Byla 2-8/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NCC titanas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 12 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-6993-392/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NCC titanas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pireka“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Dariaus statybos“, Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „NCC titanas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Pireka“, tretiesiems asmenims UAB „Dariaus statybos“, Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, Šilutės rajono savivaldybės administracijai, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 680 833,80 Lt nuostolių atlyginimo bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti, neviršijant 1 680 833,80 Lt sumos, atsakovui UAB „Pireka“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose bei pas trečiuosius asmenis, taip pat pinigines lėšas ir kitokį turtą, priklausančius atsakovui iš trečiųjų asmenų, leidžiant vykdyti mokėjimus ieškovui, pavedant turtą surasti ir aprašyti ieškovo UAB „NCC titanas“ pasirinktam antstoliui, turinčiam teisę atlikti tokio pobūdžio vykdymo veiksmus. Ieškovo teigimu, kyla pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimą, nes, ieškinio suma yra didelė, atsakovas ir tretysis asmuo UAB „Dariaus statybos“ nesąžiningais veiksmais siekia išvengti prievolės atsiskaityti už ieškovo atliktus darbus, todėl tikėtina, kad bus vengiama vykdyti teismo sprendimą. Ieškovas pažymėjo, kad Turto areštų registro duomenis 2009 m. rugsėjo 30 d. atsakovo turtui jau yra taikyti 4 areštai.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi nutarė prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

5Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, kad baudžiamojoje byloje Nr. 50-2-0039-09 tiriamos UAB „Pireka“ veikos dėl tų pačių kaip ir nagrinėjamoje byloje 2008 m. birželio 20 d. ir 2008 m. liepos 18 d. statybos rangos sutarčių Nr. 08/06/20-ŠIL-1 ir Nr. 08/07/18-PAĮSTR-1 vykdymo, 2009 m. balandžio 29 d. pranešimu UAB „Pireka“ yra pripažinta įtariamuoju. Teismas pažymėjo, kad šio pranešimo 5 ir 6 epizoduose UAB „Pireka“ pareikšti įtarimai siekus išvengti tapačių, nurodytoms ieškinyje, 370 583,20 Lt ir 1 245 635,56 Lt dydžio prievolių UAB „NCC titanas“ įvykdymo. Teismo teigimu, 2009 m. gegužės 7 d. Panevėžio m. apylinkės prokuratūros nutarimu laikinai apriboti nuosavybės teises I NVTS prokurorė Aurelija Gališanskytė, siekiant užtikrinti visiško ieškininių reikalavimų įvykdymo, nutarė laikinai – 6 mėnesiams apriboti UAB „Pireka“ nuosavybės teises į butą, esantį Trakų g. 3-8, Elektrėnuose, 9,4801 ha žemės sklypą, esantį Sūdėnų k., Kretingos r., 0,1375 ha žemės sklypą su statiniais, esantį Lendimų k., Kretingos r., 0,1375 ha žemės sklypus su statiniais, esančius Sūdėnų k., Kretingos r., 0,3000 ha žemes sklypą, esantį Nemėžio k., Vilniaus r., 0,6000 ha žemės sklypą, esantį Pašilaičių k., Vilniuje; nustatyti dalinį nuosavybės teisių apribojimą, uždraudžiant nuo 2009 m. gegužės 5 d. disponuoti nurodytu turtu. Teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės baudžiamojoje byloje taikytos galimai padarytos 4 114 992,83 Lt dydžio žalos atlyginimo ir dalies civilinių ieškinių pareikštų 840 434 Lt sumai užtikrinti. Teismo teigimu, akivaizdu, kad UAB „NCC titanas“ turtiniai reikalavimai UAB „Pireka“ nagrinėjamoje civilinėje byloje jau yra užtikrinti 2009 m. gegužės 7 d. nutarimu laikinai apriboti nuosavybes teises baudžiamojoje byloje Nr. 50-2-0039-09. Dėl to teismas konstatavo, kad ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones taikyti nėra pagrindo.

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB „NCC titanas“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Nutartyje nepagrįstai konstatuota, kad UAB „NCC titanas“ turtiniai reikalavimai UAB „Pireka“ nagrinėjamoje civilinėje byloje jau yra užtikrinti 2009 m. gegužės 7 d. Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros nutarimu laikinai apriboti nuosavybės teises baudžiamojoje byloje Nr. 50-2-0039-09. Bendras UAB „Pireka“ turto arešto, taikomo baudžiamojoje byloje Nr. 50-2-0039-09 mastas, įskaitant nekilnojamojo turto areštą, šiuo metu yra 3 546 666,83 Lt, kas yra 1 492 277,17 Lt mažiau, nei bendra 5 038 944,81 Lt baudžiamojoje byloje pareikštų civilinių ieškinių suma, todėl nėra pagrindo teigti, kad visi civiliniai ieškiniai visa apimtimi yra užtikrinti baudžiamojoje byloje taikomomis priemonėmis.
  2. Nutartis prieštarauja teismų praktikos suformuluotoms laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisyklėms. Ieškinio suma yra didelė ir tai gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau teismas nepagrįstai nesivadovavo šia teismų praktikos suformuluota taisykle.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Pireka“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad bendras UAB „Pireka“ areštuoto turto mastas 2009 m. lapkričio 10 dienos duomenimis yra 7 745 177,64 Lt, kas daugiau kaip 2 000 000 Lt viršija visų baudžiamojoje byloje pateiktų civilinių ieškinių sumą. Atsakovas pažymi, kad UAB „NCC titanas“ turtiniai reikalavimai jau yra užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis baudžiamojoje byloje. Atsakovo nuomone, ieškovas UAB „NCC titanas“ piktnaudžiaudamas teise siekia dvigubų laikinųjų pasaugos priemonių taikymo, o tai akivaizdžiai prieštarautų CPK 145 straipsnio antrosios dalies reikalavimams.

8Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartis paliktina nepakeista.

9Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

10Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas UAB „NCC titanas“ pareiškė ieškinį dėl 1 680 833,80 Lt nuostolių atlyginimo, kurie atsirado dėl netinkamo 2008 m. birželio 20 d. statybos rangos sutarties Nr. 08/06/20-ŠIL-1 ir 2008 m. liepos 18 d. statybos rangos sutarties Nr. 08/07/18-PAĮSTR-1 vykdymo. Į bylą pateiktas 2009 m. balandžio 29 d. pranešimas apie įtarimą patvirtina, kad UAB „Pireka“ yra pripažinta įtariamuoju baudžiamojoje byloje Nr. 50-2-0039-09, kurioje tiriamos UAB „Pireka“ veikos dėl tų pačių kaip ir nagrinėjamoje civilinėje byloje minėtų statybos rangos sutarčių Nr. 08/06/20-ŠIL-1 ir Nr. 08/07/18-PAĮSTR-1 vykdymo. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti, neviršijant 1 680 833,80 Lt sumos, atsakovui UAB „Pireka“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose bei pas trečiuosius asmenis, taip pat pinigines lėšas ir kitokį turtą, priklausančius atsakovui iš trečiųjų asmenų, leidžiant vykdyti mokėjimus ieškovui. Į bylą pateiktas Panevėžio m. apylinkės prokuratūros I NVTS prokurorės A. Gališanskytės 2009 m. gegužės 7 d. nutarimas laikinai apriboti nuosavybės teises patvirtina, kad juridiniai asmenys yra pareiškę civilinius ieškinius bendrai 5 038 944,81 Lt sumai ir, siekiant užtikrinti visiško ieškininių reikalavimų įvykdymo, nutarta laikinai – 6 mėnesiams apriboti UAB „Pireka“ nuosavybės teises į butą, esantį Trakų g. 3-8, Elektrėnuose, 9,4801 ha žemės sklypą, esantį Sūdėnų k., Kretingos r., 0,1375 ha žemės sklypą su statiniais, esantį Lendimų k., Kretingos r., 0,1375 ha žemės sklypus su statiniais, esančius Sūdėnų k., Kretingos r., 0,3000 ha žemes sklypą, esantį Nemėžio k., Vilniaus r., 0,6000 ha žemės sklypą, esantį Pašilaičių k., Vilniuje; nustatyti dalinį nuosavybės teisių apribojimą, uždraudžiant nuo 2009 m. gegužės 5 d. disponuoti nurodytu turtu. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą pateikta Turto arešto aktų registro išsami informacija patvirtina, jog minėtas nuosavybės teisių apribojimas 5 038 944,81 Lt vertės turtui yra pratęstas 3 mėnesiams – nuo 2009 m. lapkričio 7 d. iki 2010 m. vasario 7 d. Teisėjų kolegijos nuomone, BPK 151 straipsnyje nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas laikytinas laikinosiomis apsaugos priemonėmis civilinio proceso prasme. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog baudžiamojoje byloje UAB „NCC titanas“ pareikštiems civiliniams reikalavimams, kylantiems iš tų pačių statybos rangos sutarčių kaip ir nagrinėjamoje civilinėje byloje, užtikrinti jau yra taikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, sprendžia, kad taikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje civilinėje byloje, būtų pažeistas laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo principas. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog UAB „NCC titanas“ turtiniai reikalavimai UAB „Pireka“ nagrinėjamoje civilinėje byloje jau yra užtikrinti 2009 m. gegužės 7 d. nutarimu laikinai apriboti nuosavybes teises baudžiamojoje byloje Nr. 50-2-0039-09, o atskirojo skundo argumentas dėl minėtos pirmosios instancijos teismo išvados nepagrįstumo atmestinas.

11Teisėjų kolegija pripažįsta iš dalies pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad pagal teismų praktiką didelė ieškinio suma objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad didelė ieškinio suma nėra pagrindas taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu ieškinio reikalavimai jau yra užtikrinti.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad pasikeitus aplinkybėms ieškovas gali pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai