Byla 1S-175-382/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Zigmas Pocius, sekretoriaujant Aurelijai Urbšaitytei, dalyvaujant prokurorui Dariui Aleknai,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroro Dariaus Aleknos skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutarties, kuria panaikintas Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroro D. Aleknos 2009 m. gruodžio 31 d. nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr.

330-1-0919-04 bei Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo

4V. Jurkevičiaus 2010 m. vasario 10 d. nutarimas atmesti AB-Firmos ( - ) skundą,

Nustatė

5Klaipėdos miesto VPK KP NTT ENTS 2004-10-19 pradėjo ikiteisminį tyrimą

6Nr. 30-1-01919-04 pagal LR BK 184 str. 2 d. dėl didelės vertės AB-Firmos ( - ) turto iššvaistymo.

7Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2004 m. birželio 1–4 dienomis atlikus inventorizaciją AB-Firmos ( - ) prekybos centre, esančiame ( - ), nustatytas prekių už 153962,64 Lt, o 2004-07-19 inventorizacijos metu nustatytas prekių už 17577,27 Lt trūkumas. Pranešimai apie įtarimą buvo įteikti V. G., G. G., V. N., R. L..

8Ikiteisminis tyrimas byloje Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroro D. Aleknos nutarimu kelis kartus buvo nutrauktas, o Klaipėdos miesto ikiteisminio tyrimo teisėjų nutartimis prokuroro nutarimai buvo naikinami.

92009 m. gruodžio 31 d. nutarimu Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroras D. Alekna ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-0919-04 nutraukė motyvuodamas tuo, kad R. L., V. N., G. G. nėra nusikaltimo, numatyto BK 222 str. 1 d., subjektai, o ikiteisminį tyrimą R. L., V. N., G. G., V. G. nutraukė dar ir dėl to, kad ikiteisminio tyrimo metu nesurinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių jų kaltę dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 183 str., 184 str., padarymo. Dėl tų pačių motyvų 2010 m. vasario 10 d. nutarimu Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. Jurkevičius AB-Firmos ( - ) skundą dėl ikiteisminio tyrimo atnaujinimo byloje Nr. 30-1-0919-04 atmetė.

10Skundžiama nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroro D. Aleknos 2009-12-31 nutarimą ir Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Jurkevičiaus 2010-02-10 nutarimą panaikino. Teismas nurodė, kad prokurorai nesiėmė visų įstatymo nustatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir išaiškinta nusikalstama veika. Atnaujinus ikiteisminį tyrimą buvo apsiribota tik formaliomis liudytojų bei įtariamųjų apklausomis, nesistengta pašalinti prieštaravimų tarp įtariamųjų bei liudytojų parodymų. Dėl ikiteisminio tyrimo prieš V. G. prokuroras nesilaikė BPK 216 str. 1 d. reikalavimo, kad nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą turi būti motyvuotas.

11Skundu Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroras D. Alekna prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2010-04-15 nutartį panaikinti. Teigia, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjų nutartimis ikiteisminis tyrimas šioje byloje ne kartą buvo atnaujinamas, tačiau atlikus papildomus ikiteisminio tyrimo veiksmus nepavyko nustatyti, koks asmuo ir kiek pasisavino ar iššvaistė bendrovės turto. Esant tokioms aplinkybėms negalima suformuluoti konkrečių įtarimų ir bylą perduoti teismui.

12Skundas atmestinas.

13Nutraukdamas ikiteisminį tyrimą šioje baudžiamojoje byloje prokuroras vadovavosi Lietuvos Respublikos BPK 212 str. 2 p. nuostata, kad ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, kai jo metu nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo. Toks nutarimas galimas, kai yra išnaudotos visos galimybės surinkti bylai reikšmingus duomenis, įrodančius ar paneigiančius nusikalstamų veikų buvimą. Ikiteisminio tyrimo teisėja nutartyje pagrįstai konstatavo, kad atnaujinus tyrimą jis buvo atliekamas formaliai ir nešalinami prieštaravimai tarp liudytojų ir įtariamųjų parodymų. Dar 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartyje Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas nurodė, kad nesiimta procesinių veiksmų, leidžiančių patikslinti trūkstamų materialinių vertybių kiekį, nes įtariamasis R. L. parodė, kad tiek jis, tiek ir V. N. ruošė sugedusių, sudužusių prekių nurašymo aktus, kuriuos vežė tvirtinti generaliniam direktoriui K. J., tačiau pastarasis jų netvirtindavo. Teisėjas nurodė, kad dėl šių aplinkybių reikia kaip liudytoją apklausti K. J. bei kitus atsakingus asmenis ir esant reikalui šalinti prieštaravimus tarp liudytojų bei įtariamųjų parodymų. Minėti proceso veiksmai nebuvo atlikti.

14Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 p.,

Nutarė

15Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroro D. Aleknos skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartį.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai