Byla 2-338-322/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Erikai Petrauskienei, suinteresuoto asmens Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovui Arūnui Teišerskiui, suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui Rimantui Zaleckiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Kelmės rajono savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

3Pareiškėjas teismui pateiktu pareiškimu (2-7 b. l.) ir patikslintu pareiškimu (55-59 b. l.) prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad kiemo aikštelė, kurios unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 130 kv. m, esanti ( - ), yra valstybės nuosavybė. Juridinę reikšmę turintį faktą prašoma nustatyti tikslu įgyti teisę valstybei valdyti, naudoti ir disponuoti kiemo statiniu – kiemo aikštele, įregistruoti daiktinę teisę (nuosavybės) Nekilnojamojo turto registre bei panaudoti ją prieš trečiuosius asmenis. Nurodo, kad remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biuro 1991 m. Namų valdos techninės apskaitos bylos duomenimis, Kelmės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba valdė, naudojo ir disponavo valstybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus, tarp jų ir kiemo aikštelę (šaligatviu), kurios plotas 130 kv. m, esančius ( - ). Kiemo aikštelė baigta statyti 1981 metais, 1984 m. sausio 1 d. buvo perduota eksploatuoti Kelmės rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, duomenys dėl jos nusidėvėjimo pradėti vesti nuo 2006 m., tai taip pat įrodo faktą, kad Kelmės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba valdė, naudojo ir disponavo valstybei nuosavybės teise priklausantį šį nekilnojamąjį daiktą. Kelmės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B-32 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ ir 2011 m. birželio 30 d. valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 1/F7-36 valstybei priklausantys nekilnojamieji daiktai, tame tarpe ir kiemo aikštelė, esantys Taikos g. 5, Kelmė, buvo perduoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Nurodo, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba 2011 m. liepos 26 d. kreipėsi su prašymu į VĮ Registrų centro Šiaulių filialą įregistruoti patikėjimo teises į kitus statinius – kiemo aikštelę, esančią ( - ). VĮ Registrų centro Šiaulių filialas 2011 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu tokį jų prašymą atmetė, nurodė, kad tik įregistravus nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos kitos daiktinės teisės į tą daiktą. Kadangi pareiškėjas kitokia tvarka negali gauti nuosavybės teisę į kiemo aikštelę patirtinančių dokumentų, todėl prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą daiktinių teisių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre tikslu, kad kiemo statinys – kiemo aikštelė yra valstybės nuosavybė.

4Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu pareiškimą palaiko ir prašo jį tenkinti.

5Suinteresuoto asmens Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kelmės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas teismo posėdžio dėl pareiškimo neprieštarauja ir prašo jį tenkinti.

6Suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas teismo posėdžio dėl pareiškimo neprieštarauja ir prašo jį tenkinti.

7Suinteresuoto asmens Kelmės rajono savivaldybės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (151 b. l.). Teismui pateiktu atsiliepimu į pareiškimą (141 b. l.) neprieštaravo dėl patikslinto pareiškimo, nurodė, kad kiemo statinys – kiemo aikštelė, esanti ( - ), nėra įtraukta į Kelmės rajono savivaldybės administracijos balansą ir savivaldybė neturi nuosavybės teisės į šį objektą.

8Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (155 b. l.). Teismui pateiktu atsiliepimu į patikslintą pareiškimą (142-143 b. l.) prašė civilinę bylą nagrinėti nedalyvaujant jų atstovui, o sprendimą priimti teismo nuožiūra.

9Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (153 b. l.). Teismui pateiktu atsiliepimu į patikslintą pareiškimą (148-149 b. l.) prašė civilinę bylą nagrinėti nedalyvaujant jų atstovui, o sprendimą priimti teismo nuožiūra bei nurodė, kad nėra užvestų bylų dėl kiemo aikštelės pripažinimo bešeimininkiu ir neprieštarauja dėl kiemo aikštelės įforminimo teisės aktų numatyta tvarka valstybės nuosavybe.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Juridinę reikšmę turintys faktai – tai įstatymų nustatytos aplinkybės, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta teise kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti atitinkamą juridinį faktą. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 1 d. ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatomi tie faktai, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, t. y. juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas galimas tik tuo atveju, kai tai sukelia teisines pasekmes. Remiantis CPK 445 str., teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (LAT Senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 56 „Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje“, LAT 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-543/2010 ir kt.).

12Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų – Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (30-34, 84-88 b. l.) matyti, kad nekilnojamieji daiktai – 0,6181 ha ploto sklypas, garažas 15G1p, 93/100 dalys administracinio pastato su įrengtu gyvenamuoju butu 1B2p, sandėlis 2I1p, sandėlis 3I1p ir sandėlis 4I1p, esantys ( - ), nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o turto patikėjimo teise juos valdo, naudojasi bei disponuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenis, kiemo statiniai – kiemo aikštelė, 130 kv. m., baigti statyti 1981 metais, nuosavybės teisės į kiemo statinius neįregistruotos. Iš Lietuvos Respublikos valstybinio inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biuro namų valdos techninės apskaitos byloje (25-29, 79-83 b. l.) esančių duomenų matyti, kad Kelmės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba valdė, naudojo ir disponavo valstybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus, tarp jų ir aikštelę, kurios plotas 130 kv. m, esančius ( - ). Kelmės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ilgalaikio turto apskaitos kortelėje (45-46, 99-100 b. l.) nurodyta, jog kiemo aikštelė (šaligatvis) 1984 m. sausio 1 d. buvo perduota eksploatuoti Kelmės rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Šioje kortelėje esantys duomenys patvirtina, kad kiemo aikštelės nusidėvėjimas pradėtas skaičiuoti nuo 2006 metų, šis faktas taip pat įrodo, kad Kelmės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba valdė, naudojo ir disponavo šiuo nekilnojamuoju daiktu (kiemo aikštele). Kelmės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B-32 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ (41, 95 b. l.) ir 2011 m. birželio 30 d. valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 1/F7-36 (42-44, 96-98 b. l.) Kelmės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai perdavė valstybei priklausantį ir patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, tai pat ir kiemo statinį – kiemo aikštelę, unikalus Nr. ( - ), kurios bendras plotas 130 kv. m, esančius ( - ).

13Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kreipėsi su prašymu įregistruoti patikėjimo teises į kiemo aikštelę, tačiau VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2011 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo Nr. (8.6.13)R-398 (8, 62 b. l.) toks prašymas buvo atmestas bei nurodyta, jog nuosavybės teisės į kiemo statinius – kiemo aikštelę, esančią ( - ), Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos ir tik įregistravus nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos kitos daiktinės teisės į tą daiktą. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2011 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. 262 (12-13, 66-67 b. l.), išnagrinėjusi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skundą, paliko galioti VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2011 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą Nr. (8.6.13)R-398. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nesutikdama su tokiu Centrinio registratoriaus ginčų komisijos sprendimu, jį apskundė Šiaulių apygardos administraciniam teismui. Šiaulių apygardos administracinio teismas 2012 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. I-263-355/2012 (20-23, 74-77 b. l.) pareiškėjos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skundą ir patikslintą skundą atsakovui VĮ Registrų centro Šiaulių filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui VĮ Registrų centrui dėl VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2011-08-09 sprendimo Nr. (8.6.13)R-398 ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo 2011-10-14 Nr. 262 panaikinimų bei VĮ Registrų centro Šiaulių filialo įpareigojimo įregistruoti daiktinę teisę – nuosavybės teisę valstybei į nekilnojamąjį daiktą: kitus statinius – kiemo aikštelę, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir įregistruoti daiktinę teisę – patikėjimo teisę į nekilnojamąjį daiktą: kitus statinius – kiemo aikštelę Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai atmetė kaip nepagrįstus. Kelmės rajono savivaldybės administracijos pateiktame rašte ir atsiliepime į patikslintą pareiškimą (24, 141 b. l.) nurodoma, kad kiemo statinys – kiemo aikštelė, esanti ( - ), nėra įtraukta į Kelmės rajono savivaldybės administracijos balansą ir savivaldybė neturi nuosavybės teisės į šį objektą. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius neturi duomenų apie statybos leidimą aikštelės statybai, taip pat nėra informacijos apie jos savavališką statybą (142-143 b. l.).

14Vadovaujantis kiemo statinių (kiemo aikštelės) atsiradimo ir valdymo metu galiojusio 1964 m. Lietuvos Respublikos CK 95 str. (redakcija iki 1994-06-09) nuostatomis, buvo pripažįstama tik viena viešosios nuosavybės forma – valstybės nuosavybė. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad kiemo statiniai – kiemo aikštelė (130 kv. m), esanti ( - ), pastatyta 1981 metais, ją patikėjimo teise valdė, naudojosi ir disponavo Kelmės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, vėliau šį turtą perdavė Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kuri šiuo metu valdo, naudojasi ir disponuoja patikėjimo teise valstybei priklausančiu nekilnojamuoju turtu, ir kiemo aikštelė nėra Kelmės rajono savivaldybės administracijos balanse ir savivaldybė neturi nuosavybės teisės į šį nekilnojamąjį daiktą. Kadangi pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti kiemo aikštelės nuosavybės teises valstybei patvirtinančių dokumentų, todėl pagal tuo metu galiojusius teisės normas ir teismų praktiką, laikytina, jog galioja prezumpcija, pagal kurią visi viešosios nuosavybės teisės objektai priklauso valstybei, jeigu nėra įrodyta, kad jie įstatymų nustatyta tvarka buvo perduoti savivaldybės nuosavybėn (LAT 2000 m. rugsėjo 20 d. nutartis Nr. 3K-3-856/2000; LAT 2008 m. kovo 14 d. nutartis Nr. 3K-7-3 8/2008). Esant nurodytoms aplinkybėms pareiškėjo pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo daiktinių teisių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre tikslu, kad kiemo statinys – kiemo aikštelė, esanti ( - ), yra valstybės nuosavybė, laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

15Pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl 47,90 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1 b. l.), iš pareiškėjo valstybei nepriteistinos (Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 4 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., ir 448 str., teismas

Nutarė

17Pareiškimą tenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą daiktinių teisių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre tikslu, kad kiemo statinys – kiemo aikštelė (130 kv. m.), unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), yra valstybės – Lietuvos Respublikos – nuosavybė.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai