Byla I-1320-281/2013
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Rasos Ragulskytės-Markovienės, Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ernesto Spruogio, dalyvaujant atsakovo atstovei Viktorijai Čuikovai, teismo posėdyje nagrinėdama pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2012-11-07 teismui padavė prašymą panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-04-21 įsakymo Nr. 30-650 „Dėl adresų žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams, žemės sklypams su pastatais ir numerių patalpoms suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Adresų žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams, žemės sklypams su pastatais ir numerių patalpoms suteikimo tvarkos aprašo:

35.1 p. nuostatą „prašymai dėl adresų žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams, žemės sklypams suteikimo nagrinėjami ne ilgiau kaip 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos“;

45.2 p. nuostatą „prašymai nagrinėjami ne ilgiau kaip 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos“;

512 p. nuostatą „ne vėliau kaip per 5 dienas“;

614 p. nuostatą „jeigu savivaldybė nusprendžia, kad lenteles prie pastatų tvirtina jų savininkai, lentelės jiems išduodamos tik adreso objektą įregistravus valstybės įmonėje Registrų centre“;

716 p. nuostatą „ne vėliau kaip per 5 dienas“; 1 priedo 2 p., 2 priedo 2 p. bei 3 priedo 2 punktą.

82013 m. kovo 19 d. teisme gautas pareiškėjo prašymas, kuriuo jis atsisako nuo skundo. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad atsisakymo nuo skundo pasekmės jam yra žinomos.

9Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. nuostatas pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

10Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas tenkintinas, administracinė byla nutrauktina, pareiškėjui atsisakius nuo skundo.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p., 102 str., 52 str. ,

Nutarė

12Nutraukti administracinę bylą Nr. I-1320-281/2013, pareiškėjui Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje atsisakius nuo skundo.

13Išaiškinti, kad nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima.

14Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai