Byla eB2-1664-480/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „DIGLA“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „DIGLA“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Marijampolės skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei MB „DIGLA“. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 3172,93 Eur, įmonėje apdraustų asmenų nėra, paskutinis darbuotojas atleistas 2016-06-30. Atsakovės skola ieškovui pradėjo didėti nuo 2015 m. balandžio mėn. bendrija įmokas į fondo biudžetą mokėjo nereguliariai ir nepilnai, o nuo 2016 m. lapkričio mėn. įmokų nemoka visai. VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ išrašų duomenimis įmonė ir jos savininkas įregistruoto nekilnojamojo turto ir įregistruotų transporto priemonių neturi. Todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Atsakovės vadovė D. P. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį bei įmonės finansinių dokumentų, reikalingų įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę, nepateikė.

4Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2017-01-18 nutartimi įpareigojo atsakovės MB „DIGLA“ vadovą per 10 dienų nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Teismo procesiniai dokumentai įmonės vadovei įteikti 2017-01-20, tačiau įmonės vadovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo ir įmonės dokumentų, reikalingų įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę nepateikė. Teismo 2017-02-08 nutartimi atsakovės MB „DIGLA“ vadovei D. P. paskirta bauda už teismo 2017-01-18 nutartimi nustatyto įpareigojimo nevykdymą, tačiau įmonės dokumentai teismui nepateikti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo MB „DIGLA“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

7Pagal VĮ Registrų centro duomenis MB „DIGLA“ įregistruota 2013-03-28, bendrovės vadovė nuo 2016-07-15 yra D. P.. VĮ Registrų centro duomenimis bendrovė šiai įstaigai neteikia metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2015 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis atsakovės įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai 2017-03-01 sudaro 278,15 Eur. Atsakovės skola ieškovui VSDFV Marijampolės skyriui sudaro 3172,93 Eur, įmonėje apdraustų asmenų nėra. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovė MB „DIGLA“ nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė registruotų transporto priemonių neturi. Įvertinus aukščiau nurodytus duomenis ir nustačius, kad atsakovė MB „DIGLA“ nemoka privalomų mokesčių valstybei, Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės neteikia nuo 2015 m., įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas, todėl tikėtina, kad įmonė veiklos nevykdo, įmonė registruoto turto neturi, darytina išvada, jog MB „DIGLA“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Jokių duomenų, kad įmonė yra moki ir pajėgi atsiskaityti su kreditoriais atsakovės vadovė nepateikė. Kitų pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

8Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. MB „DIGLA“ administratoriumi skirtinas S. B., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa ir kuris pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

9Iškėlus MB „DIGLA“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

10Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

Nutarė

11Iškelti atsakovei MB „DIGLA“ (j. a. k. 303031146, registracijos adresas: Miknaičių k. 6, Barzdų sen., Šakių raj.) bankroto bylą.

12Paskirti atsakovės MB „DIGLA“ bankroto administratoriumi S. B. (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA407).

13Uždėti atsakovės MB „DIGLA“ (j. a. k. 303031146, registracijos adresas: Miknaičių k. 6, Barzdų sen., Šakių raj.) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Nustatyti, kad atsakovės MB „DIGLA“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

18Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas VSDFV Marijampolės skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. Atsakovės vadovė D. P. per teismo nustatytą terminą... 4. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 6. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos... 7. Pagal VĮ Registrų centro duomenis MB „DIGLA“ įregistruota 2013-03-28,... 8. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 9. Iškėlus MB „DIGLA“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 10. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1... 11. Iškelti atsakovei MB „DIGLA“ (j. a. k. 303031146, registracijos adresas:... 12. Paskirti atsakovės MB „DIGLA“ bankroto administratoriumi 13. Uždėti atsakovės MB „DIGLA“ (j. a. k. 303031146, registracijos adresas:... 14. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 15. Nustatyti, kad atsakovės MB „DIGLA“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 16. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 18. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 19. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...