Byla 2S-1265-431/2016
Dėl antstolės V. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo – išieškotoja savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. B. skundą dėl antstolės V. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo – išieškotoja savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Pareiškėja prašė panaikinti antstolės taikytą areštą pareiškėjos banko sąskaitai. Į antstolės areštuotą banko sąskaitą pareiškėja gauna pajamas, iš kurių negalima išieškoti, tai yra į šią sąskaitą pervedamos pareiškėjos neįgalaus sūnaus pašalpa ir kitos sūnaus pajamos. Pareiškėja prašė pripažinti jos sūnų suinteresuotu asmeniu šioje byloje, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir pratęsti terminą dėl advokato skyrimo ir kreipimosi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą tam, kad pareiškėja tinkamai apgintų savo ir sūnaus teises.

6Antstolė V. M. nesutiko su skundu. Nurodė, jog į pareiškėjos banko sąskaitą pervedama pensija neįgaliam vaikui iki 18 metų, todėl antstolė, remdamasi Sprendimo vykdymo instrukcijos 7 punkto 1 dalimi, 2015 m. gruodžio 9 d. priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas, kartu nurodydama ir laisvai disponuojamą 479,16 € sumą per vieną kalendorinį mėnesį skolininkei priklausančioje banko sąskaitoje. Todėl nėra teisinio pagrindo pareiškėjos banko sąskaitos arešto naikinimui.

7Suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ neišreiškė savo procesinės pozicijos dėl pareikšto skundo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 15 d. nutartimi atmetė pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų.

10Teismas nustatė, kad į pareiškėjos banko sąskaitą pervedamos socialinės pašalpos ir vaikų neįgalumo pensijos, kurios per vieną mėnesį sudaro 479,16 € sumą (antstolė nurodytą sumą nustatė tik gavusi pareiškėjos skundą). Todėl antstolė 2015 m. gruodžio 9 d. nurodyme priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš esmės tik padidino leidžiamą disponuoti sumą, nustatytą 2015 m. gruodžio 4 d. nurodymu, nurodė 479,16 € laisvai disponuojamų lėšų sumą. Teismas padarė išvadą, kad išieškojimas iš skolininkės gaunamų socialinių pašalpų ir vaikų neįgalumo pensijų, tai yra iš sumų, iš kurių išieškojimas negalimas, šiuo metu nevykdomas, o nurodytomis sumomis pareiškėjai leista disponuoti. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, jog į nurodytą sąskaitą gauna vien tik pajamas, iš kurių išieškojimas negalimas (CPK 178, 739 straipsniai). Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad jeigu antstolės nurodymu iš tikrųjų nurašytos piniginės lėšos, į kurias atitinkamu laikotarpiu negalėjo būti nukreiptas išieškojimas, tai pareiškėja turi teisę pateikti antstolei nurašytų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus ir tokios lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos (CPK 689 straipsnio 7 dalis). Teismas konstatavo, kad antstolė iš esmės tinkamai naudojasi jai suteikta diskrecijos teise ir nepažeidžia CPK nuostatų, reglamentuojančių turto arešto taikymo ir piniginių lėšų nurašymo procedūras. Todėl teismas paripažino, kad skundas nepagrįstas, todėl atmestinas.

11Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjos nepilnametis sūnus neturi civilinio procesinio veiksnumo (CPK 38 straipsnis), todėl jau vien dėl šios priežasties negali būti tenkinamas pareiškėjos prašymas dėl jos sūnaus įtraukimo į šią bylą kaip suinteresuoto asmens. Kita vertus, pareiškėja yra savo nepilnamečio sūnaus atstovė pagal įstatymą, todėl jos dalyvavimas šioje byloje yra pakankama procesinė priemonė-prielaida užtikrinant D. B. materialiųjų teisių ir (arba) teisėtų interesų gynimą.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu pareiškėja V. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog pareiškėja prašė į bylą įtraukti trečiuoju asmeniu jos sūnų D. B., kurio neįgalumo pensija yra pervedama į pareiškėjos areštuotą sąskaitą. Tačiau teismas atmetė šį pareiškėjos prašymą, motyvuodamas, jog jis neturi procesinio veiksnumo. Pagal CPK 443 straipsnio 3 dalį suinteresuotais asmenimis byloje yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Vien ta aplinkybė, kad D. B. yra nepilnametis, o skundą padavė jo įstatyminė atstovė, nėra pagrindas neįtraukti jo į bylą kaip suinteresuoto asmens, kadangi nagrinėjama byla yra susijusi su jo teisėmis. Esant antstolio areštui, pareiškėja negali naudotis banko kortele, atsiskaitant už prekes ir paslaugas, negali išgryninti nurodytos sumos bankomate. Tam, kad pareiškėja galėtų naudotis pinigais, ji privalo važiuoti į banko padalinį ir išsigryninti pinigus banke. Tai sukelia nepatogumų, papildomų išlaidų, kadangi visos banko operacijos yra apmokestinamos. Pagal CPK 739 straipsnio 6 punktą negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip išmokos, mokamos pagal Valstybės šalpos išmokų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčioms šeimoms ar asmenų socialinei paramai. Į pareiškėjos areštuotą sąskaitą yra gaunama tik socialinė pašalpa ir jos sūnaus neįgaliojo pensija. Antstolė atsisako panaikinti areštą, motyvuodama galimybe, kad pareiškėja gali gauti palikimą į šią sąskaitą, todėl arešto panaikinimas tokiu atveju apsunkintų išieškojimo galimybę.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė V. M. nesutinka su skundu, prašo palikti pirmos instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, jog pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punkto 1 dalį, antstoliui nustačius, kad kredito įstaigoje atidarytoje sąskaitoje yra pervedamos lėšos, į kurias negalima nukreipti išieškojimo, antstolis nurodyme priverstinai nurašyti pinigines lėšas nurodo piniginių lėšų sumą, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, lygią išmokų ir (ar) kitų lėšų, į kurias negalima nukreipti išieškojimo, sumai. Patikrinus antstolių informacinėje sistemoje duomenis apie fiziniams asmenims paskirtas socialines išmokas, nustatyta, kad skolininkei priklauso išmokėtina 479,16 € suma. Todėl 2015 m. gruodžio 9 d. banko sąskaitoje nustatyta laisvai disponuojama 479,16 € suma.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

19Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. nutarties, remiasi skundo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

20Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimu, tinkamai aiškino teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

21Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad antstolė vykdomosiose bylose Nr. 0015/13/04971, Nr. 0015/13/12547, Nr. 0015/13/13482, Nr. 0015/14/26613, Nr. 0015/14/32099, Nr. 0015/15/04418, Nr. 0015/15/08472 ir Nr. 0015/15/09330 vykdo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimus dėl tam tikrų sumų išieškojimo iš skolininkės išieškotojui SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Antstolė 2015 m. gruodžio 4 d. priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas, leisdama skolininkei laisvai disponuoti 157,30 € per vieną kalendorinį mėnesį jai priklausančioje banko sąskaitoje. Antstolės 2015 m. gruodžio 9 d. nurodymu laisvai disponuojama suma padidinta iki 479,16 €.

22Sutiktina su pareiškėja, jog pagal CPK 443 straipsnio 3 dalį suinteresuotas asmuo byloje yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Jeigu paaiškėja, kad nagrinėjama byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, teismas šaukia jį dalyvauti byloje kaip suinteresuotą asmenį. Tačiau byloje esantys duomenys pavirtina, kad pareiškėjos sūnus yra nepilnametis, o pagal CPK 38 straipsnio 1-2 dalis galėjimas įgyvendinti savo teises teisme priklauso asmenims, kurie yra pasiekę pilnametystę, nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų atstovais pagal įstatymą teisme yra jų tėvai. Todėl pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjos, kaip įstatyminės jos sūnaus atstovės, dalyvavimas šioje byloje yra pakankama procesinė priemonė-prielaida užtikrinant D. B. materialiųjų teisių ir (arba) teisėtų interesų gynimą. Be to, byloje esantys duomenys patvirtina, kad antstolė išieškojimą yra nukreipusi tik į pareiškėjos gaunamas pajamas, tai yra areštavusi jos asmeninę sąskaitą, leisdama laisvai disponuoti suma, kuri yra skiriama pareiškėjos nepilnamečiui sūnui. Taigi, nei anstolės priimti patvarkymai, nei skundžiama teismo nutartis neįtakoja ir nepažeidžia pareiškėjos sūnaus teisių bei interesų.

23Pagal CPK 634 straipsnio 2 dalį antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Taigi, pagrindinė antstolio pareiga vykdymo procese yra kuo greitesnis vykdomo sprendimo įvykdymas, nagrinėjamoje byloje – skolos iš skolininkės išieškojimas išieškotojui. Pagal CPK 662 ir 691 straipsnius antstolis visų pirma suranda skolininko turtą, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas, ir jį areštuoja, kad galėtų realizuoti ar perduoti išieškotojui. Nagrinėjamoje byloje antstolė surado skolininkei priklausančią banko sąskaitą ir ją areštavo, kad galėtų iš joje esančių piniginių lėšų išieškoti skolą. Pirmos instancijos teismas tinkamai nustatė, kad antstolė, pritaikiusi areštą, nenukreipė išieškojimo į tas skolininkei į minėtą sąskaitą pervedamas sumas, į kurias pagal CPK 739 straipsnį negalima nukreipti išieškojimo. Atskirajame skunde pareiškėja neginčija šių teismo nustatytų aplinkybių. Tai, kad šiuo metu pareiškėja į areštuotą sąskaitą gauna tik socialinę pašalpą ir savo sūnaus neįgalumo pensiją, nėra pagrindas naikinti areštą. Kol nėra išieškota reikalaujama suma, vykdomosios bylos yra tęsiamos toliau. Todėl areštas yra teisėtai paliekamas galioti, kadangi skolininkė gali į areštuotą sąskaitą gauti ir kitų pajamų, iš kurių išieškojimas nėra apribotas. Aplinkybė, jog skolininkė patiria tam tikrų nepatogumų, norėdama naudotis į sąskaitą pervedamomis sumomis, nėra pagrindas naikinti turto areštą. Skolininkė turi būti suinteresuota kuo greičiau sumokėti skolą išieškotojui, nes tokiu atveju sąskaitos areštas būtų panaikintas.

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o pareiškėjos atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jai panaikinti.

25Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3,00 € sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnį ir 96 straipsnio 6 dalį bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. B.... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Pareiškėja prašė panaikinti antstolės taikytą areštą pareiškėjos... 6. Antstolė V. M. nesutiko su skundu. Nurodė, jog į pareiškėjos banko... 7. Suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ neišreiškė savo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 15 d. nutartimi atmetė... 10. Teismas nustatė, kad į pareiškėjos banko sąskaitą pervedamos socialinės... 11. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjos nepilnametis sūnus neturi... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu pareiškėja V. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė V. M. nesutinka su skundu, prašo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 17. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 20. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 21. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad antstolė vykdomosiose bylose Nr.... 22. Sutiktina su pareiškėja, jog pagal CPK 443 straipsnio 3 dalį suinteresuotas... 23. Pagal CPK 634 straipsnio 2 dalį antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios... 25. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartį palikti...