Byla 2-91-206/2013
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys: BUAB „Pajūrio birštva“,V. J., R. J., AB “Lietuvos draudimas”

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Kulberkienė,

2Sekretoriaujant Rimai Šiaulienei,

3Dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Andriui Dobrovolskiui,

4atsakovei J. G., atsakovės atstovui Henrikui Mackevičiui,

5atsakovo UAB „Ringesta“ atstovams-A. S., advokato padėjėjai Linai Šimei,

6Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, ieškinį atsakovams J. G. ir UAB „Ringesta“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys: BUAB „Pajūrio birštva“,V. J., R. J., AB “Lietuvos draudimas”,

Nustatė

7ieškovas nurodė, kad 2008-08-30 ieškovas „If P&C Insurance AS“ ir UAB „Alproka“ (draudėjas Nr.1) sudarė gyventojų turto draudimo sutartį, kurios pagrindu nuo draudimo liudijime išvardytų rizikų, iš kurių viena yra vanduo, buvo apdraustas draudėjui priklausantis butas, esantis Vanagupės g. 24-6, Palanga. 2008-09-07 ieškovas „If P&C Insurance AS“ ir V. J. (draudėjas Nr.2) sudarė gyventojų turto draudimo sutartį, kurios pagrindu nuo draudimo liudijime išvardytų rizikų, iš kurių viena yra vanduo, buvo apdraustas draudėjui priklausantis butas, esantis Vanagupės g. 24-20, Palanga. Nustatyta, kad 2008-10-06 J. G. priklausančiose patalpose, esančiose adresu Vanagupės g. 24-19, Palanga, įvyko vandentiekio avarija (toliau – avarija). Dėl šios avarijos AB „If draudimas“ apdraustam turtui buvo padaryta žala. 2009-05-27 AB „If draudimas“ išmokėjo 4312,18 Lt dydžio draudimo išmoką už draudėjo Nr.l patirtus nuostolius bei 14576,20 Lt dydžio draudimo išmoką už draudėjo Nr.2 patirtus nuostolius. Patikslintu ieškiniu ieškovas prašo solidariai iš atsakovų J. G. ir UAB „Ringesta“ priteisti 18888,38 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovė J. G. su ieškiniu dalyje dėl reikalavo priteisti iš jos žalą solidariai su atsakovu UAB „Ringesta“ nesutiko ir nurodė, kad žala turi būti priteista tik iš antrojo atsakovo UAB „Ringesta“. Pirmiausia šiuo atveju neįmanoma atsakovų solidari atsakomybė, nes atsakovų nesieja jokie sutartiniai ryšiai, bendra veikla ir pan. Bylos medžiaga nustatyta, kad avarija įvyko jos bute, tačiau jos kaltės iš viso nėra nei dėl tyčios, nei dėl neatsargumo. Kitoje, susijusioje, iš esmės tarp tų pačių šalių išnagrinėtoje byloje, kurios sprendimas yra įsiteisėjęs ir turi prejudicinę galią, buvo nustatytas avarijos kaltininkas – tai yra šios bylos antrasis atsakovas UAB „Ringesta“. Nors avarija ir įvyko jos bute, iš jos buto ištekėjęs vanduo užpylė ir apgadino jos ir kitus du butus, esant nustatytai avarijos priežasčiai ir avarijos sukėlimo kaltininkui, visą ieškovo patirtą žalą prašo priteisti iš atsakovo UAB „Ringesta“, ieškinį dalyje dėl žalos priteisimo iš jos atmesti ir jai atlyginti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovas UAB „Ringesta“ su ieškiniu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad nesutinka su patikslintu ieškiniu dalyje dėl atsakovo UAB „Ringesta" atsakomybės, nes ieškovas nepateikė įrodymų, kad žala ieškovo apdraustiems butams adresu Vanagupės g. 24-6 ir 24-20, Palangoje, kilo dėl atsakovo UAB „Ringesta" neteisėtų veiksmų ar neveikimo. Nurodė, kad solidarioji atsakovų J. G. ir UAB „Ringesta" atsakomybė yra negalima, nes šių atsakovų nesieja bendri veiksmai pasekmių atžvilgiu. Prašo ieškinį tenkinti dalyje dėl žalos atlyginimo priteisimo iš J. G., o dalyje iš UAB “Ringesta” atmesti.

10Tretysis asmuo BUAB „Pajūrio birštva“ atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė. Pirminį ieškinį – prašė atmesti kaip nepagrįstą ( b.l. 1 t. 109-112). Teismo posėdžiuose nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą buvo tinkamai informuota bankrutuojančios įmonės administratorė UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, negautas prašymas bylos nagrinėjimą atidėti.

11Tretieji asmenys V. J. ir R. J. atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė. V. J. pateikė prašymą ir nurodė, kad avarija įvyko J. G. bute, jo butas taip pat buvo užlietas. Bylą prašė nagrinėti trečiajam asmeniui nedalyvaujant (b.l. 2 t. 167).

12Tretysis asmuo AB “Lietuvos draudimas” atsiliepime nurodė, kad mano, kad ieškinys atsakovui UAB “Ringesta” nepagrįstas, o kitą dalį ieškinio, tai yra J. G. atžvilgiu palieka spręsti teismo nuožiūra, bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (b.l. 2 t. 168-169).

13Teismas laiko, kad ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.

14Bylos medžiaga nustatyta, kad 2008 m.spalio 6 d. atsakovei J. G. priklausančiame bute, esančiame Palangos m., Vanagupės g. 24-19, įvyko vandentiekio avarija, ko pasėkoje buvo užlietas jos butas, apsemta vonios patalpa, kitos patalpos, o taip pat – vandeniui nutekėjus į pastato žemutinius aukštus, buvo užlietos kaimynams priklausančios patalpos - butai Nr.20 ir Nr.6. 2008-11-12 buvo surašytas AB „If draudimas" pastatų sugadinimo - sunaikinimo aktas, kuriame nurodyta, kad atlikus buto Palangos m.,Vanagupės 24-20, apžiūrą, nustatyta, kad vandens sugadinta viso buto grindų danga, sudrėkusios sienos ir vietomis įsimetęs pelėsis, sudrėkę durų apvadai. Butas apipiltas todėl, kad gretimame bute Nr.19, vonios kambaryje po kriaukle (sienoje) trūko (nusimovė) paslėpta detalė, kuri jungiasi su kriauklės žarnele (b.l. 1 t.30). 2008-11-12 buvo surašytas AB „If draudimas" pastatų sugadinimo-sunaikinimo antras aktas, kuriame nurodyta, kad atlikus buto Palangos m., Vanagupės 24-6, apžiūrą, nustatyta, kad dėl nutekėjusio vandens sugadinta buto viena siena, nes sudrėkusi ir padengta pelėsiu, dalis buto grindų dangos ties sugadinta siena apie 2,5 – 3 kv. m., ant lubų, šviestuvo vietoje, vandens palikta dėmė. Pažymėta, kad buto apipylimo priežastis nurodyta pirmajame akte (b.l. 1 t. 17). Žalos dydį sudaro 18888,38 Lt draudėjams padaryta žala, kurią jiems išmokėjo ieškovas. Žalos dydis yra pagrįstas rašytiniais įrodymais (b.l. 1 t. 10-16), žalos dydis neginčytas. Avarijos priežastis buvo nustatyta Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, pranešimu draudimo bendrovei, fotonuotraukomis, ekspertizės akto išvadomis kitoje susijusioje prie šios bylos prijungtoje byloje (Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo c/b Nr. 2-4427/2010 (b.l. 1 t.11-18, 35; 2 t., b.l. 188-192), kurioje priimtas sprendimas įsiteisėjęs (prijungtas byloje b.l. -2 t.35). Tai yra– trūkęs šalto vandens prailgintojas (vonios kambaryje po kriaukle sienoje paslėpta detalė, kuri jungiasi su kriauklės žarnele), esantis atsakovei J. G. priklausančiame bute. Ieškovas 2009-05-27 išmokėjo 4312,18 Lt dydžio draudimo išmoką už Draudėjo Nr.l patirtus nuostolius bei 14576,20 Lt dydžio draudimo išmoką už Draudėjo Nr.2 patirtus nuostolius. Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės būtent tada, kai žala padaryta dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Tik už tokiu būdu padarytą žalą pastato savininkas (valdytojas) atsako be kaltės. Kitais atvejais, t.y. už žalą, padarytą ne dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, pastatų savininkas (valdytojas) atsako bendraisiais pagrindais, t. y. esant visoms žalą padariusio asmens civilinės atsakomybės sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltei (CK6.246–6.248 straipsniai). Atsakovė J. G. 2008-06-17 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu tapo buto Palanga, Vanagupės g. 24-19 savininke. CK 6.122 straipsnio 1 dalies pagrindu laikytina, kad ji perėmė visas su šiuo turtu susijusias teises ir prievoles. Viena iš tokių prievolių buvo susijusi su tinkama bute esančių įrengimų – santechnikos prietaisų - priežiūra ir eksploatacija. Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Turto sugadinimo atveju asmens neteisėti veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Pagal CK 6.266 str. 1 d. pastatų, statinių, įrenginių savininkas atsako be kaltės, t.y. šių objektų savininkas (valdytojas), privalo atlyginti žalą, jeigu neįrodo, jog žala atsirado, dėl nenugalimos jėgos, ieškovo tyčios ar didelio neatsargumo (CK 6.270 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju civilinės atsakomybės sąlygos – žala (nuostoliai) ir priežastinis ryšys byloje įrodyti. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal CK 6.266 str. suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Byloje nėra nustatyta tokių aplinkybių, kad atsakovė J. G. nesiėmė reikalingų veiksmų, būtinų bute įrengtų santechnikos prietaisų naudojimo tinkamai priežiūrai, siekiant apsaugoti nuo galimos žalos ir kitų neigiamų pasekmių. Teismas laiko, kad avarija įvyko dėl nenugalimos jėgos atsakovės J. G. atžvilgiu - dėl paslėptos detalės gedimo, tai yra atsakovo UAB „Ringesta“ darbo broko. Pastatą, kuriame yra atsakovės butas 2006-09-29 statybos rangos sutarties pagrindu (c/b Nr. 2-4427/2010, t. 1, b. l. 158-170) pastatė rangovas UAB „Ringesta“, pastatas pripažintas tinkamu naudoti 2008-03-12 (t. 2, b. l. 60-63). Byloje yra pateikti įrodymai (ekspertizės aktas), kad avarija kilo dėl atsakovo UAB „Ringesta“ kaltės ir atsakovo UAB „Ringesta“ kaltė dėl šios avarijos kilimo yra nustatyta kitu teismo sprendimu, kuris šioje byloje turi prejudicinę galią. Atsakovo UAB „Ringesta“ veikimas sąlygojo žalos atsiradimą ir buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su padaryta žala. Atsakovo UAB „Ringesta“ paaiškinimas, kad detales jam teikė subrangovas ar kiti asmenys, šioje byloje sprendžiant atsakomybės klausimą neturi įtakos, tai yra atsakovo ir kitų asmenų tarpusavio ginčų ir atsakomybės dalykas.

15Teismo prašoma priteisti solidariai iš ieškovo nurodytų abiejų atsakovų. Teismas vertina, kad ieškovas pasirinkimas dviejų atsakovų ir nurodant jų solidariąją atsakomybę, neatitinka CK CK 6.279 str., 6.296 str., kurie nurodo solidariosios atsakomybės pagrindus.

16Teismas laiko, kad nustatyta atsakovo UAB “Ringesta” kaltė ir priežastinis ryšys su atsiradusia žala. Todėl, remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., iš atsakovo UAB “Ringesta” priteistina nustatyta žala 18888,38 Lt bei 5 proc. dydžio metinės palūkanos skaičiuojamos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-07-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinys dalyje dėl žalos priteisimo iš atsakovės J. G. atmestinas.

17Vadovaujantis CPK 88, 93 str., dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir paskirstymo, iš atsakovo UAB „Ringesta“ ieškovo naudai priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 567,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 1 t.7) bei 2500,00 Lt išlaidų, advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (t. 1, b. l. 47), tai yra pusė prašomų atstovavimo išlaidų, nes ieškinys tenkinamas dalyje atsakovų atžvilgiu, iš viso ieškovui iš atsakovo UAB „Ringesta“ priteistina 3067,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Valstybei iš atsakovo UAB „Ringesta“ priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 157,33 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p. ir 96 str.). Atsakovės J. G. turėtos bylinėjimosi išlaidos – atstovavimo išlaidos 3000 Lt priteistinos iš ieškovo, nes reikalavimas jos atžvilgiu atmestas.

18Naikintinos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

19Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268 str., teismas

Nutarė

20ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti iš UAB “Ringesta”, į.k.164681651, žalos atlyginimą 18888,38 Lt (aštuoniolika tūkstančių aštuonis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus, 38 ct) bei 5 % dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą (18888,38 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-07-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo „If P&C Insurance AS“ (Estijos Respublikos registro kodas 10100168), Lietuvoje veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, į. k. 302279548, naudai.

22Priteisti iš UAB “Ringesta”, į.k.164681651, bylinėjimosi išlaidas 3067 Lt ieškovo „If P&C Insurance AS“ (Estijos Respublikos registro kodas 10100168), Lietuvoje veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, į. k. 302279548, naudai.

23Priteisti iš atsakovo UAB “Ringesta”, į.k.164681651, Lietuvos valstybei 157,33 (šešiasdešimt septynis litus, 29 ct) pašto siuntimo išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank”, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina skubiai pateikti teismui.

24Atmesti reikalavimą dalyje dėl žalos atlyginimo priteisimo iš J. G..

25Priteisti iš ieškovo „If P&C Insurance AS“ (Estijos Respublikos registro kodas 10100168), Lietuvoje veikiančio per „If P&C Insurance AS“ filialą, į. k. 302279548, bylinėjimosi išlaidas 3000,00 Lt atsakovės J. G., a.k( - ) naudai.

26Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2009-07-17 teismo nutartimi Ieškovo „If P&C Insurance AS“, į.k.10100168, buveinės adresas Pronksi 19, Tallinn 10124 Lietuvoje vykdančios savo veiklą per „If P&C Insurance AS“ filialą, į.k.302279548, Filialo adresas: Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius a.s. Nr.( - ), Danske bank A/S Lietuvos filialas, b.k. 74000, reikalavimų įvykdymui taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir uždėtą areštą dvidešimt vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt penkių Lt 38 ct (21455,38 Lt) ribose atsakovės J. G., a.k( - ) gyv. Miško g. 3A-18, Kretinga, priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, piniginėms lėšoms, esančioms atsakovei priklausančiose banko sąskaitose, lėšoms, esančioms pas trečiuosius asmenis ir priklausančioms atsakovei.

27Civilinę bylą Nr.2-4427-790/2010, sprendimui įsiteisėjus, grąžinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Kulberkienė,... 2. Sekretoriaujant Rimai Šiaulienei,... 3. Dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Andriui Dobrovolskiui,... 4. atsakovei J. G., atsakovės atstovui Henrikui Mackevičiui,... 5. atsakovo UAB „Ringesta“ atstovams-A. S., advokato padėjėjai Linai Šimei,... 6. Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „If... 7. ieškovas nurodė, kad 2008-08-30 ieškovas „If P&C Insurance AS“ ir... 8. Atsakovė J. G. su ieškiniu dalyje dėl reikalavo priteisti iš jos žalą... 9. Atsakovas UAB „Ringesta“ su ieškiniu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad... 10. Tretysis asmuo BUAB „Pajūrio birštva“ atsiliepimo į patikslintą... 11. Tretieji asmenys V. J. ir R. J. atsiliepimų į patikslintą ieškinį... 12. Tretysis asmuo AB “Lietuvos draudimas” atsiliepime nurodė, kad mano, kad... 13. Teismas laiko, kad ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.... 14. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2008 m.spalio 6 d. atsakovei J. G.... 15. Teismo prašoma priteisti solidariai iš ieškovo nurodytų abiejų atsakovų.... 16. Teismas laiko, kad nustatyta atsakovo UAB “Ringesta” kaltė ir... 17. Vadovaujantis CPK 88, 93 str., dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir... 18. Naikintinos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės.... 19. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268 str., teismas... 20. ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš UAB “Ringesta”, į.k.164681651, žalos atlyginimą 18888,38... 22. Priteisti iš UAB “Ringesta”, į.k.164681651, bylinėjimosi išlaidas 3067... 23. Priteisti iš atsakovo UAB “Ringesta”, į.k.164681651, Lietuvos valstybei... 24. Atmesti reikalavimą dalyje dėl žalos atlyginimo priteisimo iš J. G..... 25. Priteisti iš ieškovo „If P&C Insurance AS“ (Estijos Respublikos... 26. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2009-07-17 teismo nutartimi Ieškovo „If... 27. Civilinę bylą Nr.2-4427-790/2010, sprendimui įsiteisėjus, grąžinti... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...