Byla 2A-271-115/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Auruškevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Burdulienės, Jelenos Šiškinos, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „SNP“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 - ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „SNP“ ieškinį atsakovui UAB „Hellman Worldwide Logistics“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas yra susijęs su civilinių teisių savigyną, civilinę atsakomybę reglamentuojančių teisės normų taikymu ir aiškinimu.

52010 m. rugpjūčio 30 d. ieškovas UAB „SNP“ ir atsakovas UAB „Hellman Worldwide Logistics“ sudarė sutartį dėl ieškovui priklausančio krovinio vežimo. Atsakovas, priėmęs krovinį, pareiškė, kad sustabdo savo prievolių vykdymą iki ieškovas padengs savo įsiskolinimą.

6Pareikštu ieškiniu ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 7 429,74 Lt žalos už prarastą krovinį, 7 429,74 Lt negautų pajamų, atsakovui neįvykdžius savo įsipareigojimų, 30 000 Lt neturtinės žalos, kurią ieškovas patyrė nukentėjus jo dalykinei reputacijai nepristačius krovinio klientui, 1 210 Lt krovinio transportavimo iš atsakovo išlaidų, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas įrodinėja, kad atsakovas nepagrįstai, nepaisant to, kad ieškovas padengė dalį savo įsiskolinimo, sulaikė krovinį ir nevykdė savo įsipareigojimo jį nugabenti į sutartą vietą, dėl ko ieškovas patyrė nuostolių.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 – asis apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas sprendė, kad atsižvelgiant į šalių sutartinių santykių pobūdį šioje byloje turėtų būti taikomos Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau ir CMR Konvencijos) nuostatos. Anot teismo, atsakovo atlikti veiksmai remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir CK) 6.813 straipsnio 4 dalimi sulaikant ieškovo krovinį negali būti traktuojami kaip tyčiniai, todėl taikytinas vienerių metų ieškinio senaties terminas, kurį ieškovas praleido (CMR Konvencijos 32 straipsnio 1 dalis).

10Ieškovo argumentus, kad atsakovas neteisėtai sulaikė krovinį, teismas atmetė motyvuodamas tuo, kad atsakovas turėjo teisę sulaikyti ieškovo krovinį, nes pastarasis buvo skolingas atsakovui, ir tokie atsakovo veiksmai atitiko teisės aktų reikalavimus. Nenustatęs atsakovo neteisėtų veiksmų, teismas ieškovo reikalavimą atlyginti žalą atmetė kaip nepagrįstą.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „SNP“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 – ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad šioje byloje pareikštam ieškiniui taikytinas vienerių (CMR konvencijos 32 straipsnio 1 dalis), o ne trejų metų ieškinio senaties terminas. Tokį vertinimą pagrindžia faktų visetas: pirma, ieškovas krovinį prarado dėl atsakovo tyčinių veiksmų, t.y. atsakovo komercijos direktoriaus savavaldžiavimo, už kurį jam buvo taikyta administracinė atsakomybė; antra, atsakovo komercijos direktorius pripažino, kad davė nurodymą kitiems atsakovo darbuotojams sulaikyti ieškovo krovinį.

142. Negalima sutikti su teismo argumentais, jog atsakovas pagrįstai ir teisėtai naudojosi įstatymo leidėjo įtvirtinta vežėjo teise sulaikyti iš užsakovo priimtą vežti krovinį, kol bus atsiskaityta už vežimo paslaugas. Atsakovo veiksmai sulaikant ieškovo krovinį buvo aiškiai neproporcingi, kadangi krovinio vertė buvo 7 429,74 Lt, iš karto po sutarties sudarymo ieškovo įsiskolinimas buvo sumažintas iki 3 968,99 Lt, tačiau atsakovas ne tik kad krovinio į Latvijos Respubliką nepristatė (dėl ko ieškovas prarado mokų klientą, buvo pakenkta jo dalykinei reputacijai Latvijos Respublikoje), tačiau apskritai negrąžino jo, kol nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

153. Teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė ne tik įrodymų vertinimo taisykles, tačiau ir klaidingai tarp šalių paskirstė įrodinėjimo naštą, nes būtent atsakovas privalėjo pagrįsti, kad jo komercijos direktoriaus savavaldžiavimas atitiko savigynai keliamus reikalavimus.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Hellmann Worldwide Logistics“ prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime pateikiami tokie pagrindiniai atsikirtimai:

171. Ieškovui priklausantis krovinys buvo sulaikytas remiantis įstatymų reikalavimais iki ieškovas atsiskaitė už anksčiau jam atsakovo teiktas paslaugas. CMR Konvencijos 32 straipsnio 1 dalyje nustatytas ieškinio senaties terminas aptariamu atveju taikytinas, nes krovinys buvo sulaikytas ne dėl didelio neatsargumo, klaidos ar atsitiktinių aplinkybių.

182. Teismas nustatė, kad atsakovas turėjo galiojantį reikalavimą ieškovui, o pastarasis nepateikė adekvataus savo prievolės įvykdymo užtikrinimo. Taigi atsakovas neperžengė savigynos ribų sulaikydamas krovinį.

193. Byloje nebuvo pateikta įrodymų, kad atsakovo darbuotojas už krovinio sulaikymą būtų buvęs nubaustas. Todėl akivaizdu, kad teismas nepažeidė nei įrodymų vertinimo, nei įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklių.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir argumentai

21Apeliaciniame skunde keliami klausimai yra susiję su tuo, ar atsakovas sustabdydamas savo prievolių ieškovui vykdymą neperžengė savigynos ribų, ar ieškovas dėl atsakovo taikytos savigynos patyrė realių nuostolių.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK normų, reglamentuojančių savigynos taikymą, turinį savo teisminėje praktikoje yra išskyręs, kad tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių neįvykdo (netinkamai įvykdo) savo sutartinės prievolės, kitos šalies prievolės vykdymo sustabdymo, kaip savigynos formos, teisėto panaudojimo sąlygos yra tokios: 1) sutarties šalių prievolės turi būti priešpriešinės; 2) prievolės turi būti vykdomos vienu metu arba viena po kitos; 3) prievolės neįvykdo (netinkamai įvykdo) bet kuri šalis, kai prievolės vykdomos vienu metu, arba pirmiau prievolę turinti įvykdyti šalis, kai prievolės vykdomos viena po kitos; 4) dėl prievolės neįvykdymo nėra kitos šalies kaltės, taip pat nėra kitų nuo prievolės neįvykdžiusios šalies nepriklausančių aplinkybių; 5) prievolės neįvykdžiusi šalis nepateikė adekvataus savo prievolės įvykdymo užtikrinimo; 6) prievolės vykdymo sustabdymas, kaip savigynos forma, panaudotas protingai ir sąžiningai, neperžengiant savigynos ribų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Danės sala“ v. D. N. ir kt., bylos Nr. 3K-3-413/2009).

23Nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2010 m. birželio 7 d. sudarė transporto užsakymą – sutartį, pagal kurią atsakovui už suteiktas paslaugas ieškovas įsipareigojo sumokėti 3 968,99 Lt (b. l. 45). 2010 m. rugpjūčio 30 d. ieškovas ir atsakovas sudarė dar vieną transporto užsakymą – sutartį (b. l. 6-7), pagal kurią atsakovas įsipareigojo ieškovo klientui Latvijos Respublikoje pristatyti krovinį, o ieškovas – atsiskaityti už suteiktą paslaugą. Atsakovas pagal 2010 m. rugpjūčio 30 d. transporto užsakymą - sutartį priėmęs iš ieškovo krovinį atsisakė jį pristatyti ieškovo klientui iki ieškovas atsiskaitys su atsakovu už suteiktas paslaugas remiantis 2010 m. birželio 7 d. transporto užsakymu – sutartimi. Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, jog atsakovas, sudarydamas su ieškovu 2010 m. rugpjūčio 30 d. transporto užsakymą – sutartį, priimdamas iš ieškovo krovinį, žinojo, jog ieškovas yra jam skolingas 3 968,99 Lt (CPK 185 straipsnis).

24Tokie atsakovo veiksmai, atsižvelgiant į faktą, jog savo teisę į užmokestį už suteiktas paslaugas pagal šalių 2010 m. birželio 7 d. transporto užsakymą – sutartį jis po prievolių įvykdymo sustabdymo vis dėlto įgyvendino kreipdamasis į teismą (b. l. 44-46), traktuotini kaip neprotinga bei nesąžininga savigyna. Neginčytina, kad atsakovas turėjo teisę sulaikyti jam perduotą krovinį (CK 6.813 straipsnio 4 dalis), tačiau savigynos būdai ir priemonės turi atitikti teisės pažeidimo pobūdį ir kiekvienu konkrečiu atveju neperžengti savigynos ribų; naudojant savigyną būtina gerbti žmogaus teises ir laisves bei laikytis įstatymų reikalavimų (CK 1.139 straipsnio 2 dalis). Iki 2010 m. rugpjūčio 30 d. transporto užsakymo – sutarties sudarymo ir krovinio pagal ją priėmimo atsakovas pretenzijų ieškovui dėl įsiskolinimo nereiškė. Pažymėtina, kad krovinys pagal 2010 m. rugpjūčio 30 d. transporto užsakymo – sutartį jo gavėjui turėjo būti pristatytas 2010 m. rugpjūčio 31 d., tai yra tą pačią dieną, kai atsakovui buvo perduotas krovinys. Akivaizdu, kad atsakovui sulaikius jam perduotą krovinį jo pristatymas gavėjui nustatytu terminu faktiškai tapo neįmanomas. Neginčytina, kad atsakovui priimant ieškovo krovinį turėjo būti žinoma apie sudėtingą ieškovo finansinę padėtį. Taigi priimdamas ieškovo užsakymą, o vėliau sulaikydamas krovinį ir sustabdymas savo prievolių vykdymą atsakovas turėjo suvokti, kad tokiais savo veiksmais tikėtinai pablogins ieškovo finansinę būklę (ieškovui netekus pajamų dėl nustatytu terminu nepristatyto krovinio), o tuo pačiu ir jo galimybes atsiskaityti su atsakovu. Įvertinus tai, kad ieškovo skola atsakovui buvo 3 968,99 Lt, ieškovas – atsakovui pranešus apie prievolių vykdymo sustabdymą, sumokėjo atsakovui 968 Lt, kad ieškovas už pagal 2010 m. rugpjūčio 30 d. transporto užsakymą – sutartį pristatytą krovinį turėjo gauti 7 429,74 Lt pajamų, laikytina, jog atsakovo pasirinktas savo teisių gynimo būdas buvo neadekvatus kilusioms pasekmėms. Taigi pirmosios instancijos teismas pripažindamas, jog atsakovas neperžengė savigynos ribų, klaidingai vertino su kilusiu ginču susijusias faktines aplinkybes bei be pagrindo traktavo jas kaip sudariusias prielaidas atsakovui sulaikyti ieškovui priklausantį krovinį. Pripažinus, jog atsakovas atliko neteisėtus kryptingus veiksmus, laikytina, kad ieškinys buvo pareikštas nepraleidus tokio pobūdžio reikalavimams nustatyto 3 metų ieškinio senaties termino (CMR konvencijos 32 straipsnis, CK 1.125 straipsnio 8 dalis).

25Remdamasi tuo, kas aptarta, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas, pasinaudojęs savigyna neteisėtai, privalo atlyginti ieškovui padarytą žalą (CK 6.253 straipsnio 8 dalis). Ieškovo teigimu jis patyrė kompleksinio pobūdžio žalą, t.y. tiek turtinę, kurią sudaro tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos, tiek neturtinę. Žalos patyrimo fakto bei jos dydžio pagrindimo pareiga tenka būtent ieškovui (CPK 12, 178 straipsniai). Teisėjų kolegijos vertinimu reikalaujamos priteisti žalos (nuostolių) realų dydį ieškovas pagrindė tik iš dalies.

26Ieškovo teigimu dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo prarastas atsakovui perduotas krovinys dėl ko ieškovas patyrė 7 429,74 Lt žalą. Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad krovinys nebuvo prarastas, tačiau šiai dienai yra areštuotas antstolio, vykdančio Mažeikių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl 4 087,99 Lt išieškojimo iš ieškovo UAB „SNP“ atsakovui UAB „Hellmann Worldwide Logistics“ (b. l. 69). Taigi reikalavimas priteisti žalą už prarastą krovinį yra nepagrįstas.

27Pagal ieškinio dalyką ieškovas iš atsakovo prašė priteisti 7 429,74 Lt negautų pajamų, kurias, anot ieškovo, jis būtų gavęs, jeigu atsakovas būtų tinkamai įvykdęs 2010 m. rugpjūčio 30 d. transporto užsakymą – sutartį. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos, spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimą, priimtą civilinėje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006). Teisėjų kolegijos vertinimu ieškovas įrodė visas tris minėtas sąlygas. Ieškovas 2013 m. rugpjūčio 30 d. susitarė su NAILSS SIA dėl krovinio, kurį pervežti remiantis 2010 m. rugpjūčio 30 d. transporto užsakymu – sutartimi turėjo atsakovas, pardavimo už 7 429,74 Lt (b. l. 5), taigi ieškovas turėjo pagrįstą lūkestį gauti šią sumą atsakovui pristačius krovinį 2010 m. rugpjūčio 30 d. transporto užsakyme – sutartyje nurodytam gavėjui. Kadangi ieškovas pajamų pagal su NAILSS SIA sudarytą susitarimą negavo dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, spręstina, jog šiuos ieškovo nuostolius privalo atlyginti būtent atsakovas.

28Teisėjų kolegijos vertinimu neįrodytas ieškinio reikalavimas priteisti 1 210 Lt už transporto paslaugas, kuriuos, anot ieškovo, jis patyrė atsiimant ginčo krovinį iš atsakovo. Į bylą buvo pateikta 2011 m. spalio 5 d. V. R. firmos „VIROSA“ ieškovui 1 210 Lt sumai už suteiktas transporto paslaugas Vilnius – Mažeikiai, išrašyta PVM sąskaita – faktūra (b. l. 17) bei 2010 m. lapkričio 29 d. V. R. firmos „VIROSA“ išrašytas kasos pajamų orderis, pagal kurį ieškovas už transporto paslaugas Vilnius – Mažeikiai sumokėjo 1 210 Lt (b. l. 62). Iš šių dokumentų negalima spręsti, kad 2011 m. spalio 5 d. PVM sąskaitą – faktūrą ieškovas iš tiesų yra apmokėjęs, kadangi mokėjimas V. R. firmai „VIROSA“ atliktas pagal pateiktą kasos pajamų orderį atliktas faktiškai metai iki minėtos PVM sąskaitos – faktūros išrašymo, todėl yra labiau tikėtina, kad kasos pajamų orderiu buvo atsiskaityta už kitas paslaugas nei tas, už kurias buvo išrašyta 2011 m. spalio 5 d. PVM sąskaita – faktūra. Be to, vien tik iš pačios PVM sąskaitos – faktūros negalima nustatyti, koks būtent krovinys buvo gabenamas.

29Nepagrįstas ir ieškovo reikalavimas priteisti 30 000 Lt neturtinės žalos. Ieškovo teigimu atsakovo neteisėtai panaudota savigyna pakenkė jo reputacijai Latvijos Respublikai, nes krovinys nebuvo pristatytas ilgalaikiam ieškovo klientui. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Įrodymų, kad atsakovas ieškovo atžvilgiu būtų padaręs nusikaltimą, nepateikta. Aplinkybė, jog atsakovas neteisėtai pasinaudojo savigyna, nesudaro teisinio pagrindo ieškovui reikalauti neturtinės žalos atlyginimo, kadangi jam tokios materialinės subjektinės teisės nesuteikia įstatymas. Nors ieškovas teigia, kad atsakovas pakenkė jo reputacijai, tačiau faktų, kurie galėtų būti kvalifikuojami pagal CK 2.24 straipsnį kaip juridinio asmens dalykinės reputacijos pažeidimas, ieškovas nenurodė bei nepagrindė juos buvus. Tuo atveju, jeigu dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas neteko klientų, o tuo pačiu ir pajamų, jis atitinkamai turėjo ir formuluoti savo reikalavimą bei pateikti jį pagrindžiančius įrodymus, t.y. patvirtinančius klientų, o tuo pačiu ir pajamų netekimą.

30Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, klaidingai įvertino byloje nustatytas faktines aplinkybes dėl ko be pagrindo atsakovo taikytą civilinių teisių savigyną kvalifikavo kaip teisėtą ir dėl šios priežasties nepagrįstai ieškinio netenkino, todėl ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo jau pasisakyta, todėl iš atsakovo ieškovui priteisiama 7 429,74 Lt negautų pajamų ir 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo (2012 m. gegužės 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

31Priėmus naują sprendimą, iš naujo paskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Įvertinus tai, kad patenkinta apie 16 proc. ieškinio reikalavimų iš atsakovo ieškovui papildomai priteisiama 443 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį ir apeliacinį skundą (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Kadangi didžioji dalis ieškovo reikalavimų yra netenkinta, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas turi atlyginti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, t.y. 1 694 Lt.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

33Vilniaus miesto 1 - ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies.

34Priteisti iš atsakovo UAB „Hellman worldwide logistics“ (j. a. k. 300656908) ieškovui UAB „SNP“ (j. a. k. 167387181) 7 429,74 Lt negautų pajamų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo (2012 m. gegužės 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 443 Lt žyminio mokesčio.

35Priteisti iš ieškovo UAB „SNP“ atsakovui UAB „Hellman worldwide logistics“ 1 694 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas yra susijęs su civilinių teisių savigyną,... 5. 2010 m. rugpjūčio 30 d. ieškovas UAB „SNP“ ir atsakovas UAB „Hellman... 6. Pareikštu ieškiniu ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 7 429,74 Lt... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 – asis apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimu... 9. Teismas sprendė, kad atsižvelgiant į šalių sutartinių santykių pobūdį... 10. Ieškovo argumentus, kad atsakovas neteisėtai sulaikė krovinį, teismas... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „SNP“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 1... 13. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad šioje byloje pareikštam ieškiniui... 14. 2. Negalima sutikti su teismo argumentais, jog atsakovas pagrįstai ir... 15. 3. Teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė ne tik įrodymų vertinimo... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Hellmann Worldwide... 17. 1. Ieškovui priklausantis krovinys buvo sulaikytas remiantis įstatymų... 18. 2. Teismas nustatė, kad atsakovas turėjo galiojantį reikalavimą ieškovui,... 19. 3. Byloje nebuvo pateikta įrodymų, kad atsakovo darbuotojas už krovinio... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 21. Apeliaciniame skunde keliami klausimai yra susiję su tuo, ar atsakovas... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK normų, reglamentuojančių... 23. Nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2010 m. birželio 7 d. sudarė transporto... 24. Tokie atsakovo veiksmai, atsižvelgiant į faktą, jog savo teisę į... 25. Remdamasi tuo, kas aptarta, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas,... 26. Ieškovo teigimu dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo prarastas atsakovui... 27. Pagal ieškinio dalyką ieškovas iš atsakovo prašė priteisti 7 429,74 Lt... 28. Teisėjų kolegijos vertinimu neįrodytas ieškinio reikalavimas priteisti 1... 29. Nepagrįstas ir ieškovo reikalavimas priteisti 30 000 Lt neturtinės žalos.... 30. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad... 31. Priėmus naują sprendimą, iš naujo paskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Vilniaus miesto 1 - ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „Hellman worldwide logistics“ (j. a. k.... 35. Priteisti iš ieškovo UAB „SNP“ atsakovui UAB „Hellman worldwide...