Byla 2-29203-541/2014
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovams Ž. G. ir M. G. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų proporcingai jų valdomai nuosavybės daliai

31 635,79 Lt skolos už šilumos energiją (408,95 Lt iš Ž. G. ir 1 226,84 Lt iš M. G.), 44,33 Lt palūkanų (11,88 Lt iš Ž. G. ir 33,25 Lt iš M. G.), 5 procentų dydžio metines palūkanas ir lygiomis dalimis 461,95 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad atsakovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ), t. y. ¼ buto dalis priklauso atsakovei Ž. G., o ¾ buto dalys – atsakovui M. G.. Šio buto šildymo ir karšto vandens tiekimo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, taigi laikoma, kad UAB „Vilniaus energija“ konkliudentiniais veiksmais sudarė su atsakovais neterminuotą šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį pagal standartines sąlygas ir atsakovams, kaip šilumos vartotojams, kyla pareiga atsiskaityti su šilumos tiekėju, tačiau atsakovai už tiektą šilumos energiją nemokėjo, todėl laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-05-31 susidarė 1 635,79 Lt įsiskolinimas, o atsižvelgiant į tai, kad atsakovai iki šiol nėra atsiskaitę su ieškovu, paskaičiuotos 44,33 Lt palūkanos už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2014-06-26 (b. l. 1-3).

4Atsakovei Ž. G. ieškinio kopija ir teismo pranešimas įteikti CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka (b. l. ), o atsakovui M. G. - CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka (b. l. 31). Atsakovai nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį nepateikė, o ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, todėl atsiranda CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos teisinės pasekmės – priimamas spendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Nustatyta, kad atsakovams Ž. G. ir M. G. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ), t. y. ¼ buto dalis priklauso atsakovei Ž. G., o ¾ buto dalys – atsakovui M. G. (b. l. 7-8). Ieškovas tiekė šilumos energiją minėtoms patalpoms, tačiau atsakovai už laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-05-31 tiektą šilumos energiją neatsiskaitė su ieškovu ir liko skolingi jam 1 635,79 Lt skolos bei 44,33 Lt palūkanų (b. l. 4-6). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovai sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178 straipsnis).

8Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Remiantis CK 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti vartotojui per prijungtą energijos tiekimo sistemą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o vartotojas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Remiantis CK 6.384 straipsnio 1 dalimi, jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo sistemų. Remiantis minėtomis teisės normomis, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovai per nustatytą terminą atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovo reikalavimų, byloje nėra duomenų, jog atsakovai atsiskaitė su ieškovu, yra pagrindas ieškovo reikalavimus patenkinti ir priteisti iš atsakovų proporcingai jų nuosavybės teise priklausančio buto daliai: iš Ž. G. – 408,95 Lt, iš M. G. – 1 226,84 Lt skolos už laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2014-05-31 suteiktas paslaugas, o atsižvelgiant į tai, kad atsakovai praleido prievolės įvykdymo terminą priteisti iš atsakovų 44,33 Lt metinių palūkanų (atitinkamai iš Ž. G. – 11,08 Lt, iš M. G. – 33,25 Lt).

9CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Vadovaujantis minėtomis CK normomis iš atsakovų priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo kiekvienam atsakovui priteistos sumos (atsakovei Ž. G. nuo 420,03 Lt, atsakovui M. G. nuo 1 260,09 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-06-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 461,95 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 72,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 12), 381,15 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 11, 13-15), 2 * 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą (b. l. 9, 10) bei 3,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro išrašą (b. l. 7-8), t. y. po 231,00 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

12Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis ir CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

13tenkinti ieškinį.

14Priteisti iš atsakovės Ž. G., a. k. ( - ), 408,95 Lt (keturis šimtus aštuonis litus 95 ct) skolos, 11,08 Lt (vienuolika litų 08 ct) palūkanų, 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (420,03 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2014-06-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 231,00 Lt (du šimtus trisdešimt vieną litą 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB ,,Vilniaus energija“, į. k. 111760831, naudai.

15Priteisti iš atsakovo M. G., a. k. ( - ), 1 226,84 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dvidešimt šešis litus 84 ct) skolos, 33,25 Lt (trisdešimt tris litus 25 ct) palūkanų, 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 260,09 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2014-06-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 231,00 Lt (du šimtus trisdešimt vieną litą 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB ,,Vilniaus energija“, į. k. 111760831, naudai.

16Atsakovai negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 (trisdešimt) dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai