Byla 2-86-471/2014
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su juo tvarkos nustatymo bei išlaikymo priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant ieškovei J. A. ieškovės atstovui advokatui Vidmantui Lazickui atsakovui R. K. išvadą teikiančios institucijos Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui T. B. viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės J. A. ieškinį atsakovui R. K. ir išvadą duodančiai institucijai Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su juo tvarkos nustatymo bei išlaikymo priteisimo

Nustatė

2Ieškovė J. A. pareiškė ieškinį prašydama nustatyti nepilnamečio vaiko S. K., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ja, priteisti iš atsakovo R. K. išlaikymą dukrai S. periodinėmis išmokomis po 300 lt. kas mėnesį nuo ieškinio pareiškimo dienos iki vaiko pilnametystės ir nustatyti atsakovo bendravimo su vaiku tvarką / 2-5 l. /.

3Parengiamajame teismo posėdyje šalys pateikė sudarytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

4Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas šalių prašymą palaiko.

5Prašymas tenkintinas / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

6Ieškovė J. A. parengiamajame teismo posėdyje paaiškino, kad su atsakovu R. K. gyveno jam priklausančiame name ( - ). ( - ) jiems gimė duktė S.. Dėl konfliktų su atsakovu ji su dukra 2011m. birželio mėnesį persikraustė gyventi į savo tėvui priklausantį butą, esantį ( - ) mieste. Nuo tada su R. K. kartu negyvena, duktė S. visą laiką gyvena su ja, atsakovas iki 2013m. gruodžio mėnesio tik lankydavo dukrą ir teikė jai išlaikymą, todėl pretenzijų atsakovui dėl išlaikymo įsiskolinimo neturi. Ji augina dukrą S. ir 2004m. gimusį sūnų E., nedirba, gauna socialinę pašalpą / apie 90 lt. /, išmoką dukrai / 52 lt. / ir bedarbio pašalpą / apie 580 lt. /, didelės vertės turto ir santaupų neturi.

7Jai žinoma, kad atsakovui priklauso gyvenamasis namas ( - ), jis turi automobilį, kito vertingo turto ir santaupų bei kitų išlaikytinių neturi, šiuo metu nedirba. Atsakovas moka po 100 lt. kas mėnesį kaupiamąjį draudimą iki dukters S. pilnametystės, taip pat įsipareigojo mokėti po 200 lt. išlaikymo, todėl toks susitarimas ją tenkina. Taip pat su atsakovu susitarė, kad jis bendraus su dukra tik dalyvaujant ieškovei, nes jam yra pareikšti įtarimai dėl dukters tvirkinimo.

8Atsakovas R. K. ieškovės nurodomas aplinkybes patvirtino. Taip pat jis paaiškino, kad ( - ) esantį namą nusipirko už užsienyje dirbant sutaupytus pinigus. Šiuo metu uždarbiauja pagal patentą / užsiima statybos darbais /, kito vertingo turto ir santaupų bei išlaikytinių neturi. Papildomai prie sutarto išlaikymo nuo 2013m. rugsėjo mėn. iki dukters S. pilnametystės mokės po 100 lt. kaupiamąjį draudimą.

9Įvertinus šalių paaiškinimuose nurodomas aplinkybes ir byloje pateiktus įrodymus / 6-17, 28-29 l. / nėra pagrindo daryti išvadą, kad šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms bei viešajam interesui / Lietuvos CPK 42str. 2d. / arba akivaizdžiai pažeistų šalių ar jų nepilnamečio vaiko interesus. Sutartis atitinka Lietuvos CPK 140str. 3d. reikalavimus, vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas jai neprieštarauja. Todėl šalių sudaryta taikos sutartis patvirtinama ir civilinė byla nutraukiama / Lietuvos CPK 293str. 5p. /.

10Ieškovei buvo suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba, apmokant 100 proc. jos išlaidų / 18-19 l. /. Pagal taikos sutarties sąlygas tenkinami visi ieškovės reikalavimai / dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos nustatymo ir išlaikymo priteisimo /, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei priteisiamos iš atsakovo. Mokėtinas žyminis mokestis sudaro 72 lt. / 200x12x0,03-72 lt. / dalyje dėl išlaikymo priteisimo ir 144 lt. likusioje dalyje, viso 216 lt. Sudarius taikos sutartį iš atsakovo valstybei priteisiama 25 proc. šios sumos, t.y. 54 lt., žyminio mokesčio / Lietuvos CPK 87str. 2d. ir 96str. / ir 840 lt. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ieškovei išlaidų / 43, Lietuvos 99str. /.

11Vadovaudamasis Lietuvos CPK 290 ir 291straipsniais, teismas

Nutarė

12Civilinę bylą pagal ieškovės J. A. ieškinį atsakovui R. K. ir išvadą duodančiai institucijai Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su juo tvarkos nustatymo bei išlaikymo priteisimo nutraukti.

13Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį sekančiomis sąlygomis :

14Ieškovė J. A., a. k. ( - ) gyvenanti ( - ), ir atsakovas R. K., a.k. ( - ) gyvenantis ( - ), Kelmės apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-86-471/2013 dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, siekdami civilinę bylą išspręsti taikiai, vadovaudamiesi Lietuvos CPK 42str. 1d., 140str. 3d., 231str., sudaro šią taikos sutartį ir prašo Kelmės rajono apylinkės teismo ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti.

15Šalys susitaria ginčą išspręsti tokiomis nurodytomis sąlygomis:

  1. Šalys susitaria, kad nepilnamečio vaiko ( - ) gimusios S. K., a.k. ( - ) gyvenamoji vietą nustatoma su motina J. A., a.k. ( - )
  2. Šalys susitaria, kad tėvas R. K. turi teisę matytis ir bendrauti su vaiku S. K. bendru tėvų susitarimu be atskiro grafiko ar numatytos tvarkos, vadovaujantis vaiko teisėmis ir teisėtais interesais, vaiko motinai J. A. dalyvaujant.
  3. Atsakovas R. K., a.k. ( - ) įsipareigoja teikti išlaikymą nepilnametei dukrai S. K., a. k. ( - ) gimusiai ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kurių dydis po du šimtus litų / 200 litų / į mėnesį, nuo ieškinio pareiškimo dienos – 2013m. gruodžio 06d. - iki vaiko S. K. pilnametystės, mokėdamas vaikui išlaikyti skirtas lėšas už einamąjį mėnesį iki sekančio mėnesio 10-os dienos.
  4. Ieškovė J. A., a. k. ( - ) įsipareigoja nepilnametės dukros S. K., a. k. ( - ) išlaikymui iš vaiko tėvo R. K. gautas lėšas naudoti uzufrukto teisėmis, atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko interesus.
  5. Šalys lieka prie savo bylinėjimosi išlaidų ir neprašo priteisti viena iš kitos.
  6. Sutartį sudariusios šalys, pasikeitus šalių turtinei padėčiai ir padidėjus vaiko poreikiams, pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl taikos sutarties sąlygų pakeitimo.
  7. Šalys konstatuoja, kad joms yra žinomos šios sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140str. 3d., 293str. 5p. ir 294str. 2d., Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.985str., t.y. joms žinoma, kad teismui patvirtinus šią sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta ši sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.
  8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Kelmės rajono apylinkės teisme patvirtinimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
  9. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.
  10. Taikos sutartis sudaryta 3 ( trimis ) egzemplioriais, iš kurių vieną gauna ieškovė J. A., antrą – atsakovas R. K. ir trečias pateikiamas Kelmės rajono apylinkės teismui.

16Sutartį sudariusios šalys ieškovė J. A., a.k. ( - ) ir atsakovas R. K., a. k. ( - ) šią taikos sutartį teismo prašo patvirtinti ir civilinę bylą Nr. 2-86-471/2014 nutraukti.

17Sutartį sudariusios šalys pareiškia, kad ši sutartis yra perskaityta, suprasta dėl teisinių pasekmių, priimta ir pasirašyta kaip atitinkanti jų valią.

18Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) valstybei penkiasdešimt keturis litus / 54 lt. / bylinėjimosi išlaidų ir aštuonis šimtus keturiasdešimt litų / 840 lt. / valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ieškovei išlaidų.

19Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. Ieškovė J. A. pareiškė ieškinį prašydama nustatyti nepilnamečio vaiko... 3. Parengiamajame teismo posėdyje šalys pateikė sudarytą taikos sutartį,... 4. Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas šalių prašymą palaiko.... 5. Prašymas tenkintinas / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.... 6. Ieškovė J. A. parengiamajame teismo posėdyje paaiškino, kad su atsakovu R.... 7. Jai žinoma, kad atsakovui priklauso gyvenamasis namas ( - ), jis turi... 8. Atsakovas R. K. ieškovės nurodomas aplinkybes patvirtino. Taip pat jis... 9. Įvertinus šalių paaiškinimuose nurodomas aplinkybes ir byloje pateiktus... 10. Ieškovei buvo suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba, apmokant 100... 11. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 290 ir 291straipsniais, teismas... 12. Civilinę bylą pagal ieškovės J. A. ieškinį atsakovui R. K. ir išvadą... 13. Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį sekančiomis sąlygomis :... 14. Ieškovė J. A., a. k. ( - ) gyvenanti ( - ), ir atsakovas R. K., a.k. ( - )... 15. Šalys susitaria ginčą išspręsti tokiomis nurodytomis sąlygomis: 16. Sutartį sudariusios šalys ieškovė J. A., a.k. ( - ) ir atsakovas R. K., a.... 17. Sutartį sudariusios šalys pareiškia, kad ši sutartis yra perskaityta,... 18. Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) valstybei penkiasdešimt keturis litus... 19. Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama...