Byla e2-944-272/2017
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Tatjanai Zmejevskienei, dalyvaujant ieškovei V. K., ieškovės atstovui advokatui A. P., atsakovui V. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. K. ieškinį atsakovui V. K., dalyvaujant Institucijai, duodančiai išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir

Nustatė

2ieškovė, teismo posėdyje patikslinusi ir sumažinusi savo reikalavimus, prašė: 1) nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) tarp V. K. ir V. K. dėl sutuoktinio kaltės; 2) nustatyti nepilnamečių vaikų V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su jų motina V. K.; 3) priteisti iš atsakovo V. K. išlaikymą nepilnamečiams vaikams V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), kiekvienam vaikui po 150,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2017-01-01 iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka; 4) priteisti iš atsakovo V. K. išlaikymą nepilnamečiams vaikams V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), 6000,00 Eur, t. y. kiekvienam vaikui po 1500,00 Eur, išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2015-12-01 iki 2016-12-31; 5) po santuokos nutraukimo palikti ieškovei pavardę – K., o atsakovui – jo pasirinkimu; 6) priteisti ieškovei iš atsakovo ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ir jos atstovas ieškinyje ir teismo posėdyje nurodė, kad ieškovė su atsakovu V. K. susituokė ( - ). Gyvenant santuokoje jiems gimė vaikai: V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ). Kurį laiką šalys gyveno normalų šeimyninį gyvenimą, turėjo bendrų interesų, planavo šeimos gyvenimą ir buitį, ieškovė mylėjo ir gerbė savo vyrą, stengėsi, kad jų šeimai nieko netruktų, rūpinosi buities klausimais, vaikų ir vyro apranga, maisto gamyba, dirbo tam, kad pagerėtų šeimos materialinė padėtis. Po kurio laiko ieškovė pastebėjo, kad vyro santykiai su ieškove atšalo. Atsakovas tapo ieškovei nelojalus, ją pradėjo nepagrįstai kaltinti, blogai su ja bendrauti, netinkamai vykdyti sutuoktinio pareigas. Atsakovas pradėjo vis dažniau vartoti alkoholį, pavartojęs alkoholio kurstydavo konfliktus namuose, konfliktų su ieškove metu pradėjo naudoti psichologinį, o vėliau - ir fizinį smurtą prieš ją. 2015-02-23 ieškovė dėl prieš ją panaudoto atsakovo smurto buvo priversta kreiptis į policiją. 2015-12-28 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu atsakovas buvo nuteistas pagal LR BK 140 str. 3 d. Tą kartą ieškovė atsakovui atleido, manė kad jis susitvarkys. 2016-01-16 konflikto metu atsakovas, būdamas neblaivus, be jokios priežasties panaudojo fizinį smurtą prieš šalių dukras A. ir K. ir atsakovę, kuri jas gynė. Dėl šių atsakovo veiksmų 2016-01-18 atsakovas Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi buvo įpareigotas gyventi skyrium nuo ieškovės ir jo nepilnamečių vaikų. Nuo 2015-02-23 atsakovas faktiškai šeimą paliko likimo valiai ir visiškai neprisidėdavo prie vaikų išlaikymo. Esant tokioms aplinkybėms, gavusi savo vaikų pritarimą ieškovė nusprendė nutraukti santuoką su atsakovu. Nurodė, kad atsakovas iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, dėl tokio atsakovo elgesio bendras šalių gyvenimas tapo negalimas. Toliau gyventi kartu ir išsaugoti šeimą nebeįmanoma, gyvenimas santuokoje nebeturi perspektyvų, todėl prašo teismo neskirti termino susitaikymui. Nurodė, kad atsakovas pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, daugiau, kaip metus laiko nesirūpino šeima, naudojo smurtą prieš ieškovę ir šalių vaikus, t. y. žiauriai elgėsi su šeimos nariais, todėl ieškovė prašo nutraukti jos santuoką su atsakovu V. K. dėl jo kaltės. Po santuokos nutraukimo ieškovė prašė palikti jai pavardę – K., o atsakovui – jo pasirinkimu. Prašė šalių vaikų V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti su jų motina V. K., su kuria vaikai ir gyvena. Prašė vaikų išlaikymui iš atsakovo priteisti po 150,00 Eur kiekvienam vaikui nuo 2017-01-01 iki vaikų pilnametystės. Taip pat, patikslinusi ir sumažinusi savo reikalavimą, ieškovė prašė priteisti iš atsakovo šalių nepilnamečiams vaikams 6000,00 Eur, t. y. kiekvienam vaikui po 1500,00 Eur, išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2015-12-01 iki 2016-12-31. Ieškovė nurodė, kad ji yra sveika, darbinga, todėl sau išlaikymo iš atsakovo nereikalauja. Nurodė, kad gyvendami santuokoje šalys nekilnojamojo turto neįsigijo, transporto priemonių ji neturi. Nurodė, kad šalys bendrų kreditorių neturi, ieškovė asmeninių kreditorių taip pat neturi, apie atsakovo kreditorius informacijos ieškovė neturi. Prašė priteisti ieškovei iš atsakovo ieškovės turėtas 481,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, t. y. 31,00 Eur žyminį mokestį ir 450,00 Eur už advokatą pagalbą.

4Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovas teismo posėdžio metu su ieškovės patikslintais reikalavimais sutiko visiškai.

5Institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) atstovas į teismo posėdį neatvyko; raštu pateiktoje VTAS 2017-02-27 išvadoje Nr. 20.2-94 (b. l. 46-47) nurodyta, kad V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ) ir A. K., gim. ( - ), gyvenamosios vietos nustatymas su jų motina V. K. labiausiai atitiktų vaikų interesus; VTAS pritaria ieškovės prašomai priteisti išlaikymo vaikams sumai; prašė bylą nagrinėti VTAS atstovui nedalyvaujant.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai, teismas priima sprendimą ir surašo sutrumpintus motyvus (CPK 268 str. 5 d.).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog tarp šalių nėra ginčo dėl visų ieškovės patikslintų reikalavimų.

9Šalys susituokė ( - ) Trakų rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, santuokos įrašo Nr. ( - ) (b. l. 107). Santuokoje šalims gimė vaikai: V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ) (b. l. 13-16).

10Šalys jau daugiau kaip vienerius metus gyvena atskirai, neveda bendro ūkio, nebepalaiko šeiminių santykių, jų šeima iširo ir išsaugoti jos neįmanoma, sutuoktinių šeiminiai ryšiai yra nutrūkę, šalys neprašo neskirti termino susitaikymui.

11Nesant ginčo dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės ir įvertinus byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad šalių santuoka iširo dėl atsakovo kaltės (CK 3.60 str. 2 d., 3 d.), todėl ieškovės reikalavimas dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės tenkintinas.

12Nutraukus santuoką V. K. paliekama jo pavardė – K., V. K. – jos santuokinė pavardė K..

13Nesant ginčo dėl šalių nepilnamečių vaikų V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ) gyvenamoji vieta nustatytina su jų motina, ieškove, V. K. (CK 3.169 str.).

14Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str. 1 d.), išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK 3.200 str.).

15Ginčo tarp šalių dėl nepilnamečių vaikų V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), išlaikymo formos, dydžio bei priteisimo momento nėra, todėl, visiškai tenkinant ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo vaikams priteisimo, iš atsakovo priteistinas išlaikymas nepilnamečiams vaikams V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), po 150,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui nuo 2017-01-01 iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

16Taip pat nesant ginčo tarp šalių dėl išlaikymo įsiskolinimo šalių nepilnamečiams vaikams V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), iš atsakovo priteisimo, ieškovės patikslintas reikalavimas dėl 6000,00 Eur išlaikymo įsiskolinimo šalių nepilnamečiams vaikams priteisimo, t. y. kiekvienam vaikui po 1500,00 Eur, už laikotarpį nuo 2015-12-01 iki 2016-12-31 tenkintinas visiškai.

17Vaikams priteistas išlaikymas yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, kurią tvarko vaiko tėvas (motina) uzufrukto teisėmis išimtinai vaiko interesais (CK 3.185-3.186 str. str., 3.203 str. 1 d.), todėl ieškovei pavedama nepilnamečiams vaikams priteistą išlaikymą tvarkyti uzufrukto teise.

18Šalys santuokos metu bendro turto - nekilnojamojo turto, transporto priemonių, kuris turėtų būti dalijamas nutraukiant santuoką, neįgijo (b. l. 94, 95-96, 97, 98, 99-102). Ieškovė nurodė, kad santuokoje įgyto kito dalytino kilnojamojo turto taip pat nėra, šios aplinkybės neginčijo ir atsakovas, todėl nesant santuokoje šalių įgyto turto, jis nėra dalijamas.

19Duomenų apie šalių prievolinius įsipareigojimus byloje nėra.

20Ieškovė išlaikymo sau iš atsakovo nereikalauja, todėl jis nepriteistinas.

21Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos 481,00 Eur, t. y. 31,00 Eur žyminis mokestis (b. l. 108) ir 450,00 Eur išlaidos už advokato pagalbą (b. l. 112, 113) (CPK 93 str. 1 d., 98 str).

22CPK 96 str. 1 d. numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai.

23Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo valstybei turėtų būti priteistas 162,00 Eur žyminis mokestis už reikalavimą dėl išlaikymo vaikams priteisimo (150,00 Eur x 4 vaikų x 12 mėn. x 3 proc. x 75 proc.) (CPK 80 str. 1 d., 1 p., 7 d., 85 str. 1 d. 3 p.) ir 6,64 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu; taip pat, 2017-02-07 teismo nutartimi (b. l. 36-37) ieškovei buvo atidėtas 31,00 Eur žyminio mokesčio už reikalavimą dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo sumokėjimas iki sprendimo priėmimo šioje byloje, kuris, patenkinus ieškinį, taip pat turėtų būti priteistas iš atsakovo; taigi, iš viso iš atsakovo turėtų būti priteistos 199,64 Eur bylinėjimosi išlaidos valstybei.

24Teismas, įvertinęs atsakovo turtinę padėtį, tą aplinkybę, jog jis šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, daro išvadą, jog ankščiau nurodytų bylinėjimosi išlaidų išieškojimas iš atsakovo iš esmės pablogintų jo turtinę padėtį, be to, priteisus iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas valstybei nukentėtų ir šalių nepilnamečių vaikų interesai, kiek jie yra susiję su išlaikymo vaikams iš atsakovo priteisimu, todėl atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais atsakovas atleidžiamas nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei (CPK 3 str. 7 d., 96 str. 7 d.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, šios bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 3 str. 6 d., 96 str. 4 d.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 93, 96, 98, 150, 177-178, 268-270, 282, 375-386 straipsniais,

Nutarė

26ieškinį tenkinti visiškai.

27Nutraukti dėl sutuoktinio V. K. kaltės santuoką, sudarytą ( - ). Trakų rajono Civilinės metrikacijos skyriuje (santuokos įrašo Nr. ( - )) tarp V. K. (Č.), a. k. ( - ) ir V. K., a. k. ( - )

28Nutraukus santuoką V. K. palikti jo pavardę – K., V. K. – jos santuokinę pavardę K..

29Nustatyti nepilnamečių vaikų nustatyti nepilnamečių vaikų V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su jų motina V. K., a. k. ( - )

30Priteisti iš V. K., a. k. ( - ) gim. ( - ) ( - ), išlaikymą nepilnamečiams vaikams V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), po 150,00 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2017-01-01, iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

31Priteisti iš V. K., a. k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiams vaikams V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), kiekvienam vaikui po 1500,00 Eur, iš viso 6000,00 Eur, už laikotarpį nuo 2015-12-01 iki 2016-12-31.

32P. V. K., a. k. ( - ) nepilnamečiams vaikams V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), priteistą išlaikymą tvarkyti uzufrukto teise.

33Sprendimo dalį dėl išlaikymo vaikams priteisimo vykdyti skubiai.

34P. V. K. iš V. K. 481,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

35A. V. K. nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei.

36Įsiteisėjus teismo sprendimui, Trakų rajono apylinkės teismo 2017-02-07 nutartimi atsakovo V. K. atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones – priteistą laikiną materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), kiekvienam vaikui po 150 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y. nuo 2017-02-02, iki sprendimo šioje byloje priėmimo, - panaikinti.

37Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2017-02-07 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – laikino materialinio išlaikymo vaikams priteisimo – V. K. sumokėtas sumas įskaityti į nepilnamečiams vaikams V. K., gim. ( - ), D. K., gim. ( - ), K. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), priteistą išlaikymą.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. ieškovė, teismo posėdyje patikslinusi ir sumažinusi savo reikalavimus,... 3. Ieškovė ir jos atstovas ieškinyje ir teismo posėdyje nurodė, kad ieškovė... 4. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovas teismo posėdžio metu... 5. Institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės... 6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai, teismas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog tarp šalių nėra ginčo dėl visų... 9. Šalys susituokė ( - ) Trakų rajono Civilinės metrikacijos skyriuje,... 10. Šalys jau daugiau kaip vienerius metus gyvena atskirai, neveda bendro ūkio,... 11. Nesant ginčo dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės ir įvertinus... 12. Nutraukus santuoką V. K. paliekama jo pavardė – K., V. K. – jos... 13. Nesant ginčo dėl šalių nepilnamečių vaikų V. K., gim. ( - ), D. K., gim.... 14. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.... 15. Ginčo tarp šalių dėl nepilnamečių vaikų V. K., gim. ( - ), D. K., gim. (... 16. Taip pat nesant ginčo tarp šalių dėl išlaikymo įsiskolinimo šalių... 17. Vaikams priteistas išlaikymas yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, kurią... 18. Šalys santuokos metu bendro turto - nekilnojamojo turto, transporto... 19. Duomenų apie šalių prievolinius įsipareigojimus byloje nėra.... 20. Ieškovė išlaikymo sau iš atsakovo nereikalauja, todėl jis nepriteistinas.... 21. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos... 22. CPK 96 str. 1 d. numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 23. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo valstybei turėtų būti... 24. Teismas, įvertinęs atsakovo turtinę padėtį, tą aplinkybę, jog jis šiuo... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 93, 96, 98,... 26. ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Nutraukti dėl sutuoktinio V. K. kaltės santuoką, sudarytą ( - ). Trakų... 28. Nutraukus santuoką V. K. palikti jo pavardę – K., V. K. – jos santuokinę... 29. Nustatyti nepilnamečių vaikų nustatyti nepilnamečių vaikų V. K., gim. ( -... 30. Priteisti iš V. K., a. k. ( - ) gim. ( - ) ( - ), išlaikymą nepilnamečiams... 31. Priteisti iš V. K., a. k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiams... 32. P. V. K., a. k. ( - ) nepilnamečiams vaikams V. K., gim. ( - ), D. K., gim. (... 33. Sprendimo dalį dėl išlaikymo vaikams priteisimo vykdyti skubiai.... 34. P. V. K. iš V. K. 481,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.... 35. A. V. K. nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei.... 36. Įsiteisėjus teismo sprendimui, Trakų rajono apylinkės teismo 2017-02-07... 37. Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2017-02-07 nutartį dėl laikinųjų... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...