Byla 2-662/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų P. A. , atstovaujamo pagal įstatymą R. A. ir V. A. , R. A. ir V. A. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 17 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, civilinėje byloje Nr. 2-1081-230/2008 pagal ieškovų P. A. , atstovaujamo pagal įstatymą R. A. ir V. A. , R. A. ir V. A. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 56-20 panaikinimo. Tretieji asmenys byloje viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, B. M. .

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovai P. A. , atstovaujamas pagal įstatymą R. A. ir V. A. , R. A. ir V. A. 2007 m. birželio 12 d. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 3 000 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai nurodė, kad dėl atsakovo darbuotojos gydytojos B. M. kaltų veiksmų, pasireiškusių neteisėtu veikimu vykdant tiesiogines darbines funkcijas, gimdyvės būklė nebuvo tinkamai stebima, nebuvo įvertinti galimos rizikos faktoriai, gimdymui neprogresuojant nebuvo atliktas šioje situacijoje būtinas cezario pjūvis, todėl P. A. gimė ypatingai sunkios sveikatos būklės ir liks invalidu visą gyvenimą. Ieškovai pažymėjo, kad gydytojos B. M. kaltę patvirtina Valstybinio medicininio audito inspekcijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išvados.

4Ieškovai 2008 m. vasario 14 d. patikslintu ieškiniu atsakovams VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai prašė: 1) panaikinti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. 56-20; 2) priteisti iš atsakovo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 3 000 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 21 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovų P. A. , atstovaujamo pagal įstatymą R. A. ir V. A. , R. A. , V. A. patikslintą ieškinį atsakovams VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. balandžio 17 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 21 d. nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta priimti reikalavimą dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 56-20 panaikinimo, ir perdavė šio reikalavimo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2008 m. gegužės 6 d. nutartimi ieškovų ieškinio reikalavimas dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimo Nr. 56-20 panaikinimo buvo išskirtas į atskirą bylą ir perduotas nagrinėti šio teismo teisėjui.

7Kauno apygardos teismas 2008 m. gegužės 22 d. nutartimi nustatė terminą reikalavimo dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimo panaikinimo trūkumams pašalinti.

8Ieškovai, vadovaudamiesi Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 22 d. nutartimi, pateikė 2008 m. birželio 4 d. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (tretieji asmenys VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, B. M. ), kuriuo prašė panaikinti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. 56-20.

9Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 17 d. nutartimi (skundžiama nutartis) ieškovų 2008 m. birželio 4 d. ieškinį atsisakė priimti bei pasiūlė ieškovams su ieškiniu kreiptis į Vilniaus miesto 3-ąjį apylinkės teismą.

10Nutartyje rašoma, kad 2004 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. IX-2361, kuris įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d., 17 straipsnio 6 dalis numato, jog pacientas ar kitas suinteresuotas asmuo, nesutikdamas su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, gali kreiptis su ieškiniu į teismą. Teismas pažymėjo, kad tai reiškia, jog sprendimas gali būti ginčijamas teismine tvarka, tačiau tokie ginčai nėra priskirti apygardų teismų kompetencijai. Byla pagal ieškovų ieškinį yra neteisminga apygardos teismui. Ieškinys atsisakytas priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Teismo manymu, ieškinys gali būti paduodamas apylinkės teismui pagal atsakovo buvimo vietą arba esant aplinkybėms, nurodytoms CPK 30 straipsnyje, apylinkės teismui pagal ieškovo pasirinkimą.

11Ieškovų P. A. , atstovaujamo pagal įstatymą R. A. ir V. A. , R. A. ir V. A. atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį priimti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pareiškus ieškinį dėl dviejų reikalavimų (dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sprendimo Nr. 56-20 panaikinimo ir neturtinės žalos priteisimo) ir juos atsisakius priimti buvo pažeista CPK 33 straipsnio 4 dalis, numatanti, jog jeigu vienas reikalavimas teismingas apygardos teismui, tai visi reikalavimai nagrinėjami apygardos teisme. Kadangi reikalavimas dėl 3 000 000 Lt žalos priteisimo teismingas apygardos teismui, tai ir reikalavimas dėl komisijos sprendimo panaikinimo taip pat turi būti nagrinėjamas apygardos teisme.
  2. Siekiant, kad byla būtų išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau, išimtiniais atvejais, ji gali būti perduota kitam teismui (CPK 35 str. 1 d.).
  3. Išskyrus bylas ir vienos iš jų nepriėmus ieškovai turės papildomų išlaidų. Šiuo atveju nevykdomas įstatymo reikalavimas, kiek įmanoma greičiau ir teisingai apginti pažeistas ar ginčijamas teises. Ieškovo pareikšti reikalavimai yra tarpusavyje susiję, todėl teismas juos turi nagrinėti kartu, o ne vilkinti pažeistų teisių gynimą.
  4. Ieškovai turi teisę sujungti į vieną ieškinį tarpusavyje susijusius reikalavimus (CPK 136 str. 1 d.). Ieškinio nepriėmimas ir klausimo nesprendimas pažeidžia CPK 5 straipsnio nuostatas. Be to, CPK 7 straipsnis numato, kad teismas privalo imtis visų priemonių, jog būtų užkirtas kelias vilkinti procesą. Nagrinėjamu atveju teismas vilkina procesą nepriimdamas ieškinio.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti ieškovų ieškinį, laikytina pagrįsta ir teisėta (CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.).

14Civilinio proceso tikslai – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti ir plėtoti teisę (CPK 2 str.). Įgyvendinant šiuos tikslus būtina vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str., CK 1.5 str.). Įstatymas įpareigoja teismą užtikrinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Civilinio proceso tikslai taip pat reikalauja, kad teismas siektų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudarytų sąlygų vilkinti bylą (CPK 2, 7, 72 str.).

15Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga pažymi, jog byloje susidarė tokia situacija, kuomet nėra užtikrinamas aukščiau nurodytų civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, nukrypstama nuo teisės į teisminę gynybą, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovai 2007 m. birželio 12 d. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 3 000 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas. 2008 m. vasario 14 d. patikslintu ieškiniu atsakovams VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ieškovai prašė panaikinti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. 56-20 bei priteisti iš atsakovo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 3 000 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 22-27). Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 21 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovų 2008 m. vasario 14 d. ieškinį (b. l. 28-29). Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. balandžio 17 d. nutartimi panaikino apygardos teismo 2008 m. vasario 21 d. nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta priimti reikalavimą dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 56-20 panaikinimo, ir perdavė šio reikalavimo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad teismas, atsisakydamas priimti ieškovų reikalavimą panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. 56-20 ir tuo pat metu nurodydamas, kad ieškovai privalo pasinaudoti ikiteismine ginčo sprendimo tvarka, tačiau neišdėstydamas aiškių tokio sprendimo pagrindų, suformavo situaciją, ribojančią ieškovų teisę ginti savo galimai pažeistas teises bei pažeidė teisę į greitą procesą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija 2008 m. balandžio 17 d. nutartyje pasisakė, jog jeigu reikalavimai negali būti nagrinėjami kartu, tai nereiškia, kad jie negali būti nagrinėjami atskirose bylose, todėl įpareigojo pirmosios instancijos teismą ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo (b. l. 30-32).

17Teisėjų kolegijos įsitikinimu, apeliacinės instancijos teismo išsakytas bendro pobūdžio teiginys apie įstatyme numatytą galimybę teismui išskirti viename pareiškime sujungtus reikalavimus į atskirą bylą, savaime nesudarė teisinio pagrindo ir būtinumo ieškovų reikalavimą dėl komisijos sprendimo panaikinimo išskirti į atskirą bylą. Tokio reikalavimų išskyrimo tikslingumo šiuo konkrečiu atveju neakcentavo ir Apeliacinis teismas 2008 m. balandžio 17 d. nutartyje, vertindamas Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 21 d. nutarties argumentus dėl atsisakymo priimti ieškovų patikslintą ieškinį. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija tik pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas apskritai nesvarstė klausimo, tikslinga ar netikslinga pareikštus reikalavimus išskirti (b. l. 30-32).

18Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 2008 m. gegužės 6 d. nutartimi išskyrė iš civilinės bylos Nr. 2-321/2008 jos dalį dėl ieškovų reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. 56-20 ir ją perdavė nagrinėti kitam teisėjui. Šio teismo 2008 m. gegužės 22 d. nutartyje dėl perduoto nagrinėti ieškovų reikalavimo trūkumų nurodyta, kad yra tikslinga, jog perduotas reikalavimas būtų suformuotas atskiru pareiškimu (b. l. 35-36). Ieškovai, vadovaudamiesi teismo 2008 m. gegužės 22 d. nutartimi, pateikė patikslintą 2008 m. birželio 4 d. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (tretieji asmenys VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, B. M. ), kuriuo prašė panaikinti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. 56-20 (b. l. 38-41). Apygardos teismas skundžiama 2008 m. birželio 17 d. nutartimi ieškovų 2008 m. birželio 4 d. ieškinį atsisakė priimti bei pasiūlė ieškovams su tokiu ieškiniu kreiptis į Vilniaus miesto 3-ąjį apylinkės teismą (b. l. 54).

19Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 straipsnis numato, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija – ikiteisminė institucija ginčams dėl padarytos žalos atlyginimo. Nagrinėjamu atveju Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 56-20 (b. l. 11) atsisakyta iš esmės nagrinėti ieškovų pareiškimą dėl žalos atlyginimo. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. 56-20 patvirtina faktinę aplinkybę, kad ieškovai jau įvykdė įstatymo reikalavimą, nes nustatyta tvarka kreipėsi į nurodytą ikiteisminę instituciją dėl išankstinės neteisminės ginčo sprendimo procedūros. Byloje esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, kad ieškovai įvykdė pareigą laikytis šios kategorijos ginčų išankstinės neteisminės nagrinėjimo tvarkos, nes kreipėsi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, kuri dėl šio pareiškimo priėmė atitinkamą sprendimą. Esant tokioms aplinkybėms nebuvo ir nėra teisinio pagrindo išskirti tarpusavyje susijusius ieškovų reikalavimus dėl šio komisijos sprendimo įvertinimo ir dėl neturtinės žalos priteisimo.

20Atskiru ieškiniu pareikštas reikalavimas dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 56-20 panaikinimo pagal rūšinio teismingumo taisykles turėtų būti paduodamas ir nagrinėjamas apylinkės teisme (CPK 26 str.). Tačiau pareiškus ieškinį su dviem sujungtais tarpusavyje susijusiais reikalavimais (dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos priteisimo), abu šie reikalavimai, nesant objektyvaus teisinio pagrindo (tikslingumo) juos išskirti, nagrinėtini apygardos teisme laikantis CPK 33 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos taisyklės. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija sutinka su apelianto motyvais, jog šiuo atveju be pakankamo teisinio pagrindo išskyrus ieškovų ieškinio reikalavimus nagrinėti skyrium, buvo pažeistos CPK 33 straipsnio 4 dalies nuostatos. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, abiejų nurodytų ieškinio reikalavimų nagrinėjimas kartu leistų geriau ištirti bylos aplinkybes, atitiktų civilinio proceso tikslus bei proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, leistų įgyvendinti įstatymo reikalavimą, kiek įmanoma greičiau ir teisingai apginti pažeistas ar ginčijamas teises. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad ieškovų pareikšti reikalavimai yra tarpusavyje susiję, todėl juos tikslinga nagrinėti kartu.

21Įstatymas nustato, kad ieškovai turi teisę sujungti į vieną ieškinį tarpusavyje susijusius reikalavimus (CPK 136 str. 1 d.). Ieškovai viename ieškinio pareiškime pareiškę du sujungtus reikalavimus (panaikinti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. 56-20 bei priteisti iš atsakovo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 3 000 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas) įstatymo nuostatų nepažeidė, o išskirti šiuos reikalavimus dėl jų nagrinėjimo skyrium nebuvo teisinio pagrindo.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant įvairius civilinio proceso klausimus bei siekiant kuo efektyviau išspręsti tarp šalių kilusius ginčus ir atstatyti jų pažeistas teises, turi būti vadovaujamasi proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principais, pagal kuriuos teismas privalo imtis visų CPK numatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, užtikrinti, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 str.). Šių principinių nuostatų pagrindu turi būti aiškinamas bei taikomas ir CPK 136 straipsnis, kuriame aptariamos ieškovo ir bylą nagrinėjančio teismo teisės sujungti ar išskirti kelis ieškinio reikalavimus.

23Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje situacijoje be pagrindo išskyrė, o po to atsisakė priimti ieškovų ieškinio reikalavimą dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 56-20 panaikinimo, tuo pažeisdamas civilinio proceso tikslus bei nukrypdamas nuo proceso koncentracijos, ekonomiškumo principų. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovų 2008 m. birželio 4 d. ieškinys atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 56-20 panaikinimo (tretieji asmenys byloje VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė ir B. M. ), priimtinas ir perduotinas nagrinėti Kauno apygardos teismui. Be to, aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turi spręsti šio reikalavimo (datuotas 2008 m. birželio 4 d.) bei anksčiau ieškovų pareikšto reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo sujungimo ir nagrinėjimo kartu procesinį klausimą (CPK 136 str. 1, 4 d.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartį panaikinti.

26Klausimą išspręsti iš esmės – priimti ieškovų P. A. , atstovaujamo pagal įstatymą R. A. ir V. A. , R. A. ir V. A. 2008 m. birželio 4 d. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 56-20 panaikinimo (tretieji asmenys VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė ir B. M. ) ir perduoti jį nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovai P. A. , atstovaujamas pagal įstatymą R. A. ir V. A. , R. A. ir V.... 4. Ieškovai 2008 m. vasario 14 d. patikslintu ieškiniu atsakovams VšĮ Alytaus... 5. Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 21 d. nutartimi atsisakė priimti... 6. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2008 m. gegužės 6... 7. Kauno apygardos teismas 2008 m. gegužės 22 d. nutartimi nustatė terminą... 8. Ieškovai, vadovaudamiesi Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 22 d.... 9. Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 17 d. nutartimi (skundžiama... 10. Nutartyje rašoma, kad 2004 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos pacientų... 11. Ieškovų P. A. , atstovaujamo pagal įstatymą R. A. ir V. A. , R. A. ir V. A.... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 14. Civilinio proceso tikslai – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės... 15. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga pažymi, jog byloje... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovai 2007 m. birželio 12 d. ieškiniu... 17. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, apeliacinės instancijos teismo išsakytas... 18. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 2008 m. gegužės... 19. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo... 20. Atskiru ieškiniu pareikštas reikalavimas dėl Pacientų sveikatai padarytos... 21. Įstatymas nustato, kad ieškovai turi teisę sujungti į vieną ieškinį... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant įvairius civilinio proceso... 23. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartį panaikinti.... 26. Klausimą išspręsti iš esmės – priimti ieškovų P. A. , atstovaujamo...