Byla 2S-695-71/2012
Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota Gutauskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Ratakis“ atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-24-636/2012, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Atsakovas UAB „Ratakis“ pateikė atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

52012 m. rugsėjo 19 d. apeliacinės instancijos teisme gautas apelianto UAB „Ratakis“ prašymas dėl atskirojo skundo atsisakymo.

6Apeliacinis procesas nutrauktinas.

7Pagal LR CPK 308 str. 1 d. apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas gali nepriimti apeliacinio skundo atsisakymo, jei yra LR CPK 42 str. 2 d. numatytos sąlygos, tai yra, jei atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui. Apeliacinio skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės (LR CPK 308 str. 3 d.). Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išmintis (LR CPK 338 str.).

8Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atskirojo skundo atsisakymas įstatymui neprieštarauja. Byloje nėra duomenų, kad atskirojo skundo atsisakymas pažeidžia kieno nors teises ar įstatymo saugomus interesus, arba prieštarauja viešajam interesui, todėl atskirojo skundo atsisakymas priimtinas, o apeliacinis procesas nutrauktinas (LR CPK 308 str.).

9LR CPK 93 str. 1 d. nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

10Atsakovas UAB „Ratakis“ pateiktame prašyme dėl atskirojo skundo atsisakymo nurodo, kad ieškovui ruošiant atsiliepimą jau buvo žinoma, kad atsakovas skolą yra pilnai apmokėjęs, todėl teikdamas atsiliepimą į atskirąjį skundą ir prašydamas priteisti advokato pagalbos išlaidas, ieškovas UAB „Mažeikių mėsinė“ piktnaudžiauja savo teisėmis.

11Šiuos atsakovo argumentus apeliacinės instancijos teismas pripažįsta nepagrįstais ir juos atmeta.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas UAB „Mažeikių mėsinė“, gavęs teismo pranešimą dėl atskirojo skundo siuntimo ir atsiliepimų pateikimo (12 b. l.), kaip tai numatyta LR CPK 318 str., pateikė 2012 m. rugpjūčio 31 d. atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą ir pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo parengimą patyrė 750,00 Lt advokato pagalbos išlaidų, kurias prašo priteisti iš atsakovo (13-18 b. l.).

13Byloje yra antstolės A. A. pranešimas, kuriame nurodyta, kad atsakovas UAB „Ratakis“ skolą ieškovui sumokėjo 2012 m. rugpjūčio 31 dieną (24 b. l.). Tuo tarpu atsisakymą nuo atskirojo skundo atsakovas parengė tik 2012 m. rugsėjo 14 dieną (22-23 b. l.). Tai reiškia, kad ieškovo atsiliepimas į atskirąjį skundą buvo parengtas ir išsiųstas pirmosios instancijos teismui iki atsakovo atsisakymo nuo atskirojo skundo (22-23 b. l.). Tai, kad atsiliepimo į atskirąjį skundą paruošimo data ir atsakovo atsiskaitymo su ieškovu data sutampa, nėra pagrindas išvadai, kad ieškovas turėjo pagrindo tikėtis, kad atsakovas atsisakys atskirojo skundo. Ieškovas, pateikdamas atsiliepimą į atskirąjį skundą, pasinaudojo jam įstatymo suteikta teise (LR CPK 318 str..), ir tai jokiu būdu nėra pagrindas išvadai, jog ieškovas piktnaudžiauja jam suteiktomis teisėmis.

14Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovui atsisakius atskirojo skundo, pripažintina, kad teismo procesinis sprendimas priimtas ieškovo naudai, todėl atsakovas turi atlyginti ieškovo apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios yra priteisiamos ne didesnės, kaip tai nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (LR CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo prašomos priteisti 750,00 Lt advokato pagalbos išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą 8.15. punkte nustatytus dydžius, todėl jos mažintinos iki 425,00 Lt (LR CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

15Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 308 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

16Atsakovo UAB „Ratakis“ atskirojo skundo atsisakymą priimti ir apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo UAB „Ratakis“ atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 2 dienos nutarties, nutraukti.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Ratakis“ (juridinio asmens kodas 135249279, buveinė – Topolių g. 7, Giraitės k., LT-54310 Kauno r.) ieškovui UAB „Mažeikių mėsinė“ (juridinio asmens kodas 166427573, buveinė – Troškučių g. 2, LT – 89100 Mažeikiai) 425,00 Lt (keturis šimtus dvidešimt penkis litus) advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai