Byla L2-994-555/2009
Dėl skolos priteisimo ir n u s t a t e :

1Kauno apygardos teismo teisejas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Rimgaudui Kucinskui, atsakovo atstovui Pauliui Liškauskui, viešame parengiamajame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „Žemkasta“ ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šilna“ del skolos priteisimo ir n u s t a t e :

2Ieškovas ieškiniu praše priteisti iš atsakovo 1 083 048,60 Lt skolos ir bylinejimosi išlaidas.

3Neišnagrinejus bylos iš esmes, šalys sudare taikos sutarti, kuria prašo patvirtinti. Istatymo normoje (CPK 140 straipsnio 3 dalis) itvirtinta nuostata, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti byla taikos sutartimi. Teismo vertinimu, šaliu sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ir viešam interesui, todel, sutinkamai su CPK 42 straipsnio 2 dalimi, tvirtintina. Patvirtinus tarp šaliu sudaryta taikos sutarti, byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas), konstatuojant jog vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu negales (CPK 294 straipsnis).

4Šalims sudarius taikos sutarti, gražintina ieškovui dalis sumoketo žyminio mokescio sumos (CPK 87 straipsnio 2 dalis), iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (CPK 94 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnis),

5Vadovaudamasis LR CPK 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

6Patvirtinti tarp ieškovo uždarosios akcines bendroves „Žemkasta“ ir atsakovo uždarosios akcines bendroves „Šilna“ sudaryta taikos sutarti:

71.

8Šalys susitaria, jog Atsakoves isiskolinimas Ieškovei sudaro 1 083 048,60 Lt. ( vienas milijonas aštuoniasdešimt trys tukstanciai keturiasdešimt aštuoni Lt 60 ct).

92. Šalys susitaria, jog isiskolinimas bus sumokamas šia tvarka ir terminais: 1083048,6 Lt iki 2009-04-25 d.

103. Šalys pareiškia, jog Sutarties 2 punkte nurodyti mokejimai bus atliekami i Ieškoves banko saskaita.

  1. Šalys susitaria, kad Atsakovei veluojant atlikti šios Sutarties 2 punkte nurodytus mokejimus, Skolininke mokes 0,02 proc. delspinigius nuo veluojamos sumoketi sumos.
  2. Šalys susitaria, jog Atsakovei nevykdant ir/ar netinkamai (ne laiku) vykdant šioje Sutartyje numatytus mokejimus, Ieškove turi teise nutraukti taikos sutarti ir be atskiro raginimo ar ispejimo kreiptis del priverstinio išieškojimo visam isiskolinimo dydžiui.
  3. Atsakove isipareigoja ne veliau kaip iki 2009-04-25 d. atlyginti Kreditorei 25 proc. jos sumoketo žyminio mokescio.
  4. Teismo turetas procesiniu dokumentu siuntimo išlaidas padengia Atsakove.
  5. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos procesines teises ir pareigos pagal Civilinio proceso kodekso 140 str., 293 str, 294 str. bei šiu procesiniu veiksmu pasekmes.

119. Šalys prašo Teisma, sutinkamai su CPK 87 str.2 d., gražinti Kreditorei 75% sumoketo žyminio mokescio.

12Civiline byla pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „Žemkasta“ ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šilna“ del skolos priteisimo nutraukti.

13Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „Šilna“ 3 965,46 Lt žyminio mokescio ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“.

14Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „Šilna“ 12,50 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei.

15Ipareigoti Valstybine mokesciu inspekcija gražinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“ (kodas 151153718, buveines adresas Kauno g. 146, LT-68108 Marijampole) 10 864,55 Lt žyminio mokescio, sumoketo pagal 2009 m. vasario 11 d. mokejimo nurodyma Nr. 181, mokejimas atliktas AB SEB banke.

16Ši nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai