Byla 2-227-504/2012
Dėl 7702,79 Lt netesybų, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo VĮ Rietavo miškų urėdijos ieškinį atsakovui UAB „T.“

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 7702,79 Lt netesybų, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo VĮ Rietavo miškų urėdijos ieškinį atsakovui UAB „T.“ ir

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011m. birželio 22d. su atsakovu UAB „T.“ sudarė apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 11-53, pagal kurią ieškovas įsipareigojo patiekti, o atsakovas nupirkti apvaliąją medieną. Šia sutartimi atsakovas per 2011 metų IV ketvirtį įsipareigojo nupirkti 325 m³ popiermedžių eglės bei 325 m³ popiermedžio beržo. 2011-10-03 pranešimu Nr.V2-1229 sutarties 2.2 p. pagrindu atsakovas informuotas apie paruoštą pardavimui pagal sutartį tiekiamą medienos kiekį – PP-E 90 m³, PP-B 60 m³, tačiau atsakovas nenupirko viso pasiūlyto medienos kiekio. Ieškovas, vadovaujantis Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 56 punktu ir sutarties 2.3. punktu, numatytą parduoti atsakovui medienos kiekį sumažino pasiūlytu ir nenupirktu medienos kiekiu bei, remiantis minėtų taisyklių 54 punktu bei sutarties 6.2 punktu, pareikalavo sumokėti 10 procentų dydžio nuo neįvykdytos sandorio dalies baudą – 2250 Lt: ((90 m³ x 148 Lt + 60 m³ x 153 Lt) x 10%) bei apie tai informavo atsakovą 2011-10-11 pranešimu Nr.V2-1269. Taip pat 2011-10-11 pranešimu Nr.V2-1268 informavo atsakovą apie paruoštą pardavimui medieną PP-B 50 m³ ir 2011-10-19 išsiuntė pranešimą Nr.V2-1301 dėl 765 Lt baudos sumokėjimo ((50 m³ x 153 Lt) x 10%). Taip pat 2011-11-02 pranešimu Nr.V2-1359 informavo atsakovą apie paruoštą PP-E 120 m³, PP-B 60 m³, atsakovui nenupirkus visos medienos, sumažino pasiūlytu ir nenupirktu medienos kiekiu bei išsiuntė 2011-11-11 pranešimą Nr.V2-1430 dėl 1096 Lt baudos sumokėjimo ((74,06 m³ x 148Lt) x 10%). 2011-12-02 pranešimu Nr. V2-1566 atsakovas informuotas apie paruoštą PP-E-130 m³, PP-B 110 m³, atsakovui nupirkus dalį kiekio, sumažino pasiūlytu ir nenupirktu medienos kiekiu bei išsiuntė pranešimą 2011-12-12 Nr. V2-1593 dėl 3591,70 Lt baudos sumokėjimo ((130 m³ x 148 Lt +109 m³ x 153 Lt) x 10%).

3Atsakovas gera valia baudų nesumokėjo, todėl ieškovas prašo priteisti iš UAB „T.“ 7702,79 Lt baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 600Lt bylinėjimosi išlaidas (116Lt žyminis mokestis, 484 Lt už ieškinio parengimą) bei prašo nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka.

4Ieškinys tenkintinas, nes ieškinio reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais ir priimtinas preliminarus teismo sprendimas.

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais (CK 6.70 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. D1-504 „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 „Dėl prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 54 punktas numato, kad jeigu pirkėjas neperka arba pardavėjas neparduoda apvaliosios medienos numatytais sutartyje ketvirtiniais terminais ir kiekiais, šių sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai sutarties šaliai 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą. Ši nuostata gali būti netaikoma išimtiniais atvejais dėl objektyvių nuo sutarties šalių nepriklausomų ir sutarties sąlygų, neleidžiančių įgyvendinti aplinkybių, kurios turi būti įrodytos.

6Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas VĮ Rietavo miškų urėdija ir atsakovas UAB „T.“ 2011 m. birželio 22 d. sudarė apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 11-53, pagal kurią atsakovas įsipareigojo per 2011 metų IV ketvirtį nupirkti iš ieškovo 325 m³ popiermedžių eglės bei 325 m³ popiermedžių beržo.

7Ieškovas 2011-10-03 pranešimu Nr.V2-1229 informavo atsakovą apie paruoštą pardavimui medienos kiekį – PP-E 90 m³, PP-B 60 m³, 2011-10-11 pranešimu Nr.V2-1268 informavo atsakovą apie paruoštą pardavimui medieną PP-B 50 m³, 2011-11-02 pranešimu Nr.V2-1359 informavo atsakovą apie paruoštą PP-E 120 m³ ir PP-B 60 m³ medienos kiekį, 2011-12-02 pranešimu Nr.V2-1566 informavo atsakovą apie paruoštą PP-E 130 m³ ir PP-B 110 m³ medienos kiekį. Atsakovas per sutarties 2.3 punkte numatytą 3 darbo dienų terminą nupirko tik dalį sutartos medienos, kas laikytina sutarties pažeidimu ir pagrindu reikalauti netesybų.

82011 m. birželio 22 d. apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo - pardavimo sutarties Nr.11-53 6.2 p. įpareigoja šalį, kuri neparduoda ar neperka sutartyje sulygtais kiekiais ir terminais apvaliosios medienos, mokėti kitai šaliai 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą. Baudą sudaro 7702,79 Lt, t.y. ((90 m³ x 148 Lt + 60 m³ x 153 Lt) x 10% = 2250 Lt) + ((50 m³ x 153 Lt) x 10% = 765 Lt) + ((74,06 m³ x 148 Lt) x 10% = 1096,09 Lt) + ((130 m³ x 148 Lt + 109 m³ x 153 Lt) x 10% = 3591,70 Lt)). Ieškinio pareiškime, apskaičiuojant baudą dėl 2011-11-02 pranešimu Nr. V2-1359 pasiūlytos ir nenupirktos medienos – 74,06 m³ PP- E padaryta aritmetinė klaida. 2011-11-11 pranešime dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo Nr. V2-1430 bauda apskaičiuota teisingai ir ieškinio dalyje dėl piniginių sumų priteisimo reikalavimas apskaičiuotas teisingai, todėl sprendimo priėmimui tai įtakos neturi.

92011-10-11 pranešimu Nr. 1269 atsakovas informuotas apie 2250 Lt baudą, 2011-10-19 pranešimu – apie 765 Lt baudą, 2011-11-11 pranešimu – apie 1096,09 Lt baudą, 2011-12-12 pranešimu – apie 3591,70 Lt baudą. UAB „T.“ per pretenzijose nustatytą terminą baudos nesumokėjo. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą nėra (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176-179 str.), todėl ieškovo ieškininiai reikalavimai tenkintini pilnai, iš atsakovo priteistinas 7702,79 Lt įsiskolinimas.

10Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. vasario 20d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.) bei sumokėti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str. 1 d.), kurias sudaro 116 Lt (žyminis mokestis) ir 484 Lt išlaidos už ieškinio paruošimą, iš viso: 600 Lt.

11Iš atsakovo bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jos yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (t.y.10 Lt, CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 263, 428 straipsniais teismas

Nutarė

13VĮ Rietavo miškų urėdijos ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš UAB „T.“ (į.k. ( - ), adresas korespondencijai – ( - ), a.s. Nr. ( - ), „Swedbank“, AB) 7702,79 Lt (septynis tūkstančius septynis šimtus du litus 79 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012 m. vasario 20d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 600 Lt (šešis šimtus) bylinėjimosi išlaidų VĮ Rietavo miškų urėdijos (į.k. 270541690, PVM kodas LT705416917, adresas: Taikos g. 4a, 90315, Rietavas, a.s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“ bankas) naudai.

15Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo nuorašo įteikimo turi įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus teismo sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai