Byla B2-3807-661/2011
Dėl bankroto bylos iškelimo atsakovui UAB „Loksodroma“

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinejes pareiškejo UAB „Termosnaige“ ir Ko pareiškima del bankroto bylos iškelimo atsakovui UAB „Loksodroma“,

2n u s t a t e :

3Pareiškejas UAB „Termosnaige“ ir Ko kreipesi i teisma su pareiškimu del bankroto bylos iškelimo atsakovui UAB „Loksodroma“. Nurode, kad pareiškejas yra UAB „Loksodroma“ kreditorius, kurio reikalavimu ivykdymo terminas jau yra suejes. UAB „Loksodroma“ yra skolinga pareiškejui 6158,18 Lt. Kadangi su UAB „Termosnaige“ ir Ko laiku neatsiskaityta UAB „Loksodroma“ isipareigojimams ivykdyti buvo nustatytas papildomas 30 dienu laikotarpis. Papildomas terminas isipareigojimams ivykdyti ir ispejimas apie kreipimasi i teisma del bankroto bylos iškelimo tuo atveju, jeigu esami isipareigojimai nebus laiku ivykdyti, buvo išdestyti raštu pranešime, adresuotame UAB „Loksodroma“. Taciau ir per nustatyta papildoma termina UAB „Loksodroma” savo isipareigojimu pareiškejo naudai neivykde, skola liko neapmoketa, todel UAB „Termosnaige“ ir Ko ir prašo iškelti bankroto byla atsakovui.

4Atsakovas UAB „Loksodroma“ su pareiškimu nesutiko. Nurodo, jog UAB „Loksodroma“ yra mokus ukio subjektas taip pat imone yra pajegi vykdyti savo isipareigojimus kreditoriams. Be to, pažymi, jog pareiškejo reikalauja suma Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2010-07-26 sprendimu buvo priteista UAB „Termosnaige“ ir Ko iš UAB „Loksodroma“. Pareiškejas išieškojima pagal ši teismo sprendima pavede antstoliui A. Bubliui ir šiuo metu antstolis vykdo išieškojima.

5Pareiškimas paliktinas nenagrinetas.

6LR Imoniu bankroto istatymo 4 straipsnis reglamentuoja pareiškimo teismui del bankroto bylos iškelimo pateikimo pagrindus. Minetame straipsnyje nurodyta, kad kreditorius pareiškima teismui del bankroto bylos iškelimo gali pateikti teismui, jeigu yra bent viena iš šiu salygu: 1) imone laiku nemoka darbo užmokescio ir su darbo santykiais susijusiu išmoku; 2) imone laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negražina kreditu ir nevykdo kitu sandoriais prisiimtu turtiniu isipareigojimu; 3) imone laiku nemoka istatymu nustatytu mokesciu, kitu privalomuju imoku ir (arba) priteistu sumu; 4) imone viešai paskelbe arba kitaip praneše kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti isipareigojimu; 5) imone neturi turto ar pajamu, iš kuriu galejo buti išieškomos skolos, ir del šios priežasties antstolis gražino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

7Istatyme išvardintas pagrindu sarašas yra baigtinis, todel pareiškejo UAB „Termosnaige“ ir Ko reikalavimas del bankroto bylos iškelimo atsakovui UAB „Loksodroma“ turi atitikti viena iš istatyme nustatytu pagrindu.

8Pareiškejas UAB „Termosnaige“ ir Ko kaip pagrinda kreipimuisi i teisma su pareiškimu del bankroto bylos iškelimo atsakovui nurode LR Imoniu bankroto istatymo 4 str. 2 p., t.y., kad imone laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negražina kreditu ir nevykdo kitu sandoriais prisiimtu isipareigojimu.

9Tuo tarpu atsakovas UAB „Loksodroma“ atsiliepime nurode, kad skolos išieškojima pareiškejas pavede antstoliui A. Bubliui kreipdamasis 2010-09-01 ir pradedamas vykdomaja byla. Atsakovas pažymi, jog vykdomoji byla nera nutraukta, išieškojimas yra vykdomas.

10Šios aplinkybes sudaro pagrinda teismui spresti, kad pareiškejo UAB „Termosnaige“ ir Ko nurodytas pagrindas kreipimuisi i teisma del bankroto bylos iškelimo atsakovui UAB „Loksodroma“ neatitinka faktines situacijos. Pareiškejas teismui nera pateikes irodymu apie tai, kad antstolis gražino kreditoriui vykdomuosius dokumentus su atžyma apie tai, kad skolininkas neturi turto ar pajamu, iš kuriu gali buti išieškoma, kas sudarytu pagrinda del bankroto bylos iškelimo atsakovui pagal LR Imoniu bankroto istatymo 4 straipsnio 5 punkta. Sistemine LR Imoniu bankroto istatymo analize suponuoja išvada, jog imones kreditorius savo pažeistas teises gali ginti keletu budu: kreiptis i teisma del skolos priteisimo ir priverstinio jos išieškojimo, ir tik tuo atveju kai imone neturi turto ar pajamu, iš kuriu galejo buti išieškomos skolos, ir del šios priežasties antstolis gražino kreditoriui vykdomuosius dokumentus, kreditorius igyja teise kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo skolininkui; arba iš karto kreiptis i teisma su pareiškimu del bankroto bylos iškelimo imonei LR Imoniu bankroto istatymo 4 str. 2 p. numatytais pagrindais. Taciau istatymas nesuteikia teises kreditoriui tuo paciu metu ir vykdyti priverstini išieškojima iš skolininko, ir kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo.

11Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes, pareiškejo UAB „Termosnaige“ ir Ko pareiškimas atsakovui UAB „Loksodroma“ del bankroto bylos iškelimo paliktinas nenagrinetu (CPK 296 str. 1 d. 11 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 str.,

Nutarė

13Palikti nenagrinetu pareiškejo UAB „Termosnaige“ ir Ko pareiškima atsakovui UAB „Loksodroma“ del bankroto bylos iškelimo.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo iteikimo dienos gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskiraji skunda per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai