Byla eB2-5347-560/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Rolando Bagdonavičiaus įmonei „Alelanda“, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Rolando Bagdonavičiaus įmonei „Alelanda“, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2Ieškovas prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovė yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 8 704,54 Eur.

3Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo pareiškimą tenkinti. Informuoja, kad atsakovė valstybės biudžetui neskolinga.

4Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei teismo reikalautų dokumentų.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Juridinių asmenų registre atsakovė įregistruota 1998 m., atsakovė nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų juridinių asmenų registro tvarkytojui. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareiškimą bei nurodytų dokumentų, jokių aktualių duomenų apie įmonės finansinę padėtį ar valdomą turtą teismas neturi. Ieškovo pateiktais duomenimis atsakovė nuo 2010 m. nesilaikė nustatytos VSD ir PSD įmokų mokėjimo tvarkos, įsiskolinimas nuolat didėja. Ieškovo taikytos priverstinio poveikio priemonės dėl skolos išieškojimo nebuvo veiksmingos. Pareiškime nurodyta, kad antstolis 2013-12-31 grąžino ieškovui jo sprendimus kartu su išieškojimo negalimumo aktais, kuriuo pranešama, kad turto, į kurį galima nukreipti išieškojimą, nėra, piniginių įplaukų negauta, skola neišieškota. Viešųjų registrų duomenimis, atsakovė registruoto nekilnojamojo turto bei transporto priemonių neturi. Byloje nėra duomenų, kad įmonė gautų pajamų, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad teismuose nėra nagrinėjama bylų, kuriose atsakovė būtų šalimi. Viešai prieinamais duomenimis skola VMI nenustatyta, įmonėje apdraustųjų nėra.

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui ieškovo pateiktus argumentus ir duomenis apie turto ir įsipareigojimų santykį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

9ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastaruoju atrinktas bankroto administratorius UAB „Genora“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

11Iškelti Rolando Bagdonavičiaus įmonei „Alelanda“ (į. k. 124615095, registracijos adresas: Naugarduko g. 55-43, Vilnius) bankroto bylą.

12Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Genora“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA085).

13Areštuoti bankrutuojančios Rolando Bagdonavičiaus įmonės „Alelanda“ (į. k. 124615095, registracijos adresas: Naugarduko g. 55-43, Vilnius) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialų turtą, kuris galios iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Pavesti paskirtai bankroto administratoriui:

161) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

172) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

183) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

19Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

20Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

22Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso... 2. Ieškovas prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovė yra... 3. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 4. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei teismo reikalautų dokumentų.... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas. ... 6. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 7. Juridinių asmenų registre atsakovė įregistruota 1998 m., atsakovė nėra... 8. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui ieškovo pateiktus... 9. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 10. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 11. Iškelti Rolando Bagdonavičiaus įmonei „Alelanda“ (į. k. 124615095,... 12. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Genora“ (bankroto administravimo... 13. Areštuoti bankrutuojančios Rolando Bagdonavičiaus įmonės „Alelanda“... 14. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 15. Pavesti paskirtai bankroto administratoriui:... 16. 1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 17. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 18. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 19. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 20. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 21. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 22. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...