Byla e2A-602-852/2019
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Mikonienės, Rūtos Petkuvienės ir Andriaus Veriko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Dareka” apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Dareka“ ieškinį atsakovui V. P. dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija (toliau – Darbo ginčų komisija) 2018 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. DGKS-1389 darbo byloje Nr. APS-36-3586 patenkino darbuotojo V. P. prašymą ir nurodė išieškoti darbuotojui iš įmonės UAB „Dareka“ 935,98 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. vasario mėn., 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. kovo mėn., 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. balandžio mėn., 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. gegužės mėn., 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. birželio mėn., 7 048,76 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. liepos mėn., kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinę išmoką, 248,37 Eur delspinigius bei 15 243,18 Eur (neatskaičius mokesčių) netesybas, viso – 33 638,41 Eur.

72.

8Darbdavys UAB „Dareka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Darbo ginčų komisijos 2018 m. kovo 14 d. sprendimą ir atmesti V. P. reikalavimus dėl darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinės išmokos, delspinigių ir netesybų išieškojimo. Paaiškino, kad atsakovas dirbo įmonės direktoriumi, jo darbo sutarties sudarymo data – ( - ), darbo pradžia – ( - ), darbo sutartį atsakovas pasirašė pats su savimi tiek už darbdavę, tiek už darbuotoją, darbo sutartyje nurodytas atsakovo mėnesinis darbo užmokestis sudaro 125 Lt (36,20 Eur), darbo dienos trukmė – 1 val., 5 darbo dienos per savaitę. Pažymėjo, jog atsakovas nurodė Darbo ginčų komisijai, kad jo darbo užmokestis sudarė 2 900 Eur, tačiau įmonė neturi duomenų apie tai, kada ir kokiu pagrindu atsakovui buvo nustatytas tokio dydžio atlyginimas. Mano, jog atsakovo darbo užmokestis buvo neteisėtai ir savavališkai jo paties pakeltas, nors tokiam darbo užmokesčiui niekada nepritarė įmonės valdyba, kaip kolegialus bendrovės valdymo organas, apie tai nebuvo informuoti įmonės akcininkai. Nurodė, kad buvę įmonės akcininkai S. B. ir pats atsakovas, kaip kitos įmonės akcininkės UAB „Target Market“ vadovas, 2014 m. liepos 29 d. priėmė nutarimą Nr. 2014/07-29 dėl direktoriaus darbo užmokesčio, kuriuo nustatė atsakovui 13 157,89 Lt (3 810,79 Eur) atlyginimą per mėnesį. Šio nutarimo 2 punktu įmonės akcininkas S. B. buvo įgaliotas įmonės vardu pasirašyti atsakovo darbo sutarties pakeitimus, tačiau tokie pakeitimai raštu nebuvo įforminti, todėl, ieškovės įsitikinimu, atsakovas nepagrįstai reikalauja sumokėti jam atlyginimą ir kompensacijas, taikant 2 900 Eur dydžio mėnesinį darbo užmokestį. Pažymėjo, jog taip pat turi pagrįstų abejonių dėl 2014 m. liepos 29 d. akcininkų susirinkimo nutarimo Nr. 2014/07-29 tikrumo, paaiškindama, jog tuo metu vyko derybos dėl akcijų pardavimo naujam akcininkui V. M., sandoris dėl akcijų pardavimo buvo sudarytas 2014 m. rugpjūčio 6 d., tačiau naujam akcininkui niekada nebuvo atskleistas nurodytas įmonės vadovo atlyginimo padidinimo faktas, todėl, atsižvelgdama į tai, kad nutarimas dėl atlyginimo padidinimo buvo priimtas likus vos savaitei iki akcijų pardavimo, taip pat į tai, kad atsakovui (jo teigimu) buvo nustatyta neprotingai didelė atlyginimo suma (pakilimas nuo 125 Lt iki 13 157,89 Lt (nuo 36,20 Eur iki 3 810,79 Eur, t. y. 105 kartus)) už tą patį darbo laiką – 1 darbo valandą per dieną, mano, kad toks akcininkų sprendimas galėjo būti surašytas atgaline data (t. y. suklastotas) siekiant neteisėtai užvaldyti įmonės turtą. Pabrėžė, kad įmonės veikla nuo pat pradžių buvo nuostolinga, todėl tokio dydžio mėnesinio darbo užmokesčio nustatymas atsakovui ne tik negalėjo būti vykdomas dėl ekonominių priežasčių, bet dar labiau pablogino įmonės finansinę situaciją, todėl atsakovo veiksmai, bandant iš įmonės prisiteisti darbo užmokesčio sumą, kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitines išmokas, delspinigius bei netesybas, ieškovės vertinimu, yra neteisėti. Ieškovės įsitikinimu, priimtas akcininkų susirinkimo nutarimas, kuriuo padidintas atsakovui darbo užmokestis, ne tik prieštarauja įstatymų normoms, nes įstatymu akcininkams nenustatyta teisė spręsti dėl vadovo darbo užmokesčio, bet taip pat prieštarauja įmonės steigimo dokumentams, kuriuose numatytas tikslas siekti ekonominės naudos, bei protingumo ir sąžiningumo principams, kadangi toks atsakovo darbo užmokesčio nustatymas prieštaravo įmonės, kaip juridinio asmens ir darbdavės, buvusiai finansinei padėčiai, buvo ekonomiškai nenaudingas ir nepagrįstas.

93.

10Atsakovas V. P. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą, priteisti jam iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad ( - ) darbo sutarties Nr. 16 pagrindu nuo ( - ) iki ( - ) dirbo įmonėje – iki 2015 m. gruodžio 14 d. įmonėje ėjo direktoriaus pareigas, įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo 2014 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 2014/07-29 jam nuo 2014 m. liepos 30 d. nustatytas 13 157,89 Lt (3 810,79 Eur) (neatskaičius mokesčių) dydžio mėnesinis darbo užmokestis, 2015 m. gruodžio 14 d. įmonės valdybos posėdžio nutarimo Nr. 2015-2 pagrindu jis jo paties sutikimu buvo atleistas iš įmonės vadovo pareigų bei perkeltas į projektų vadovo pareigas, nekeičiant kitų, išskyrus darbo funkciją, darbo sąlygų, t. y. jo darbo užmokestis nebuvo keičiamas; nuo 2015 m. birželio 23 d. iki 2017 m. vasario 19 d. jis buvo išėjęs vaiko priežiūros atostogų; 2017 m. vasario mėnesį gavo darbdavės 2017 m. vasario 7 d. įspėjimą apie atleidimą iš darbo po keturių mėnesių dėl etatų mažinimo bei 2017 m. kovo 8 d. raštą, kuriuo jis buvo informuotas, jog jo, kaip projektų vadovo, pareigybė panaikinta nuo 2017 m. vasario 8 d. ir įmonė neturi galimybės perkelti jo į kitas pareigas, t. y. pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą laikotarpiu jis atsidūrė faktinės prastovos ne dėl darbuotojo kaltės situacijoje, kurioje darbdavė pagal iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 195 str. 3 d. iki atleidimo dienos skaičiavo jam dviejų trečdalių 2014 m. liepos 29 d. įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu Nr. 2014/07-29 nustatyto darbo užmokesčio dydžio atlygį; darbo sutartis su juo nutraukta 2017 m. liepos 10 d. nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojančio DK 57 str. 1 d. 1 p. pagrindu, t. y. darbuotojo atliekamai darbo funkcijai tapus pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų; pasibaigus šalis siejusiems darbo teisiniams santykiams darbdavė liko neišmokėjusi jam 935,98 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokesčio, priskaičiuoto už 2017 m. vasario mėnesį, 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokesčio, priskaičiuoto už 2017 m. kovo mėnesį, 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokesčio, priskaičiuoto už 2017 m. balandžio mėnesį, 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokesčio, priskaičiuoto už 2017 m. gegužės mėnesį, 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokesčio, priskaičiuoto už 2017 m. birželio mėnesį, 7 048,76 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokesčio, priskaičiuoto už 2017 m. liepos mėnesį, kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas bei išeitinės išmokos, šias sumas Darbo ginčų komisija sprendimu jam nurodė išieškoti iš įmonės, taip pat papildomai 248,37 Eur delspinigius ir 15 243,18 Eur (neatskaičius mokesčių) netesybas. Pabrėžė, kad įmonėje nebuvo sudaryta stebėtojų taryba, valdyba įregistruota nuo 2015 m. spalio 30 d., todėl pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 str. 3 d. nuostatas įmonės vadovo darbo užmokesčio nustatymo (didinimo) klausimai 2014 m. liepos 29 d. (jo darbo užmokesčio padidinimo momentu) buvo priskirti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai, valdybos pritarimas tokiam nutarimui nebuvo reikalingas, kadangi toks kolegialus valdymo organas įmonėje aptariamu laikotarpiu nebuvo sudarytas. Pažymėjo, jog jį perkeliant dirbti projektų vadovu, 2014 m. liepos 29 d. įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu Nr. 2014/07-29 nustatytas darbo užmokestis nebuvo keičiamas, taigi, įmonės valdyba pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytam jo darbo užmokesčiui (3 810,79 Eur), o naujasis akcininkas V. M. apie tokį darbo užmokestį žinojo, kadangi jis 2015 m. gruodžio 14 d. valdybos posėdžio nutarimą Nr. 2015-2 pasirašė kaip vienas iš aptariamo kolegialaus valdymo organo narių, būtent tokio dydžio darbo užmokestis jam buvo skaičiuojamas ir pasibaigus jo vaiko priežiūros atostogoms. Nurodė, kad įmonė buvo atsakinga už darbo užmokesčio pakeitimo tinkamą įforminimą darbo sutartyje, todėl net jei ji to nepadarė, turi pakeistą darbo užmokestį darbuotojui mokėti. Kartu pažymėjo tai, kad jis įmonėje kas dieną dirbdavo faktiškai ne mažiau kaip keturias valandas. Teigė, kad jokių susitarimų su įmone dėl vėlesnio, nei darbo sutarties nutraukimo momentas, atsiskaitymo sudaryta nebuvo, todėl mano, kad įmonė pagal nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojančio DK 146 str. 2 d. su juo atsiskaityti turėjo 2017 m. liepos 10 d., įmonė neneigia neatsiskaičiusi su juo, tą patvirtina ir jos pateikta 2018 m. gegužės 8 d. pažyma, tik kvestionuoja priteistinų lėšų dydį. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas papildomai paaiškino, kad įmonės valdymo organai (akcininkai, valdyba) negali nežinoti apie įmonės direktoriaus darbo užmokesčio dydį, duomenų apie savo darbo užmokestį atsakovas negalėjo nuslėpti, nes informacija yra viešai teikiama Sodrai, įmonės valdymo organai bet kada galėjo susipažinti su finansiniais įmonės rodikliais, atsakovas negalėjo kelis metus nuslėpti daugiau kaip 3 000 Eur mėnesinio darbo užmokesčio dydžio; akcininkai įmonėje po 2014 m. atsakovo darbo užmokesčio padidinimo keitėsi ne kartą, vyko akcininkų susirinkimai, tačiau juose nebuvo sprendžiamas klausimas dėl jo darbo užmokesčio, keista, kad akcininkas ateidamas į įmonę nesidomi, nežino, koks darbo užmokestis mokamas direktoriui, kokia įmonės finansinė padėtis, 2015 m. rugsėjo 17 d. buvo išrinkta valdyba, tačiau atsakovui toliau buvo mokamas tas pats darbo užmokestis, valdyba perkeldama atsakovą į projekto vadovo pareigas sprendė darbo užmokestį palikti tą patį, ji turėjo suprasti, kokį jis darbo užmokestį gauna, po atsakovo vaiko priežiūros atostogų prastovos metu buvo toliau skaičiuojamas 2/3 padidintas jo darbo užmokestis; faktiniai veiksmai akivaizdžiai parodo, kad darbdavė suprato, kokia suma tarp šalių buvo sulygta kaip darbo užmokestis.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

134.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu nusprendė UAB „Dareka“ ieškinį atmesti; priteisti atsakovui V. P. iš UAB „Dareka“ 935,98 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. vasario mėnesį, 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. kovo mėnesį, 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. balandžio mėnesį, 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. gegužės mėnesį, 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. birželio mėnesį, 7 048,76 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. liepos mėnesį, kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinę išmoką, 248,37 Eur delspinigius, 22 864,74 Eur netesybas, 1 089 Eur bylinėjimosi išlaidas; teismo sprendimui įsiteisėjus Darbo ginčų komisijos 2018 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. DGKS-1389 laikyti netekusiu galios; sprendimo dalį dėl atsakovo V. P. naudai iš priteistos 3810,79 Eur sumos vykdyti skubiai; priteisti valstybės naudai iš ieškovės UAB „Dareka“ 4 Eur teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

155.

16Teismas nustatė, kad atsakovas iki jo atleidimo iš darbo DK 57 str. 1 d. 1 p. pagrindu (dėl darbuotojo atliekamos darbo funkcijos tapusios pertekline) įmonėje dienos (2017 m. liepos 10 d.) buvo dirbęs jos vadovu ir projektų vadovu – įmonės vadovo pareigas ėjo nuo ( - ), o nuo ( - ) buvo perkeltas į projektų vadovo pareigas, nekeičiant kitų darbo sutarties sąlygų, nuo 2015 m. birželio 23 d. iki 2017 m. vasario 19 d. jis buvo išleistas vaiko priežiūros atostogų, jo vaiko priežiūros atostogų metu (iki jo perkėlimo į kitas pareigas) laikinai, o po jo perkėlimo į kitas pareigas iki 2016 m. birželio 30 d. įmonės vadovo pareigas ėjo L. J., po atsakovo grįžimo į darbą (į projektų vadovo pareigas) po vaiko priežiūros atostogų jis buvo faktinėje prastovoje ne dėl darbuotojo kaltės.

176.

18Teismas pažymėjo, kad įmonė neginčija, kad po atsakovo grįžimo į darbą po jo vaiko priežiūros atostogų iki jo atleidimo iš darbo dienos atsakovui darbas nebebuvo teikiamas ir darbo užmokestis ir kitos privalomos išmokėti išmokos atleidimo dieną išmokėtos nebuvo. Ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovui nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio dydžio. Įmonės teigimu, atsakovo (tiek kaip įmonės vadovo, tiek vėliau kaip projektų vadovo) mėnesinis darbo užmokestis visada buvo toks, koks pirmą kartą buvo įtvirtintas su juo sudarytoje darbo sutartyje – 125 Lt (36,20 Eur), tuo tarpu atsakovo teigimu, nuo 2014 m. liepos 30 d. jo mėnesinis darbo užmokestis buvo 13 157,89 Lt (3 810,79 Eur) (tiek jam einant vadovo, tiek projektų vadovo pareigas).

197.

20Teismas nurodė, kad pirmą kartą ieškovas į darbą įmonėje buvo priimtas direktoriaus pareigoms ir šias pareigas ėjo nuo ( - ) iki ( - ). Pagal tuo metu galiojusias ABĮ 37 str. 3 d. nuostatas, bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba, jei valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų susirinkimas. Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonėje iki 2015 m. rugsėjo 17 d., kai buvo išrinkta įmonės valdyba, nebuvo nei stebėtojų tarybos, nei valdybos, vadinasi, iki 2015 m. rugsėjo 17 d. būtent visuotinis akcininkų susirinkimas sprendė dėl atsakovo (kaip įmonės vadovo) darbo užmokesčio dydžio ir joks valdybos pritarimas, kaip teigia ieškovė, reikalingas tam nebuvo, kadangi tuo metu įmonėje valdybos nebuvo. Į bylą yra pateiktas 2014 m. liepos 29 d. įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas Nr. 2014/07-29 „Dėl direktoriaus darbo užmokesčio“, kuriuo nuo 2014 m. liepos 30 d. atsakovo darbo užmokestis padidintas iki 13 157,89 Lt (3 810,79 Eur) per mėnesį. Teismo vertinimu, visuotinis akcininkų susirinkimas tuo metu tokią teisę turėjo. Nuo 2015 m. gruodžio 14 d. įmonės valdybai, valdybos susirinkimo metu, kuriame dalyvavo taip pat atsakovas ir laikinai įmonės vadovo pareigas ėjęs L. J., atsakovą jo sutikimu paskyrus į projektų vadovo pareigas buvo nutarta palikti tokį patį atsakovo darbo užmokestį, kaip kad jam buvo nustatytas ėjus vadovo pareigas.

218.

22Teismas pažymėjo, kad tiek pagal Sodros duomenis, tiek pagal įmonės į bylą pateiktas pažymas apie atsakovo atlyginimo priskaitymą ir išmokėjimą 2013–2017 m., atsakovui tik iki 2014 m. liepos mėnesio buvo deklaruojamas 125 Lt (36,20 Eur) mėnesinis darbo užmokestis, o nuo 2014 m. liepos mėnesio iki 2015 m. birželio mėnesio, kai jis buvo išleistas vaiko priežiūros atostogų, buvo deklaruojamas 13 157,89 Lt (3 810,79 Eur) mėnesinis darbo užmokestis, po jo grįžimo į darbą po vaiko priežiūros atostogų Sodrai buvo deklaruojamas jo 2 540,53 Eur mėnesinis darbo užmokestis, t. y. 2/3 nuo 3 810,79 Eur mėnesinio darbo užmokesčio kaip už faktinę prastovą ne dėl darbuotojo kaltės pagal iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusio DK 195 str. 3 d. nuostatas. Teismas laikė nepagrįstais ieškovo teiginius, jog įmonės buhalterinę apskaitą iki 2017 m. vidurio tvarkė būtent atsakovo samdyta buhalterines paslaugas teikianti įmonė – UAB „Tavo sėkmė“, kuri taip pat tvarkė ir kitų atsakovo įmonių buhalterinę apskaitą, taip atsakovas, įmonės vertinimu ir todėl nuslėpė nuo naujojo įmonės vadovo ir įmonės valdybos jam mokamą darbo užmokesčio dydį. Teismas pažymėjo, kad jokiame teisės akte nėra įtvirtinta įmonės vadovo ar buhalterijos pareiga savo iniciatyva informuoti naująjį įmonės akcininką ar susikūrusią įmonės valdybą apie jam iki tol mokėtą darbo užmokestį, taip pat jokiame teisės akte nėra įtvirtina įmonės darbuotojo ar buhalterijos pareiga savo iniciatyva informuoti naująjį įmonės vadovą apie darbuotojui iki tol mokėtą darbo užmokestį. Teismas nurodė, kad dar atsakovui einant direktoriaus pareigas (kurias jis ėjo iki 2015 m. gruodžio 14 d.) ir jau gaunant 3 810,79 Eur darbo užmokestį (kaip jis įtvirtintas įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo 2014 m. liepos 29 d. nutarime Nr. 2014/07-229) keitėsi įmonės akcininkai – nuo 2014 m. rugpjūčio 6 d. įmonės akcininku tapo V. M., nuo 2015 m. balandžio 9 d. įmonės akcininku tapo A. A., nėra duomenų, kad šie asmenys, vadovaudamiesi ABĮ 18 str. nuostatomis, būtų kreipęsi dėl informacijos gavimo (apie direktoriui mokamą darbo užmokestį), vadinasi, jie žinojo atsakovui mokamą 3 810,79 Eur darbo užmokesčio dydį, priešingu atveju, būtų elgęsi neatsakingai, aplaidžiai.

239.

24Teismas nurodė, kad nėra pagrindo nustatyto darbo užmokesčio dydžio laikyti neprotingu. Pažymėjo, kad pagal DK nuostatas, kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai. Šiuo atveju darbuotojo atstovas teisme tvirtino, jog atsakovui įsidarbinant 2013 m. įmonės vadovu buvo sulygtas simbolinis darbo užmokesčio dydis, siekiant vystyti įmonės veiklą, pakelti apyvartą, 2014 m., 2015 m. statant gamyklą, pagal darbo apimtis, atsakovo kvalifikaciją jo kaip direktoriaus darbo užmokestis buvo nustatytas teisingas (padidintas), pagal buhalterinius dokumentus jis dirbdavo kasdien po 4 valandas, tačiau iš tikrųjų dirbdavo daugiau, nes jo, kaip vadovo, dirbtas darbo laikas nelaikomas viršvalandžiais. Teismas nurodė, kad neturi pagrindo netikėti tokiais teiginiais. Teismo vertinimu, apie nustatytą darbo užmokestį žinojo ir nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. išrinkta įmonės valdyba, nes valdybos posėdyje kartu dalyvaujant atsakovui ir naujam įmonės vadovui L. J., 2015 m. gruodžio 14 d. buvo nuspręsta perkelti atsakovą jo sutikimu į kitas pareigas (iš įmonės vadovo į projektų vadovo) ir valdybos nutarime nurodyta, kad atsakovui paliekamas tas pats darbo užmokestis. Taip pat teismas pažymėjo, kad net ir įmonei nutarus informuoti atsakovą (jau kaip projektų vadovą) apie prastovą ne dėl darbuotojo kaltės ir darbo sutarties su juo nutraukimą po 4 mėnesių, kai šis grįžo po vaiko priežiūros atostogų, įmonės vadovas sutiko su atsakovui mokamu 3 810,79 Eur darbo užmokesčiu dydžiu, priešingu atveju, būtų veikęs aplaidžiai – jei netikrino, koks darbo užmokestis atsakovui deklaruojamas Sodrai prastovos metu (kaip jau nustatyta aukščiau, atsakovui tuo metu buvo deklaruojama 2/3 nuo 3 810,79 Eur mėnesinio darbo užmokesčio). Teismas atkreipė dėmesį, kad 2016 m. balandžio 22 d. įmonės 2015 m. sutrumpintame aiškinamajame rašte irgi buvo išskirta, jog įmonės vadovui (atsakovui) 2014 m. buvo išmokėtas 38 108 Eur darbo užmokestis, 2015 m. įmonės vadovui buvo išmokėtas 22 656 Eur darbo užmokestis (e. bylos t. II, b. l. 120–126). Atsižvelgiant į šias faktines aplinkybes teismas sprendė, kad darbdavys turėjo suprato, kokia suma tarp šalių buvo sulygta kaip atsakovo darbo užmokestis. Teismo vertinimu, atsakovas negalėjo kelis metus nuo akcininkų ir valdybos nuslėpti mokamo darbo užmokesčio dydžio.

2510.

26Teismas nustatė, kad atsakovui priskaičiuotas, deklaruotas, bet nepagrįstai ir neteisėtai pagal aukščiau padarytas teismo išvadas neišmokėtas 935,98 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis už 2017 m. vasario mėn., 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis už 2017 m. kovo mėn., 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis už 2017 m. balandžio mėn., 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis už 2017 m. gegužės mėn., 2 540,53 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis už 2017 m. birželio mėn., 7 048,76 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis už 2017 m. liepos mėn., kartu su kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas ir išeitine išmoka, todėl aukščiau nurodytas sumas teismas priteisė atsakovui. Taip pat teismas nurodė, kad tenkina darbuotojo prašymą ir dėl delspinigių priteisimo pagal iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusio DK 207 str. 1 d. nuostatas ir remiasi Darbo ginčų komisijos atliktu delspinigių paskaičiavimu, t. y. priteisia 248,37 Eur delspinigių. Be to teismas vertino, jog yra pagrindas taikyti nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojančio DK 147 str. 2 d. nuostatas ir priteisti atleistam iš darbo darbuotojui priklausančias netesybas (vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką), kadangi byloje konstatuotas neatsiskaitymo su darbuotoju laiku faktas. Netesybų dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Teismas pažymėjo, kad nėra pagrindo netesybų mažinimui. Tačiau, kaip teisingai pastebėjo atsakovo atstovas Darbo ginčų komisija, skaičiuodama darbuotojui priklausančių netesybų dydį vadovavosi netinkamu jo vidutinio darbo užmokesčio dydžiu, kadangi atsakovo mėnesinis vidutinis darbo užmokestis turi būti laikomas 3 810,79 Eur, nes nėra duomenų paskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį už paskutinius tris mėnesius, kadangi buvo faktinė prastova. Todėl teismas perskaičiavo atsakovui priklausančias netesybas ir priteisė 22 864,74 Eur (3 810,79 Eur × 6 mėn.) netesybų.

2711.

28Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisakė laikydamas, jog jie nėra teisiškai reikšmingi.

2912.

30Teismas taip pat paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

31III.

32Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3313.

34Darbdavys UAB „Dareka“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 31 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti – darbuotojo reikalavimus, susijusius su darbo užmokesčio nepriemokos priteisimu atmesti visiškai.

3514.

36Apelianto nuomone, teismas neturėjo nagrinėti šios bylos, kol nebus išnagrinėta kita civilinė byla, nagrinėjama Vilniaus rajono teismo rūmuose (bylos Nr. e2-315-860/2019), kurioje yra ginčijamas šiai bylai reikšmingas UAB „Dareka“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2014 m. liepos 29 d. nutarimas Nr. 2014/07-229 dėl darbo užmokesčio nustatymo V. P..

3715.

38Apeliantas teigia, kad apie visuotinio akcininkų susirinkimo 2014 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 2014/07-29 padidintą atsakovo V. P. darbo užmokestį nuo 125 Lt per mėnesį iki 13 157,89 Lt per mėnesį sužinojo tik iš 2017 m. lapkričio 3 d. atlikto audito išvados.

3916.

40Teismas neteisingai nustatė, kad ieškovui turėjo būti žinoma apie V. P. darbo užmokesčio padidinimą. Akcininkų susirinkime, kuriame buvo priimtas 2014 m. liepos 29 d. nutarimas Nr. 2014/07-29 dalyvavo akcininkas S. B. ir pats V. P. kaip ieškovo akcininko UAB „Target Market“ direktorius. Atsakovas ir S. B. elgėsi nesąžiningai, t. y. sprendė apie savo darbo užmokesčio padidinimą žinodami, kad jau yra susitarta dėl akcijų perleidimo. Po 8 dienų pasikeitus ieškovo akcininkams, naujiems akcininkams tokia informacija nebuvo perduota. Be to, darbo užmokesčio padidinimas daugiau kaip 100 kartų, nebuvo pagrįstas įmonės veiklos rezultatais ir prieštaravo juridinio asmens interesams. Atsakovas tikėtina siekė neteisėtai pasididinti tėvystės atostogų socialinio draudimo išmoką.

4117.

42Apeliantas teigia, kad įmonė ir akcininkai negalėjo žinoti ir prieštarauti tokiam darbo užmokesčio padidinimui, nes tokia informacija nebuvo atskleista, o darbo sutartyje pakeitimai neįforminti. Apeliantas pažymi, kad darbo sutartį realiai vykdė pats apeliantas, nes jis buvo įmonės vadovu, o buhalteriją tvarkė su atsakovu susijusi įmonė UAB „Tavo sėkmė“. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad apie darbo užmokestį turėjo būti žinoma įmonės valdybai (kuri buvo sudaryta 2015 m. rugsėjo 17 d.). Teismas apie tai sprendė iš valdybos 2015 m. gruodžio 14 d. nutarimo, kuriuo atsakovas yra perkeltas iš vadovo pareigų į projektų vadovo pareigas, tačiau šiame nutarime nėra nurodomas darbo užmokestis, o tik pažymima, kad jis nesikeičia.

4318.

44Apeliantas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas suvaržė procesines ieškovo teises, nes atsisakė sudaryti galimybę pateikti įrodymus apie atsakovo ir buhalterinę apskaitą tvarkiusios įmonės tarpusavio ryšius, taip pat nesudarė galimybės pasisakyti dėl teismo iniciatyva surinktų įrodymų – registrų išrašų – turinio. Teismas nepagrįstai nestabdė bylos, kol bus išnagrinėta kita susijusi byla. Neteisingai apskaičiavo vidutinį darbo užmokestį ir netesybas.

4519.

46Atsakovas V. P. atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo įsitikinimu, teismas neturėjo pagrindo stabdyti šios bylos. Pažymi, kad net jeigu ir būtų pripažintas negaliojančiu akcininkų susirinkimo 2014 m. liepos 29 d. nutarimas, tai nesudarytų pagrindo nemokėti jam nustatyto darbo užmokesčio, o tik galėtų sudaryti pagrindą spręsti dėl šį nutarimą priėmusių asmenų civilinės atsakomybės. Atsakovas teigia, kad darbdavys žinojo apie jam nustatytą darbo užmokestį ir tai patvirtina valdybos 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimas, kuriuo atsakovas perkeltas į kitas pareigas paliekant tą patį darbo užmokestį. Priimant šį sprendimą valdybos nariu buvo S. B.. Mažai tikėtina, kad valdyba priimdama tokį sprendimą nesiaiškino, koks yra atsakovo darbo užmokestis, o jei taip nutiko, tai rodo pačio darbdavio aplaidumą. Atsakovas prašo neprijungti naujai teikiamų įrodymų apie atsakovo ryšį su buhalteriją tvarkiusia įmone UAB „Tavo sėkmė“, nes jie pateikti pavėluotai.

47Teisėjų kolegija

konstatuoja:

48IV.

49Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

50teisiniai argumentai ir išvados

51Apeliacinis skundas tenkinamas.

5220.

53Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 str. 1, 2 d., bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribos yra apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, yra CPK 329 str. nustatyti absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai ar ne.

5421.

55Byloje yra kilęs ginčas dėl darbuotojui V. P. nustatyto darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, išeitinės išmokos, delspinigių ir netesybų priteisimo.

5622.

57Šalys sutaria, kad darbuotojui laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 19 d. (t. y. kai jis grįžo iš vaiko priežiūros atostogų) iki 2017 m. liepos 10 d. (t. y. iki darbo sutarties nutraukimo) nebuvo mokamas darbo užmokestis ir / ar kitos išmokos, mokėtinos nutraukus darbo sutartį.

5823.

59Kaip rodo rašytiniai bylos įrodymai, darbuotojui – įmonės vadovui, V. P. ( - ) darbo sutartimi (e. bylos t. 1, b. l. 82) buvo nustatytas 125 Lt per mėnesį darbo užmokestis (dirbant ne visą darbo dieną), kuris buvo padidintas iki 13 157,89 Lt (3 810,78 Eur) UAB „Dereka“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2014 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 2014/07-29 (e. bylos t. 1, b. l. 84).

6024.

61Byloje taip pat nustatyta, kad Vilniaus regiono teismo Vilniaus rajono rūmų 2019 m. balandžio 18 d. sprendimu civilinėje Nr. e2-315-860/2019 visuotinio akcininkų susirinkimo 2014 m. liepos 29 d. nutarimas Nr. 2014/07-29 „Dėl direktoriaus darbo užmokesčio“ yra pripažintas negaliojančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 str. 4 d. numatytais pagrindais, t. y. konstatuojant, jog šis juridinio asmens valdymo organo sprendimas prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams (įskaitant tai, kad pats darbuotojas V. P. kartu su kitu akcininku S. B. veikė savanaudiškais tikslais, esant interesų konfliktui nenusišalino nuo jį liečiančio sprendimo priėmimo, nepaisė įmonės interesų, nustatė neproporcingai didelį darbo užmokestį, nepagrįstą įmonės veiklos rezultatais ar padidėjusiu darbo kiekiu). Teismo sprendimas yra įsiteisėjęs.

6225.

63Tokioje situacijoje, įvertinant įsiteisėjusio teismo sprendimo prejudiciją, nustatydamas darbuotojo V. P. darbo užmokesčio nepriemokos dydį bylai aktualiu laikotarpiu, teismas negali remtis 2014 m. liepos 29 d. akcininku sprendimu kaip rašytiniu įrodymu, patvirtinančiu susitarimą dėl darbo užmokesčio dydžio.

6426.

65Atsižvelgiant į 2014 m. liepos 29 d. akcininkų sprendimo panaikinimo pagrindus, įskaitant konstatuotą paties darbuotojo V. P. nesąžiningumą, teismas taip pat negali spręsti apie susitarimą dėl darbo užmokesčio pagal faktinį darbo sutarties šalių elgesį. Iš bylos medžiagos matyti, kad sutartis buvo vykdoma mokant atsakovui visuotinio akcininkų susirinkimo 2014 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 2014/07-29 nustatytą darbo užmokestį tik tol, kol pats atsakovas buvo atsakingas už sutarties vykdymą, t. y. kol jis faktiškai ėjo įmonės vadovo pareigas (iki kol jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, e. bylos t. 2, b. l. 8, t.1, b. l. 90). Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad kiti juridinio asmens valdymo organai (nuo 2015 m. rugpjūčio 6 d. pasikeitę akcininkai ar nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. sudaryta valdyba) žinojo apie akcininkų 2014 m. liepos 29 d. sprendimu nustatytą atsakovo darbo užmokestį ir tokiam sprendimui faktiniu elgesiu pritarė. UAB „Dereka“ valdybos 2015 m. gruodžio 14 d. nutarimu nors ir buvo pakeistos atsakovo darbo funkcijos jį perkeliant iš vadovo į projektų vadovo pareigas, tačiau kaip teisingai pastebi apeliantas, - šiame nutarime nėra įvardintas nei buvęs nei esamas atsakovo darbo užmokesčio dydis (e, bylos t. 2, b. l. 76). Nėra duomenų, kad šiame susirinkime dalyvavęs buvęs akcininkas S. B. tokią informaciją atskleidė (kaip byloje nustatyta jam atsakovo sprendimu 2014 m. liepos 29 d. taip pat nustatytas analogiškas darbo užmokestis einant plėtros direktoriaus pareigas, e. bylos t. 1, b. l. 89). Taip pat nėra duomenų, kad tokią informaciją disponavo laikinai vadovo pareigas ėjęs L. J., nes kaip matyti, šis atsakovo darbo sutarties pakeitimo klausimas buvo sprendžiamas atsakovui esant vaiko priežiūros atostogose. Be to, po šio valdybos nutarimo priėmimo atsakovui niekada nebuvo išmokėtas ginčijamo dydžio, t. y. 3 810,78 Eur dydžio, darbo užmokestis ir jis realiai nepradėjo dirbti naujose pareigose.

6627.

67Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, jog pirmosios instancijos teismas pernelyg sureikšmino darbdavio deklaruotų atsakovo draudžiamųjų pajamų faktą Sodroje. Ši aplinkybė nėra lemianti, sprendžiant dėl tikrosios šalių valios, susitariant dėl darbo užmokesčio dydžio. Kaip minėta už šių duomenų deklaravimą Sodrai buvo atsakingas pats atsakovas V. P., nes jis ėjo įmonės vadovo pareigas. Be to nėra pagrindo nesiremti ir apelianto papildomai pateiktais įrodymais apie tai, kad įmonės UAB „Dareka“ buhalterinę apskaitą tvarkiusi įmonė UAB „Tavo sėkmė“, kuri faktiškai teikė deklaracijas Sodrai, yra susijusi su atsakovu.

6828.

69Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, kad byloje nėra jokių patikimų įrodymų apie susitarimą dėl kitokio darbo užmokesčio dydžio, nei jis buvo sulygtas rašytine darbo sutartimi (e. bylos t. 1, b. l. 82), t. y. 125 Lt per mėnesį esant 1 valandos, 5 darbo dienų darbo savaitei.

7029.

71Šalys neginčijo, kad nuo 2017 m. vasario 19 d. iki 2017 m. liepos 10 d. atsakovui nebuvo suteiktas darbas ir jam buvo apskaitoma prastova įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą laikotarpiu. Per šį laikotarpį, atsižvelgiant į DK 195 str. 3 d. nuostatas (galiojusias iki 2017 m. liepos 1 d.) bei DK 143 str. 3 d. nuostatas (galiojusias nuo 2017 m. liepos 1 d.) (reglamentuojančias apmokėjimą už prastovą ne dėl darbuotojo kaltės / darbo normos neįvykdymą ne dėl darbuotojo kaltės), t. y. nustatančias darbuotojo teisę gauti 2/3 vidutinio darbo užmokesčio) atsakovui turėjo būti apskaičiuotas ir išmokėtas toks darbo užmokestis:

72a.

73už vasario mėnesį 30,70 Lt (125 Lt x 7 darbo dienos (nuo 2017 m. vasario 19 d.) / 19 d. x 2/3).

74b.

75už kovo mėnesį 83,33 Lt (125 Lt x 2/3);

76c.

77už balandžio mėnesį 83,33 Lt (125 Lt x 2/3);

78d.

79už gegužės mėnesį 83,33 Lt (125 Lt x 2/3);

80e.

81už birželio mėnesį 83,33 Lt (125 Lt x 2/3);

82f.

83už liepos mėnesį 20,83 Lt (125 Lt x 5 darbo dienos (iki 2017 m. liepos 10 d.) / 20 d. x 2/3).

8430.

85Taip pat atsakovui V. P. turėjo būti išmokėta kompensacija už nepanaudotas 5 darbo dienų trukmės atostogas (20,83 Lt) (DK 177 str., redakcija iki 2017 m. liepos 1 d.) ir išeitinė išmoka už 3 mėnesius (DK 140 str. 1 d. 4 p. (redakcija iki 2017 m. liepos 1 d.), esant atsakovo darbo stažui nuo ( - )), t. y. 375 Lt (125 Lt x 3 mėn.).

8631.

87Taigi, darbo sutarties nutraukimo metu darbuotojui V. P. turėjo būti išmokėta 235,56 Eur (813,35 Lt) (neatskaičius mokėtinų mokesčių).

8832.

89Nepaisant to, iš bylos medžiagos matyti, kad laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 30 d. iki 2015 m. birželio 30 d. atsakovui yra susidariusi darbo užmokesčio permoka (e. bylos t. 2, b. l. 8), per šį laikotarpį jam nepagrįstai išmokant paminėtu 2014 m. liepos 29 d. akcininkų sprendimu nepagrįstai nustatytą padidintą darbo užmokestį. Todėl darbo užmokesčio nepriemoka 235,56 Eur įskaitoma į konstatuotą permoką ir šiame ginče negali būti priteista.

9033.

91Tuo pačiu konstatuotina, kad nėra pagrindo skaičiuoti atsakovui delspinigius ir netesybas už pavėluotą darbo užmokesčio išmokėjimą, nes darbdavys nebuvo įsiskolinęs.

9234.

93Dėl nurodytų aplinkybių, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir darbo ginčas išsprendžiamas iš esmės – darbuotojo reikalavimas priteisti darbo užmokesčio nepriemoką už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 19 d. iki 2017 m. liepos 10 d., kompensaciją už nepanaudotas atostogas, išeitinę išmoką, delspinigius ir netesybas atmetamas.

9435.

95Šiuo metu byloje nėra duomenų apie tai, jog keičiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas būtų buvęs įvykdytas, todėl sprendimo atgręžimo klausimas nesprendžiamas.

9636.

97Bylos baigtis yra palanki darbdaviui, todėl teismas perskirto bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme ir atitinkamai paskirsto šalių išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgiant į proceso baigtį, atsakovo V. P. prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme netenkinamas. Ieškovas UAB „Dareka“ nėra pateikęs prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas šiame procese.

9837.

99Lietuvos valstybei iš atsakovo priteisiamos valstybės lėšomis apmokėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurias sudaro 4 Eur (CPK 96 str.).

10038.

101Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų skirti atsakovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.). Pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl šio ieškovo procesinio prašymo nekeičiamas.

102Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p., teisėjų kolegija n u s p r e d ž i a:

103Ieškovės UAB „Dereka“ apeliacinį skundą tenkinti.

104Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 31 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą:

105Ieškovės UAB „Dereka“ ieškinį tenkinti, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2018 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. DGKS-1389 darbo byloje Nr. APS-36-3586 panaikinti ir darbuotojo V. P. prašymą dėl darbo užmokesčio nepriemokos už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 19 d. iki 2017 m. liepos 10 d., kompensacijos už nepanaudotas atostogas, išeitinės išmokos, delspinigių ir netesybų priteisimo atmesti.

106Priteisti Lietuvos valstybei iš atsakovo V. P., asmens kodas ( - ) 4 Eur (keturis eurus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Šios išlaidos sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita ). Mokėjimo įrodymą reikia pateikti teismui.

107Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos. Teisėjai

108Ramunė Mikonienė

109Rūta Petkuvienė

110Andrius Verikas

111

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos... 7. 2.... 8. Darbdavys UAB „Dareka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 9. 3.... 10. Atsakovas V. P. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip neteisėtą... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu nusprendė... 15. 5.... 16. Teismas nustatė, kad atsakovas iki jo atleidimo iš darbo DK 57 str. 1 d. 1 p.... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, kad įmonė neginčija, kad po atsakovo grįžimo į darbą... 19. 7.... 20. Teismas nurodė, kad pirmą kartą ieškovas į darbą įmonėje buvo priimtas... 21. 8.... 22. Teismas pažymėjo, kad tiek pagal Sodros duomenis, tiek pagal įmonės į... 23. 9.... 24. Teismas nurodė, kad nėra pagrindo nustatyto darbo užmokesčio dydžio... 25. 10.... 26. Teismas nustatė, kad atsakovui priskaičiuotas, deklaruotas, bet nepagrįstai... 27. 11.... 28. Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisakė laikydamas, jog... 29. 12.... 30. Teismas taip pat paskirstė bylinėjimosi išlaidas.... 31. III.... 32. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 33. 13.... 34. Darbdavys UAB „Dareka“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 35. 14.... 36. Apelianto nuomone, teismas neturėjo nagrinėti šios bylos, kol nebus... 37. 15.... 38. Apeliantas teigia, kad apie visuotinio akcininkų susirinkimo 2014 m. liepos 29... 39. 16.... 40. Teismas neteisingai nustatė, kad ieškovui turėjo būti žinoma apie V. P.... 41. 17.... 42. Apeliantas teigia, kad įmonė ir akcininkai negalėjo žinoti ir prieštarauti... 43. 18.... 44. Apeliantas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas suvaržė procesines... 45. 19.... 46. Atsakovas V. P. atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti ir priteisti... 47. Teisėjų kolegija... 48. IV.... 49. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 50. teisiniai argumentai ir išvados... 51. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 52. 20.... 53. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 54. 21.... 55. Byloje yra kilęs ginčas dėl darbuotojui V. P. nustatyto darbo užmokesčio,... 56. 22.... 57. Šalys sutaria, kad darbuotojui laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 19 d. (t. y.... 58. 23.... 59. Kaip rodo rašytiniai bylos įrodymai, darbuotojui – įmonės vadovui, V.... 60. 24.... 61. Byloje taip pat nustatyta, kad Vilniaus regiono teismo Vilniaus rajono rūmų... 62. 25.... 63. Tokioje situacijoje, įvertinant įsiteisėjusio teismo sprendimo prejudiciją,... 64. 26.... 65. Atsižvelgiant į 2014 m. liepos 29 d. akcininkų sprendimo panaikinimo... 66. 27.... 67. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, jog pirmosios instancijos teismas... 68. 28.... 69. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, kad byloje nėra jokių... 70. 29.... 71. Šalys neginčijo, kad nuo 2017 m. vasario 19 d. iki 2017 m. liepos 10 d.... 72. a.... 73. už vasario mėnesį 30,70 Lt (125 Lt x 7 darbo dienos (nuo 2017 m. vasario 19... 74. b.... 75. už kovo mėnesį 83,33 Lt (125 Lt x 2/3);... 76. c.... 77. už balandžio mėnesį 83,33 Lt (125 Lt x 2/3);... 78. d.... 79. už gegužės mėnesį 83,33 Lt (125 Lt x 2/3);... 80. e.... 81. už birželio mėnesį 83,33 Lt (125 Lt x 2/3);... 82. f.... 83. už liepos mėnesį 20,83 Lt (125 Lt x 5 darbo dienos (iki 2017 m. liepos 10... 84. 30.... 85. Taip pat atsakovui V. P. turėjo būti išmokėta kompensacija už nepanaudotas... 86. 31.... 87. Taigi, darbo sutarties nutraukimo metu darbuotojui V. P. turėjo būti... 88. 32.... 89. Nepaisant to, iš bylos medžiagos matyti, kad laikotarpiu nuo 2014 m. liepos... 90. 33.... 91. Tuo pačiu konstatuotina, kad nėra pagrindo skaičiuoti atsakovui delspinigius... 92. 34.... 93. Dėl nurodytų aplinkybių, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 94. 35.... 95. Šiuo metu byloje nėra duomenų apie tai, jog keičiamas pirmosios instancijos... 96. 36.... 97. Bylos baigtis yra palanki darbdaviui, todėl teismas perskirto bylinėjimosi... 98. 37.... 99. Lietuvos valstybei iš atsakovo priteisiamos valstybės lėšomis apmokėtos... 100. 38.... 101. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų skirti atsakovui baudą... 102. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p., teisėjų... 103. Ieškovės UAB „Dereka“ apeliacinį skundą tenkinti.... 104. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 31 d. sprendimą panaikinti... 105. Ieškovės UAB „Dereka“ ieškinį tenkinti, Lietuvos Respublikos... 106. Priteisti Lietuvos valstybei iš atsakovo V. P., asmens kodas ( - ) 4 Eur... 107. Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos. Teisėjai... 108. Ramunė Mikonienė... 109. Rūta Petkuvienė... 110. Andrius Verikas... 111. ...