Byla 2A-688-115/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės, teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Algirdo Auruškevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Ritai Kurganovaitei, dalyvaujant ieškovui A. Z., atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovui Tomui Petrikui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2260-790/2009 pagal ieškovo A. Z. ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, tretysis asmuo UAB „Kerista“, dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas A. Z. kreipėsi į teismą LR CPK 425 straipsnio nustatyta tvarka ir prašė priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 1429 Lt nuostolių atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2008-03-14 S. Stanevičiaus gatvėje, Vilniuje, patyrė eismo įvykį, kurio metu jo vairuojama transporto priemonė YAMAHA XC 125 T, valstybinis Nr. 233 KE, įvažiavo į kelio važiuojamojoje dalyje buvusią duobę ir patyrė 1429 Lt nuostolių. Ieškovas nurodė, kad vakare važiavo S. Stanevičiaus g. po lietaus, kelias buvo slidus, gatvėje buvo nepažymėta duobė, todėl įvyko avarija, jos metu apgadintas motoroleris. Važiavo apie 40 km/h greičiu, leistinas greitis 40 km/h. Kadangi pareigos užtikrinti saugias eismo sąlygas, prižiūrėti, kad kelias būtų techniškai tvarkingas bei imtis reikiamų priemonių, jog būtų laiku uždraustas ar apribotas eismas tame kelio ruože Vilniaus miesto savivaldybė nevykdė, ieškovas prašė iš jos priteisti patirtus nuostolius. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. birželio 20 d. preliminariu teismo sprendimu ieškinį tenkino, priteisė ieškovui iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 1429 Lt nuostolių atlyginimo ir 25 Lt žyminio mokesčio.

5Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo, kuriais prašė panaikinti preliminarų teismo sprendimą, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad yra netinkama šalis, nes gatvių dangos remonto ir priežiūros darbus atlikti rangos sutartimi yra pavedusi UAB „Kerista“.

6Tretysis asmuo UAB „Kerista“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Tretysis asmuo nurodė, kad eismo įvykis kilo dėl to, kad esant šlapiai kelio dangai, lietui, tamsiam paros metui, prastam matomumui ieškovas nepasirinko saugaus greičio. Tretysis asmuo nesutiko su atsakovo prieštaravimų teiginiu, kad dėl atsiradusios žalos yra atsakinga UAB „Kerista“. Pagal Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 punktą atsakovas yra gatvės savininkas, todėl privalo prižiūrėti, kad keliai būtų techniškai tvarkingi, nedarytų žalos kitiems asmenims. Už žalą atsakingas atsakovas, o ne atsakovo savo prievolėms vykdyti pasitelktas tretysis asmuo.

7Ieškovas bylos nagrinėjimo metu sumažino ieškinio reikalavimą ir prašė priteisti iš atsakovo 1000 Lt nuostolių, 25 Lt žyminio mokesčio, 300 Lt už transporto vertinimo ataskaitą.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. vasario 23 d. sprendimu pakeitė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. birželio 20 d. preliminarų teismo sprendimą ir ieškovo A. Z. ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui A. Z. iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 847,60 Lt nuostolių atlyginimo ir 274,62 Lt bylinėjimosi išlaidų, likusios ieškinio dalies netenkino. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovui padaryta žala dėl kelio trūkumo – duobės, kurios plotis 60 cm, ilgis 1,30 m, gylis apie 17 cm buvimo gatvės važiuojamojoje dalyje. Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalis numato, kad vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas yra savivaldybės funkcija (Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 21 punktas). Pagal Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 patvirtintą Kelių priežiūros tvarkos aprašo 6 punktą savivaldybės atlieka vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių taisymo bei priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo užsakovo funkcijas (išskyrus 8.2.1 punkte nurodytus darbus), vykdo vietinės reikšmės viešųjų kelių (gatvių) naudojimo priežiūrą, organizuoja techninę jų priežiūrą. Teismas nustatė, kad duobė atsirado dėl gatvės asfaltbetonio dangos nusidėvėjimo, todėl padarė išvadą, kad atsakovas pažeidė teisės aktuose numatytas pareigas, tinkamai neprižiūrėjo ir neremontavo gatvės dangos, neužtikrino, kad gatvė būtų techniškai tvarkinga, esant nusidėvėjusiai gatvės dangai, savalaikiai nepastebėjo akivaizdžių jos trūkumų, nesiėmė veiksmų jiems pašalinti, tuo pačiu neužtikrino saugaus eismo sąlygų. Dėl atsakovo kaip gatvės savininko ir valdytojo bei teisės aktais įpareigoto asmens tinkamo pareigų nevykdymo gatvės dangoje atsirado avarinė duobė, o dėl jos įvyko eismo įvykis. Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog jis yra netinkamas atsakovas, nes vakarinės Vilniaus miesto dalies gatvių dangos remontą ir priežiūrą pagal 2007-06-22 Darbų atlikimo sutartį pavedė atlikti trečiajam asmeniui. Pagal atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą darbų atlikimo sutartį teismas nustatė, kad tretysis asmuo negali būti laikomas vakarinės Vilniaus miesto dalies gatvių valdytoju. Tretysis asmuo yra subjektas, atsakovo pasitelktas savo pareigoms (funkcijoms), susijusioms su objekto tinkama priežiūra, vykdyti, tačiau nėra subjektas, kuriam gatvės perduotos valdyti LR CK 6.266 straipsnio prasme. Pagal sutartį tretysis asmuo yra konkrečių statybinių darbų rangovu, bet ne asmeniu, kuriam perduotos gatvių valdytojo teisės ir pareigos. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad klausimas, ar tretysis asmuo tinkamai vykdė sutartį, sudarytą su atsakovu, nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku, nes deliktinė atsakomybė už žalą dėl netinkamos gatvės būklės pagal CK kyla atsakovui (objekto savininkui ir valdytojui), o ne trečiajam asmeniui. Jeigu bus nustatyta, kad tretysis asmuo netinkamai atliko pareigas pagal minėtą sutartį, atsakovas turės teisę reikalauti atlyginti dėl sutarties pažeidimo patirtus nuostolius. Kadangi teismas nustatė visas atsakovo deliktinės civilinės atsakomybės sąlygas, konstatavo, jog atsakovas privalo atlyginti ieškovo patirtą žalą. Atsakovas neginčijo Kelių transporto priemonės vertinimo ataskaitoje apskaičiuoto nuostolių dydžio, todėl teismas nustatydamas nuostolių dydį ja ir rėmėsi. Nurodė, kad remonto sąmatoje apskaičiuojant transporto priemonės atstatymo (darbams ir dalims) kaštus, įtrauktas PVM, tačiau atstatymo kaštai, kurie gali būti pripažinti ieškovo nuostoliais, turi būti apskaičiuojami atėmus PVM. Iš Kelių transporto priemonės vertinimo ataskaitos teismas nustatė, kad transporto priemonės atstatymo kaštai be PVM yra 847,60 Lt, todėl šią sumą ieškovui ir priteisė, atitinkamai pakeičiant byloje priimtą preliminarų teismo sprendimą (LR CPK 430 straipsnio 6 dalis).

9Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad siekiant, jog atsakovui būtų taikoma deliktinė atsakomybė, turi būti nustatytos visos būtinos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.), priežastinis ryšys (CK 6.247 str.), kaltė (CK 6.248 str.), nuostoliai (CK 6.249 str.). Pažymėtina, jog nepaisant to, kad CK 6.266 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta statinių savininko (valdytojo) atsakomybė be kaltės, jokiuose teisės aktuose nėra įtvirtinta jo pareiga atlyginti žalą nesant neteisėtų veiksmų. Taigi siekiant taikyti statinių savininko (valdytojo) civilinę atsakomybę, ieškovas privalo įrodyti jo neteisėtų veiksmų egzistavimą. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovas - Vilniaus miesto savivaldybė - būtų atlikusi kokius nors konkrečius neteisėtus veiksmus, dėl kurių ieškovui būtų atsiradusi žala. Atsakovas pažymi, kad jis tinkamai vykdė savo pareigas, nes sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu, jog jis atliktų gatvių remontą užtikrinant tinkamą jų būklę. Nors pirmos instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas pažeidė savo pareigą, tačiau nenurodė, kokiais konkrečiais veiksmais tie pažeidimai buvo padaryti. Priešingai, atsakovas jokių įstatymų nuostatų nepažeidė, įstatymų draudžiamų veiksmų neatliko, elgėsi atidžiai ir rūpestingai, todėl atsakovo veiksmuose jokio neteisėtumo konstatuoti nėra pagrindo. Atsakovas pažymi, kad pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį, pareiga atlyginti žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų yra nustatyta ne tik šių objektų savininkui, bet ir valdytojui. Iš šios įstatymo nuostatos galima daryti išvadą, kad jei minėtų objektų savininkas perduoda šiuos objektus valdyti kitam asmeniui (valdytojui), tai už jų sugriuvimu ar kitais trūkumais padarytą žalą tretiesiems asmenims atsako ne savininkas, o valdytojas. Atsakovas pažymėjo, kad 2007 m. birželio 22 d. rangos sutartimi (t.y. prievolės pagrindu) perdavė Vilniaus miesto vakarinės dalies gatves valdyti UAB „Kerista“. Akivaizdu, jog tik UAB „Kerista“, o ne pati Vilniaus miesto savivaldybė minėtos rangos sutarties galiojimo metu turėjo galimybę Vilniaus miesto vakarinės dalies gatvėms daryti ūkinį bei fizinį poveikį, todėl būtent UAB „Kerista“ laikytina faktiniu gatvių valdytoju CK 6.266 straipsnio prasme. Todėl atsakovas mano, kad pirmos instancijos teismas, konstatuodamas, jog UAB „Kerista“ nelaikytina gatvių valdytoju CK 6.266 straipsnio prasme neatsižvelgė į bylos faktines aplinkybes, netinkamai išaiškino kas pagal minėtą CK 6.266 straipsnio nuostatą laikytinas objekto valdytoju bei tokiu būdu nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos.

10Ieškovas A. Z. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą. Ieškovas nurodo, kad atsakovas turėjo pareigą pasirinkti tinkamą įsipareigojimams vykdyti rangovą, tačiau matyti, jog Vilniaus miesto savivaldybė šios pareigos tinkamai neįvykdė. Kadangi Vilniaus miesto savivaldybė perduodama gatvių priežiūrą UAB „Kerista“ vis tiek išliko objekto savininku, ieškovas mano, kad pirmos instancijos teismas priėmė tinkamą ir teisėtą sprendimą.

11Tretysis asmuo UAB „Kerista“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškovo pareikštą ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad žala ieškovui buvo padaryta dėl paties ieškovo atliktų neteisėtų veiksmų, paties ieškovo didelio neatsargumo. Akivaizdu, kad eismo įvykis įvyko dėl to, kad esant šlapiai kelio dangai, lietui, tamsiam paros metui, prastam matomumui ieškovas nepasirinko saugaus greičio, kitų vairuotojų akinamas nesulėtino greičio ir nesustojo, dėl to per vėlai pastebėjo kelyje esančią kliūtį, kuri puikiai matėsi, nespėjo sulėtinti greičio ir jos apvažiuoti, t. y. eismo įvykis įvyko ir žala ieškovui atsirado dėl paties ieškovo kaltės, už kurią yra atsakingas pats ieškovas.

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

14Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

15Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

16Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniu skundu nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu, kuriuo ieškovui A. Z. yra priteista žala už motorolerio apgadinimą, padaryta dėl netinkamos gatvės priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo.

17Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas, o atsakovo argumentai atmestini.

18Kolegija pažymi, kad CK 6.246–248 straipsniuose yra reglamentuojamos civilinės atsakomybės bendrosios nuostatos, sąlygos jai atsirasti, pateikta neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio ir kaltės, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo būtinų sąlygų, samprata. Pagal CK 6.245 straipsnį civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė. CK 6.263 ir 6.266 straipsniai yra deliktinę atsakomybę reglamentuojantys straipsniai. CK 6.263 straipsnyje nustatyta bendroji taisyklė, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis (turi pareigą) tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o ją padarius visiškai atlyginti. CK 6.266 straipsnyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės: nenugalima jėga, nukentėjusio asmens tyčia ar didelis neatsargumas. Kad ieškovui priklausantis motoroleris buvo apgadintas dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo įrodymų nėra ir apeliacinis skundas šiomis aplinkybėmis nėra grindžiamas. Tretysis asmuo UAB “Kerista“ apeliacinio skundo nepadavė, todėl kolegija atskirai nepasisako ir dėl šio asmens atsiliepime nurodytų aplinkybių, kad dėl atsiradusios žalos yra kaltas pats ieškovas, kuris pažeidė KET, nes tamsiu paros metu ir lyjant, vairuodamas S. Stanevičiaus gatvėje motorolerį, jis neatsižvelgė į esamas eismo sąlygas, pasirinko nesaugų greitį, dėl ko nepastebėjo duobės ir į ją įvažiavo bei apgadino savo transporto priemonę. Pirmos instancijos teismas sprendė, kad žala yra padaryta dėl savivaldybės kaltės, todėl priteisė iš jos ieškovui 847,60Lt padarytai žalai atlyginti, o taip pat bylinėjimosi išlaidas. Tuo tarpu savivaldybė teigia, kad ji yra netinkama atsakovė, nes žalą turi atlyginti tretysis asmuo UAB“Kerista“, su kuria 2007-06-22 yra sudaryta Darbų atlikimo sutartis dėl vakarinės Vilniaus miesto dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros, todėl savivaldybės atsakomybei atsirasti nėra tam reikalingų sąlygų. Tačiau kolegija šiuos apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus ir pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalį vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 21 punktas numato, kad savivaldybė privalo užtikrinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą bei saugaus eismo sąlygas. Todėl kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas teisingai aiškino, taikė įstatymą ir CK 6.266 straipsnio pagrindu pagrįstai priteisė iš savivaldybės ieškovui padarytą žalą. Kolegija pažymi, kad atsakovė šiuo atveju neužtikrino tinkamų saugaus eismo sąlygų, t.y. S,Stanevičiaus gatvės priežiūros ir remonto, dėl ko važiuojamojoje dalyje atsirado pakankamai didelė, neaptverta ar kitaip pažymėta duobė, į kurią ir įvažiavo ieškovas. Dėl šios priežasties buvo apgadintas ieškovui priklausantis motoroleris ir tuo padaryta turtinė žala. Kolegija mano, kad esamoje situacijoje savivaldybės civilinės atsakomybės nepašalina ir atsakovės sudaryta Darbų atlikimo sutartis su trečiuoju asmeniu (b.l.23-26), o taip pat kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai (kad savivaldybė vykdo tik užsakovo funkcijas, kad rangovas įsipareigojo atlyginti žalą tretiesiems asmenims, jeigu ji atsirado dėl defektų gatvėse ir kt.). Šią aplinkybę patvirtina tai, kad UAB “Kerista“ nėra S.Stanevičiaus gatvės valdytojas CK 6.266 straipsnio prasme, ką nurodo pirmos instancijos teismas ir tokiu teisės normos aiškinimu sutinka kolegija. Taip pat pažymėtina, kad nors savivaldybė ir teigia, kad sudarydama Darbų atlikimo sutartį ji pilnai įvykdė įstatymu nustatytą pareigą užtikrinti saugų eismą ir gatvių priežiūrą, tačiau tai paneigia S.Stanevičiaus gatvėje atsiradusi duobė, kuri nebuvo anksčiau pastebėta, užtaisyta, aptverta ar kitaip pažymėta. Tai rodo, kad savivaldybė faktiškai pasirinko netinkamą rangovą arba nepakankamai kontroliavo sutarties vykdymą Todėl kolegija sprendžia, kad šioje byloje yra nustatytos visos sąlygos (atsakovės neteisėtas neveikimas, kaltė ir priežastinis ryšys tarp neteisėto neveikimo ir atsiradusios žalos) savivaldybės civilinei atsakomybei atsirasti.

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė CK straipsnius, reglamentuojančias vietinės reikšmės gatvių ir kelių savininko ar valdytojo pareigą atlyginti žalą, nepažeidė procesinės teisės normų ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais pagrindo nėra (CPK 326 str.1d.1p.)

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2260-790/2009 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas A. Z. kreipėsi į teismą LR CPK 425 straipsnio nustatyta tvarka ir... 5. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pateikė prieštaravimus dėl... 6. Tretysis asmuo UAB „Kerista“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį... 7. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu sumažino ieškinio reikalavimą ir prašė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. vasario 23 d. sprendimu pakeitė... 9. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pateikė teismui apeliacinį skundą,... 10. Ieškovas A. Z. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti galioti... 11. Tretysis asmuo UAB „Kerista“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 15. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 16. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė... 17. Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad skundžiamas pirmos... 18. Kolegija pažymi, kad CK 6.246–248 straipsniuose yra reglamentuojamos... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą...