Byla 1S-928-366/2013
Dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 24 d. nutarties, kuria jam pratęstas kardomosios priemonės – suėmimo terminas dviem mėnesiams

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Sigitas Bagdonavičius, sekretoriaujant Rimai Pačešiūnienei, dalyvaujant: prokurorui Aidui Amparavičiui, teismo posėdyje išnagrinėjęs suimto kaltinamojo E. M., a. k. ( - ) skundą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 24 d. nutarties, kuria jam pratęstas kardomosios priemonės – suėmimo terminas dviem mėnesiams,

Nustatė

2E. M. kaltinamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 1 d. 00 val. iki 2013 m. birželio 1 d. 7.50 val., tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, ( - ), ( - ) mstl., Antalieptės sen., Zarasų r., prie parduotuvės „Aibė“, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, slapta pagrobė neužrakintą A. K. priklausantį automobilį „Audi 80“, valst. Nr. ( - ) 1986 metų gamybos, 1400 Lt vertės, su jame buvusiais A. K. daiktais: mobiliojo ryšio telefonu „Samsung“, 80 Lt vertės, pinigine, 40 Lt vertės, 230 Lt grynųjų pinigų, taip padarydamas nukentėjusiajam 1750 Lt turtinę žalą, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 str. 2 d.

3Kardomoji priemonė – suėmimas kaltinamajam E. M. buvo paskirta 2013 m. birželio 21 d. Zarasų rajono apylinkės teismo nutartimi.

4Skundžiama 2013 m. spalio 24 d. nutartimi Zarasų rajono apylinkės teismas pratęsė kaltinamajam E. M. kardomosios priemonės – suėmimo terminą dviem mėnesiams.

5Kaltinamasis E. M. nesutinka su šia Zarasų rajono apylinkės teismo 2013-10-24 nutartimi ir prašo ją panaikinti. Nurodo, kad teismas 2013-10-24 neįvyko ne dėl jo kaltės. Suėmime jis yra laikomas nuo 2013 m. birželio 20 d. Tai, jo nuomone, yra didelis laiko tarpas, per kurį buvo galima išnagrinėti šią bylą. Tai rodo akivaizdų proceso vilkinimą, yra pažeistos jo teisės, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 44 str. 5 d. Nurodo, kad nusikaltimas, kuriuo jis kaltinamas, yra nesunkus. Byla yra vieno epizodo. Nuo pat pirmos dienos joje buvo viskas aišku, žinomas nukentėjusysis, liudytojai. Be to, jis šio nusikaltimo nepadarė ir teismas jį tikrai išteisins. Tai rodo ir A. K. neatvykimas į teismus. Nutartyje parašyta, kad byloje yra daug prieštaringų įrodymų. Nesupranta, ką tiek laiko veikė ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Nurodo, kad nežada slėptis nuo teismo bei neturi jokio pagrindo daryti naujų nusikaltimų, nes turi nuolatinę gyvenamąją vietą, užsidirba pragyvenimui, kadangi yra sveikas, darbingas žmogus. Iš teismų praktikos žino, kad net kelis apysunkius nusikaltimus padarę asmenys iki teismo paleidžiami į laisvę. Per tiek laiko jis dėl sudaužyto automobilio būtų žmogui jau atlyginęs žalą, nes pripažįsta, kad automobilį sugadino, bet jo nevogė. Mano, kad suėmime jis yra laikomas tik dėl to, kad yra teistas ir kad jo nemėgsta. Tai šališko teismo sprendimas.

6Teismo posėdyje prokuroras prašė skundą atmesti.

7Skundas atmetamas.

8Aukštesnysis teismas, nagrinėdamas skundą, tikrina skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Nei svarstant kardomosios priemonės pratęsimo klausimą, nei nagrinėjant skundą dėl suėmimo termino pratęsimo suimtojo kaltės klausimas nesprendžiamas, taip pat nevertinamos kaltę paneigiančios ar patvirtinančios aplinkybės, nes visi šie klausimai gali būti išspręsti tik pirmosios instancijos teismo teisiamajame posėdyje išnagrinėjus bylą. Priešingu atveju, taip būtų pažeistas teismo nepriklausomumo ir nešališkumo principas. Dėl to aukštesnysis teismas nesvarsto kaltinamojo skunde išdėstytų abejonių dėl jo kaltės.

9Suėmimo, kaip ir kitų kardomųjų priemonių, būtina sąlyga yra duomenų, leidžiančių manyti, kad kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką, pakankamumas (BPK 121 str. 2 d.).

10Aukštesnės instancijos teismas, patikrinęs pateiktą baudžiamosios bylos medžiagą, kiek tai susiję su suėmimo termino pratęsimo kaltinamajam E. M. pagrįstumu ir teisėtumu, daro išvadą, kad byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, jog E. M. galėjo padaryti jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Šie duomenys yra išvardyti kaltinamajame akte, kuris pasirašytinai įteiktas E. M., todėl jie nebekartojami. Kartu pažymėtina, kad duomenų pakankamumo kriterijus yra vertinamasis, todėl skiriant kardomąją priemonę bei ją pratęsiant nebūtina turėti tiek duomenų, kiek jų reikia apkaltinamajam nuosprendžiui priimti.

11Suėmimas gali būti taikomas tik esant BPK 122 str. 7 ir 8 d. numatytoms suėmimo skyrimo ar jo termino pratęsimo sąlygoms ir bent vienam iš BPK 122 str. 1 ar 5 d. numatytų pagrindų.

12Skundžiama nutartimi apylinkės teismas kaltinamajam E. M. kardomosios priemonės – suėmimo terminą pratęsė dviem pagrindais, numatytais BPK 122 str. 1 d. 1 ir 3 p., t. y. kad bėgs (slėpsis) nuo teismo ir darys BPK 122 str. 4 d. nurodytus naujus nusikaltimus, bei padaręs išvadą, kad švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis nebus galima pasiekti BPK 119 str. numatytų tikslų.

13E. M. savo skunde tvirtina, kad jis nežada bėgti (slėptis) bei daryti naujų nusikaltimų, nes turi nuolatinę gyvenamąją vietą, o pragyvenimui lėšų užsidirba. Skundą nagrinėjantis teismas pažymi, kad šios kaltinamojo skunde nurodytos aplinkybės nėra pakankamos griežčiausiai kardomajai priemonei panaikinti ir neeliminuoja suėmimo kaltinamajam taikymo pagrindų, nes byloje yra pakankamai duomenų, kurie suteikia pakankamai tvirtą pagrindą manyti, jog suimtasis būdamas laisvėje gali bėgti (slėptis) nuo teismo ir daryti naujus nusikaltimus.

14E. M. kaltinamas padaręs apysunkį nusikaltimą nuosavybei, už kurį numatyta griežtesnė nei vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Suimtasis praeityje jau teistas keturis kartus, tarp jų ir už analogiškus nusikaltimus nuosavybei, naują veiką jis kaltinamas padaręs neišnykus teistumui. Duomenys apie ankstesnius teistumus, įvertinus naują kaltinimo pobūdį, E. M. charakterizuoja kaip asmenį, linkusį nusikalsti ir neturintį tvirtų moralinių nuostatų. Be to, kaip pagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė apylinkės teismas, kaltinamasis E. M. nėra saistomas tvirtų socialinių ryšių, t. y. yra nevedęs, iki suėmimo niekur nedirbo ir neturėjo legalaus pragyvenimo šaltinio, nebuvo registruotas darbo biržoje. Nors kaltinamasis savo skunde tvirtina, kad jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, tačiau byloje esantys duomenys patvirtina, kad E. M. iki jo sulaikymo negyveno savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje – jis buvo pas seserį, gimines, draugą, t. y. slapstėsi nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, dėl ko buvo paskelbta jo paieška. Aukštesnės instancijos teismas pripažįsta, kad visos šios pirmiau paminėtos aplinkybės yra pakankamos manyti, jog kaltinamasis būdamas nesuimtas gali bėgti (slėptis) nuo teismo, todėl suėmimo terminas BPK 122 str. 1 d. 1 p. numatytu pagrindu jam pratęstas pagrįstai.

15Pagrįstą manymą, jog E. M. gali daryti naujus nusikaltimus, nurodytus BPK 122 str. 4 d., sąlygoja pareikšto kaltinimo pobūdis bei tai, kad jis anksčiau už analogiškus nusikaltimus nuosavybei jau yra teistas keturis kartus, teistumas neišnykęs. Jam inkriminuojamame nusikaltime E. M. kaltinamas dalyvavęs tiesiogiai pats. Iš bylos duomenų matyti, kad iki sulaikymo E. M. niekur nedirbo, nebuvo registruotas darbo biržoje ir neturėjo legalaus pragyvenimo šaltinio. Kaltinamasis E. M. savo skunde nurodo, kad jis pragyvenimui lėšų užsidirba, tačiau legalių pajamų gavimas nepaneigia kaltinamojo turėtos galimybės įgyti lėšų ir iš neteisėtų veiksmų. Šiuo metu suimtajam inkriminuojamas savanaudiškas nusikaltimas, nes jis nukreiptas į lėšų gavimą nusikalstamu būdu. Iš teismui pateiktos bylos medžiagos matyti, kad kaltinamasis pardavė paties sudaužytą nukentėjusiojo automobilį. Visa tai leidžia manyti, jog jis lėšas pragyvenimui ar jų dalį gauna iš nusikalstamos veiklos, o būdamas laisvėje ir norėdamas pragyventi, toliau darys naujas nusikalstamas veikas. Taigi darytina išvada, kad kaltinamajam E. M. suėmimo terminas pagrįstai pratęstas ir BPK 122 str. 1 d. 3 p. numatytu pagrindu, t. y. pagrįstai manant, jog jis būdamas laisvėje gali daryti naujus nusikaltimus.

16Išdėstyti motyvai leidžia teigti, jog per laikotarpį nuo suėmimo paskyrimo neišnyko pagrindai, dėl kurių E. M. paskirta bei pratęsta griežčiausia kardomoji priemonė.

17Pagal EŽTT sprendimus suėmimo trukmės pagrįstumas negali būti vertinamas in abstracto (abstrakčiai). Suėmimo pratęsimo pagrįstumas nustatomas, atsižvelgiant į kiekvienos bylos ypatybes. Būtent tai akcentuoja EŽTT praktika. Tuo paaiškinama tai, kodėl skirtingiems asmenims parenkamos skirtingos kardomosios priemonės.

18Sutiktina su kaltinamuoju E. M., kad byla, kurioje jam jau beveik penkis mėnesius taikoma kardomoji priemonė – suėmimas, nėra sudėtinga, tačiau, priešingai nei kaltinamasis nurodo savo skunde, byloje nėra duomenų, kurie leistų manyti, jog byla yra vilkinama. Baudžiamoji byla šiuo metu jau yra pirmosios instancijos teisme (kitas posėdis numatytas 2013-11-21). BPK 127 str. nustatyti kardomosios priemonės – suėmimo terminai taikomi tik ikiteisminio tyrimo stadijoje. Savo žinioje bylą turinčio teismo tokie terminai nesaisto. Pažymėtina, kad suėmimas, kaip kardomoji priemonė, neabejotinai suvaržo suimtojo teises, numatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 str. 2 d., BPK 44 str. 1 d. ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 str. nuostatose, nurodančiose, kad niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais bei pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas. Tačiau skundžiamoje ir šioje nutartyse išdėstyti motyvai leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju be šios asmens teisės suvaržymo nėra galimybės pasiekti BPK 119 str. numatytų tikslų, t. y. užtikrinti kaltinamojo dalyvavimą procese, netrukdomą bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą.

19Kaltinamojo skundo teiginiai dėl teismo šališkumo yra nepagrįsti. Pažymėtina, kad šališku visada turėtų būti pripažįstamas teismas, jei bylą nagrinėjo nors vienas teisėjas, negalėjęs dalyvauti procese dėl BPK 58 str. išvardytų priežasčių. Aukštesnės instancijos teismas nenustatė, kad skundžiamą nutartį priėmęs apylinkės teismo teisėjas negalėjo dalyvauti procese dėl BPK 58 str. išvardytų priežasčių. Pats kaltinamasis teismo posėdyje, kuriame buvo svarstomas ir kardomosios priemonės – suėmimo jam termino pratęsimo klausimas, teismui jokių nušalinimų nepareiškė. Vien kaltinamajam nepalankaus sprendimo priėmimas dar nereiškia, kad teismas buvo šališkas.

20Atsižvelgęs į pirmiau išdėstytas aplinkybes aukštesnės instancijos teismas konstatuoja, kad apylinkės teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, kaltinamajam suėmimo terminas pratęstas tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs BPK, bei nepažeidžiant pirmiau paminėtų teisės aktų nuostatų, todėl skunde nurodytais motyvais naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra jokio teisinio pagrindo.

21Teismas, vadovaudamasis BPK 130 str.,

Nutarė

22Suimto kaltinamojo E. M. skundą atmesti ir palikti galioti Zarasų rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartį.

23Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Sigitas... 2. E. M. kaltinamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 1 d. 00 val. iki... 3. Kardomoji priemonė – suėmimas kaltinamajam E. M. buvo paskirta 2013 m.... 4. Skundžiama 2013 m. spalio 24 d. nutartimi Zarasų rajono apylinkės teismas... 5. Kaltinamasis E. M. nesutinka su šia Zarasų rajono apylinkės teismo... 6. Teismo posėdyje prokuroras prašė skundą atmesti.... 7. Skundas atmetamas.... 8. Aukštesnysis teismas, nagrinėdamas skundą, tikrina skundžiamos nutarties... 9. Suėmimo, kaip ir kitų kardomųjų priemonių, būtina sąlyga yra duomenų,... 10. Aukštesnės instancijos teismas, patikrinęs pateiktą baudžiamosios bylos... 11. Suėmimas gali būti taikomas tik esant BPK 122 str. 7 ir 8 d. numatytoms... 12. Skundžiama nutartimi apylinkės teismas kaltinamajam E. M. kardomosios... 13. E. M. savo skunde tvirtina, kad jis nežada bėgti (slėptis) bei daryti naujų... 14. E. M. kaltinamas padaręs apysunkį nusikaltimą nuosavybei, už kurį numatyta... 15. Pagrįstą manymą, jog E. M. gali daryti naujus nusikaltimus, nurodytus BPK... 16. Išdėstyti motyvai leidžia teigti, jog per laikotarpį nuo suėmimo paskyrimo... 17. Pagal EŽTT sprendimus suėmimo trukmės pagrįstumas negali būti vertinamas... 18. Sutiktina su kaltinamuoju E. M., kad byla, kurioje jam jau beveik penkis... 19. Kaltinamojo skundo teiginiai dėl teismo šališkumo yra nepagrįsti.... 20. Atsižvelgęs į pirmiau išdėstytas aplinkybes aukštesnės instancijos... 21. Teismas, vadovaudamasis BPK 130 str.,... 22. Suimto kaltinamojo E. M. skundą atmesti ir palikti galioti Zarasų rajono... 23. Ši nutartis neskundžiama....