Byla 2-418-840/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant ieškovui A. D., jo atstovei advokatei Jurgitai Žiužnienei ir atsakovei O. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovei O. M. dėl skolos priteisimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

4Ieškovas A. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 1534,00 Lt (444,28 Eur*) skolos ir palūkanų, 29,00 Lt (8,40 Eur) žyminio mokesčio ir 550,00 Lt (159,29 Eur) atstovavimo išlaidų priteisimo iš atsakovės O. M. (b.l. 4-5).

5Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015-01-16 preliminariu sprendimu ieškovo A. D. ieškinys buvo patenkintas ? A. D. iš O. M. priteista 444,28 Eur avanso ir palūkanų, 8,40 Eur žyminio mokesčio ir 159,29 Eur teisinio atstovavimo išlaidų (b.l. 12-14).

6Kaišiadorių rajono apylinkės teisme buvo gauti ir priimti atsakovės O. M. prieštaravimai dėl A. D. ieškinio ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015-01-16 preliminaraus sprendimo (b.l. 21-22).

7Teismo posėdžio metu ieškovas A. D. ir jo atstovė advokatė Jurgita Žiužnienė visiškai palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti.

8Atsakovė O. M. su jai pareikštu ieškiniu visiškai nesutiko ir prašė jį atmesti.

9Teismo posėdžio metu ieškovas A. D. paaiškino, kad jis, atsakovė O. M. ir jos brolis buvo vieno žemės sklypo, esančio Sevelionių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., bendrasavininkiai. Žemės sklypas nebuvo kaip nors pasidalytas ir nebuvo nustatyta naudojimosi juo tvarka. Visi žinojo kam kiek priklauso žemės ir tiek. Kadangi jis ūkininkavo, dirbo tą žemę. Niekas jam dėl to pretenzijų neturėjo. Nuomos mokesčio už šią žemę jis niekam nemokėjo, nes jos nesinuomojo, naudojosi kaip savo. Jis norėjo išpirkti kitų savininkų nurodyto žemės sklypo dalis ir būti vienas nurodyto žemės sklypo savininkas. Dėl šios priežasties jis su atsakove O. M. sutarė, kad ji jam parduos, o jis iš jos nupirks jai tenkančią žemės sklypo dalį. Kadangi atsakovei O. M. tuo metu skubiai reikėjo pinigų, jis 2009-11-28 už žemę atsakovei O. M. davė 1250,00 Lt avansą, kuris turėjo būti įskaitytas į perkamos žemės sklypo dalies kainą, o atsakovė O. M. raštiškai patvirtino, kad 1250,00 Lt ji gavo būtent už jai tenkančią 1,250 ha žemės sklypo dalį (b.l. 9). Tuo metu, kai jis atsakovei davė pinigų, o ši juos paėmė ir surašė teismui pateiktą raštelį, kambaryje buvo tik jie. Sutarė, kad žemės pirkimo-pardavimo sutartį jie sudarys pas notarą pavasarį, tačiau planuota žemės pirkimo-pardavimo sutartis taip ir nebuvo sudaryta. Atsakovė O. M., įtakota brolio sutuoktinės ? J. Š., ? persigalvojo, norėjo pasipelnyti ir išpešti žymiai daugiau pinigų negu buvo verta žemė. Tai jam pasakė atsakovės brolis. Atsaovė O. M. ėmė neatsiliepinėti į jo telefono skambučius, gal net pakeitė telefono numerį, vengė susitikti, nepranešusi jam, perleido jai tenkančią žemės sklypo dalį kitam asmeniui ? J. Š. ? ir iki šiol jam negrąžino už žemę jai duotų pinigų.

10Ieškovo atstovė advokatė Jurgita Žiužnienė prašė teismo laikyti, jog: A. D. ir O. M. buvo sudarę preliminarią žemės pirkimo-pardavimo sutartį; ieškovo A. D. atsakovei O. M. duoti pinigai buvo avansas už ketinamą parduoti ir pirkti žemę; pagrindinė žemės pirkimo-pardavimo sutartis buvo nesudaryta dėl atsakovės O. M. kaltės. Esant tokios aplinkybėms, ieškovui A. D. grąžintinas atsakovei O. M. sumokėtas avansas. Pareiga atsakovei grąžinti ieškovui avansą atsirado pasibaigus sutartam terminui sudaryti pagrindinę žemės pirkimo-pardavimo sutartį ? 2010-06-01. Kadangi atsakovė ieškovui pinigų negrąžino, jais naudojasi iki šiol, ieškovas turi teisę į nuostolių atlyginimą – palūkanas.

11Teismo posėdžio metu atsakovė O. M. patvirtino, kad teismui ieškovo A. D. pateiktą raštelį (b.l. 9) surašė ji, ji jį ir pasirašė. Atsakovė taip pat patvirtino, kad iš tiesų tąkart ji gavo iš ieškovo A. D. 1250,00 Lt už ieškovo nurodytą žemę. Paklausta už ką, atsakovė O. M. tvirtino, kad tai žemės nuomos mokestis, taip jai sakė brolio sutuoktinė J. Š.. Paklausus, vis tik ką ji buvo sutarusi su ieškovu dėl nurodytos žemės, atsakovė O. M. patvirtino ieškovo A. D. nurodytas aplinkybes, kad: jis norėjo išpirkti jos ir jos brolio žemės sklypo dalis; ji su ieškovu sutarė, kad ji jam parduos, o jis iš jos nupirks jai tenkančią žemės sklypo dalį; jis 2009-11-28 už žemę jai davė 1250,00 Lt, kurie turėjo būti įskaityti į jos parduodamos žemės sklypo dalies kainą; ji raštiškai tai patvirtino; tuo metu, kai jis jai davė pinigų, o ji juos pasiėmė ir surašė teismui pateiktą raštelį, kambaryje buvo tik jie; sutarė, kad žemės pirkimo-pardavimo sutartį jie sudarys pas notarą pavasarį; planuota žemės pirkimo-pardavimo sutartis taip ir nebuvo sudaryta; pinigų ieškovui ji negrąžino; šiuo metu ieškovo nurodytą žemės sklypo dalį ji yra perleidusi kitam asmeniui. Paklausta, dėl kokių priežasčių vis tik nebuvo sudaryta žemės pirkimo-pardavimo sutartis, atsakovė O. M. išsisukinėjo, kaltino ieškovą A. D., tačiau negalėjo paaiškinti, kodėl neatsakinėjo į ieškovo telefono skambučius, kodėl nereagavo į raginimus parduoti žemę ir kodėl jai tenkančią žemės sklypo dalį ji perleido kitam asmeniui, o ne ieškovui.

12Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

13Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus ieškovo A. D. ir atstovės O. M. paaiškinimus bei civilinės bylos nagrinėjimo metu ištirtus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad šalis siejo ikisutartiniai nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, t.y. šalys sudarė preliminarią žemės pirkimo-pardavimo sutartį ? atsakovė O. M. surašė pinigų gavimo raštą ir nurodė, jog 2009-11-28 ji iš ieškovo A. D. gavo 1250,00 Lt (362,03 Eur) už 1,250 ha žemės sklypą (b.l. 9).

14Lietuvos Respublikos CK 6.165 str. 1 d. nurodyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Kasacinio teismo praktikoje išsamiai ir nuosekliai aiškinama, kad preliminarioji sutartis yra ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje. Tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo. Vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju, kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Kai preliminarioji sutartis neįgyvendinama ir pagrindinė sutartis nesudaroma, kilus šalių ginčui dėl pinigų, gautų pagal preliminariąją sutartį, grąžinimo, laikytina, kad pinigai perduoti (gauti) be įstatyme ar sutartyje nustatyto pagrindo, todėl jų gali būti reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos CK 6.237 str. Kasacinis teismas laikosi praktikos, jog avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Tokią sankciją sutartyje nustačius, reikalavimas grąžinti tokias pinigų sumas negali būti tenkinamas ta apimtimi, kiek jis įskaitomas priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu taikyti netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.130 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-10-04 nutartis Nr.3K-3-949/2000; 2001-10-24 nutartis Nr. 3K-3-998/2001; 2002-06-17 nutartis Nr. 3K-3-868/2002, 2006-11-06 nutarimas Nr. 3K-P-382/2006; 2008-11-17 nutartis Nr. 3K-3-474/2008; 2010-02-17 nutartis Nr. 3K-3-82/2010 ir kt.).

15Nagrinėjamu atveju, įvertinęs teismo posėdžio metu duotus ieškovo A. D. ir atstovės O. M. paaiškinimus, teismas daro išvadą, jog ieškovo A. D. 2009-11-28 atsakovei O. M. perduota pinigų suma ? 1250,00 Lt (362,03 Eur) ? buvo avansas.

16Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad pagrindinė žemės pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Taip pat nustatyta, kad avansas ieškovui A. D. negrąžintas.

17Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus ieškovo A. D. ir atstovės O. M. paaiškinimus, teismas daro išvadą, jog pagrindinė žemės pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės O. M. kaltės, t.y. ji atsisakė parduoti ieškovui A. D. pažadėtą žemę: nereagavo į ieškovo telefono skambučius, slapstėsi, jam nepranešus perleido žadėtą žemės sklypo dalį kitam asmeniui.

18Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 ir 3 d. nuostatas, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.).

19Be to, Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. ir 6.261 str. numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, tampa skolininkui vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokomos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-28 nutartis Nr. 3K-3-434, Lietuvos apeliacinio teismo 2010-03-08 nutartis Nr. 2A-305/210).

20Įvertinus bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog būtent atsakovė O. M. nepardavė ieškovui A. D. pažadėtos nurodyto žemės sklypo dalies ir taip pažeidė prisiimtą prievolę.

21Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovo A. D. reikalavimai dėl 1250,00 Lt (362,03 Eur) avanso grąžinimo ir 5 proc. dydžio palūkanų ? 284,58 Lt (82,42 Eur) ? (avansą privalu buvo grąžinti iki 2010-06-01 ir jis iki šiol ieškovui negrąžintas, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo 1250,00 Lt (362,03 Eur) sumos, kurią grąžinti praleistas terminas, suskaičiuotos už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2014-12-30, t.y. iki kreipimosi į teismą dienos) yra visiškai pagrįsti ir tenkintini. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas A. D. prašo ne visos pinigų sumos ? 1534,58 Lt (444,45 Eur) (1250,00 Lt (362,03 Eur) + 284,58 Lt (82,42 Eur), o 1534,00 Lt (444,28 Eur), todėl teismui šiuo atveju nevalia peržengti ieškinio ribų, dėl ko iš atsakovės O. M. ieškovui A. D. visiškai pagrįstai Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015-01-16 preliminariu sprendimu priteista 444,28 Eur avanso ir palūkanų, 8,40 Eur žyminio mokesčio ir 159,29 Eur teisinio atstovavimo išlaidų.

22Patenkinus ieškinį, iš atsakovės O. M. ieškovui A. D. visiškai pagrįstai priteistos ir visos bylinėjimosi išlaidos – 8,40 Eur (29,00 Lt) žyminio mokesčio (b.l. 6) ir 159,29 Eur (550,00 Lt) teisinio atstovavimo išlaidų (b.l. 7) (Lietuvos Respublikos CPK 93 str.1 d.).

23Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog nėra jokio teisinio pagrindo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015-01-16 preliminarų sprendimą panaikinti ar pakeiti, todėl jis paliktinas nepakeistas.

24Palikus nepakeistą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015-01-16 preliminarų sprendimą, kuriuo patenkintas ieškinys, iš atsakovės O. M. priteistinos papildomos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui A. D. – 80,00 Eur teisinio atstovavimo išlaidų (b.l. 52) ? ir valstybei – 11,32 Eur pašto išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 430 str. 7 d., 93 str. 1 d., 88 str.).

25Vadovaudamasis LR CPK 259-260 str., 263-270 str., 430 str. 6 d., teismas

Nutarė

26Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015-01-16 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą – priteisti iš O. M. (a.k. ( - ) 444,28 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt keturis eurus 28 ct) avanso ir palūkanų, 8,40 Eur (aštuonis eurus 40 ct) žyminio mokesčio ir 159,29 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt devynis eurus 29 ct) teisinio atstovavimo išlaidų A. D. (a.k. ( - )

27Papildomai priteisti iš O. M. (a.k. ( - ) 80,00 Eur (aštuoniasdešimt eurų 00 ct) teisinio atstovavimo išlaidų A. D. (a.k. ( - )

28Papildomai priteisti iš O. M. (a.k. ( - ) 11,32 Eur (vienuolika eurų 32 ct) pašto išlaidų valstybei.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. D.... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 4. Ieškovas A. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 1534,00 Lt (444,28 Eur*)... 5. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015-01-16 preliminariu sprendimu... 6. Kaišiadorių rajono apylinkės teisme buvo gauti ir priimti atsakovės O. M.... 7. Teismo posėdžio metu ieškovas A. D. ir jo atstovė advokatė Jurgita... 8. Atsakovė O. M. su jai pareikštu ieškiniu visiškai nesutiko ir prašė jį... 9. Teismo posėdžio metu ieškovas A. D. paaiškino, kad jis, atsakovė O. M. ir... 10. Ieškovo atstovė advokatė Jurgita Žiužnienė prašė teismo laikyti, jog:... 11. Teismo posėdžio metu atsakovė O. M. patvirtino, kad teismui ieškovo A. D.... 12. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.... 13. Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus ieškovo A. D. ir atstovės O. M.... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.165 str. 1 d. nurodyta, kad preliminarioji sutartis... 15. Nagrinėjamu atveju, įvertinęs teismo posėdžio metu duotus ieškovo A. D.... 16. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad pagrindinė žemės... 17. Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus ieškovo A. D. ir atstovės O. M.... 18. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 ir 3 d. nuostatas, prievolės turi... 19. Be to, Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. ir 6.261 str. numatyta, kad... 20. Įvertinus bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytas aplinkybes, darytina... 21. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog... 22. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės O. M. ieškovui A. D. visiškai pagrįstai... 23. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog nėra jokio teisinio pagrindo... 24. Palikus nepakeistą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015-01-16... 25. Vadovaudamasis LR CPK 259-260 str., 263-270 str., 430 str. 6 d., teismas... 26. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015-01-16 preliminarų sprendimą... 27. Papildomai priteisti iš O. M. (a.k. ( - ) 80,00 Eur (aštuoniasdešimt eurų... 28. Papildomai priteisti iš O. M. (a.k. ( - ) 11,32 Eur (vienuolika eurų 32 ct)... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui...