vieno) mėnesio nuo šio teismo sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos terminą sprendimui už akių įvykdyti.

17Nustatyti, kad atsakovei N. A., a.k. ( - ) neįvykdžius šio sprendimo už akių per vieną mėnesį, skaičiuojant nuo jo įsiteisėjimo dienos, turi būti skaičiuojama 5,00 Eur (penkių eurų 00 ct) bauda už kiekvieną uždelstą dieną iki bus įvykdytas teismo sprendimas už akių.

18Priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, iš atsakovės N. A., a.k. ( - ) 31,00 Eur (trisdešimt vieną eurą 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė,... 2. ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašė įpareigoti... 3. Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateiktame atsiliepime į... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka –... 5. Atsakovė neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės 2011-09-22 buvo sudaryta... 9. Atsakovė, pasirašydama Gamtinių dujų pirkimo ir pardavimo sutartį,... 10. Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-10 įsakymu Nr. 1-248,... 11. CPK 273 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu veiksmus, nesusijusius su... 12. Ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 80, 88, 93, 96 str., 142 str. 4 d.,... 14. ieškinį patenkinti visiškai.... 15. Įpareigoti atsakovę N. A., a.k. ( - ) įleisti ieškovo AB „Energijos... 16. Nustatyti atsakovei N. A., a.k. ( - ) 1 (vieno) mėnesio nuo šio teismo... 17. Nustatyti, kad atsakovei N. A., a.k. ( - ) neįvykdžius šio sprendimo už... 18. Priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376,... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...