Byla e2-296-998/2019
Dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo, trečiasis asmuo J. L., bei pagal atsakovo J. L. priešieškinį J. L. dėl tėvystės nuginčijimo, tretieji asmenys J. L., S. K

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė, sekretoriaujant Ritai Bružinskienei, dalyvaujant ieškovei J. L., jos atstovui advokatui Rolandui Stirbinskui, atsakovui J. L., jo atstovei advokatei Aušrinei Zaburienei, trečiajam asmeniui J. L.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. L. ieškinį atsakovui J. L. dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo, trečiasis asmuo J. L., bei pagal atsakovo J. L. priešieškinį J. L. dėl tėvystės nuginčijimo, tretieji asmenys J. L., S. K..

3Teismas

Nustatė

4ieškovė J. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo J. L. išlaikymą periodinėmis įmokomis po 350,00 Eur kas mėnesį nuo 2018-04-03, t. y. nuo dienos, kai atsakovas nustojo jai mokėti išlaikymą, iki planuojamo gimnazijos pabaigimo, t. y. iki 2019-07-15, bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2018-04-03 ji sulakė pilnametystės, šiuo metu mokosi (duomenys neskelbtini). Kadangi mokosi dienos metu, neturi galimybės dirbti ir užsidirbti pragyvenimui reikalingų lėšų. Jokio nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, kuris būtų registruotas jos vardu ir iš kurio galėtų gauti pajamų pragyvenimui neturi. Ieškovė nurodo, jog kai ji tapo pilnametė, jos tėvas (atsakovas) atsisakė jai teikti išlaikymą. Nedideles pinigines sumas jai retkarčiais skiria seneliai. Mama registruota darbo biržoje, darbinių pajamų negauna, todėl prie jos išlaikymo prisidėti negali. Ieškovės teigimu, jai tapus pilnamete, tėvas paaiškino, kad skirti pinigų jai nesiruošia, kad savo pragyvenimu turi rūpintis pati, nes jis turi kitą šeimą. Kadangi mokosi gimnazijoje, ruošiasi siekti aukštojo išsilavinimo, ieškovė nurodo, kad jos visas laisvalaikis skiriamas mokslui bei egzaminų pasiruošimui, ji neturi galimybės dirbti ir užsidirbti reikalingų lėšų pragyvenimui, todėl prašo priteisti išlaikymą iš tėvo.

5Ieškovė nurodo, kad minimali suma patenkinti jos minimalius poreikius yra apie 400,00 Eur. Teigia, jog tokia suma susidaro įvertinus tai, jog ji yra suaugusi, todėl natūraliai jos poreikiai, lyginant su tais, kai ji buvo nepilnametė bei gyveno šeimoje, yra padidėję. Be to, ji turi papildomų poreikių, kuriuos sąlygoja sveikatos problemos. Nurodo, kad jai yra diagnozuotas autoimuninis tiroiditas ir jai nuolat būti medikamentai. Taip pat reikalingi vitaminai ligai gydyti. Dėl sveikatos būklės reikia ir specifinio maisto. Ieškovė nurodo, kad seneliai jai skiria per mėnesį apie 100,00 Eur, retkarčiais, t. y. apie 30,00 Eur per mėnesį, jai duoda mama. Iš šių pinigų ji negali patenkinti visų gyvybiškai reikalingų poreikių. Ieškovės teigimu, atsakovas, t. y. jos tėvas, yra darbingas, sveikas, yra įmonės vadovas ir akcininkas, todėl kol ji mokosi galėtų jai skirti daugiau lėšų negu skiria jos seneliai. Be to, nurodo, kad seneliai neprivalo skirti lėšų jos pragyvenimui ir jai reikalingą pinigų sumą, t. y. 400,00 Eur galėtų skirti atsakovas.

6Ieškovė atkreipia dėmesį, kad ji visada stengėsi gerai mokintis, tačiau tėvų skyrybų procesas turėjo neigiamos įtakos jos psichologinei savijautai. Nurodo, kad ji yra aktyvus jaunas žmogus ir nepaisant ją kamuojančių sveikatos problemų, ji stengiasi aktyviai dalyvauti įvairiuose formaliuose ir neformaliuose ugdymo veiklose, kultūrinėse ir socialinėse akcijose. Taip pat nurodo, jog jos svarbiausias užsiėmimas anglų filologija, su kuria ji sieja savo ateitį po mokslo baigimo. Ieškovės nuomone, jos tėvas turėtų įvertinti visas jos pastangas ir padėti jai siekiant išsilavinimo ir įsitvirtinant gyvenime. Atkreipia dėmesį, kad, jos žiniomis, tėvas gyvena pasiturinčiai bei turi pakankamai lėšų ją išlaikyti. Todėl prašo nuo jos pilnametystė iki gimnazijos baigimo priteisti iš atsakovo po 350,00 Eur išlaikymą kas mėnesį.

7Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad viena iš aplinkybių, kuriai esant gali būti priteisiamas išlaikymas pilnamečiam vaikui – sunki vaiko turtinė padėtis. Šiuo atveju savo sunkią turtinę padėtį ieškovė grindžia tuo, kad ji mokosi gimnazijoje ir ruošiasi siekti aukštojo mokslo, todėl visas ieškovės laisvalaikis skiriamas mokslui bei pasiruošimui baigiamiesiems egzaminams, kuriuos ieškovė privalės laikyti 2019 metais. Dėl užimtumo pamokose ieškovė neturi galimybės dirbti. Taip pat ieškovė neturi jokio turto, iš kurio galėtų gauti pajamų, be to, turi sveikatos problemų, dėl kurių yra apsunkintos galimybės dirbti ir užsidirbti (autoimuninis tiroiditas). Ieškovė nurodo, kad jai pragyvenimui seneliai kiekvieną mėnesį duoda po 100,00 Eur, o mama J. L. po 30,00 Eur per du mėnesius ir šių lėšų ieškovės poreikių tenkinimui nepakanka. Atsakovo teigimu, šios ieškovė nurodytos faktinės aplinkybės kelia pagrįstų abejonių. Atsakovas nurodo, kad ieškovė nepateikia jokios informacijos apie jos mamos J. L. turtinę padėtį, tačiau su ieškiniu teikia Klaipėdos teritorinės darbo biržos pažymą, kuria, matyt, nori įrodyti, kad trečiasis asmuo pajamų negauna ir prie dukros išlaikymo negali prisidėti. Tokiu būdu, ieškovė savo poreikių patenkinimui per mėnesį turi tik 115,00 Eur. Tuo tarpu iš į bylą pateiktos ieškovės poreikių lentelės matosi, kad vien pietūs mokykloje kainuoja 62,00 Eur per mėnesį, anglų kalbos mokymasis kainuoja 35,00 Eur per mėnesį. Atsakovas nurodo, jog kyla klausimas, kaip iš likusių 18,00 Eur (115-62-35=18) ieškovė patenkina kitus lentelėje nurodytus savo poreikius vitaminams (30,00 Eur), drabužiams (60,00 Eur), higienos priemonėms (10,00 Eur), telefono papildymui (10,00 Eur), maistui (159,50 Eur), autobuso bilietams (15,50 Eur), mokyklos reikmenims (20,00 Eur). Mano, kad ieškovė sąmoningai klaidina teismą arba nuslėpdama tikrąją jos išlaikymui skiriamą (gaunamą) pinigų sumą ir šeimos pajamas, arba neteisingai nurodydama savo poreikius.

8Atsakovo manymu, pagrįstų klausimų kelia ir ieškinyje nurodomas ieškovės gyvenamosios vietos adresas. Teismui pateiktame ieškinyje ieškovė nurodo jo, atsakovo, gyvenamosios vietos adresą, kuriuo ji su savo mama J. L. nebegyvena jau nuo jo ir J. L. santuokos nutraukimo. Tikrosios savo gyvenamosios vietos, galimai, ieškovė ir vėl sąmoningai nenurodo tik siekdama sudaryti klaidingą nuomonę apie paramos jai būtinumą. Atsakovas nurodo, kad jo žiniomis, ieškovė šiuo metu kartu su savo mama J. L. gyvena nuomojamajame name Klaipėdoje, kas leidžia manyti, jog ieškovės mama J. L. gauna pakankamai pajamų, iš kurių gali sumokėti nuomos mokestį bei skirti lėšų savo pilnametės dukros išlaikymui.

9Taip pat nurodo, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovė arba jos mama J. L. kreipėsi į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių dėl mokesčių lengvatų arba kitokių pašalpų gavimo, todėl galima manyti, kad ieškovės šeima nepatenka į socialiai remtinų šeimų kategoriją.

10Atsakovas laikosi nuomonės, jog ieškovė nepateikė įrodymų, kurių pagrindų būtų galima teigti, kad jos turtinė padėtis yra sunki ir todėl jai būtinas išlaikymas.

11Atsakovas nurodo, kad viena iš išlaikymo sąlygų – sąžiningas pareigos mokytis vykdymas bei galimybių pačiam pasirūpinti pragyvenimui reikalingomis lėšomis išnaudojimas. Pagal elektroninio dienyno duomenis ieškovės pažymių vidurkis 2017-2018 mokslo metais buvo 6,25 balai, 2018-2019 mokslo metų pradžios rezultatai taip pat visiškai vidutiniški – pažymių vidurkis tik 5,45 balai. Pamokų lankomumas taip pat leidžia teigti, kad ieškovė nevykdo pareigos sąžiningai mokytis – per 2016-2017 mokslo metus iš viso praleido 349 pamokas, iš kurių 229 praleistos be pateisinamos priežasties, per 2018-2019 mokslo metus jau praleistos 67 pamokos, iš jų – 51 be pateisinamos priežasties ir 16 dėl kitų priežasčių. Atsakovo teigimu, pamokų praleidinėjimas be pateisinamų priežasčių yra nesuderinamas su sąžiningu pareigos mokytis vykdymu. Ieškovės pažangumas taip pat leidžia teigti, kad ieškovė nevykdo pareigos sąžiningai mokytis, kas paneigia ieškovės teisę reikalauti išlaikymo. Ieškovės mokymosi rezultatai leidžia abejoti jos galimybėmis siekti aukštojo mokslo. Mano, kad ieškovė, sulaukusi pilnametystės, privalėjo sąžiningai įvertinti savo galimybes ir gabumus, finansinę padėtį ir pasirinkti ne mokymąsi gimnazijoje, o profesijos įsigijimą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, ko pasėkoje būtų greičiau tapusi savarankiška ir gal jau šiuo metu būtų galėjusi pati save išlaikyti.

12Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė, pilnametystės sulaukusi jau balandžio mėnesį, vasaros atostogų metu turėjo galimybę dirbti ir tokiu būdu užsidirbti lėšų pragyvenimui. Tačiau šios galimybės ieškovė taip pat neišnaudojo, t. y. nedėjo visiškai jokių pastangų savo finansinei padėčiai pagerinti.

13Dėl ieškovės nurodomo išlaikymo dydžio atsakovas nurodo, kad pateikta poreikių lentelė kelia pagrįstų abejonių. Ieškovė anglų kalbą mokosi pagal B2 modulį, kas reiškia, kad ieškovė net neketina laikyti valstybinio šio dalyko egzamino, todėl atsakovas abejoja, kad ieškovė iš tiesų papildomai mokosi anglų kalbos ir tam skiria po 35,00 Eur per mėnesį. Ieškovė nurodo, kad vitaminams (vaistams) ji išleidžia po 30,00 Eur per mėnesį, tačiau nei receptų, nei vaistų įsigijimo kvitų ieškovė nepateikia. Atkreipia dėmesį, kad iš viešai skelbiamos informacijos apie ieškovei diagnozuotą autoimuninį tiroidą, galima suprasti, kad šia liga sergantys žmonės turi stebėti savo sveikatos būklę ir kartą metuose apsilankyti pas endokrinologą. Ieškovė taip pat nedetalizuoja, kokius mokyklinius reikmenis ji privalo įsigyti kiekvieną mėnesį, todėl abejoja, kad mokyklos reikmenims kiekvieną mėnesį ieškovė išleidžia po 20,00 Eur. Ieškovei nepateikiant jokių įrodymų, pagrindžiančių jos patiriamas išlaidas, atsakovas laikosi nuomonės, kad šių išlaidų ieškovė nepagrindė, o tuo pačiu nepagrindė ir paramos jai būtinumo.

14Atsakovas nurodo, kad savo vaikus, sulaukusius pilnametystės turi išlaikyti tėvai, turintys tokią galimybę, o šiuo atveju jis tokios galimybės neturi. Nurodo, jog jo darbo užmokestis atskaičius privalomus mokesčius bei pagal vykdomuosius raštus mokėtinas sumas, yra 404,70 Eur. Jis 2007-06-06 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu yra įsigijęs 3 kambarių butą. Butas yra įsigytas paėmus paskolą banke ir kiekvieną mėnesį paskolos dengimui jis sumoka po 312,37 Eur. Todėl jam lieka apie 92,00 Eur per mėnesį. Taip pat nurodo, jog ji (duomenys neskelbtini) yra sudaręs santuoką su O. L. ir (duomenys neskelbtini) jam yra gimęs sūnus J. L., kurį jis privalo išlaikyti. Tokiu būdu pagal savo turtinę padėtį, jis visiškai neturi jokių galimybių išlaikyti ieškovę, o tenkinus ieškinį, sprendimas negalėtų būti vykdomas, jam ir jo šeimai būtų padaryta esminė žala.

15Atsakovas pažymi, kad ne jis elgiasi nesąžiningai ieškovės atžvilgiu, o būtent ieškovė yra nesąžininga jo atžvilgiu. Ieškovei yra puikiai žinoma, kad jis nėra jos biologinis tėvas. Todėl jo ir trečiojo asmens santuokos nutraukimas tikrai negalėjo turėti neigiamos įtakos ieškovės psichologinei savijautai, tuo labiau, kad ieškovė žino tikrąjį savo tėvą ir su juo bendrauja. Būdama sąžininga, ieškovė turėtų paramos prašyti savo biologinio tėvo.

16Atsakovas taip pat atkreipia dėmesys, jog tais atvejais, kai vaiko tėvai gyvena skyrium, jie abu išlaiko pareigą tenkinti savo vaiko poreikius. Ieškovės poreikiai sudaro 400,00 Eur per mėnesį. Iš jo Ieškovė prašo priteisti po 350,00 Eur per mėnesį, t. y. visą išlaikymo naštą nori perkelti jam, kas yra nesąžininga ir neteisinga jo atžvilgiu. Akcentuoja, kad byloje nėra pateikta visiškai jokių duomenų apie trečiojo asmens J. L. turtinę padėtį bei jos galimybes susirasti darbą. Iš byloje esančios Klaipėdos darbo biržos Šilutės skyriaus Pažymos dėl bedarbio dalyvavimo aktyviose darbo rinkos programose matosi, kad J. L. net du kartus atsisakė siūlomo darbo. Tai pagrįstai leidžia teigti, kad J. L. nededa pastangų susirasti darbą ir iš gaunamo darbo užmokesčio prisidėti prie ieškovės išlaikymo arba ji turi kitų pajamų ir todėl darbo biržos teikiami pasiūlymai jos nedomina. Atsakovas nesutinka, kad išlaikymas ieškovei būtų priteistas nuo 2018-04-03. Ieškovė, sulaukusi pilnametystės, nedėjo jokių pastangų gauti pajamų savo poreikių patenkinimui. Vasaros atostogų metu ieškovė, būdama pilnamete, galėjo įsidarbinti ir užsidirbti pinigų, iš kurių bent iš dalies būtų galėjusi patenkinti savo poreikius. Tačiau tokių pastangų ieškovė nedėjo. Todėl teismui nusprendus, kad jis privalo teikti išlaikymą ieškovei, išlaikymas galėtų būti priteistas tik nuo 2018 m. rugsėjo mėn., t. y. nuo mokslo metu pradžios.

17Atsakovas byloje pateikė priešieškinį, kuriuo parašo nustatyti, kad jis nėra ieškovės J. L. tėvas bei priteisti bylinėjimo išlaidas. Nurodė, kad santuoka su trečiuoju asmeniu J. L. buvo sudaryta (duomenys neskelbtini). Po santuokos sudarymo jis pripažino ieškovės tėvystę ir tuo pagrindu buvo išduotas ieškovės gimimo liudijimas, kuriame ieškovės tėvu yra nurodytas jis (atsakovas). J. L. nuolat teigė, kad nežino, kur yra vaiko biologinis tėvas, kad nei ji, nei dukra (ieškovė) su biologiniu tėvu jokių ryšių nepalaiko. Atsakovas pažymėjo, kad nuo pat tėvystės pripažinimo jis rūpinosi ieškove ir ją išlaikė. Santuoka su ieškovės mama J. L. buvo nutraukta (duomenys neskelbtini), po santuokos nutraukimo iki ieškovės pilnametystės jis ir toliau teikė išlaikymą. Atsakovas nurodė, kad visiškai atsitiktinai iš socialiniuose tinklapiuose skelbiamos informacijos tapo žinoma, kad tiek ieškovė, tiek jos motina J. L. palaiko ryšius ir bendrauja su ieškovės biologiniu tėvu S. K.. Savo Facebook puslapyje S. K. nurodo, kad turi dukrą Juliją, be to, iš viešai demonstruojamos nuotraukos matosi, kad ieškovė leidžia laiką su tikruoju biologiniu savo tėvu S. K.. Atsakovo teigimu, yra pagrindas ieškovės gimimą patvirtinančiuose dokumentuose nurodyti tikrąjį biologinį tėvą, todėl yra galimas tėvystės nuginčijimas. Su ieškove tėviški santykiai nėra susiklostę, nėra poreikio bendrauti ar domėtis vienas kitu. Atsakovo teigimu, jis nelaiko savęs ieškovės tėvu, o ieškovė nelaiko jo savo tėvu.

18Atsakovas priešieškiniu taip pat prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą dėl tėvystės nuginčijimo ir šį terminą skaičiuoti nuo 2018 m. birželio mėn., t. y. nuo to momento, kai ieškovė, sulaukusi pilnametystės, pareikalavo išlaikymo ir kai jam (atsakovui) tapo žinoma apie ieškovės ryšius su tikruoju biologiniu tėvu. Atnaujinus senaties terminą, ieškovė galėtų įgyvendinti teisę į šeimos ryšius ir civilinės būklės aktų įrašai atitiktų tikrovę.

19Ieškovė teismui pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašo priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad jos mamos J. L. ir atsakovo santuokos nutraukimo metu atsakovo ir jos santykiai buvo puikūs, o jo priešprieša ir noras atsikratyti tėvystės atsirado tik tada, kai ji pareikalavo sau paramos iki gimnazijos užbaigimo. Ieškovės teigimu, atsakovas ir toliau domisi, kaip jai sekasi mokytis gimnazijoje, nes jis yra prijungęs prie el. sistemos „Mano dienynas“. Be to, atsakovas ir toliau draugiškai bendrauja, paima ją iš gimnazijos, jie kartu praleidžia laiką. Ieškovė nurodė, kad atsakovas pirkdavo jai žaislus, nuveždavo į mokyklų ir t. t., vadindavo ją dukra ir elgėsi kaip jos tikras tėvas, o ji atsakovą vadindavo tėvu. J. L. ir atsakovo santuokos sudarymo metu ir toliau gyvenant kartu buvo nežinoma S. K. buvimo vieta, nes su juo nepalaikė jokių santykių. Dar iki santuokos sudarymo, t. y. 2007 metais atsakovas puikiai žinojo jos biologinio tėvo vardą ir pavardę bei kitas gimimo aplinkybes. Daugiau kaip 10 metų jokių priekaištų nereiškė, tėvystės neginčijo ir rūpinosi ja bei šeima. Pažymėjo, kad atsakovas visuomet žinojo kas yra jos biologinis tėvas, savarankiškai nusprendė pripažinti savo tėvystę. Priešieškinyje atsakovas, bandydamas nuginčyti tėvystę, nekelia reikalavimo nustatyti kito asmens tėvystę, todėl ieškovė mano, kad ji negali būti atsakovu pagal jai pareikštą priešieškinį.

20Atsiliepimu į priešieškinį ieškovė prašo taikyti ieškinio senatį. Nurodo, kad atsakovas žinojo, jog jis nėra jos biologinis tėvas, todėl atsakovo reikalavimams reikšti senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2007 metų, kai atsakovas pripažino save jos tėvu, o ne nuo 2018 metų, kai ji pareiškė reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo.

21Teismo posėdyje ieškovė, jos atstovas ieškinį prašė tenkinti, priešieškinį atmesti. Nurodė, kad iš esmės sutiktų su 200,00 Eur išlaikymo dydžiu. Akcentavo, kad su biologiniu tėvu niekada nebendravo ir šiuo metu nebendrauja, tėvu laiku atsakovą.

22Atsakovas, jo atstovė prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovė nevykdo pareigos sąžiningai mokytis, nededa pastangų pati pasirūpinti išlaidomis pragyvenimui. Teigia, kad iš atsakovo norima pasipelnyti, o ne palaikyti tėvo ir dukters santykį.

23Trečiasis asmuo palaikė ieškovės reikalavimus.

24Teismas

konstatuoja:

25bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės J. L., gim. (duomenys neskelbtini), gimimo liudijime nurodyta, jog jos tėvai yra J. L. ir J. L..

26Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-05-15 sprendimu nutraukta J. L. ir J. L. santuoka. Teismo sprendimu nepilnamečio vaiko J. L. gyvenamoji vieta nustatyta su J. L., iš J. L. priteistas išlaikymas nepilnamečiam vaikui J. L., kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 200,00 Eur nuo teismo sprendimo priėmimo (2017-05-15) iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

27J. L. (duomenys neskelbtini) tapo pilnametė.

28Ieškovė J. L. mokosi (duomenys neskelbtini). Mokymosi pabaigos data 2019-07-15.

29Ieškovė kreipėsi į teismą dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui iki baigs gimnaziją priteisimo iš atsakovo J. L.. Tuo tarpu atsakovas priešieškiniu dėl tėvystės nuginčijimo prašo nustatyti, jog jis nėra ieškovės J. L. tėvas.

30Dėl priešieškinio

31Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.149 straipsnio 1 dalis numato, jog duomenis gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka. Nuginčyti motinystę ar tėvystę, pripažintą pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, galima tik įrodžius, kad vaiko motina ar tėvas nėra biologiniai tėvai (CK 3.150 straipsnio 2 dalis). Įstatymo leidėjas, atsižvelgdamas į būtinumą apsaugoti vaiko interesus ir užtikrinti jo statuso apibrėžtumą, nustatė trumpą ieškinio dėl tėvystės nuginčijimo senatį. CK 3.152 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmuo, kuris kreipiasi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės.

32Bylos duomenis nustatyta, jog ieškovė gimė (duomenys neskelbtini), atsakovo J. L. ir trečiojo asmens J. L. santuoka sudaryta (duomenys neskelbtini). Atsakovo bei trečiojo asmens paaiškinimais nustatyta, kad pastariesiems sudarius santuoką, atsakovas, nebūdamas ir žinodamas, kad nėra ieškovės J. L. biologinės tėvas, pripažino tėvystę. Taigi atsakovas nuo 2007 m. žinojo, kad nėra biologinis ieškovės tėvas ir iš esmės nuo pat tėvystės pripažinimo momento buvo aplinkybės, sudarančios pagrindą ginčyti tėvystę. Kaip matyti iš bylos duomenų, per visą laiką nuo 2007 m. atsakovas nekėlė klausimo dėl tėvystės nuginčijimo. Pažymėtina, jog ir 2017 m. nutraukiant santuoką su trečiuoju asmeniu atsakovas, žinodamas, kad nėra ieškovės biologinės tėvas, nekėlė reikalavimo dėl tėvystės nuginčijimo.

33Atsakovo teigimu, ieškinio senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2018 m. birželio mėn., t. y. nuo to momento, kai ieškovė, sulaukusi pilnametystės, pareikalavo išlaikymo ir kai jam tapo žinoma, jog ieškovė palaiko ryšius su tikruoju biologiniu tėvu.

34Teismas atkreipia dėmesį, jog Civiliniame procese (toliau CPK) galiojantis rungimosi principas lemia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). CPK 178 straipsnyje nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė: šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais nuosekliai išplėtota (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-701/2016, 2016-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258-219/2016). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2014). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog faktinių duomenų įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes nurodymai teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą, neleistini. Dėl to atvejai, kai šalies nurodytos aplinkybės, argumentai nepripažįstami įrodytais, savaime neleidžia daryti išvados, kad bylos nagrinėjimo metu teisme buvo padaryta CPK 176, 185 straipsnių pažeidimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010).

35Nagrinėjamu atveju nors atsakovas nurodo, jog 2018 m. jam tapo žinoma, kad ieškovė palaiko ryšius su biologiniu tėvu, todėl nuo šios datos turėtų būti skaičiuojamas ieškinio senaties terminas, tačiau jokių objektyvių duomenų, pagrindžiančių tokius teiginius, atsakovas nepateikė, t. y. atsakovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių ieškovės bendravimą su biologiniu tėvu (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis). Teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, kad socialiniame tinkle Facebook ieškovės biologinis tėvas yra nurodęs ieškovę kaip dukrą, nesudaro pagrindo išvadai apie jų bendravimą. Tas pats pasakytina ir apie tai, kad ieškovė minėtame socialiniame tinkle biologinį tėvą yra nurodžiusi draugų sąraše. Be to, paties atsakovo paaiškinimai teismo posėdyje prieštarauja nurodomoms aplinkybėms. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad ieškovė su biologiniu tėvu buvo supažindinta 2012-2013 m. Taigi nuo šio momento atsakovas žinojo, jog ieškovei tapo žinoma apie biologinį tėvą, todėl atsakovo teiginiai, kad jis tik 2018 m. sužinojo apie ieškovės ir jos biologinio tėvo ryšius, yra nepagrįsti. Kita vertus, net jei ieškovė ir būtų pradėjusi bendrauti su biologiniu tėvu nuo 2018 m., tai jokios įtakos neturi ieškinio senaties terminui, nuo kada atsakovas žinojo apie atsakovės biologinį tėvą ir kada atsirado aplinkybės, sudarančios pagrindą ginčyti tėvystę.

36Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, darytina išvada, kad nėra jokio pagrindo ieškinio senaties terminą skaičiuoti nuo 2018 m. ir konstatuotina, jog aplinkybės, sudarančios pagrindą ginčyti tėvystę buvo nuo tėvystės pripažinimo momento, t. y. nuo 2007 m. Į teismą dėl tėvystės nuginčijimo atsakovas kreipėsi tik 2018-07-11, t. y. žymiai praleidęs ieškinio senaties terminą, priežasčių, kurios trukdė atsakovui kreiptis dėl tėvystės nuginčijimo, atsakovas nenurodė, todėl yra pagrindas taikyti ieškinio senatį ir atmesti atsakovo priešieškinį (CK 3. 152 straipsnio 1 dalis, 1.131 straipsnio 1 dalis, CPK 177 straipsnis, 178 straipsni, 185 straipsnis).

37Pastebėtina, kad vienerių metų ieškinio senaties terminas dėl tėvystės nuginčijimo gali būti atnaujintas, jei jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Svarbios priežastys yra vertinamoji aplinkybė, todėl būtina nustatyti ne tik jų objektyvų egzistavimą, bet ir asmens, kuris dėl šių priežasčių laiku nesikreipė į teismą dėl tėvystės nuginčijimo, subjektyvų požiūrį į šias aplinkybes ir jų svarbą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-596/2013). Be to, EŽTT taip pat yra išaiškinęs, kad pasibaigus tėvystės nuginčijimo senaties terminui, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas vaiko interesams nei asmens interesui paneigti savo tėvystę (1996 m. spalio 19 d. sprendimas byloje Yildirim prieš Austriją, peticijos Nr. 34308/96).

38Šiuo atveju atsakovas iš esmės nenurodė jokių svarbių aplinkybių termino atnaujinimui, tik rėmėsi tuo, kad nuginčijus tėvystę, būtų apsaugoti ieškovės interesai, ieškovė įgytų teisę savo dokumentuose nurodyti tikrąjį savo tėvą bei įgyti galimybę įgyvendinti savo teisę į šeimos ryšius. Kaip minėta, turi egzistuoti tiek objektyvios priežastys, tiek būtina įvertinti ir asmens, kuris dėl šių priežasčių laiku nesikreipė į teismą dėl tėvystės nuginčijimo, subjektyvų požiūrį į šias aplinkybes ir jų svarbą. Nagrinėjamu atveju nenustatyta objektyvių priežasčių, kodėl atsakovas įstatymo nustatytu terminu nesikreipė dėl tėvystės nuginčijimo. Atsakovo nurodomos aplinkybės apie galimybę ieškovei įgyvendinti savo teisę į šeimos ryšius su biologiniu tėvu vertintinos kritiškai. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas dėl tėvystės nuginčijimo kreipėsi tik tada, kai ieškovė pareiškė ieškinį dėl paramos pilnamečiam vaikui priteisimo. Taigi iš esmės jeigu ieškovė nebūtų kreipusis į teismą, atsakovą būtų tenkinus esama padėtis. Be to, kaip nurodė pats atsakovas teismo posėdyje, tokiu būdu jis siekia apsaugoti savo naujos šeimos interesus, t. y. kad ateityje nekiltų jokių klausimų dėl palikimo ir kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos jo naujos šeimos interesams, jei jam kas atsitiktų. Įvertinęs tokias aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovo nurodytos aplinkybės nelaikytinos svarbiomis termino atnaujinimui (CK 1.131 straipsnio 2 dalis, CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis 185 straipsnis).

39Dėl pačio ginčo esmės pažymėtina, kad tėvystės pripažinimas (CK 3.141–142 straipsniai) yra labai rimtas pasekmes nepilnamečiam vaikui sukeliantis juridinis veiksmas, nes tėvystę pripažįstantis asmuo tampa faktiniu vaiko tėvu, vaikas prisiriša prie tėvo, atsiranda ilgalaikiai emociniai santykiai, kuriuos nutraukti galima tik esant labai svarbioms priežastims ir aplinkybėms, nepaisant to, kad ieškovė šiuo metu jau yra pilnametė.

40Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas nuo 2007 m. tinkamai ir geranoriškai vykdė faktines ieškovės tėvo pareigas. Šalių paaiškinimais nustatyta, jog ieškovė iki 13 metų net ir nežinojo, jog atsakovas nėra jos biologinis tėvas. Šalių, trečiojo asmens paaiškinimais taip pat nustatyta, kad po to, kai ieškovės motina nusprendė supažindinti ieškovę su biologiniu tėvu, ieškovės ir atsakovo emocinis ryšys nenutrūko, atsakovas ir toliau rūpinosi ieškove, o ieškovė toliau jį laikė savo tėvu. Tai, kad tarp ieškovės ir atsakovo yra emocinis tėvo bei dukters ryšys patvirtina ir šalių susirašinėjimas SMS žinutėmis. Iš ieškovės pateiktų tekstinių žinučių su atsakovu matyti, kad 2018-01-17 ieškovė atsakovą sveikino su gimtadieniu, vadino jį tėčiu, o atsakovas padėkojo, bei pavadino „saule“. 2018-04-03 atsakovas ieškovę pasveikino su gimtadieniu „Sveika, saule! Su gimtadieniu tave :** Linkiu tau sėkmės visur ir visų tavo tikslų pasiekimo!!! Niekada nesustok ties pasiektu ir visada stenkis pasiekti dar daugiau... Myliu!!! Bučiuoju“. Ieškovė atsakė „Sveikas, labai ačiū! Labai malonu :) Bučiuoju, apkabinu :*“. 2018-06-03 ieškovė atsakovą pasveikino su tėvo diena bei planavo susitikimą 2018-06-04 su juo. Iš pateiktų susirašinėjimų matyti, kad tiek atsakovo, tiek ieškovės bendravimas buvo meilus, jaučiamas artumas, tėviška meilė, rūpinimasis vienas kitu, kas įrodo, jog ieškovė atsakovą tikrai laiko savo tėvu, o atsakovas ieškovę – dukra. Pastebėtina ir tai, kad šalių susirašinėjimas vyko jau po to, kai buvo nutraukta atsakovo bei trečiojo asmens santuoka. Atsakovo paaiškinimais nustatyta, kad jis su ieškove ir toliau bendravo po santuokos nutraukimo su ieškovės motina, lankėsi pas jį naujos šeimos namuose, kas leidžia daryti išvadą, jog atsakovas ne tik pripažino tėvystę, bet ir visada ieškovę laikė savo dukra. Teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, kad šiuo metu galimai yra pašliję šalių santykiai nėra pagrindas tėvystės nuginčijimui. Darytina išvada, kad susidariusios situacijos atveju didesnis gėris ir vertybė yra apginti per eilę metų natūraliai susiformavusius ir stabilius buvusius – esamus tėvo ir dukters santykius negu ginti objektyvios tiesos konstatavimą. Be to, iš atsakovo paaiškinimų galima daryti išvadą, kad jis tėvystę ginčija iš esmės ne dėl realiai pablogėjusių jo ir ieškovės tarpusavio santykių, o dėl pareikšto ieškinio dėl išlaikymo priteisimo, kadangi atsakovas, laikydamas save mergaitės tėvu, vykdė šią savo pareigą ir iki ieškinio dėl išlaikymo priteisimo šios pareigos neginčijo. Teismas akcentuoja, kad atsakovas, pripažindamas savo tėvystę, kartu prisiėmė su tuo susijusias pareigas, kurių negali būti lengvabūdiškai atsisakoma. Susiformavus ilgalaikiams vaiko ir tėvo santykiams, socialinis ryšys atsiranda ne tik iš tėvo, bet ir iš vaiko pusės, todėl šiuo atveju biologinė tėvystė praranda aktualumą.

41Apibendrinant tai, kas pasakyta, atsakovo priešieškinys dėl tėvystės nuginčijimo atmestinas CK 1.131 straipsnio 2 dalis, 3.149 straipsnio 1 dalis, 3. 152 straipsnio 1 dalis, 1.131 straipsnio 1 dalis, CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis 185 straipsnis).

42Dėl ieškinio

43Ieškovė kreipėsi į teismą dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo, nurodydama, kad nors yra sulaukusi pilnametystės, tačiau šiuo metu mokosi gimnazijoje, todėl neturi galimybės užsidirbti lėšų reikalingų pragyvenimui.

44CK 3.1921 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes.

45Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad mokinio teisinio statuso specifiškumas lemia, kad jis, nors ir būdamas darbingas, įgijęs visišką civilinį veiksnumą, negali savęs išlaikyti, nes didžiąją savo laiko dalį privalo skirti mokymuisi, lankyti pamokas, skirti laiko namų darbams atlikti ir siekti įgyti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, be kurio asmuo negalėtų siekti aukštesnio išsilavinimo, todėl CK 3.194 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu reguliavimu įstatymo leidėjo siekiama padėti moksleiviui įgyvendinti teisę siekti išsilavinimo, o tėvai privalo taip pat padėti jam šią teisę įgyvendinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje I. R. v. J. R., bylos Nr. 3K-7-204/2009).

46Pagal kasacinio teismo praktiką, sprendžiant dėl paramos būtinumo pilnamečiam besimokančiam asmeniui, įvertinami pirmajai grupei priskirtini kriterijai: sunki vaikų turtinė padėtis; paramos reikalingas pilnametis vaikas turi būti išnaudojęs visas protingas galimybes pats pasirūpinti mokytis reikalingomis lėšomis; sąžiningas pareigos mokytis vykdymas ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-313/2015; 2015 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-194-219/2015; kt.). Sprendžiant dėl tėvų galimybių teikti paramą pilnamečiam vaikui, kasacinio teismo praktikoje formuluojami tokie kriterijai: tėvai turi realių galimybių teikti išlaikymą; negalima iš esmės pabloginti paramą teikiančių tėvų ir kitų šeimos narių turtinės padėties; išlaikymo priteisimas turi nedaryti esminės žalos jį teikiantiems tėvams ar kitiems asmenims; priteistą paramą turi būti įmanoma įvykdyti; tėvams patiems turi būti nereikalinga parama, globa ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2012; 2015 m. kovo 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-313/2015; 2015 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-194-219/2015; kt.).

47Dėl paramos ieškovei teikimo (ne)būtinumo

48Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė kilnojamojo bei nekilnojamojo turto neturi, nuolatinių pajamų negauna, gyvena pas senelius. Byloje tokias aplinkybes paneigiančių duomenų nepateikta (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis), todėl darytina išvada, kad ieškovės turtinė padėtis yra sunki (CPK 185 straipsnis). Pastebėtina, kad nors atsakovas nurodo, jog ieškovės motina gauna pakankamai pajamų, iš kurių gali skirti išlaikymą dukrai, tačiau ši aplinkybė nedaro įtakos ieškovės turtinei padėčiai, o vertinama iš esmės nustatant konkretų priteistiną paramos dydį.

49Dėl aplinkybių, ar išnaudotos visos protingos galimybės pačiai pasirūpinti mokytis reikalingomis lėšomis iš ieškovės paaiškinimų nustatyta, kad šiuo metu ji mokosi gimnazijos paskutinėje klasėje, ruošiasi baigiamiesiems egzaminams ir tolimesnėms studijoms. Teismas, įvertinęs ieškovės nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad aplinkybių dėl galimybės susirasti darbą laisvu nuo mokslų laiku (vakarais, naktimis, savaitgaliais ir pan.) suabsoliutinimas neatitiktų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, kadangi tokie veiksmai trukdytų moksleiviui siekti pabaigti mokyklą ir gauti bendrąjį vidurinį išsilavinimą.

50Atsakovas nurodė, kad ieškovė neišnaudojo galimybės pasirūpinti lėšomis kreipdamasi dėl mokesčių lengvatų bei kitokių pašalpų gavimo, kas, be kita ko atsakovo teigimu, paneigia ir ieškovės sunkią turtinę padėtį.

51Byloje duomenų, kad ieškovė būtų kreipusis dėl mokesčių lengvatų ar kitokių pašalpų gavimo, nėra. Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, jog ji nežinojo apie tokias galimybes. Tokias pačias aplinkybes nurodė ir ieškovės motina, trečiasis asmuo J. L.. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, manytina, kad šiuo atveju nors ieškovė ir nesikreipė dėl lengvatų ir tokiu būdu nebandė pagerinti savo finansinės padėties, tačiau ši aplinkybė savaime neeliminuoja ieškovės teisės gauti paramą.

52Kitas iš paramos būtinumui kriterijus – sąžiningas pareigos mokytis vykdymas. Pažangaus mokinio sąvokos expressis verbis švietimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nepateikta. Tačiau įvertindamas tai, kad mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę (Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556), o mokiniui, turinčiam nepatenkinamą dalyko metinį įvertinimą, neišlaikytą gimtosios, valstybinės ar užsienio kalbos įskaitą, atitinkamo individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzamino laikyti neleidžiama (Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391), kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad pažangų mokymąsi vidurinėje mokykloje CK 3.194 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų teisių įgyvendinimo aspektu liudytų mokinio perkėlimas į aukštesnę klasę turint patenkinamus metinius įvertinimus ar leidimas laikyti brandos egzaminus ir jų išlaikymas.

53Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2017-2018 mokslo metais ieškovės pažymių vidurkis: biologija 6, chemija 6, dailė įsk., dorinis ugdymas (etika) įsk., gimtoji kalba (rusų) 6, istorija 5, kūno kultūra 4, lietuvių kalba ir literatūra 5, matematika 6, psichologija įsk., užsienio kalba (anglų) 7. 2017-2018 mokslo metais J. L. praleido: 4 dorinio ugdymo pamokas (iš jų nepateisinta 1), 74 lietuvių kalbos ir literatūros pamokas (nepateisintos 43), 65 gimtosios kalbos (rusų) pamokas (nepateisintos 46), 37 užsienio kalbos (anglų) pamokas (nepateisintos 25), 39 istorijos pamokas (nepateisintos 28), 28 matematikos pamokas (nepateisintos 16), 20 biologijos pamokas (nepateisintos 8), 17 chemijos pamokas (nepateisintos 8), 5 dailės pamokas (nepateisintos 3), 8 psichologijos pamokas (nepateisintos 7), 34 kūno kultūros pamokas (nepateisintos 31), 11 biologijos modulių (nepateisinta 6), 3 anglų kalbos modulių (nepateisinta 3), 4 klasės vadovo veiklų (nepateisinta 4). Iš viso pamokų praleista 349, nepateisintos 229.

54Iš 2017-2018 metų ieškovės mokslų pažangumo matyti, jog ieškovės pažymių vidurkis nebuvo aukštas, tačiau šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovė perkelta į aukštesnę klasę ir šiuo metu mokosi paskutinėje gimnazijos klasėje.

55Iš byloje pateikto 2018-2019 dienyno duomenų matyti, jog yra pateikti pirmo pusmečio vidurkiai, duomenų koks buvo pirmo pusmečio rezultatas, antro pusmečio vidurkis, byloje nepateikta.

56Vertinant pateiktus ieškovės pažangumo duomenis, matyti, kad ieškovės pažymių vidurkis nėra aukštas, tačiau tai savaime nesudaro pagrindo išvadai, jog ji nesąžiningai vykdo pareigą mokytis. Iš pateikto dienyno duomenų taip pat nustatyta, kad ieškovė be pateisinamos priežasties praleidžia pamokas. Teismo posėdžio metu ieškovė negalėjo paaiškinti, kodėl yra praleidžiamos pamokos. Manytina, kad pamokų praleidimas daro įtaką ieškovės pažangumui, tačiau, teismo vertinimu, tai iš esmės nepanaikina ieškovės teisės į paramą, o ši aplinkybė vertintina sprendžiant dėl paramos dydžio.

57Dėl atsakovo galimybės teikti paramą

58Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovui J. L. asmeninės nuosavybės teise priklauso butas, esantis Debreceno g. 59-81, Klaipėda. Butas įkeistas hipoteka kreditoriui AB SEB bankui, mėnesinė kredito grąžinimo įmoka yra 150,00-160,00 Eur. Paskolos grąžinimo terminas 2022-06-04.

59Atsakovas dirba UAB „(duomenys neskelbtini)“. Mėnesinis išmokėtas darbo užmokestis yra 440,80 Eur, priskaičiuotas – 875,00 Eur.

60J. L. yra sudaręs santuoką su O. L., turi nepilnametį sūnų J. L., gim. (duomenys neskelbtini). Atsakovas nurodė, kad šiuo metu laukiama antro vaiko.

61Atsakovas nurodė, kad privalo išlaikyti nepilnametį sūnų, moka būsto paskolą, todėl neturi galimybių teikti išlaikymo ieškovei.

62Teismas atkreipia dėmesį, jog faktas, kad atsakovas turi ir kitą išlaikytinį, nepilnametį vaiką, nesudaro pagrindo teigti, jog atsakovo finansinė padėtis nėra pakankama teikti paramą ir ieškovei. Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta duomenų, jog atsakovas turėtų sveikatos problemų ar būtų kitos aplinkybės, dėl kurių negalėtų susirasti geriau apmokamo darbo. Be to, prie nepilnamečio vaiko išlaikymo prisideda ir atsakovo sutuoktinė.

63Pastebėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, jog kredito įmokų mokėjimas nereiškia turtinės padėties pablogėjimo, nes asmuo, sudaręs kredito sutartį ir mokantis joje nustatytas įmokas, nors ir patiria tam tikrų išlaidų, tačiau kartu gerina savo turtinę padėtį, nes pasinaudodamas gautu kreditu gausina turimą turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-345/2006). Kasacinio teismo pažymėta ir tai, kad aplinkybė, jog asmuo prisiima prievolių pagal kredito sutartį, netiesiogiai patvirtina jo gaunamų pajamų pakankamumą kreditui išmokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2013).

64Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, darytina išvada, jog byloje nenustatyta aplinkybių, kad atsakovas negalėtų teikti paramos ieškovei (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

65Dėl paramos dydžio

66Ieškovė, kreipdamasi į teismą, prašė priteisti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 350,00 Eur, teismo posėdžio metu nurodė, jog iš esmės sutiktų su 200,00 Eur išlaikymo dydžiu.

67Ieškovė į bylą pateikė detalizuotą poreikių lentelę: anglų kalba 35,00 Eur, pravažiavimas (autobuso bilietai) 13,50 Eur, pietūs mokykloje 2,00 Eur * 31 d. = 62,00 Eur, vitaminai (vaistai) 30,00 Eur, drabužiai 60,00 Eur, telefono papildymas 10,00 Eur, higienos priemonės 10,00 Eur, maistas 159,50 Eur, mokyklos reikmenys 20,00 Eur. Bendra suma 400,00 Eur.

68Kaip minėta, CPK 178 straipsnyje nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė: šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, todėl šiuo atveju ieškovė, reikalaudama paramos, turi jas įrodyti ir pagrįsti. Nagrinėjamu atveju nors ieškovė ir pateikė detalizuotą poreikių lentelę, tačiau byloje nepateiktas nė vienas įrodymas, pagrindžiantis šių išlaidų dydžius. Atsakovas, ginčydamas paramos dydį, savo paskaičiavimų bei įrodymų, pagrindžiančių kitokį paramos dydį, į bylą neteikė.

69Analizuojant ieškovės pateiktą lentelę nustatyta, kad ieškovė nurodė, jog papildomiems anglų kalbos užsiėmimas ji išleidžia po 35,00 Eur. Vertindamas tokių išlaidų būtinumą, teismas atkreipia dėmesį, jog ieškovė be pateisinamos priežasties praleidžia nemažai pamokų, tarp jų ir anglų kalbos pamokas. Kaip minėta, teismo posėdžio metu ieškovė negalėjo paaiškinti, ką ji veikia tuo metu, kai nebūna pamokose. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovės pamokų nelankymas prisideda prie jos spragų mokantis anglų kalbą, todėl išlaidos mokant už papildomus anglų kalbos užsiėmimus, negali būti priskiriamos prie būtinų paramos lėšų (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

70Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, kad 31 dieną mokykloje nevalgo pietų, jog pietūs mokykloje valgomi tik darbo/mokslo savaitės dienomis. Tokiu būdu išlaidos pietums mokykloje sudaro 2,00 Eur * 22 d. = 44,00 Eur.

71Dėl išlaidų vitaminams bei vaistams ieškovė nurodė, kad jai yra paskirti dviejų rūšių vaistai, kuriuos jis nuolat perka, tačiau ji negali nurodyti kokie, be to, ji perka vitaminus. Nors ieškovė nepateikė duomenų, pagrindžiančių išlaidas vaistams, tačiau atsižvelgiant į pateiktus medicininius dokumentus, tikėtina, kad ieškovė perka vaistus. Nurodyta 30,00 Eur suma vaistams bei vitaminams nelaikytina per didelė, todėl darytina išvada, jog šios išlaidos pagrįstos.

72Vertinant kitas ieškovės nurodytas išlaidas, matyti, jog jos atitinka visuotinai žinomas kainas, yra protingos, todėl darytina išvada, jog ieškovės poreikiams tenkinti reikalinga suma – 347,00 Eur.

73Pažymėtina, jog išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, turi abu tėvai, todėl šiuo atveju prie ieškovės išlaikymo turi prisidėti ir jos motina, trečiasis asmuo J. L..

74Iš ieškovės bei trečiojo asmens paaiškinimų nustatyta, kad trečiasis asmuo dirba, gauna 500,00 Eur darbo užmokestį atskaičius mokesčius, kitų išlaikytinių neturi. Be to, iš trečiojo asmens paaiškinimų nustatyta, kad ji gali teikti didesnį išlaikymą dukrai, tačiau, kaip ji nurodė, ji taupo tuos pinigus ieškovės studijoms. Trečiasis asmuo taip pat nurodė, kad pagal Išmokų vaikams įstatymą ji gauna už ieškovę išmoką iš valstybės, tačiau šiuos pinigus ji taip pat laiko dukros studijoms. Pastebėtina, kad šią išmoką, kuri šiuo metu siekia 50,00 Eur, tiesiogiai turi galimybę gauti pati ieškovė.

75Taigi, įvertinęs trečiojo asmens nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog trečiasis asmuo turi didesnes galimybes prisidėti prie dukros išlaikymo.

76Teismas, kompleksiškai įvertinęs byloje surinktus įrodymus, abiejų tėvų turtinę padėtį, kitų išlaikytinių skaičių, ieškovės poreikius bei pastangas gauti pajamų šiems poreikiams tenkinti, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis), sprendžia, jog yra pagrindas ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies, priteisiant išlaikymą po 130,00 Eur kas mėnesį. Manytina, kad priteista 130,00 Eur parama nedarys esminės žalos jį teikiančiam asmeniui bei kitiems jo nepilnamečiams vaikams.

77Šalims išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus ieškovės poreikiams ar tėvų turtinei padėčiai, galima kreiptis į teismą dėl priteisto išlaikymo dydžio ar formos pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

78Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, sutinka su atsakovo argumentais išlaikymo dydį nustatyti nuo ieškovės pilnametystės iki vasaros laikotarpio bei nuo 2018-09-01 iki ieškovė baigs gimnaziją, t. y. 2019-07-15, kadangi ieškovė nenurodė jokių aplinkybių, kodėl vasaros laikotarpiu ji, būdama pilnametė, negalėjo dirbti ir pati užsidirbti lėšų pragyvenimui (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. mokslo metai baigėsi 2018-06-15 bei į ieškovės poreikį turėti poilsio laikotarpį, išlaikymo dydis ieškovei priteistinas nuo 2018-04-04 iki 2018-07-01 bei nuo 2018-09-01 iki 2019-07-15

79Dėl bylinėjimosi išlaidų

80Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš dalies tenkinus ieškovės ieškinį bei atmetus atsakovo priešieškinį, atsakovui iš ieškovės priteistina 235,35 Eur bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovo priteistina 26,00 Eur žyminio mokesčio bei 78,00 Eur valstybės garantuojamos pagalbos išlaidų į valstybės biudžetą.

81Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259-260, 263, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

82ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.

83Priteisti iš atsakovo J. L. ieškovei J. L. išlaikymą periodinėmis išmokomis po 130,00 Eur laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio 4 d. iki 2018 m. liepos 1 d. bei nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. liepos 15 d.

84Priteisti iš ieškovės J. L. atsakovui J. L. 235,35 Eur bylinėjimosi išlaidų.

85Priteisti iš atsakovo J. L. 26,00 Eur žyminio mokesčio bei 78,00 Eur valstybės garantuojamos pagalbos išlaidų į valstybės biudžetą

86Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. L.... 3. Teismas... 4. ieškovė J. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 5. Ieškovė nurodo, kad minimali suma patenkinti jos minimalius poreikius yra... 6. Ieškovė atkreipia dėmesį, kad ji visada stengėsi gerai mokintis, tačiau... 7. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 8. Atsakovo manymu, pagrįstų klausimų kelia ir ieškinyje nurodomas ieškovės... 9. Taip pat nurodo, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovė arba jos... 10. Atsakovas laikosi nuomonės, jog ieškovė nepateikė įrodymų, kurių... 11. Atsakovas nurodo, kad viena iš išlaikymo sąlygų – sąžiningas pareigos... 12. Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė, pilnametystės... 13. Dėl ieškovės nurodomo išlaikymo dydžio atsakovas nurodo, kad pateikta... 14. Atsakovas nurodo, kad savo vaikus, sulaukusius pilnametystės turi išlaikyti... 15. Atsakovas pažymi, kad ne jis elgiasi nesąžiningai ieškovės atžvilgiu, o... 16. Atsakovas taip pat atkreipia dėmesys, jog tais atvejais, kai vaiko tėvai... 17. Atsakovas byloje pateikė priešieškinį, kuriuo parašo nustatyti, kad jis... 18. Atsakovas priešieškiniu taip pat prašo atnaujinti ieškinio senaties... 19. Ieškovė teismui pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašo... 20. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovė prašo taikyti ieškinio senatį.... 21. Teismo posėdyje ieškovė, jos atstovas ieškinį prašė tenkinti,... 22. Atsakovas, jo atstovė prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti.... 23. Trečiasis asmuo palaikė ieškovės reikalavimus.... 24. Teismas... 25. bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės J. L., gim. (duomenys neskelbtini),... 26. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-05-15 sprendimu nutraukta J. L. ir J.... 27. J. L. (duomenys neskelbtini) tapo pilnametė.... 28. Ieškovė J. L. mokosi (duomenys neskelbtini). Mokymosi pabaigos data... 29. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui iki baigs... 30. Dėl priešieškinio... 31. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.149 straipsnio 1 dalis... 32. Bylos duomenis nustatyta, jog ieškovė gimė (duomenys neskelbtini), atsakovo... 33. Atsakovo teigimu, ieškinio senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo... 34. Teismas atkreipia dėmesį, jog Civiliniame procese (toliau CPK) galiojantis... 35. Nagrinėjamu atveju nors atsakovas nurodo, jog 2018 m. jam tapo žinoma, kad... 36. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, darytina išvada, kad nėra jokio... 37. Pastebėtina, kad vienerių metų ieškinio senaties terminas dėl tėvystės... 38. Šiuo atveju atsakovas iš esmės nenurodė jokių svarbių aplinkybių termino... 39. Dėl pačio ginčo esmės pažymėtina, kad tėvystės pripažinimas (CK... 40. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas nuo 2007 m. tinkamai ir... 41. Apibendrinant tai, kas pasakyta, atsakovo priešieškinys dėl tėvystės... 42. Dėl ieškinio ... 43. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo,... 44. CK 3.1921 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tėvai, turintys galimybę,... 45. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad mokinio teisinio... 46. Pagal kasacinio teismo praktiką, sprendžiant dėl paramos būtinumo... 47. Dėl paramos ieškovei teikimo (ne)būtinumo... 48. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė kilnojamojo bei... 49. Dėl aplinkybių, ar išnaudotos visos protingos galimybės pačiai... 50. Atsakovas nurodė, kad ieškovė neišnaudojo galimybės pasirūpinti lėšomis... 51. Byloje duomenų, kad ieškovė būtų kreipusis dėl mokesčių lengvatų ar... 52. Kitas iš paramos būtinumui kriterijus – sąžiningas pareigos mokytis... 53. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2017-2018 mokslo metais ieškovės... 54. Iš 2017-2018 metų ieškovės mokslų pažangumo matyti, jog ieškovės... 55. Iš byloje pateikto 2018-2019 dienyno duomenų matyti, jog yra pateikti pirmo... 56. Vertinant pateiktus ieškovės pažangumo duomenis, matyti, kad ieškovės... 57. Dėl atsakovo galimybės teikti paramą... 58. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovui J. L. asmeninės... 59. Atsakovas dirba UAB „(duomenys neskelbtini)“. Mėnesinis išmokėtas darbo... 60. J. L. yra sudaręs santuoką su O. L., turi nepilnametį sūnų J. L., gim.... 61. Atsakovas nurodė, kad privalo išlaikyti nepilnametį sūnų, moka būsto... 62. Teismas atkreipia dėmesį, jog faktas, kad atsakovas turi ir kitą... 63. Pastebėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, jog... 64. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, darytina išvada, jog byloje... 65. Dėl paramos dydžio... 66. Ieškovė, kreipdamasi į teismą, prašė priteisti išlaikymą periodinėmis... 67. Ieškovė į bylą pateikė detalizuotą poreikių lentelę: anglų kalba 35,00... 68. Kaip minėta, CPK 178 straipsnyje nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo... 69. Analizuojant ieškovės pateiktą lentelę nustatyta, kad ieškovė nurodė,... 70. Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, kad 31 dieną mokykloje nevalgo... 71. Dėl išlaidų vitaminams bei vaistams ieškovė nurodė, kad jai yra paskirti... 72. Vertinant kitas ieškovės nurodytas išlaidas, matyti, jog jos atitinka... 73. Pažymėtina, jog išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, turi abu... 74. Iš ieškovės bei trečiojo asmens paaiškinimų nustatyta, kad trečiasis... 75. Taigi, įvertinęs trečiojo asmens nurodytas aplinkybes, teismas daro... 76. Teismas, kompleksiškai įvertinęs byloje surinktus įrodymus, abiejų tėvų... 77. Šalims išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus ieškovės poreikiams ar... 78. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, sutinka su atsakovo argumentais... 79. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 80. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 81. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259-260, 263,... 82. ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.... 83. Priteisti iš atsakovo J. L. ieškovei J. L. išlaikymą periodinėmis... 84. Priteisti iš ieškovės J. L. atsakovui J. L. 235,35 Eur bylinėjimosi... 85. Priteisti iš atsakovo J. L. 26,00 Eur žyminio mokesčio bei 78,00 Eur... 86. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...