Byla 2-778-198/2010
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

2Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė, sekretoriaujant Angelei Andrikonienei, dalyvaujant ieškovui A. L., ieškovo atstovui advokatui S. C., atsakovės Lietuvos Respublikos atstovei prokurorei L. B. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. L. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai, Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos dėl neturtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

3Šalys sudarė taikos sutartį, prašo ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

4Šalių sudarytoji taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl tvirtinama ir civilinė byla nutraukiama (CPK 293 str.1 d. 5 p.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t.y. pašto išlaidos, priteisiamos pagal šalių sudarytos taikos sutarties 3 p. sąlygą. Pašto išlaidos civilinėje byloje iš viso sudaro 34,93 Lt (b.l.1).Pusę šios sumos – 17,46 Lt - pagal taikos sutarties sąlygas priteistina iš ieškovo. Vadovaudamasis LR CPK 293 straipsnio pirmos dalies penktuoju punktu, teismas

Nutarė

5patvirtinti šalių: ieškovo A. L., asmens kodas ( - ) ir atsakovės Lietuvos Respublikos šio turinio taikos sutartį: „ 1. Atsakovas įsipareigoja iš Teisingumo ministerijos valdomų asignavimų žalai, atsiradusiai dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, ieškovui A. L. atlyginti septynis tūkstančius litų (7000 lt) už patirtą neturtinę žalą ir vieną tūkstantį du šimtai litų (1200 lt) išlaidas advokato pagalbai apmokėti, viso aštuonis tūkstančius du šimtus litų (8200 lt), šią sumą pervedant į ieškovo banko sąskaitą Nr.( - ) esančią SEB Banke, banko kodas 704400, per 2 mėnesius nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo. 2. Ieškovas A. L. atsisako visų ieškinio reikalavimų civilinėje byloje Nr. 2-778-198/2010, iškeltoje pagal jo ieškinį dėl neturtinės žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų, teismo procesinių veiksmų ir sprendimų baudžiamojoje byloje Nr. 04-1-205-02 A. L. atžvilgiu, atlyginimo. Salys taikos sutartimi išsprendžia visus ginčus šioje civilinėje byloje. 3. Turėtas bylinėjimosi išlaidas, jei tokios teismo bus nustatytos , pav. pašto išlaidas, išskyrus nurodytas taikos sutartyje išlaidas advokato pagalbai apmokėti, atlyginamos ieškovo ir atsakovo atstovo Teisingumo ministerijos iš valdomų asignavimų žalai atlyginti lygiomis dalimis. 4. Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį bei nutraukti civilinę bylą Nr. 2-778-198/2010. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalies, 293 straipsnio 5 punkto, 294 straipsnio ir 584 straipsnio 1 dalies 4 punkto turinys bei šios taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės. 5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši taikos sutartis nereglamentuoja klausimų, susijusių su šalių teisiniu statusu ir veiksnumu, viešąja tvarka, ir klausimų, kuriuos reglamentuoja imperatyvios teisės normos; taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir/ar gerai moralei ir viešajam interesui; nėra kitų aplinkybių, kurios galėtų būti teisinis pagrindas pripažinti šią taikos sutartį negaliojančia ir/ar niekine. Kiekviena šalis taip pat pareiškia ir garantuoja, kad turi pilną veiksnumą, teises ir įgalinimus pagal taikytinus įstatymus ir kitus teisės aktus, sudaryti ir įvykdyti šią taikos sutartį. 6. Šalys pripažįsta, kad ši taikos sutartis yra sudaryta gera valia ir pareiškia, kad šią taikos sutartį perskaitė, jos turinį, prasmę ir teisines pasekmes suprato ir dėl to viena kitai jokių pretenzijų neturi ir ateityje nereikš.

67. Taikos sutartis yra sudaryta 4 egzemplioriais - vienas iš jų teismui, po vieną kiekvienai šaliai“

7Civilinę bylą 2- 778 -198/2010 nutraukti.

8Priteisti iš A. L., asmens kodas ( - ) 17,46 Lt ( septyniolika litų keturiasdešimt šešis centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimų, valstybei.

9Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai