Byla e2-24071-155/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ( - ) ieškinį atsakovui R. V. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas UAB ( - ) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo R. V. 1423,98 Eur skolą, 27,75 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2016-10-11 sudarė sutartį Nr. 2-44304-16344 dėl konteinerinės buitinės patalpos (13 mm/2) su baldu komplektu, elektriniu radiatoriumi bei atraminiu blokeliu konteineriui nuomos. Šį nuoma tęsėsi iki 2017-01-13, todėl už nuomą atsakovas turėjo sumokėti 312,04 EUR nuomos mokestį, tačiau sumokėjo tik 250 EUR ir liko skolingas 62,04 EUR. 2016-12-06 ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį Nr. 44304-48778 dėl fasadinių pastolių „PERI UP“ nuomos, surenkamus iš dalių. Fasadinius pastolius atsakovas sugrąžino ieškovui tik 2017 m. sausio 24 d., todėl turėjo sumokėti 1598 EUR nuomos mokesčio, tačiau sumokėjo tik 450 EUR sumą ir liko skolingas 1148 EUR. 2016-12-08 ieškovas su atsakovu sudarė sutartį Nr. 1-44304-27950 dėl dulkių siurblio „Kercher NT45/1“, pjovimo mašinėlės betonui „HILTI ( - ) ir rakto diržo priveržimui nuomos. Dulkių siurblį atsakovas grąžino 2016-12-14, o pjovimo mašinėlę betonui su priveržimo raktu grąžino 2016-12-15, todėl turėjo sumokėti 250,44 EUR nuomos mokestį. Atsakovas sumokėjo tik 36,50 EUR šio nuomos mokesčio ir liko skolingas 213,94 EUR. Bendra atsakovo skola yra 1423,98 EUR. Už kiekvieną su ieškovu atsiskaityti uždelstą dieną, ieškovas atsakovui priskaičiavo sutartyse numatytus bendrus 27,75 Eur delspinigius. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

6A. R. V. ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio nustatyta tvarka 2017-05-10, t.y. asmeniškai atsakovui. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių bei nustačius, kad yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai, esant tik vienos iš šalių įrodymams, teismas priima sprendimą už akių. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Byloje nustatyta, jog tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytos įrankių, prietaisų, konteinerinių patalpų ir kitų daiktų nuomos sutartis (2016-10-11 Nr. 2-44304-16344, 2016-12-06 Nr. 44304-48778, 2016-12-08 Nr. 1-44304-27950), pagal kurias ieškovas įsipareigojo atsakovui laikinai išnuomoti įrankius, konteinerinės patalpas, prietaisus bei kitus sutartyse nurodytus daiktus, o atsakovas įsipareigojo sutartu laiku grąžinti techniškai tvarkingus daiktus nuomotojui bei sumokėti nuomos mokestį. Ieškovas nurodo, kad savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, tačiau atsakovas savo sutartinių prievolių nevykdė – nesumokėjo tinkamai ir pilnai užmokesčio už daiktų nuomą bei negrąžinimo daiktų sutartu laiku, todėl pagal sutartį Nr. 2-44304-16344 susidarė 62,04 EUR įsiskolinimas, pagal sutartį Nr. 44304-48778 susidarė 1148 EUR įsiskolinimas, pagal sutartį Nr. 1-44304-27950 susidarė 213,94 EUR įsiskolinimas.

9Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 str. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6.487 str. nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.213 str. 1 d., jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė (pareiga), kad jeigu nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius. Kai nuomininkas daikto negrąžina, jis turi atlyginti nuomotojui to daikto vertę, taip pat sumokėti nuomos mokestį bei atlyginti kitus nuomotojo patirtus nuostolius (CK 6.499 str. 3 d.).

10Iš į bylą pateiktų nuomos sutarčių bei daiktų grąžinimo aktų nustatyta, kad atsakovas išnuomotus daiktus, prietaisus, įrankius ieškovui laiku negrąžino, šie buvo grąžinti tik po laiko. Taip pat byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui visą sutartyse numatytą nuomos mokestį už išnuomotus daiktus. Atsakovas byloje neginčijo ieškovo nurodyto skolos dydžio, nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalaujama priteisti 1423,98 Eur suma už nuomą yra laikoma pagrįsta ir priteistina iš atsakovo.

11Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai). CK 6.71 str. 1 d. ir 6.258 str. 1 d. numato, jog sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytų sutartyse numatyta, kad nuomininkui laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, nuomininkas privalo mokėti nuomotojui 0,02 procento nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Ieškovas už neįvykdytą prievolę priskaičiavo 27,75 Eur delspinigių, ši suma yra pagrįsta ir priteistina iš atsakovo (CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.).

12CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procento dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2, 6.210 str. 1 d.).

13Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 33 Eur žyminis mokestis, 2,90 Eur mokestis už gyventojų registro pažymą ir 200,00 Eur išlaidos už teisinę advokatės pagalbą, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos šios ieškovo turėtos 235,90 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

14Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ( - ), įm. kodas ( - ), iš atsakovo R. V., a.k. ( - ) 1423,98 EUR skolą, 27,75 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 235,90 Eur bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

19Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai