Byla 2-1008-753/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, sekretoriaujant Rasai Dženkaitienei, dalyvaujant pareiškėjos B. J. atstovei adv. E. M. Šlapikienei, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kaišiadorių skyriaus atstovei E. M., pareiškėjai B. J., suinteresuotiems asmenims Kauno apskrities VMI atstovui bei G. V. nedalyvaujant

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę byla pagal pareiškėjos B. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybos prie ŽŪM Kaišiadorių skyriui, Kauno apskrities VMI bei G. V. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėja B. J. kreipėsi į teismą su pareiškimu suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybos prie ŽŪM Kaišiadorių skyriui, Kauno apskrities VMI bei G. V., prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po brolio A. K. mirties priėmė palikimą. Nurodė, jog 2005 m. liepos 31 d. mirė jos brolis A. K.. Jų tėvai mirę, brolis santuokos nebuvo sudaręs, vaikų neturėjo. Po jo mirties 2006 m. balandžio 25 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-04-4842 A. K. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 117/351 dalį žemės sklypo, ( - ). Ji rūpinasi žemės sklypu, prižiūri kaip savo, nuomoja. A. K. mirus, jokio kito turto, išskyrus tą, kurį jis testamentu paliko suinteresuotam asmeniui G. V., nebuvo, todėl ji per įstatymo nustatytą terminą su pareiškimu į notarą nesikreipė, tačiau po brolio mirties palikimą priėmė pradėdama jį faktiškai valdyti.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjos B. J. atstovė adv. E. M. Šlapikienė prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad pareiškėja po brolio A. K. mirties per nustatytą terminą į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė, tačiau būdama vienintelė įstatyminė brolio palikimo įpėdinė priėmė brolio palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti – rūpinosi žemės sklypu kaip savu, prižiūrėjo, nuomojo.

5Teismo posėdžio metu Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kaišiadorių skyriaus atstovė E. M. su pareiškimui neprieštaravo.

6Į teismo posėdį neatvyko B. J.. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b.l. 54), teismo posėdyje ją atstovauja advokatė (LR CPK 51 str. 2 d.).

7Į teismo posėdį neatvyko suinteresuotas asmuo Kauno apskrities VMI. Atsiliepime į pareiškimą neprieštarauja juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Į teismo posėdį neatvyko suinteresuotas asmuo G. V.. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b.l. 67).

9Pareiškimas tenkintinas.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad A. K. buvo pareiškėjos B. J. brolis (b.l. 7,8,9,13). A. K. mirė 2005 m. liepos 31 d. (b.l. 11). A. K. vardu registruotas nekilnojamasis turtas – 117/351 dalis žemės sklypo, unikalus ( - ), esančio ( - ) (b.l. 14-15). Nuosavybės teisės į šį turtą A. K. atkurtos 2006-04-25 Kauno apskrities viršininko įsakymu, t.y. po jo mirties (b.l. 18-20, 64). Po A. K. mirties minėtą nekilnojamąjį turtą pradėjo valdyti, juo naudotis ir jį prižiūrėti pareiškėja B. J., kas matyti ir iš privačios žemės sklypo nuomos panaudos sutarties (b.l. 21). Klaipėdos miesto 8-ojo notaro biuro duomenimis, palikimą pagal testamentą po A. K. mirties priėmė G.V., jai išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal testamentą į butą, esantį ( - ), paveldėjimo byla baigta (b.l.17).

11Pripažintina, kad pareiškėja B. J. turi teisę paveldėti 2005 m. liepos 31 d. mirusio jos brolio A. K. turtą pagal įstatymą (Lietuvos Respublikos CK 5.11 str.). Duomenų, kad A. K. paliko testamentą dėl minėto turto, nėra. Iš pareiškėjos atstovės, taip pat teismo posėdžio metu apklausto liudytojo A. B. paaiškinimų bei civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėja B. J. po brolio A. K. mirties 2005 m. liepos 31 d. pradėjo valdyti mirusiojo paliktą turtą. Suinteresuoti asmenys nereiškia pretenzijų, kad būtų nustatytas prašomas juridinę reikšmę turintis faktas. Vertinant visumą įrodymų konstatuotina, kad įrodymai tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pakankamai tikėtiną išvadą, jog pareiškėjo nurodomi faktai egzistavo - todėl laikytina įrodytu (bei nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas), jog B. J. priėmė palikimą, atsiradusį po A. K. mirties 2005 m. liepos 31 d., faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti. Ginčo dėl teisės į palikimą nėra, todėl nustatytinas minėtas juridinę reikšmę turintis faktas (CK 5.50 str. 2 d.; CPK 177, 178, 185 str.; 444 str. 2 d. 8 p.; 2004-12-30 LAT Senato nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ 3 punktas).

12Vadovaudamasis CPK 259-260, 263-267, 268-270, 444 straipsniais, teismas

Nutarė

13B. J. pareiškimą patenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. J. (a.k. ( - ) priėmė palikimą, atsiradusį po brolio A. K. (a.k. ( - ) mirties 2005 m. liepos 31 d., faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

16Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai