Byla 2-1993/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, akcinės bendrovės DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria pakeistas išieškotojas vykdymo procese civilinėje byloje Nr. 2-528-259/2011 pagal ieškovo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Kauno miesto savivaldybės administracijai, Kauno apskrities viršininko administracijai, Lietuvos valstybei, B. J., R. J., L. B., V. B., V. R., J. N., Ž. R. projektavimo biurui, M. D., E. F., VĮ Registrų centrui, institucijai, duodančiai išvadą civilinėje byloje Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims: Kauno 9-ojo notarų biuro notarei D. K., akcinei bendrovei DnB NORD bankui, akcinei bendrovei Parex bankui dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas G. V. kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti išieškotoją vykdymo procese, t. y. išieškotoją B. J. pakeisti į jį – G. V.. Teigė, kad 2011-02-08 reikalavimo perleidimo sutartimi, sudaryta tarp jo ir B. J. bei R. J., jis perėmė iš B. J. reikalavimo teisę į Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartimi jai iš valstybės priteistą 202 197,47 Lt sumą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 3 d. nutartimi prašymą patenkino. Teismas nustatė, kad B. J. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 25 d. nutarties pagrindu įgijo teisę iš valstybės reikalauti 44 010,54 Lt ir 158 186,93 Lt (iš viso – 202 197,47 Lt), todėl jai 2011-04-04 buvo išduotas vykdomasis raštas. Taip pat nustatė, kad B. J. 2011-02-08 reikalavimo perleidimo sutartimi reikalavimo teisę į šią skolą perleido pareiškėjui G. V.. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes ir vadovaudamasis CPK 596 straipsnio 1 dalimi, teismas pakeitė pradinį išieškotoją į naują – G. V..

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi taikyta restitucija ir iš valstybės atsakovei B. J. priteista 202 197,47 Lt, o iš atsakovių B. J. ir L. B. valstybei priteisti 194 kv. m ir 353 kv. m ploto žemės sklypai, esantys (duomenys neskelbtini), kurie yra įkeisti bankui užtikrinant atsakovių prievolių vykdymą pagal 2008-02-20 Kredito linijos sutartį. Kredito grąžinimas buvo numatytas iš minėto nekilnojamojo turto realizacijos. Jis yra sąžiningas hipotekos kreditorius, todėl nei sandorio pripažinimas negaliojančiu, nei restitucijos taikymas negali turėti įtakos sąžiningo įgijėjo interesams. Nors banko hipoteka nebuvo panaikinta, tačiau pagal Hipotekos įstatymą toks turtas negali būti įkeistas, o kadangi daiktinė teisė yra paimama be jokios restitucijos, tai valstybė, kaip naujasis daikto valdytojas, turėtų atlyginti įkeisto turto vertę (CK 4.193 str. 3 d.). Apeliantas mano, kad valstybė turėtų atlyginti įkeisto turto vertę iš B. J. lėšų, tačiau įvykdžius reikalavimo perleidimą to padaryti nebus galima ir tokiu būdu bus pažeistos kreditoriaus turtinės teisės.

112. Teismas turėjo atsisakyti tvirtinti išieškotojo pakeitimą, nes reikalavimo perleidimo sutartis prieštarauja viešajai tvarkai. Bankas yra B. J. kreditorius, paskolos terminai yra suėję, sutartys neįvykdytos, taip pat pradėtas išieškojimas, tačiau skolininkės turimo turto neužteks skolai padengti, todėl turtinių teisių perleidimu padaryta žala kreditoriui.

12Pareiškėjas G. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas negali pretenduoti į reikalavimo teises, kurias jis atlygintinai įgijo iš pradinės išieškotojos (savininkės) B. J.. Taip pat, jo nuomone, apeliantas be pagrindo nurodo abstraktų argumentą, kad buvo pažeista viešoji tvarka, nes sprendžiant išieškotojo vykdymo procese pakeitimo klausimą, teismo sprendimo teisėtumas nebėra tikrinamas.

13Atsakovė B. J. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nepagrįstai teigia, jog turės būti sprendžiamas klausimas dėl atlyginimo įkaito turėtojui iš jai skirtų lėšų, nes šis klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi, kuria nėra priteista jokių piniginių sumų apeliantui. Kita vertus, banko reikalavimo teisės į ją išlieka, todėl sumažėjus užtikrinimo priemonių apimčiai, bankas turi teisę inicijuoti kitas sutartyje numatytas procedūras. Teismas teisingai taikė imperatyvią CPK 596 straipsnio normą, todėl pagrįstai ir teisėtai pakeitė išieškotoją vykdymo procese.

14Ieškovas Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo trečiojo asmens AB DnB NORD banko atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad ieškinys buvo pareikštas ginant viešąjį interesą, todėl privačių asmenų keitimas teismo sprendimo vykdymo stadijoje neturi įtakos ir reikšmės viešajam interesui.

15Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas be pagrindo tapatina restitucijos ir konfiskacijos sąvokas, nes konfiskacija pagal BK 72 str. 1 d. yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje tarp sandorio šalių buvo taikyta restitucija.

16Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad ginčijama teismo nutartis neturi įtakos jos teisėms ir pareigoms.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino pareiškėjo prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese.

19Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi iš dalies pakeitė Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartį, panaikino jos dalį, kuria B. J. iš valstybės buvo priteista 158 186,93 Lt, o iš Kauno miesto savivaldybės 158 186,93 Lt ir restitucijos taikymo klausimu priėmusi naują sprendimą, be kita ko, priteisė B. J. iš valstybės 78 869,40 Lt, o iš Kauno miesto savivaldybės 78 869,40 Lt (civilinė byla Nr. 3K-3-355/2011, procesinio sprendimo kategorijos: 21.4.1.1; 41).

20Taigi nagrinėjant trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, AB DnB NORD banko atskirąjį skundą ir tikrinant teisėtumą bei pagrįstumą Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria vykdymo procese pradinis išieškotojas B. J. pakeistas į naują – G. V., buvo panaikintas teismo sprendimas (jo dalis), kurio pagrindu 2011-02-08 buvo sudaryta minima atlygintinė reikalavimo teisių į skolininką Lietuvos valstybę perleidimo sutartis ir šiuo klausimu priimtas naujas sprendimas, kuris, kaip minėta, esmingai skiriasi nuo buvusio. Tuo tarpu, kaip žinoma, pakeisti išieškotoją vykdymo procese yra pagrindas tik tuo atveju, kai byla jau yra galutinai išspręsta ir teisių perėmimas vyksta vykdymo proceso metu ir jeigu teismas, įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus, kuriais grindžiamas jo prašymas, nustato, jog kitam asmeniui iš tikrųjų perėjo išieškotojui priklausančios materialinės subjektinės teisės, nes būtent šių teisių perėmimas materialinėje teisėje yra pagrindas perimti ir procesines teises.

21Teisėjų kolegija, remdamasi šiomis naujomis aplinkybėmis, sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis naikintina, o klausimas dėl pareiškėjo G. V. prašymo pakeisti išieškotoją vykdymo procese perduotinas nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Dėl šios priežasties teisėjų kolegija nenagrinėja apelianto bei kitų proceso dalyvių išdėstytų argumentų, susijusių su skundžiamos teismo nutarties teisėtumu bei pagrįstumu, nes jie nagrinėtini šį klausimą sprendžiant iš esmės.

22Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, jog pirmosios instancijos teismas šioje nutartyje buvo teisingai pažymėjęs, kad sutinkamai su CPK 596 straipsnio 1 dalies nuostatomis, šiame procese nesprendžiamas klausimas, ar materialinių subjektinių teisių perėjimas yra teisėtas, tačiau tai neatima iš suinteresuotų asmenų galimybės pasinaudoti actio Pauliana institutu.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas G. V. kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti išieškotoją... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 3 d. nutartimi prašymą patenkino.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DnB NORD... 10. 1. Minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi taikyta restitucija ir iš... 11. 2. Teismas turėjo atsisakyti tvirtinti išieškotojo pakeitimą, nes... 12. Pareiškėjas G. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti,... 13. Atsakovė B. J. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, teismo... 14. Ieškovas Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras atsiliepimu į atskirąjį... 15. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 16. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino... 19. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos... 20. Taigi nagrinėjant trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų... 21. Teisėjų kolegija, remdamasi šiomis naujomis aplinkybėmis, sprendžia, kad... 22. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, jog pirmosios instancijos teismas šioje... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti...