Byla 2-1291/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Statybos įrankių nuomos centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. L2-6091-392/2009 pagal kreditoriaus akcinės bendrovės „Ogmios centras“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Statybos įrankių nuomos centras“ atžvilgiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kreditorius AB „Ogmios centras“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo skolininko UAB „Statybos įrankių nuomos centras“ atžvilgiu, prašydamas priteisti iš skolininko 97 350,15 Lt skolą, 13 241,95 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Kreditorius pareiškime taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/arba nekilnojamąjį turtą, taip pat pinigines lėšas, neviršijant 110 592,10 Lt sumos. Kreditoriaus teigimu, būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindžia tai, jog skolos suma yra didelė ir neapmokama ilgą laiką, dėl to teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi nutarė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti; kreditoriaus AB „Ogmios centras“ reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 110 592,10 Lt sumai areštuoti skolininkui UAB „Statybos įrankių nuomos centras“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant areštuotų daiktų savininkui jais disponuoti; nesant ar nepakankant skolininko nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštuoti skolininko pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas; nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.

5Teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju prašoma išieškoti suma – 110 592,10 Lt, yra didelė, o skolininkas vengia įvykdyti prievolę ilgą laiko tarpą – sąskaitos pradelstos daugiau nei pusę metų, yra pagrindo teigti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, kreditoriui priimto palankaus teismo įsakymo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į šalių interesų pusiausvyrą bei į atsakovo teisėtus interesus, areštuotinas nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas, o tik jo nesant – piniginės lėšos. Teismas nurodė, kad teismo nutarties priėmimo dieną nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi skolininkas, todėl surasti ir aprašyti areštuojamą turtą pavedama antstoliui. Teismas pažymėjo, kad, siekiant nepakenkti kreditoriaus interesams bei didesnio šios nutarties operatyvumo ir efektyvumo, be to, nesant realios galimybės informuoti atsakovą apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nepažeidžiant įstatymo nustatyto trijų dienų termino, skirto prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių išnagrinėjimo, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių priimama nepranešant atsakovui.

6Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Statybos įrankių nuomos centras“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį. Apeliantas nurodo, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones bus suvaržyta UAB „Statybos įrankių nuomos centras“ veikla, kadangi klientai bei kredito įstaigos gali atsisakyti bendradarbiauti ir pan. Apelianto teigimu, dėl to UAB „Statybos įrankių nuomos centras“ neturės galimybės atsiskaityti su AB „Ogmios centras“ ir kitais verslo partneriais bei kredito įstaigomis, ko pasėkoje įmonei gali būti inicijuotas bankroto bylos iškėlimas. Apeliantas pažymi, kad ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius AB „Ogmios centras“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis teisiškai pagrįsta, motyvuota, priimta laikantis CPK reikalavimų bei teismų praktikoje nusistovėjusių taisyklių, todėl turi būti palikta nepakeista.

8Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis paliktina nepakeista.

9Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. Pažymėtina, kad analogiškos nuostatos taikytinos ir sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, siekiant užtikrinti teismo įsakymo įvykdymą.

10Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo pareikštas dėl 110 592,10 Lt sumos priteisimo iš skolininko UAB „Statybos įrankių nuomos centras“. Tokia suma pagal teismų praktikoje suformuotą taisyklę laikytina didele ir ši aplinkybė sudaro pagrindą preziumuoti, jog didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo (teismo įsakymo) neįvykdymo riziką. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo savaime taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių skolininkas turėtų galimybę perleisti jam priklausantį turtą tretiesiems asmenims, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju yra grėsmė, jog teismo įsakymas bus neįvykdytas arba jo įvykdymas pasunkės. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nepateikta įrodymų, patvirtinančių, jog skolininko UAB „Statybos įrankių nuomos centras“ turtinė padėtis yra tokia gera, kad net netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdytas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones.

11Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bus suvaržyta UAB „Statybos įrankių nuomos centras“ veikla, kadangi UAB „Statybos įrankių nuomos centras“ neturės galimybės atsiskaityti su verslo partneriais ir kredito įstaigomis. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu skundžiama nutartimi nutarė 110 592,10 Lt sumai areštuoti skolininkui UAB „Statybos įrankių nuomos centras“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant areštuotų daiktų savininkui jais disponuoti; nesant ar nepakankant skolininko nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštuoti skolininko pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas; nutarties vykdymą nutarė pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui. Taigi pirmosios instancijos teismas nurodė, kad skolininko UAB „Statybos įrankių nuomos centras“ piniginės lėšos areštuotinos tik tuo atveju, jeigu nebūtų kito skolininkui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto. Į bylą nėra pateikta įrodymų, kad antstolis, vykdydamas pirmosios instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, aprašė skolininko pinigines lėšas. Į bylą taip pat nepateikta įrodymų apie konkrečius skolininko UAB „Statybos įrankių nuomos centras“ veiklos suvaržymus bei sutrikdymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Dėl to nėra pagrindo pripažinti, kad skolininkas UAB „Statybos įrankių nuomos centras“ dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių neturės galimybės atsiskaityti su verslo partneriais ir tuo būtų suvaržyta įmonės veikla.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl atskirojo skundo argumentų, kuriais yra grindžiamas kreditoriaus reikalavimų nepagrįstumas, nepasisako, kadangi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nėra sprendžiamas pareikštų reikalavimų pagrįstumo klausimas.

13Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai