Byla 2-642/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos biodyzelino centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 3 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. L2-2802-45/2007 pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ortitas“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos biodyzelino centras“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ (toliau - skolininkas) prašė teismo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. L2-2802-45/07, sustabdyti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-2802-45/07 vykdymą iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo. Nurodė, kad tarp UAB „Ortitas“ (toliau - kreditorius) ir skolininko 2006 m. gegužės 29 d. buvo pasirašyta Rangos sutartis Nr. S-06-25 (toliau – Rangos sutartis), pagal kurią kreditorius įsipareigojo pastatyti skolininko statomos biodyzelino gamyklos pastatus pagal skolininko pateiktus projektus, brėžinius, specifikacijas. Dėl sutrikusių atsiskaitymų už atliktus darbus kreditorius 2007 m. spalio 15 d. nutraukė Rangos sutartį ir kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo. Šalys 2007 m. gruodžio 4 d. sudarė taikos sutartį, kuria išsprendė tarp šalių kilusį ginčą dėl nesumokėtos skolos mokėjimo pagal Rangos sutartį ir sudarė šios skolos mokėjimo grafiką. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 11 d. nutartimi patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį, pagal kurią skolininkas įsipareigojo taikos sutartyje nustatytais terminais sumokėti skolą. Skolininkas pažymi, kad taikos sutartį pasirašė nežinodamas, kad kreditorius dalį darbų atliko netinkamai, todėl už juos įsipareigojo sumokėti. Skolininkui 2008 m. vasario – balandžio mėnesiais vykdant tolimesnius biodyzelino gamyklos darbus, kurių neatliko kreditorius, nustatė, kad kreditorius dalį darbų pagal Rangos sutartį atliko netinkamai (buvo pateiktos brokuotos kolonos bei sijos, taip pat ne pagal projektą išbetonuoti išlyginamieji pasluoksniai pamatams po kolonomis) ir tuo padarė skolininkui nuostolių. Esant įsiteisėjusiai Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, skolininkas negali pasinaudoti teise ir reikalauti sumažinti darbų kainą ir tuo naudojasi kreditorius, kuris, būdamas informuotas apie tai, kad darbai atlikti nekokybiškai ir dėl to yra ginčas, kreipėsi su vykdomuoju raštu į antstolius dėl skolos pagal Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. L2-2802-45/07 išieškojimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. liepos 3 d. nutartimi skolininko prašymą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje civilinėje byloje atmetė. Nurodė, kad procesas gali būti atnaujintas, jei yra pagrindas manyti, kad byloje priimtas sprendimas gali būti neteisėtas ir nepagrįstas. Teismas CPK 366 straipsnio 2 dalyje numatytu pagrindu atsisakė atnaujinti procesą byloje, kadangi skolininkas, priimdamas iš rangovo (kreditoriaus) metalo konstrukcijas, nereikalavo gaminio sertifikatų nors žinojo, kad jie nepateikti, todėl negali remtis ta aplinkybe, kad jam buvo nežinoma, kad gaminys yra nesertifikuotas ir netinkamas statybai bei ši aplinkybė nėra laikytina naujai paaiškėjusia. Skolininko nurodoma aplinkybė, kad kreditorius neteisingai (ne pagal projektą) išbetonavo išlyginamuosius sluoksnius pamatams po kolonomis taip pat nėra pagrindas atnaujinti procesą išnagrinėtoje byloje, nes tuo atveju, jeigu šią aplinkybę buvo galima pamatyti darbų priėmimo metu, skolininkas negali remtis ja kaip proceso atnaujinimo pagrindu, o tuo atveju, jeigu tai buvo paslėpti trūkumai, šis ginčas turi būti nagrinėjamas bendra ginčo teisenos tvarka, nes tai nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, o tai yra nauja aplinkybė, kuri nesudaro pagrindo atnaujinti procesą byloje.

5Atskiruoju skundu skolininkas prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad:

61. Teismas neteisingai interpretuoja skolininko atstovo paaiškinimus dėl konstrukcijų atitikties deklaracijos ir gaminio pasų ir nurodo, kad tai nėra naujai paaiškėjusios aplinkybės. Pagal šalių sudarytą rangos sutartį darbų tarpiniai rezultatai yra priimami tam tikrais etapais, kad būtų galima dalimis atsiskaityti už atliktus darbus, tačiau darbų rezultatas priimamas, atliekami matavimai ir patikrinami dokumentai rangovui atlikus visus darbus pagal sutartį ir Valstybinei komisijai priėmus objektą eksploatacijai. Dėl minėtų priežasčių iš kreditoriaus nebuvo reikalaujama iš karto po darbų atlikimo pateikti metalo konstrukcijų atitikties deklaracijos ir gaminio pasų. Tokia rangovo (kreditoriaus) pareiga atsirado nutraukus rangos sutartį, jis ją žadėjo įvykdyti po taikos sutarties pasirašymo, tačiau to nepadarė, elgėsi nesąžiningai. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad skolininkas, priimdamas metalo konstrukcijas, negalėjo objektyviai įvertinti jų kokybės ir tinkamumo gamyklos statybai. Aplinkybė, kad perduoti gaminiai yra netinkami gamyklos statybai, paaiškėjo tik gavus dokumentus iš rangovo.

72. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ta aplinkybė, jog daiktai turi paslėptų trūkumų, nėra laikytina naujai paaiškėjusi aplinkybė, nes jos apskritai nebuvo bylos nagrinėjimo metu.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Ortitas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundžiamą nutartį panaikinus ir ginčą išsprendus iš esmės – taikyti prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo senatį ir prašymą atmesti, o priėmus sprendimą proceso neatnaujinti – panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 21 d. nutartį dėl vykdymo civilinėje byloje Nr. L2-2802-45/2007 sustabdymo. Nurodo, kad visi su nebaigta statyba susiję dokumentai užsakovui buvo perduoti 2007 m. spalio–lapkričio mėnesiais, tačiau skolininkas su prašymu dėl proceso atnaujinimo kreipėsi praėjus 5 mėnesiams po objekto priėmimo dienos (2008 m. gegužės mėnesio viduryje), o į rangovą dėl galimų daikto trūkumų kreipėsi tik 2008 m. vasario 21 d., tai yra praėjus daugiau negu trims mėnesiams. CPK 368 straipsnyje yra numatytas terminas per tris mėnesius nuo aplinkybių, kurias nurodo kaip proceso atnaujinimo pagrindą, kreiptis su tokiu prašymu į teismą. Skolininkas savo prašyme nenurodo, kada jis sužinojo apie nurodomas aplinkybes. Be to, šalių sudarytoje taikos sutartyje nėra numatyta rangovo pareiga teikti kokius nors dokumentus užsakovui, o ja yra patvirtintas tik skolų mokėjimo grafikas. Skolininkas neturi teisės teigti, kad pateiktas dokumentas yra suklastotas, nes suklastojimą gali nustatyti tik teismas. Užsakovui buvo netinkamai išrašytas gamybos kontrolės sertifikatas, tačiau vėliau ši klaida buvo ištaisyta ir pateiktas gamybos kontrolės sertifikatas, atitinkantis įstatymų reikalavimus. Be to, užsakovas netinkamai aiškino sąvoką paslėpti daikto trūkumai. Dokumentų nepateikimas užsakovui negali reikšti daiktų trūkumų, nes trūkumus galima įrodyti tik atlikus ekspertizę. Skolininkas atskirajame skunde nenurodo konkrečių trūkumų, nepateikia jų buvimą patvirtinančių įrodymų, o ta aplinkybė, kad darbai nebuvo iki galo atlikti, nes jie buvo sustabdyti dėl neatsiskaitymo, nereiškia, kad darbai buvo atlikti su trūkumais. Kreditorius atkreipė dėmesį, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo skolininkas pateikė tik po to, kai antstolė pradėjo veiksmus dėl skolos išieškojimo ir tokiu būdu bando vilkinti priimtų sprendimų vykdymą.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

11Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Byloje nustatyta, kad UAB „Ortitas“ 2007 m. lapkričio 7 d. su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, kuris 2007 m. lapkričio 13 d. išdavė teismo įsakymą išieškoti iš skolininko UAB „Baltijos biodyzelino centras“ 1 989 396,07 Lt skolos, 127 898,43 Lt delspinigių, 167 019,59 Lt palūkanų, 6 711 Lt žyminio mokesčio kreditoriui UAB „Ortitas“ ir 6,10 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Šalys 2007 m. gruodžio 4 d. pateikė teismui prašymą patvirtinti taikos sutartį. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 11 d. nutartimi panaikino teismo įsakymą ir patvirtino taikos sutartį, kuria skolininkas įsipareigojo sumokėti kreditoriui 59 451,65 Lt pagrindinės skolos, 65 197,20 Lt delspinigių, 167 019,59 Lt palūkanų ir 6 711 Lt žyminio mokesčio, iš viso 298 379,44 Lt. Šalys susitarė dėl skolos mokėjimo terminų ir tvarkos. Skolininkas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ 2008 m. gegužės 15 d. kreipėsi į teismą su prašymu CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu atnaujinti procesą. Savo prašymą grindė tuo, kad kreditorius pagamino ir pateikė skolininkui brokuotas ir nesertifikuotas biodyzelio gamyklos pastatų statybai reikalingas kolonas ir sijas bei neteisingai ne pagal projektą išbetonavo išlyginamuosius pasluoksnius po kolonomis, šiuos darbus reikės perdaryti, todėl skolininkui bus padaryta žala.

13CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Vienas įstatyme nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų yra naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Būtent šiuo įstatymo nustatytu pagrindu rėmėsi pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą.

14CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas pagrindas reiškia, kad nurodomos aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą, 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos, 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui, 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Visos šios įstatymo nustatytos sąlygos turi būti kartu, nes jeigu nėra kurios nors iš jų, proceso atnaujinimas negalimas.

15Pažymėtina, kad šioje byloje teismas, nagrinėdamas tarp šalių kilusį ginčą, šalių materalinių teisinių santykių ir kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo nevertino, nes pačios šalys ginčą išsprendė taikiai ir abipusių nuolaidų būdu susitarė dėl kreditoriui mokėtinos sumos ir atsiskaitymo terminų bei tvarkos. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas taikos sutartį, faktinių ginčo aplinkybių, taikos sutarties sudarymo motyvų netikrino, nes, tvirtindamas taikos sutartį, teismas tik patikrina, ar sudaryta sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui (CPK 42 straisnio 2 dalis).

16Skolininkas siekia atnaujinti procesą įsiteisėjusia teismo nutartimi užbaigtoje byloje, motyvuodamas tuo, kad taikos sutarties sudarymo ir jos tvirtinimo metu jam nebuvo perduota dokumentacija, patvirtinanti perduotų kolonų ir sijų kokybę, kad perduoti daiktai yra brokuoti, kad betonavimo darbai atlikti ne pagal projektą ir juos reikės perdaryti. Kaip minėta, atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu galima tik tuomet, kai prašymą pareiškusio asmens nurodytos aplinkybės atitinka joms numatytas sąlygas. Viena iš tokių sąlygų yra reikalavimas, kad šios aplinkybės prašymą padavusiam asmeniui nebuvo ir negalėjo būti žinomos. Apeliantas nurodo, kad jam nebuvo žinoma, kad perduoti daiktai ir alikti darbai yra brokuoti, kad jam nebuvo perduota visa dokumentacija, tai yra metalo konstrukcijų atitikties deklaracijos ir gaminių pasai. Kolegija pastebi, kad naujai paaiškėjusi aplinkybė sudaro pagrindą atnaujinti proceso tik tuomet kai ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui. Iš bylos dokumentų matyti, kad apeliantas, gavęs teismo išduotą įsakymą, sužinojo, kad kreditorius inicijavo teismo procesą dėl susidariusios skolos priteisimo. Šalys kilusį ginčą ėmėsi spręsti taikiai, tarėsi dėl mokėtinos sumos, mokėjimo terminų ir tvarkos, todėl apeliantas, būdamas atidus ir rūpestingas, prieš įsipareigodamas atsiskaityti už pagal rangos sutartį atliktus darbus, turėjo patikrinti šių darbų kokybę, pasiimti visus reikiamus dokumentus iš rangovo, patikrinti darbų atitikimą projektui, tačiau jis to nepadarė. Apelianto argumentai, kad dokumentacija turėjo būti jam perduota po taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo yra nepagrįsta, kadangi taikos sutartyje šalys tarėsi tik dėl atsiskaitymo terminų ir tvarkos, o dėl dokumentų perdavimo nesitarė. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad apeliantas prieš taikos sutarties sudarymą galėjo sužinoti apie aplinkybes, nurodomas kaip proceso atnaujinimo pagrindas, tačiau jis to nepadarė, todėl negali reikalauti, remiantis šiomis aplinkybėmis, atnaujinti procesą jau išnagrinėtoje byloje. Kolegija pastebi, kad 2008 m. liepos 10 d. skolininkui buvo pateikta atitikties deklaracija Nr. 27-08 (b. l. 104).

17Be to, naujai paaiškėję faktai (aplinkybės) ar įrodymai turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. jie turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime (nutartyje) padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui. Kitaip tariant, naujai paaiškėjusios, t. y. tos, į kurias teismas negalėjo atsižvelgti nagrinėdamas bylą, aplinkybės nulemia teismo procesinio sprendimo ydingumą pasikeitus faktiniam materialinių teisės normų taikymo pagrindui.

18Procesas gali būti atnaujinamas tik paaiškėjus tokioms aplinkybėms, kurios yra esminės, tai yra tokios, kurios gali nulemti kitokio sprendimo priėmimą. Nagrinėjamoje byloje procesas buvo užbaigtas teismo nutartimi, kuria buvo patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis. Apelianto motyvai, susiję su panaudotų medžiagų ir darbų trūkumais, taip pat nesudaro pagrindo atnaujinti procesą. Trūkumų buvimas, esant šalių susitarimui atsiskaityti už atliktus darbus ir panaudotas medžiagas, nereiškia, kad yra pažeidžiamos imperatyvios teisės normos ar viešoji tvarka ir teismas turi atsisakyti tvirtinti taikos sutartį. Atvežvelgdama į tai, kolegija mano, kad apelianto nurodomos aplinkybės nėra esminės, nes jų buvimas ar nebuvimas nepanaikina teismo teisės patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį.

19Minėti argumentai patvirtina, kad apelianto nurodomos aplinkybės neturi dviejų sąlygų, tai yra jos nėra esminės ir apeliantas, būdamas pakankamai apdairus ir rūpestingas, galėjo apie jas sužinoti, todėl jos nesudaro pagrindo atnaujinti procesą.

20Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tuo atveju, jeigu po bylos išnagrinėjimo paaiškėjo, kad rangovo atlikti darbai turi trūkumų iš šie trūkumai buvo paslėpti, užsakovas (skolininkas) turi teisę inicijuoti kitą teismo procesą ir reikšti vieną iš CK 6.665 straipsnyje numatytų reikalavimų.

21Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą įsiteisėjusia teismo nutartimi užbaigtoje byloje, kadangi pareiškėjo nurodomos aplinkybės neatitinka CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinto proceso atnaujinimo pagrindo, todėl Vilniaus apygardos teismas 2008 m. liepos 3 d. nutartis paliktina nepakeista.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Pareiškėjas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ (toliau - skolininkas)... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. liepos 3 d. nutartimi skolininko prašymą... 5. Atskiruoju skundu skolininkas prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 3... 6. 1. Teismas neteisingai interpretuoja skolininko atstovo paaiškinimus dėl... 7. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ta aplinkybė, jog daiktai turi paslėptų... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Ortitas“ prašo... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 12. Byloje nustatyta, kad UAB „Ortitas“ 2007 m. lapkričio 7 d. su pareiškimu... 13. CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos teismo sprendimu... 14. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas pagrindas reiškia, kad... 15. Pažymėtina, kad šioje byloje teismas, nagrinėdamas tarp šalių kilusį... 16. Skolininkas siekia atnaujinti procesą įsiteisėjusia teismo nutartimi... 17. Be to, naujai paaiškėję faktai (aplinkybės) ar įrodymai turi turėti... 18. Procesas gali būti atnaujinamas tik paaiškėjus tokioms aplinkybėms, kurios... 19. Minėti argumentai patvirtina, kad apelianto nurodomos aplinkybės neturi... 20. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tuo atveju, jeigu... 21. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija sprendžia, kad pirmosios... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą....