Byla 1-1023-1028/2016
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą, kurioje

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Silvijus Balčytis, išnagrinėjęs Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro Jono Trumpulio pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą, kurioje

2S. Š., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ) Telšių r., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, turintis pagrindinį išsilavinimą, išsituokęs, nedirbantis, turintis neįgalumą, gyvenantis ( - ) Šiaulių r., teistas 2016-01-25 Šiaulių apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme, bausmę atlikęs 2016-08-15, teistumui neišnykus, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

3S. Š. smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui – sugyventinei D. M.: 2016 m. gruodžio 8 d., apie 12.10 val., namo, esančio ( - ) Šiaulių r., virtuvėje kumščiu tyčia trenkė D. M. vieną kartą į lūpas, tuo sukeldamas nukentėjusiajai D. M. fizinį skausmą.

4S. Š. kaltė įrodyta:

5kaltinamojo S. Š. parodymais, užfiksuotais apklausos protokole (59-60 b. l.), kuriuose nurodyta, kad jis savo kaltę pripažįsta visiškai, parodė, kad jis neįgalus, ant dešinės kojos yra uždėtas protezas. Dėl to sunkiai vaikšto. D. M. yra sugyventinė. Kartu gyvena apie 30 metų. Turi du bendrus vaikus, jie yra pilnamečiai, su jais kartu negyvena. Su D. veda bendrą ūkį. Abu gyvena adresu ( - ) Šiaulių r. 2016-12-08 ryte, apie 10.00 val., ( - ) k., prie parduotuvės su draugais gėrė degtinę. Jautėsi apsvaigęs. Apie 11.30 val. grįžo namo. Apie 12.00 val., tikslaus laiko neprisimena, namo iš darbo grįžo D. Tarp jų virtuvėje įvyko žodinis konfliktas. Dėl girtumo nepamena, kad būtų D. sudavęs kumščiu į lūpas. Bet būdamas susinervinęs galėjo jai tyčia trenkti kumščiu vieną kartą į lūpas. Jei D. teigia, kad jai trenkė į lūpas, tai tikriausiai taip ir buvo, galėjo smurtauti D. atžvilgiu. Dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi. Sutinka, kad procesas būtų baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu;

6nukentėjusiosios D. M. parodymais, užfiksuotais apklausos protokoluose (31, 37-38 b. l.), kuriuose nurodyta, kad S. Š. yra sugyventinis. Su juo kartu gyvena apie 30 metų. Oficialiai nesusituokę. Turi du bendrus vaikus, kurie yra pilnamečiai ir kartu su jais negyvena. Su S. veda bendrą ūkį, bendrai rūpinasi buitimi. Su S. gyvena, adresu ( - ) Šiaulių r. Namas priklauso jai. Jis yra dviejų butų. Tarp jų santykiai blogi dėl S. gėrimo. S. daug geria, o būdamas girtas yra agresyvus, priekabus, todėl dažnai tarp jų vyksta žodiniai konfliktai. S. anksčiau yra prieš ją smurtavęs, kreipėsi į policiją. S. neturi kur gyventi, tai jo vis pagaili ir vėl priima gyventi manydama, kad jis pasikeis, mažiau gers. 2016-12-08, apie 12.10 val., grįžo iš darbo namo, adresu ( - ) Šiaulių r., papietauti. Virtuvėje buvo neblaivus S. Jis be jokios priežasties ant jos pradėjo šaukti, vadinti įvairiais necenzūriniais žodžiais. Ji stengėsi nekonfliktuoti, jam nieko nesakyti. S. priėjęs prie jos tyčia kumščiu vieną kartą trenkė į lūpas. Jai skaudėjo, buvo sukeltas fizinis skausmas. S. tik vieną kartą kumščiu trenkė į lūpas, daugiau jis nė vieno smūgio nesudavė. Ji buvo blaivi. Į gydymo įstaigas nesikreipė, pas teismo med. ekspertą neis, nes ant veido jokių sužalojimų nėra. Civilinio ieškinio nereiškia. Sutinka, kad procesas būtų baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu. Ji atleido savo sugyventiniui, pretenzijų jam neturi;

7nukentėjusiosios D. M. protokolu – pareiškimu, pagal kurį pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, jame nurodyta, kad 2016-12-08, apie 12.00 val., namuose, adresu Šiaulių r. ( - ), konflikto metu sugyventinis S. Š. trenkė kumščiu į veidą ir dėl to jai buvo sukeltas fizinis skausmas (b. l. 8-10);

8įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota įvykio vieta, adresu ( - ) Šiaulių r., jos apžiūra, įvykio vietoje fotografuota, apžiūros metu jokie daiktai nepaimti (b. l. 13-18);

9BIRT ataskaitų žiūryklės duomenimis, kuriuose nurodyta, kad 2016-12-08, apie 12.00 val., namuose neblaivus S. Š. sumušė blaivią sugyventinę D. M. ir tuo sukėlė fizinį skausmą (b. l. 20-24);

10pareigūno tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo 2016-12-08 Nr. ROIK 0116000682325, kuriame nurodyta, kad 2016-12-08, apie 12.00 val. namuose, adresu Šiaulių r. ( - ), konflikto metu sugyventinis S. Š. trenkė kumščiu į veidą savo sugyventinei D. M., taip sukeldamas jai fizinį skausmą (b. l. 25-27);

11asmens blaivumo testo duomenimis, iš kurių matyti, kad 2016-12-08, 13.51 val., S. Š. nustatytas 1,91 promilių girtumas (46 b. l.).

12Įvertinęs byloje surinktus duomenis, kurie pripažįstami įrodymais, teismas konstatuoja, kad veika kvalifikuota teisingai, nes kaltinamasis, trenkdamas nukentėjusiajai D. M. vieną kartą kumščiu į lūpas, savo šeimos nariui sugyventinei D. M. sukėlė fizinį skausmą, nėra jokių objektyvių duomenų, jog nukentėjusiosios sveikatai būtų kilusios sunkesnės pasekmės, už kurias baudžiamoji atsakomybė reglamentuota kituose BK XVIII skyriaus straipsniuose, bei abejoti jo kalte nėra pagrindo.

13Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir dėl to gailisi, jo atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikytinos tai, kad šią nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, be to, būdamas jau teistas už tyčinį nusikaltimą, kai teistumas už jį neišnykęs.

14Prokuroras siūlo baigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu ir už nusikaltimo pagal BK 140 straipsnio 2 dalį padarymą skirti kaltinamajam bausmę – laisvės apribojimą 12 (dvylikai) mėnesių, įpareigojant jį šiuo laikotarpiu būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val. ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio). Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu.

15Kaltinamasis sutinka baigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, neprieštarauja siūlomos bausmės rūšiai ir jos trukmei (dydžiui).

16Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus, nurodytus BK 54 straipsnyje. Kaltinamojo padaryta nusikalstama veika priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis), nusikaltimas baigtas, padarytas tiesiogine tyčia (BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Šios nusikalstamos veikos padarymo metu kaltinamasis jau buvo teistas, taip pat už tyčinę smurtinio pobūdžio nusikalstamą veiką D. M. atžvilgiu, 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę atliko, iš probacijos įstaigos išregistruotas 2016-08-15, bei nepraėjus metams ir teistumui neišnykus, padarė naują analogišką tyčinę nusikalstamą veiką, pakartotinai nukreiptą į to paties artimo asmens sveikatą, kas įrodo, jog iš ankstesnės bausmės kaltinamasis išvadų nepadarė, paskirta švelnesnio pobūdžio ir mažesnės trukmės bausmė jo pozityviai nepaveikė, kas didina šio kaltinamojo pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką, be to, baustas administracine tvarka, turi vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal ATPK 178 straipsnio 1 dalį, nedirbantis, turintis neįgalumą.

17Parinkdamas bausmės rūšį ir nustatydamas jos dydį, teismas atsižvelgia į įstatymo reglamentavimą, aptartų ir bausmės skyrimui teisiškai reikšmingų aplinkybių visumą, kaltinamojo asmeninių savybių, kitų jį charakterizuojančių duomenų pobūdį, jų kiekį ir tarpusavio santykį (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys). Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe dėl nusikalstamos veikos laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs inkriminuotą nusikalstamą veiką ir dėl to gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pripažintinos tai, jog jis inkriminuotą tyčinį nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, be to, būdamas jau teistas už tyčinį nusikaltimą, kai teistumas už jį neišnykęs (BK 60 straipsnio 1 dalies 9, 13 punktai). Įvertinęs inkriminuotos nusikalstamos veikos pobūdį ir jos padarymo aplinkybes, atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes, nusikalstama veika nukentėjusiajai sukeltus nežymius padarinius, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis ir jų visumą, savo kaltę pripažino ir suprato netinkamai pasielgęs, žadėjo pasitaisyti, jeigu būtų buvęs blaivus, taip nebūtų pasielgęs, nukentėjusiosios atsiprašė, ji jam atleido, nurodė, kad jų tarpusavio santykiai įtempti dėl jo dažno alkoholio vartojimo, tačiau kartu veda bendrą ūkį jau apie 30 metų ir toliau nori kartu gyventi, teismas, atsižvelgdamas į kaltinamojo nuomonę (sutikimą) dėl bausmės rūšies parinkimo ir pritardamas prokuroro siūlymui, mano, kad kaltinamajam ir jo padarytai veikai galėtų būti adekvati sankcijoje numatyta bausmės rūšis – laisvės apribojimas (BK 48 straipsnis), nustatant 12 (dvylikos) mėnesių terminą, ir įpareigojant jį šiuo laisvės apribojimo laikotarpiu būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val. ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, įskaitant alkoholį. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė mažinama vienu trečdaliu, kadangi baudžiamoji byla išspręsta supaprastinto proceso tvarka ir užbaigta teismo baudžiamuoju įsakymu.

18Teismas, vadovaudamasis BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

19S. Š. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, ir skirti 12 (dvylikos) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant jį šiuo laisvės apribojimo laikotarpiu būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val. ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, įskaitant alkoholį.

20Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti 1/3 (vienu trečdaliu) ir S. Š. skirti galutinę laisvės apribojimo bausmę 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant jį šiuo laisvės apribojimo laikotarpiu būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val. ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, įskaitant alkoholį.

21Vadovaujantis BK 66 straipsniu, įskaityti į atliktą bausmę S. Š. laikiname sulaikyme išbūtą laiką nuo 2016-12-08, 13.00 val., iki 2016-12-09, 11.40 val. (1 parą) ir laikyti, kad yra atlikęs dalį bausmės – 2 (dvi) laisvės apribojimo dienas.

22Panaikinti S. Š. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus.

23Išaiškinti S. Š., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu skirta bausme ar jos dydžiu, turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Minėta teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir nebegalės būti skundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Silvijus Balčytis, išnagrinėjęs... 2. S. Š., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ) Telšių r., Lietuvos Respublikos... 3. S. Š. smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui –... 4. S. Š. kaltė įrodyta:... 5. kaltinamojo S. Š. parodymais, užfiksuotais apklausos protokole (59-60 b. l.),... 6. nukentėjusiosios D. M. parodymais, užfiksuotais apklausos protokoluose (31,... 7. nukentėjusiosios D. M. protokolu – pareiškimu, pagal kurį pradėtas... 8. įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota įvykio vieta, adresu... 9. BIRT ataskaitų žiūryklės duomenimis, kuriuose nurodyta, kad 2016-12-08,... 10. pareigūno tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo... 11. asmens blaivumo testo duomenimis, iš kurių matyti, kad 2016-12-08, 13.51... 12. Įvertinęs byloje surinktus duomenis, kurie pripažįstami įrodymais, teismas... 13. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padarius... 14. Prokuroras siūlo baigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu ir už... 15. Kaltinamasis sutinka baigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu,... 16. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į bendruosius bausmių skyrimo... 17. Parinkdamas bausmės rūšį ir nustatydamas jos dydį, teismas atsižvelgia į... 18. Teismas, vadovaudamasis BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,... 19. S. Š. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 20. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti 1/3 (vienu... 21. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, įskaityti į atliktą bausmę S. Š. laikiname... 22. Panaikinti S. Š. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 23. Išaiškinti S. Š., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu skirta...