Byla 1-359-899/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąja byla, kurioje R. D., a. k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini) Šiaulių r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis vidurinį išsilavinimą, nedirbantis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), Šiaulių r., neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 253 straipsnio 1 dalyje

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Bronius Vinciūnas, susipažinęs su Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuroro Lino Vitkaus pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąja byla, kurioje R. D., a. k. ( - ) gim. ( - ) Šiaulių r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis vidurinį išsilavinimą, nedirbantis, gyvenantis ( - ), Šiaulių r., neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 253 straipsnio 1 dalyje,

Nustatė

2R. D. 1998 metais, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tiksliai nenustatytoje vietoje, neteisėtai, be atitinkamo pasigamino ir laikė nešiodamasis su savimi savadarbį, lygiavamzdį, neautomatinį, vienašūvį, tinkamą šaudyti šaunamąjį ginklą, kuris skirtas šaudyti 5,6 mm, kraštinio skėlimo, sportiniais medžiokliniais šoviniais, bei penkis šovinius, kurie yra šaudmenys, pramoninės gamybos 5,6 mm kalibro, karštinio skėlimo, tinkami šaudyti, sportiniai medžiokliniai šoviniai, kurie skirti įvairiems graižtuviniams, šaunamiesiems ginklams: pistoletams, šautuvams, revolveriams, bei nuo 1998 metų, tikslus mėnuo ir diena ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti, iki 2013 m. rugsėjo 24 d. 17.30 val., laikė su savimi, kol juos asmens apžiūros metu, policijos nuovadoje esančioje ( - ), Šiaulių rajonas, patalpose rado ir paėmė policijos pareigūnai.

3Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu R. D. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad maždaug prieš 15 metų, t. y. 1998 m. mėnesio ir dienos neprisimena, jis pasigamino šaunamąjį ginklą. Nuėjo į metalo supirktuvę, esančią K., ten rado ir pasiėmė vamzdelį. Po to pasigamino spynelę pistoletui užtaisyti ir taip pasigamino šaunamąjį ginklą. Minėtu ginklu buvo galima šaudyti mažo kalibro šoviniais, kuriuos jis nusipirko, o tiksliau jam pardavė draugas, kurio žino tik pravardę – L., jis gyvena Šiauliuose, M. rajone. Jis iš jo nusipirko 8 šovinius, kiek mokėjo, nepamena. Šaunamąjį ginklą jis pasigamino sau, norėdamas, reikalui esant, apsiginti. Kad tokių pasigamintų ginklų negalima laikyti, o tuo labiau nešiotis be atskiro leidimo, jis žinojo, tačiau to ginklo niekam nerodė, elgėsi su juo atsargiai ir nemanė, kad kada nors gali kur nors su juo užkliūti. Šį savo pasidarytą ginklą jis yra išbandęs tik kartą, norėjo pasižiūrėti kaip jis šauna. Tai padarė tik pasigaminęs. Jis nuėjo į mišką ir vienas pats iš šio ginklo iššovė tris šovinius. Daugiau šio ginklo jis tikrai niekur nėra bandęs, t. y. iš jo šaudęs. Ginklui laikyti jis jokio leidimo neturi, nėra medžiotojas ir namuose jokių ginklų nelaiko. Savo pasigamintą ginklą bei šaudmenis laikė savo namuose, pasislėpęs savo slėptuvėje garaže. Apie jo slėptuvę niekas, nei jo žmona, t. y. I. D., nei jo draugai, nežinojo. Apie ginklą bei šaudmenis taip pat niekas nežinojo (57-60 b. l.).

4Be kaltinamojo R. D. visiško prisipažinimo, jo kaltę įrodo ir kita bylos medžiaga, t. y. :

5- liudytojos I. D. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad R. D. yra jos vyras, santuokoje gyvena su juo 8 metus. Maždaug prieš tiek laiko jis atsikraustė į jos namus, esančius ( - ), Šiaulių r. Gyvena trise, kartu su mažamete globotine E., gim. ( - ) m. Tada, kai pas juos namuose buvo atliekama krata, ji sužinojo, kad pas jos vyrą buvo rastas ginklas. Apie tai, kad jis turi ginklą, ji niekuomet nežinojo, iš kur jis jį gavo ji nežino. Jokių ginklų ar šaudmenų namuose ji nėra mačiusi, nieko jai R. D. apie ginklus nėra sakęs. Namuose yra ūkinis pastatas, kuriame R. D. laiko savo visokius daiktus, įrankius, stakles. Tarp jo daiktų ji niekada nieko neieškojo (7-8 b. l.);

6- apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėtas per R. D. asmens apžiūrą rastas šaunamasis ginklas, dėžutė su penkiais šoviniais, strypas, jie paimti, ginklas saugomas Šiaulių apskrities VPK Šiaulių r. PK daiktų saugykloje (4-5, 25 b. l.);

7- Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimo biuro 2013-11-04 specialisto išvada Nr. 40-25-IS1-1049, kurioje nurodyta, kad tirti pateiktas įtaisas yra savadarbis, lygiavamzdis, neautomatinis, vienašūvis, tinkamas šaudyti šaunamasis ginklas, kuris skirtas šaudyti 5,6 mm kraštinio skėlimo sportiniais, medžiokliniais šoviniais. Savadarbiai šaunamieji ginklai priskiriami prie draudžiamų ginklų kategorijos. Tirti pateikti 5 šovinai yra šaudmenys, pramoninės gamybos 5,6mm kalibro kraštinio skėlimo, tinkami šaudyti sportiniai-medžiokliniai šoviniai, kurie skirti įvairiems graižtviniams šaunamiesiems ginklams: pistoletams, šautuvams, revolveriams (21-23 b. l.).

8Minėtų įrodymų visuma, t. y. paties kaltinamojo R. D. prisipažinimas ir apklausos protokoluose užfiksuotų jo parodymų turinys, liudytojos I. D. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, apžiūros protokolai ir kt. įrodymai įrodo, kad R. D. 1998 metais, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, tiksliai nenustatytoje vietoje, neteisėtai, be atitinkamo pasigamino ir laikė nešiodamasis su savimi savadarbį, lygiavamzdį, neautomatinį, vienašūvį, tinkamą šaudyti šaunamąjį ginklą, kuris skirtas šaudyti 5,6 mm, kraštinio skėlimo, sportiniais medžiokliniais šoviniais, bei penkis šovinius, kurie yra šaudmenys, pramoninės gamybos 5,6 mm kalibro, karštinio skėlimo, tinkami šaudyti, sportiniai medžiokliniai šoviniai, kurie skirti įvairiems graižtuviniams, šaunamiesiems ginklams: pistoletams, šautuvams, revolveriams, bei nuo 1998 metų, tikslus mėnuo ir diena ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti, iki 2013 m. rugsėjo 24 d. 17.30 val., laikė su savimi, kol juos asmens apžiūros metu, policijos nuovadoje esančioje ( - ) Šiaulių rajonas, patalpose rado ir paėmė policijos pareigūnai. Visi minėti duomenys atitinka tarpusavyje, jų visuma pakankama kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos faktinėms aplinkybės atskleisti, veikos požymiams įrodyti ir jo kaltei (tiesioginė tyčia) pagrįsti. R. D. padaryta veika atitinka nusikaltimo, numatyto LR BK 253 straipsnio 1 dalyje, požymius.

9Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu ir R. D. už nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 253 straipsnio 1 dalyje, skirti bausmę – 39 parų arešto bausmę, taikyti LR BK 641 straipsnį ir bausmę sumažinti trečdaliu, paskirti 26 parų arešto bausmę, bausmę nustatyti atlikti poilsio dienomis.

10Kaltinamasis R. D. neprieštarauja Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros sprendimui, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu bei sutinka su siūlomos bausmės rūšimi, prašo leisti bausmę atlikti poilsio dienomis, nurodė, kad šiuo metu vyksta jo įdarbinimo procedūros į K. seniūniją dirbti darbininku (72 b. l.).

11Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį visuomenei, kaltės formą ir rūšį, motyvus bei tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (LR BK 54 str.).

12R. D., veikdamas tiesiogine tyčia, padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai (LR BK 11 str. 4 d.). Nusikalstamą veiką padarė būdamas neteistas (40-42 b. l.). 2013-09-05 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi patvirtintas 2013-08-28 prokuroro nutarimas atleisti R. D. nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 245 straipsnio 2 dalyje, padarymo jam susitaikius su nukentėjusiąja, ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 96-1-632-13 nutraukti, 2013-11-06 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi patvirtintas 2013-11-04 prokuroro nutarimas atnaujinti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 96-1-632-13 R. D. atžvilgiu (62-65, 66-69 b. l.). Kaltinamasis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką ir nuoširdžiai gailėjosi dėl savo veiksmų, kas pripažintina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pagal LR BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių (LR BK 60 str.) nenustatyta. Baustas administracine tvarka, turi galiojančią administracinę nuobaudą (35-39 b. l.), oficialiai niekur nedirbantis (46-47 b. l.), pasak kaltinamojo, šiuo metu vyksta jo įdarbinimo procedūros į K. seniūniją; 2014-01-02 duomenimis, nuo 2013-10-07 yra registruotas darbo biržoje (48 b. l.). Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus K. policijos nuovados charakteristikoje nurodyta, kad dėl R. D. elgesio skundų negauta (28 b. l.), Šiaulių rajono savivaldybės administracijos K. m. seniūnija dėl jo elgesio nusiskundimų taip pat nėra gavusi (30 b. l.). Įvertinęs visas šias skiriamos bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai (LR BK 41 straipsnis) bus pasiekti paskyrus R. D. straipsnio sankcijoje numatytą švelniausią bausmės rūšį – areštą, kurios dydis nustatytinas mažesnis nei baudžiamajame įstatyme numatyto arešto vidurkis.

13Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu (2013-07-02 įstatymo Nr. XII-499, redakcija, įsigaliojusi nuo 2013-07-13), paskirta subendrinta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

14Nuosavybės teisės laikinai neapribotos.

15Daiktinis įrodymas – ginklas su strypu, kuris šiuo metu saugomas Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato daiktų saugykloje – teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, perduotinas Ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

17R. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 straipsnio 1 dalį ir skirti jam 39 (trisdešimt devynių) parų areštą, bausmę atliekant areštinėje poilsio dienomis.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę R. D. paskirti 26 (dvidešimt šešių) parų areštą, bausmę atliekant areštinėje poilsio dienomis.

19Bausmės pradžią R. D. skaičiuoti nuo pirmojo jo atvykimo į bausmės atlikimo vietą, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus.

20Išaiškinti R. D., kad jis ne vėliau kaip per septynias dienas po baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos privalo susitarti su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl paskirtos bausmės atlikimo sąlygų: areštinės, kurioje bus atliekamas areštas, savaitės dienų, kuriomis bus atliekamas areštas, atvykimo į areštinę ir išleidimo iš jos laiko (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 59 str. 2 d.). Pažeidus arešto atlikimo poilsio dienomis tvarką, ją teismas gali pakeisti įprastine arešto atlikimo tvarka (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 49 str. 5 d.).

21Daiktinį įrodymą - ginklą su strypu, kuris šiuo metu yra saugomas Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato daiktų saugykloje – teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, perduoti Ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

22Išaiškinti R. D., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę pateikti prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Šia teise nepasinaudojus, baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas. Įsiteisėjęs baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Bronius Vinciūnas, susipažinęs su... 2. R. D. 1998 metais, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku,... 3. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu R. D. kaltu prisipažino visiškai ir... 4. Be kaltinamojo R. D. visiško prisipažinimo, jo kaltę įrodo ir kita bylos... 5. - liudytojos I. D. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad R. D. yra jos... 6. - apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėtas per R. D.... 7. - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių... 8. Minėtų įrodymų visuma, t. y. paties kaltinamojo R. D. prisipažinimas ir... 9. Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo... 10. Kaltinamasis R. D. neprieštarauja Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių... 11. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos... 12. R. D., veikdamas tiesiogine tyčia, padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri... 13. Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu (2013-07-02 įstatymo Nr. XII-499,... 14. Nuosavybės teisės laikinai neapribotos.... 15. Daiktinis įrodymas – ginklas su strypu, kuris šiuo metu saugomas Šiaulių... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 17. R. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 19. Bausmės pradžią R. D. skaičiuoti nuo pirmojo jo atvykimo į bausmės... 20. Išaiškinti R. D., kad jis ne vėliau kaip per septynias dienas po... 21. Daiktinį įrodymą - ginklą su strypu, kuris šiuo metu yra saugomas... 22. Išaiškinti R. D., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta...