Byla T-163-780/2018
Dėl arešto bausmės pakeitimo į baudą

1Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėjas Ramūnas Šarka

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo S. K. atstovo advokato M. M. prašymą dėl arešto bausmės pakeitimo į baudą.

3Teismas

Nustatė

4S. K. Alytaus apylinkės teismo 2018 m. sausio 19 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 2 dalyje, ir nuteistas nubausti jį 26 (dvidešimt šešių) parų areštu. Remiantis BK 66 straipsniu į bausmės laiką įskaitytas laikas, kurį S. K. išbuvo laikinajame sulaikyme nuo 2017 m. lapkričio 6 d. iki 2017 m. lapkričio 8 d. (dvi paros) ir nustatyta galutinė bausmė – 24 (dvidešimt keturių) parų areštas. Pritaikius BK 641 straipsnį, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir S. K. paskirta sumažinta galutinė bausmė – 16 (šešiolikos) parų areštas. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – 2 500 Eur užstatas, panaikinta nuosprendžiui įsiteisėjus ir grąžinta užstato davėjui S. Z. K. (baudžiamoji byla Nr. 1-75-780/2018, b. l. 118–122). Nuosprendis įsiteisėjęs.

52018 m. kovo 21 d. Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmuose gautas nuteistojo S. K. atstovo advokato M. M. prašymas, kuriuo prašoma S. K. 2018 m. sausio 19 d. nuosprendžiu paskirtą arešto bausmę pakeisti į baudą. Prašyme nurodoma, kad nuteistasis gyvena kartu su tėvu ir neįgalia seserimi, kurią iki šiol globojo tėvas, kuris 2018 m. sausio 31 d. pateko į ligoninę dėl širdies infarkto. Todėl dabar nuteistasis S. K. turi globoti sunkiai sergantį tėvą ir neįgalią seserį. Atlikdamas Lietuvoje areštą jis turėtų palikti artimuosius, kurie savarankiškai be jo pagalbos negali funkcionuoti (b. l. 2).

6Prokurorui, nuteistajam ir jo atstovui apie prašymo nagrinėjimo laiką ir apie teisę per keturiolika dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos pateikti atsiliepimą, pareiškimus dėl nušalinimo ir kitus prašymus (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 362 straipsnio 5 dalis) pranešta (b. l. 10, 11, 12, 13). Suinteresuoti asmenys atsiliepimų, pareiškimų dėl nušalinimo ir kitų prašymų nepateikė.

7Teismas

konstatuoja:

8Prašymas atmestinas.

9Nuosprendžio ir nutarties vykdymą reglamentuoja BPK VII dalis, kurios nuostatos taikomos sprendžiant klausimus nuosprendžių ir nutarčių vykdymo procese, t. y. po nuosprendžių ar nutarčių įsiteisėjimo. BPK 346 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įsiteisėjęs teismo nuosprendis ir nutartis yra privalomi visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei asmenims ir turi būti be prieštaravimų ir netrukdomai vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. BPK 361 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas nuosprendžio vykdymo metu turi teisę išspręsti tik tokias dėl nuosprendžio kylančias abejones ir pašalinti tik tokius neaiškumus, jeigu juos išsprendus ir pašalinus nepakeičiama nuosprendžio esmė.

10Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo 2018 m. sausio 19 d. nuosprendis, kuriuo nuteistajam S. K. paskirta arešto bausmė, įsiteisėjo 2018 m. vasario 9 d. (Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys baudžiamojoje byloje Nr. 1-75-780/2018 (teisminio proceso Nr. 1-04-5-00145-2017-0). Taigi, įsiteisėjusiu nuosprendžiu paskirtos arešto bausmės teisėtumas ir pagrįstumas negali būti kvestionuojamas ir bausmė negali būti keičiama, nes tai reikštų nuosprendžio pakeitimą iš esmės, o įstatymas tą draudžia.

11Pažymėtina, kad BPK 362 straipsnyje nustatyta su nuosprendžio vykdymu susijusių klausimų išsprendimo tvarka numato tik arešto atlikimo tvarkos pakeitimą pagal BPK 354 straipsnį, tačiau įstatymas nenumato, jog įsiteisėjusiu nuosprendžiu paskirta arešto bausmė galėtų būti pakeista į kitą, švelnesnę bausmę. BPK 354 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas arešto atlikimo tvarką gali keisti BK 49 straipsnyje numatytais atvejais. Jeigu paskirta iki keturiasdešimt penkių parų arešto, teismas gali nustatyti atlikti jį poilsio dienomis (BK 49 straipsnio 5 dalį). Tai reiškia, kad BPK 354 straipsnio 2 dalyje numatyta arešto atlikimo tvarkos pakeitimo galimybė leidžia pakeisti tik įprastinę arešto atlikimo tvarką į šios bausmės atlikimą poilsio dienomis, bet ne pačią arešto bausmę į kitą bausmės rūšį. Pabrėžtina, kad BK aiškiai įtvirtina bausmių hierarchija ir įstatymas numato tik galimybę švelnesnes bausmes pakeisti į griežtesnes (BK 46 straipsnio 7 dalis, 47 straipsnio 7 dalis, 48 straipsnio 10 dalis), o ne atvirkščiai. Todėl arešto bausmė negali būti keičiama į švelnesnę bausmę – baudą.

12Pabrėžtina, kad bausmės rūšis ar jos vykdymo tvarka nėra parenkama pagal nusikalstamą veiką padariusio asmens pageidavimą ir pagal patogumo ar nepatogumo ją atlikti kriterijus, o skiriama teismo laikantis BK nuostatų, reglamentuojančių bausmės skyrimą. Todėl nuteistojo prašyme nurodytos aplinkybės dėl jo artimųjų sveikatos būklės šiuo atveju nėra teisiškai reikšmingos kai nuosprendis jau yra įsiteisėjęs ir vykdytinas. Jos gali būti vertinamos svarstant klausimą dėl arešto atlikimo tvarkos pakeitimo (BK 49 straipsnio 5 dalis), bet ne dėl pačios bausmės pakeitimo.

13Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą ir nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nuteistojo S. K. atstovo prašymas yra nepagrįstas ir atmestinas, nes įstatymas nenumato galimybės pakeisti areštą į kitą bausmę.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 361, 362, 364 straipsniais,

Nutarė

15Nuteistojo S. K. atstovo prašymą dėl arešto bausmės pakeitimo į baudą atmesti.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmus.

Ryšiai