Byla A2.8.-1267-660/2014
Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 2.1.1 punkto reikalavimus ir tuo padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 str. 4 d

1Kauno apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė, sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo A. K., a. k. ( - ) lietuvio, LR piliečio, KTU studento, nevedusio, gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą, ir

Nustatė

2A. K. 2014-02-03, 15 val. savo tėvo privataus namo garaže, esančiame ( - ), laikė 2500 pakelių cigarečių „Minsk Capital“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurių muitinė vertė 19925 Lt. Šiais savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymo Nr. 4-200 „Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 2.1.1 punkto reikalavimus ir tuo padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 str. 4 d.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. K. prisipažino padaręs pažeidimą. Prašo skirti mažesnę, nei straipsnio sankcijoje numatytą baudą, kadangi neturi pajamų. Parodė, kad jis susipažino su vyru vardu K., kuris pasiūlė užsidirbti pinigų ir paprašė palaikyti pas save cigaretes, jis sutiko. K. atvežė cigaretes, kurias jis padėjo į garažą.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens A. K. kaltė, padarius ATPK 1632 str. 4 d. numatytą pažeidimą, įrodyta surinkta administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga: administracinio teisės pažeidimo protokolu (b. l. 1-2), A. K. pasiaiškinimu, iš kurio matyti, kad jis dėl pažeidimo kaltu prisipažįsta, gailisi (b. l. 2), daiktų (prekių) ir dokumentų paėmimo protokolu, iš kurio matyti, kad iš A. K. paimta 50000 vnt. cigarečių, kurių vertė 19925 Lt (b. l. 3), policijos pareigūnų tarnybiniais pranešimais, iš kurių matyti, kad partikrinus turimą informaciją, A. K. garaže rasta 50000 vnt. cigarečių „Minsl Capital“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis (b. l. 4, 5), muitinės vertės paskaičiavimu (b. l. 10-12), kita bylos medžiaga.

5A. K. veika pagal ATPK 1632 str. 4 d. kvalifikuota teisingai, todėl jis baustinas.

6Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo padarymo aplinkybes, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, į jo atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

7Duomenų apie A. K. nuobaudas nėra. Jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino kaltu ir nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

8Esant nurodytoms aplinkybėmis ir vadovaujantis ATPK 30 str., A. K. skirtina ATPK 1632 str. 4 d. sankcijoje numatyta nuobauda su cigarečių konfiskavimu. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

9Išskirtinių aplinkybių, leidžiančių taikyti Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. nuostatas ir skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, nenustatyta.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 24 str., 26 str., 30 str., 302 str., 224 str., 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., 288 str.,

Nutarė

11A. K., a. k. ( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1632 str. 4 d., ir skirti 10000 Lt (dešimties tūkstančių litų 00 ct) baudą su 2500 pakelių cigarečių „Minsk Capital“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, konfiskavimu.

12Nutarimą vykdyti nukreipti protokolą surašiusiam organui – Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriui.

13Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB banke ,,Swedbank“, (banko kodas 73000), įmokos kodas 6097, o dokumentas, patvirtinantis baudos sumokėjimą, pristatytas į Kauno teritorinę muitinę (Jovarų g. 3, Kaunas).

14Nesant galimybės sumokėti baudą iš karto, pažeidėjas turi teisę, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 313 str. 3 d. nustatyta tvarka, kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

15Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas išsiunčiamas vykdyti antstoliui (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 314 str. 1 d.).

16Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai