Byla 2-591-265/2010
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Alvydas Žerlauskas, sekretoriaujant Kristinai Vitkienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Ūkio banko lizingo atstovui E. K., atsakovo R. T. atstovui advokatui M. G., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Ūkio banko lizingo patikslintą ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Transporto sprendimai“, R. T. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

22009-10-22 ieškovė UAB Ūkio banko lizingas pateikė teismui patikslintą ieškinį. Juo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Transporto sprendimai“ ir R. T. subsidiariai 533 825,52 Lt skolą, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 466,60 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu bei 8 833 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 106–110).

3Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-06 nutartimi ieškovės UAB Ūkio banko lizingo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas. Areštuotas atsakovams R. T., ir UAB „Transporto sprendimai“ nuosavybės teise priklausantis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos, esančios jų sąskaitose ir kitas turtas, neviršijant pareikšto reikalavimo ribų – 533 825,52 Lt (t. 1, b. l. 153–154).

42010-01-08 ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Transporto sprendimai“ ir R. T. subsidiariai 499 716,01 Lt skolą (310 776,37 Lt turto dalis, 21 651,31 Lt palūkanų, 161 416,11 Lt delspinigių, 1 071 Lt turto vertinimo išlaidų, 3 894,87 Lt transportavimo išlaidų, 839,75 Lt automobilio pardavimo sąnaudų, 66,60 Lt pašto išlaidų), 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 466,60 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu bei 8 833 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad UAB Ūkio banko lizingas ir R. T. firma 2008-04-29 sudarė lizingo sutartis Nr. 804758472, Nr. 804758480, Nr. 804758481, Nr. 804758483, Nr. 804758484, Nr. 804758485, pagal kurias ieškovė nupirko lizingo gavėjo – R. T. firmos nurodytą turtą iš trečiojo asmens ir perdavė lizingo gavėjui valdyti ir naudotis pagal turto perdavimo-priėmimo aktus už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje nurodytą kainą, turtas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise. R. T. firmai nevykdant įsipareigojimų 2009-05-21 lizingo gavėjui išsiųsti pranešimai apie lizingo sutarčių nutraukimą. Sutartys laikomos nutrauktomis nuo 2009-06-05. Įsiskolinimai pagal lizingo sutartis yra: Nr. 804758472 – 125 904,11 Lt, Nr. 804758480 – 81 204,66 Lt, Nr. 804758481 – 129 795,06 Lt, Nr. 804758483 – 77 163,65 Lt, Nr. 804758484 – 39 617,91 Lt, Nr. 804758485 – 46 030,62 Lt. 2008-06-26 R. T. įmonė pakeitė teisinę formą – buvo pertvarkyta į UAB „Transporto sprendimai“, kuri perėmė visus R. T. firmos įsipareigojimus (t. 1, b. l. 192–195).

52010-04-16 teismo posėdžio metu ieškovė patikslino reikalavimą ir prašo priteisti 461 716,01 Lt įsiskolinimą, o kitą bylos dalį nutraukti. Ieškinio reikalavimai sumažinti likvidacine turto verte – pagal sutartį Nr. 804758472 – 21 000 Lt, pagal sutartį Nr. 804758483 – 17 000 Lt. Prašo priteisti patikslintame ieškinyje nurodytas palūkanas ir delspinigius, 725,50 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (466,60 Lt + 128,50 Lt + 130,40 Lt) bei 9 338 Lt (8 833 Lt + 505 Lt) žyminio mokesčio.

6Atsakovas R. T. prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad yra pardavęs visas UAB „Transporto sprendimai“ akcijas. Skolą ieškovė turėtų išieškoti iš skolininkės UAB „Transporto sprendimai“. R. T. negali būti traukiamas atsakovu nagrinėjamoje byloje. Kol lizinguojamas turtas nėra realizuotas, skolos dydžio nustatyti negalima. Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai – 0,2 proc. yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis (t. 1, b. l. 165–169). Atsakovo R. T. atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinio reikalavimai turi būti sumažinti minusavus ne likvidacinę, o turto rinkos vertę, t. y. ieškinio reikalavimai turėjo būti sumažinti ne 38 000 Lt suma, o 54 000 Lt.

7Atsakovė UAB „Transporto sprendimai“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Apie bylos nagrinėjimą pranešta viešo paskelbimo būdu (t. 2, b. l. 3–4, 25–26).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Remiantis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad UAB Ūkio banko lizingas ir R. T. firma 2008-04-29 sudarė lizingo sutartis Nr. 804758472, Nr. 804758480, Nr. 804758481, Nr. 804758483, Nr. 804758484, Nr. 804758485, pagal kurias ieškovė nupirko lizingo gavėjo – R. T. firmos nurodytą turtą iš trečiojo asmens ir perdavė lizingo gavėjui valdyti ir naudotis pagal turto perdavimo-priėmimo aktus už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje nurodytą kainą turtas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise. R. T. firma (UAB „Transporto sprendimai“) įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. UAB „Transporto sprendimai“ sutarties sąlygų ir savo finansinių įsipareigojimų nevykdė, įmokų nemokėjo ir skolos nepadengė, dėl to susidarė įsiskolinimas pagal nurodytas lizingo sutartis. Ieškovė atsakovei pranešė apie išperkamosios nuomos sutarties nutraukimą.

102008-06-26 R. T. firma pakeitė teisinę formą – buvo pertvarkyta į UAB „Transporto sprendimai“, kuri perėmė visus R. T. individualios įmonės įsipareigojimus. CK 2.104 str. 2 d. numato, jog pertvarkyto juridinio asmens dalyviai trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridiniame asmenų registre, todėl pagal pareikštą ieškinį atsako ir buvęs individualios R. T. firmos savininkas – R. T. Ieškovė pateikė reikalavimą sumokėti įsiskolinimus subsidiariai atsakingam skolininkui R. T., tačiau R. T. įsipareigojimų nevykdė. Pertvarkomo juridinio asmens dalyviui, netapusiam pertvarkyto juridinio asmens dalyviu, subsidiarioji atsakomybė pagal pertvarkyto juridinio asmens prievoles išlieka trejus metus, todėl atsakovo teiginys, kad jis yra pardavęs visas UAB „Transporto sprendimai“ akcijas, atmestinas kaip nepagrįstas.

11Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, tarp šalių susiklostė lizingo (finansinės nuomos) teisiniai santykiai. CK 6.567 straipsnyje nustatyta, kad lizingo (finansinės nuomos) sutartimi viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Ieškovė tinkamai vykdė savo pareigą – suteikė atsakovei UAB „Transporto sprendimai“ valdyti ir naudoti sutartyje numatytus daiktus, tačiau atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, nesumokėdama šia sutartimi nustatytos daiktų kainos. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovė UAB „Transporto sprendimai“ laikoma pažeidusia prievolę, nes neįvykdė sutarties – nesumokėjo sutartimi nustatytos daiktų kainos, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.38, 6.63 str. 1 d., 6.200, 6.205, 6.258 str.). CK 6.574 straipsnyje taip pat yra nustatyta, kad kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

12Manytina, kad ieškovė tinkamai sumažino ieškinio reikalavimus likvidacine turto verte

13(38 000 Lt), nes likvidacinė turto vertė – tai kaina, už kurią šį turtą galima bus parduoti arba gauti šią sumą kitu disponavimo būdu po to, kai jis toliau bus naudojamas ūkinėje veikloje.

14Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 str.). 2008-04-29 lizingo sutarties 5.19 p. nustato, kad pradelsus sutartyje nurodytus mokėjimus ar jų dalį lizingo gavėjas įsipareigoja mokėti lizingo davėjui 0,2 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Teismų praktikoje pasisakyta, kad sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. CK 6.228 straipsnis suteikia teismui teisę pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Todėl siekiant pagrįsto kreditoriaus ir skolininko interesų balanso, vadovaujantis sąžiningumo ir protingumo principais ieškovės prašoma priteisti delspinigių suma mažintina nuo 0,2 proc. iki 0,02 proc. – t. y. ieškovei priteistina

1516 137,27 Lt dydžio delspinigių suma, nes 0,2 proc. dydžio netesybos yra aiškiai per didelės ir pažeidžia skolininko interesus.

16Pareiga sumokėti skolą pagal 2008-04-29 sudarytas lizingo sutartis Nr. 804758472, Nr. 804758480, Nr. 804758481, Nr. 804758483, Nr. 804758484, Nr. 804758485 tenka pagrindinei skolininkei – UAB „Transporto sprendimai“. Tačiau atsižvelgiant į aplinkybę, kad lizingo sutartį sudarė R. T. firma, taikomos CK 2.104 str. 2 d. nuostatos. Pagrindinei skolininkei negalint patenkinti kreditoriaus reikalavimo (iš dalies ar pilnai), atsako subsidiarus skolininkas – R. T.

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimai tenkintini iš dalies, iš atsakovų UAB „Transporto sprendimai“ ir R. T. subsidiariai priteistina 316 437,17 skola, kurią sudaro 272 776,37 Lt turto dalis, 21 651,31 Lt palūkanų, 16 137,27 Lt delspinigių, 1 071 Lt turto vertinimo išlaidų, 3 894,87 Lt transportavimo išlaidų, 839,75 Lt automobilio pardavimo sąnaudų, 66,60 Lt pašto išlaidų. Civilinės bylos dalis ieškovei atsisakius ieškinio dalies (sumažinus pareikštą reikalavimą 38 000 Lt suma), nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.).

18Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidę skolininkai privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 2 d.). Todėl ieškovei priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

19Ieškovei atsisakius dalies ieškinio ir ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovų priteistina 2 872 Lt žyminio mokesčio ir 242 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (CPK 80 str. 1 d. 93 str. 1, 2 d., 94 str. 1 d.)

20Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-06 nutartimi atsakovams taikytos laikinosios apsaugos priemones paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 5 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovų UAB „Transporto sprendimai“, į. k. 170526972, ir R. T., a. k. ( - ) subsidiariai 316 437,17 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 316 437,17 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2009-06-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 872 Lt žyminio mokesčio ir 242 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Ūkio banko lizingas, į. k. 234995490.

24Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-06 nutartimi atsakovams taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

25Kitą civilinės bylos dalį nutraukti.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Alvydas Žerlauskas, sekretoriaujant... 2. 2009-10-22 ieškovė UAB Ūkio banko lizingas pateikė teismui patikslintą... 3. Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-06 nutartimi ieškovės UAB Ūkio banko... 4. 2010-01-08 ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti... 5. 2010-04-16 teismo posėdžio metu ieškovė patikslino reikalavimą ir prašo... 6. Atsakovas R. T. prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad yra pardavęs visas UAB... 7. Atsakovė UAB „Transporto sprendimai“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Remiantis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad UAB Ūkio... 10. 2008-06-26 R. T. firma pakeitė teisinę formą – buvo pertvarkyta į UAB... 11. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, tarp šalių... 12. Manytina, kad ieškovė tinkamai sumažino ieškinio reikalavimus likvidacine... 13. (38 000 Lt), nes likvidacinė turto vertė – tai kaina, už kurią šį... 14. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 15. 16 137,27 Lt dydžio delspinigių suma, nes 0,2 proc. dydžio netesybos yra... 16. Pareiga sumokėti skolą pagal 2008-04-29 sudarytas lizingo sutartis Nr.... 17. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimai tenkintini... 18. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidę skolininkai privalo mokėti 6... 19. Ieškovei atsisakius dalies ieškinio ir ieškinį tenkinus iš dalies,... 20. Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-06 nutartimi atsakovams taikytos... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais, teismas... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovų UAB „Transporto sprendimai“, į. k. 170526972, ir... 24. Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-06 nutartimi atsakovams taikytas... 25. Kitą civilinės bylos dalį nutraukti.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...