Byla 2S-560-640/2020
Dėl servituto nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Linksmas“ atskirąjį skundą dėl Vilnius miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecornus“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Linksmas“ dėl servituto nustatymo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl servituto nustatymo.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB „Ecornus“ ieškinį atsakovei UAB „Linksmas“ dėl servituto nustatymo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl servituto nustatymo.

72.

8Ieškovė UAB „Ecornus“ patikslintu ieškiniu prašė pagal UAB „GeoMind“ parengtą 2016 m. rugsėjo 12 d. schemą nustatyti statinių servitutą, suteikiantį teisę naudotis 374,11 m2 ploto tarnaujančio daikto - negyvenamųjų patalpų - gamybos patalpų, esančių adresu ( - ), kurių unikalus Nr. ( - ), dalimi, kad būtų galima patekti į viešpataujantį daiktą - negyvenamąją patalpą – gamybines patalpas, esančias adresu ( - ), kurių unikalus Nr. ( - ), įskaitant vaikščiojimą ir važiavimą krovai skirtomis transporto priemonėmis; arba, netenkinus 1 punkte išdėstyto reikalavimo, pagal matininko V. G. parengtą 2019 m. spalio 21 d. schemą nustatyti statinių servitutą, suteikiantį teisę naudotis 135,89 m2 ploto tarnaujančio daikto - negyvenamųjų patalpų - gamybos patalpų, esančių adresu ( - ), kurių unikalus Nr. ( - ), dalimi, kad būtų galima patekti į viešpataujantį daiktą - negyvenamąją patalpą – gamybines patalpas, esančias adresu ( - ), kurių unikalus Nr. ( - ), įskaitant vaikščiojimą ir važiavimą krovai skirtomis transporto priemonėmis.

93.

10Ieškovė UAB „Ecornus“ 2020 m. vasario 7 d. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nepranešus atsakovei areštuoti jai priklausantį turtą, gamyklos patalpas, uždraudžiat atsakovei šį turtą įkeisti, parduoti, dovanoti ar bet kokiu kitu būdų perleisti tretiesiems asmenims.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 13 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo atsakovei UAB „Linksmas“ priklausantį turtą, t. y. 1) gamybos patalpas, esančias ( - ), kurių unikalus Nr. ( - ); 2) gamybos patalpas esančias ( - ), kurių unikalus Nr. ( - ); 3) gamybos patalpas esančias ( - ), kurių unikalus Nr. ( - ), uždraudžiant atsakovei šį turtą įkeisti, parduoti, dovanoti ar bet kokiu kitu būdu perleisti tretiesiems asmenims. Nurodė, kad nutartis vykdoma skubiai ir jos apskundimas vykdymo nestabdo.

145.

15Nustatė, jog ieškovė išdėstė ieškinio reikalavimus pagrindžiančias faktines aplinkybes, pridėjo jas pagrindžiančius įrodymus, todėl nėra pagrindo vertinti, jog ieškinys nebūtų net tikėtinai pagrįstas. Teismas sprendė, kad nesprendžiant įrodymų pakankamumo klausimo ir nevertinant ieškinio pagrįstumo iš esmės yra pagrindas konstatuoti, kad preliminariai vertinant reiškiami reikalavimai galėtų būti patenkinti, t. y. egzistuoja pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą - ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus.

166.

17Pirmosios instancijos teismas sutiko su ieškovės nurodytomis aplinkybėmis apie tai, jog nesiėmus prašomos laikinosios apsaugos priemonės, o atsakovei perleidus ginčo patalpas, tokie atsakovės veiksmai padarytų neįmanomą galimai ieškovės naudai priimto teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovei perleidus ginčo patalpas, ieškovė patirtų reikšmingos žalos. Įvertinęs nurodytų aplinkybių visumą, teismas sprendė, jog ieškovė pagrindė esant grėsmę, kad būsimas teismo sprendimas, jeigu jis būtų palankus ieškovei, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali likti neįvykdytas. Todėl yra pagrindas taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

187.

19Teismas sutiko su ieškovės argumentu, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikius, atsakovė galėtų nevaržomai realizuoti ir perleisti tretiesiems asmenims turtą, kuris priklauso atsakovei. Kilus ginčui dėl servitutų nustatymo, laikinoji apsaugos priemonė - ginčo nekilnojamojo turto areštas, yra ta priemonė, kuri atitinka CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatytą ekonomiškumo principą. Teismas sprendė, kad atsakovei turint galimybę laisvai disponuoti minėtu turtu ir jį perleidus tretiesiems asmenims, būtų iš esmės neįmanomas galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas. Taigi, teismas pripažino, jog nagrinėjamu atveju yra grėsmė, kad atsakovė gali perleisti tretiesiems asmenims gamybos patalpas, kas neabejotinai apsunkintų galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

228.

23Apeliantė UAB „Laimingas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 13 d. nutartį ir atmesti ieškovės UAB „Ecornus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

249.

25Atskirasis skundas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:

269.1.

27Skundžiama nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra neteisėta ir nepagrįsta, kadangi šiuo konkrečiu atveju neegzistuoja būtinosios sąlygos taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jų taikymas be teisinio pagrindo pažeidžia atsakovės nuosavybės teises ir teisėtus interesus bei proporcingumo ir ekonomiškumo principus.

289.2.

29Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, kad ieškovė pagrindė esant grėsmę, jog būsimas teismo sprendimas, jeigu jis būtų palankus ieškovei, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali likti neįvykdytas. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu. Ieškovės 2020 m. vasario 7 d. prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dėstoma subjektyvi, deklaratyvi, jokiais rašytiniais įrodymais nepagrįsta nuomonė, jog atsakovė siekia perleisti jai nuosavybės teise priklausantį turtą tretiesiems asmenims, todėl kyla grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Vien tik ta aplinkybė, jog atsakovė ginčo patalpas performavo naujai suformuodama tris patalpas jokiu būdu nereiškia, jog atsakovė ketina šias patalpas parduoti. Tuo tarpu, teismas remdamasis vien tik ieškovės subjektyvia ir tendencinga nuomone, nepateikdamas absoliučiai jokių motyvų, niekaip skundžiamoje nutartyje nepaaiškino, kokius veiksmus atliko atsakovė, kurie leidžia daryti išvadą, jog atsakovė ketina parduoti ginčo patalpas.

309.3.

31Net jeigu būtų pripažinta, jog atsakovė siekia parduoti ar kitu teisiniu pagrindu perleisti jai nuosavybės teise priklausančias ginčo patalpas, tai jokiu būdu nereiškia, jog nekilnojamojo turto savininko pasikeitimas reiškia būsimo teismo sprendimo vykdymo negalimumą ar pasunkėjimą. Atsižvelgiant į tai, jog daiktinė teisė (servitutas) seka paskui daiktą, ieškovei iš esmės nėra aktualu, kas yra ginčo patalpų savininkas, kadangi servituto nustatymas nedaro įtakos tarnaujančio daikto savininko disponavimo teisėms. Be to, atsakovei pirkimo-pardavimo sutartimi ar kitu pagrindu perleidus ginčo patalpų nuosavybės teisę tretiesiems asmenims, pastarieji perims ir atsakovės procesines teises šioje byloje ir galės tęsti bylinėjimosi procesą. Todėl ieškovės argumentai apie tai, kad bus užvilkintas bylos nagrinėjimas yra nepagrįsti.

329.4.

33Bylos nagrinėjimas užsitęsė dėl daugkartinio teismo sudėties pasikeitimo ir ieškovės nuolat tikslinamų ir keičiamų ieškinio reikalavimų apimties (prašomo nustatyti servituto ribos buvo keičiamos ir tikslinamos tris kartus, į bylą pateikti keturi skirtingi prašomo nustatyti servituto variantai). Tai reiškia, kad laikinųjų apsaugos priemonių (arešto) taikymas nėra būtinas ir pagrįstas, nes nėra grėsmės teismo sprendimo, kuris būtų palankus ieškovei, įvykdymui ar jo apsunkinimui, kadangi nustačius servitutą, ieškovė galės juo naudotis, net ir pasikeitus ginčo patalpų savininkui.

349.5.

35Taikytos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. ginčo patalpų areštas pažeidžia atsakovės, kaip nekilnojamojo turto savininkės, interesus. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kokią žalą (įskaitant jos dydį bei mąstą, pobūdį) ieškovė patirtų, jeigu atsakovės nekilnojamasis turtas nebūtų areštuotas. Ieškovės samprotavimai apie atsakovės siekį taikyti ieškovei ekonominį spaudimą ir priversti ieškovę ginčo patalpas pusvelčiui parduoti pačiai atsakovei tėra subjektyvi ieškovės pozicija, kurios nepagrindžia jokie duomenys, rašytiniai įrodymai. Atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu civilinės bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme yra sustabdytas (byla išsiųsta į ekspertizę) ir būsimo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo preliminarią datą prognozuoti yra sudėtinga, Atsakovės nuosavybės teisių suvaržymas (uždraudžiant disponuoti jai priklausančiomis ginčo patalpomis) nepagrįstai ilgą laiką yra akivaizdus proporcingumo principo pažeidimas, suteikiant nepagrįstai didelį pranašumą ieškovei, kuri siekia nustatyti servitutą atsakovės patalpoms.

3610.

37UAB „ECORNUS“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

3811.

39Atsiliepimas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:

4011.1.

41Atsakovės atlikti nesąžiningi veiksmai jau ir taip sukėlė akivaizdžią grėsmę būsimo ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Po atsakovės atlikto patalpų padalijimo pradinių nekilnojamojo turto registre nebėra registruotų patalpų tokiu adresu ir tokiu unikaliu numeriu, kurie nurodyti ieškovės pareikšto ieškinio reikalavime. Tai reiškia, kad teismui patenkinus dabartinį ieškinį (jo nepatikslinus) servitutas nebegalės būti įregistruotas nekilnojamojo turto registre, kadangi servitutas negali būti registruojamas neegzistuojančio objekto atžvilgiu. Jeigu daiktas, dėl kurio yra kilęs ginčas, yra pertvarkomas ir pasibaigia iki servituto nustatymo (šiuo atveju teismo sprendimo įsiteisėjimo), toks servitutas savaime nėra perkeliamas naujam daiktui ar daiktams – Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas neturi teisės laisvai interpretuoti priimto teismo sprendimo ir privalo jį vykdyti tiksliai pagal jo rezoliucinę dalį. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog kiekvieną kartą atsakovei pertvarkius ginčo patalpas, ieškovė bus priversta tikslinti ieškinį ir rengti naujus servituto nustatymo planus, o to ieškovei nepadarius, ieškovei galimai palankus teismo sprendimas. Atsakovė, ir toliau elgdamasi nesąžiningai, gali iš anksto parengti pakartotinam performavimui būtinus dokumentus (galimai juos jau turi) ir patalpų performavimą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre prieš pat teismo sprendimo priėmimą, tokiu būdu praktiškai atimdama galimybę ieškovei kaip nors procesiškai sureaguoti.

4211.2.

43Atsakovei perleidus ginčo patalpas kitam asmeniui (ar asmenims), kils poreikis byloje dar kartą keisti atsakovą, įtraukiant naują savininką (ar net kelis savininkus). Tai reiškia, jog turės būti vėl atidėtas jau beveik 4 metus besitęsiantis bylos nagrinėjimas, kad būtų sudaryta galimybė naujajai atsakovei (ar atsakovams) susipažinti su bylos medžiaga ir išdėstyti savo poziciją. Tokia situacija neatitiktų proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principų, kurių taikymas šioje byloje tampa itin aktualus dėl jau ir taip stipriai užsitęsusio bylos nagrinėjimo ir itin didelių ieškovės jau patirtų nuostolių. Be to, ieškovės jau patirti ir būsimi nuostoliai dėl ilgalaikio negalėjimo naudotis ieškovei priklausančiomis didelio ploto gamybos patalpomis nebus atlyginti teismo sprendimu, net jeigu jis ir būtų palankus ieškovei, kadangi tokio pobūdžio bylose nenumatyta galimybė priteisti procesines palūkanas, dėl ko kiek įmanoma greitesnis teisinės taikos atkūrimas bylos šalims tampa dar svarbesnis.

4411.3.

45Atsakovės iki šiol slapta atlikti veiksmai (patalpų performavimas) būtent ir yra pakankamas pagrindas konstatuoti realią būsimą grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Jeigu atsakovė būtų elgusis sąžiningai ir siektų kuo operatyvesnio šios, jau beveik 4 metus nagrinėjamos, bylos išnagrinėjimo, atsakovė būtų atidėjusi patalpų pertvarkymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Ieškovė taip pat atkreipia teismo dėmesį, kad atsakovės atliktas ginčo patalpų pertvarkymas nėra vien tik visiškai formalus (teisinis) patalpų padalijimas, tačiau yra susijęs ir su galimai pakeistu jų išplanavimu. Analizuojant naujai atliktų kadastrinių matavimų pagrindu sudarytus ginčo patalpų planus, matyti, kad galimai yra pasikeitusios įvažiavimų į patalpas vietos – buvęs įvažiavimas naujame plane nepavaizduotas, tačiau plane atsirado naujas, iki šiol neegzistavęs, įvažiavimas į atsakovės patalpas. Tai reiškia, kad ieškovė galimai turės siekti įvertinti atsakovės faktiškai atliktus pakeitimus vietoje, t. y. atlikti atsakovės patalpų apžiūrą, taip pat vertinti atliktų pakeitimų įtaką ieškinio reikalavimams.

46IV.

47Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4812.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

5013.

51Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5214.

53Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas ir, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.

5415.

55Įstatymų leidėjo CPK įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių institutas įpareigoja teismą užtikrinti efektyvų ieškovo teisių gynimą. Todėl pradinėje bylos proceso stadijoje, kuomet dažniausiai būna išsprendžiamas reikalavimų užtikrinimo laikinosiomis apsaugos priemonėmis klausimas, ieškovui ar pareiškėjui, siekiančiam pasinaudoti šio instituto teikiama apsauga, tokio prašymo pareiškimo metu pakanka pagrįsti, jog egzistuoja protinga ieškinio patenkinimo galimybė.

5616.

57Šiuo atveju, ieškovė patikslintu ieškiniu prašė pagal parengtą schemą nustatyti statinių servitutą, suteikiantį teisę naudotis 374,11 m2 ploto tarnaujančio daikto - negyvenamųjų patalpų - gamybos patalpų, esančių adresu ( - ), dalimi, kad būtų galima patekti į viešpataujantį daiktą - negyvenamąją patalpą – gamybines patalpas, esančias adresu ( - ), įskaitant vaikščiojimą ir važiavimą krovai skirtomis transporto priemonėmis arba pagal 2019 m. spalio 21 d. schemą nustatyti statinių servitutą suteikiantį teisę naudotis 135,89 m2 ploto tarnaujančio daikto - negyvenamųjų patalpų - gamybos patalpų, esančių adresu ( - ) dalimi, kad būtų galima patekti į viešpataujantį daiktą - negyvenamąją patalpą – gamybines patalpas, esančias adresu ( - ), įskaitant vaikščiojimą ir važiavimą krovai skirtomis transporto priemonėmis. Ieškinyje yra aiškiai suformuluotas ieškinio pagrindas ir reikalavimai, išdėstytos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiami reikalavimai, pateikti ieškinio reikalavimus galintys pagrįsti įrodymai. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir tai, jog nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad ieškinio reikalavimai akivaizdžiai prieštarautų teisei ar negalėtų būti įvykdomi, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo nuomonei, jog ieškinys laikytinas preliminariai pagrįstu.

5817.

59Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, kad ieškovė pagrindė esant grėsmę, jog būsimas teismo sprendimas, jeigu jis būtų palankus ieškovei, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali likti neįvykdytas. Pažymėtina, kad proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti egzistuojant grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyme nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Kadangi laikinosios apsaugos priemonės reiškia atsakovo turtinių teisių ir (ar) asmeninių teisių ribojimą, tai tokių ribojimų taikymas galimas tik tada, kai tam yra aiškus teisinis pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 15 d. Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2, publikuota „Teismų praktikoje“ Nr. 34, 2011). Iš byloje pateikto ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo matyti, kad ieškovė įrodinėjo, kad neareštavus atsakovės nekilnojamojo turto (gamybinių patalpų) teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomu, nes turtas gali būti perleistas tretiesiems asmenims arba pertvarkytas taip vilkinant bylos nagrinėjimą arba panaikinant galimybę nustatyti servitutą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, tokie ieškovės argumentai neįrodo realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Pirmiausia, kaip teisingai pastebėjo apeliantė, servitutas yra daiktinė teisė, kuri keliauja paskui daiktą, todėl savininko pasikeitimas nepanaikintų, nei teisės jį nustatyti, nei galimybės tokį servitutą nustačius juo naudotis. Antra, atsakovei priklausančių gamybinių patalpų areštas nėra susijęs su ieškinio reikalavimais, t. y. neužtikrina šių reikalavimų įvykdymo, nes ieškiniu prašoma nustatyti daiktinę teisę į turtą, o ne reiškiamas materialus reikalavimas priteisti nekilnojamąjį turtą, skolą, nuostolius ar pan. Trečia, nėra pagrindo sutikti, kad bylos nagrinėjimas jau yra užsitęsęs tik dėl to, kad vieną kartą jau keitėsi areštuotų patalpų, kurių atžvilgiu siekiama nustatyti servitutą savininkas. Pažymėtina, kad iš bylos proceso matyti, kad byla yra nagrinėjama nuo 2016 m. rugsėjo 30 d. Įvertinus procese užfiksuotus duomenis, darytina išvada, kad esminėmis priežastimis dėl kurių galimai užsitęsė bylos nagrinėjimas galėjo būti daugybiniai atskirieji skundai, šalių prašymu atidėti posėdžiai (tame tarpe sudarant galimybę kreiptis į specialistus ir įvertinti techninius projektus, taikiai išspręsti ginčą, atlikti ekspertizę ir kt.), taip pat, teismo sudėties pasikeitimai ir ieškinio tikslinimai. Kai tuo tarpu atsakovė byloje pasikeitė tik 2019 m. liepos 3 d. Taigi, nėra pagrindo sutikti, kad vien tik atsakovės pasikeitimas įtakojo tai, kad bylos nagrinėjimas yra užsitęsęs ir dar vienas pasikeitimas įtakotų dar ilgesnį bylos nagrinėjimą.

6018.

61Kita vertus, kaip matyti iš ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ji šį prašymą grindžia ir atsakovės nesąžiningumu, t. y. nurodo, kad atsakovė elgėsi nesąžiningai performuodama jai nuosavybės teise priklausančias patalpas ir ieškovės nuomone, tai sudaro pagrindą manyti, kad ateityje patalpos bus perleistos kitam asmeniui. Šiuo atveju, sutiktina su apeliante, jog tokie ieškovės argumentai yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais įrodymais. Asmens nesąžiningumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste teisės aktai nepreziumuoja, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo siekiantis asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atliktus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-673-943/2018). Pastebėtina, kad vien ta aplinkybė, kad atsakovė performavo savo nekilnojamąjį turtą neįrodo, jog ji ketina šį turtą perleisti tretiesiems asmenims, t. y. elgtis nesąžiningai. Tuo tarpu siekdama įrodyti, kad patalpų performavimu yra siekiama perleisti turtą, ieškovė turėjo pateikti įrodymus, kurie pagrįstų tokius atsakovės realius ketinimus, tačiau tokių įrodymų nepateikė. Be to, kaip jau minėta, nuosavybės performavimas/perleidimas nėra tiesiogiai susijęs su ieškinio reikalavimais, todėl šioje bylos nagrinėjimo stadijoje iš esmės nėra pagrindo sutikti, kad atsakovė įgyvendindama savo teises valdyti ir disponuoti jai priklausančiu turtu elgiasi nesąžiningai ieškovės atžvilgiu, taip siekdama užvilkinti bylos nagrinėjimą ar ateityje apsunkinti galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

6219.

63Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, jog pagal suinteresuoto asmens prašymą byloje gali būti taikomos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais materialiaisiais teisiniais reikalavimais ir neiškreipia bylos šalių interesų pusiausvyros, t. y. jų teisinės ir faktinės padėties suvaržymas būtų proporcingas.

6420.

65Konkrečiu atveju, sutiktina, kad arešto taikymas atsakovės nekilnojamam turtui nepagrįstai varžo atsakovės teises disponuoti jai priklausančiu turtu, nes ginčo patalpų savininko pasikeitimo atveju servitutas, kaip daiktinė teisė, visais atvejais seka paskui daiktą ir nedaro jokios įtakos tarnaujančio daikto savininko disponavimo teisėms.

6621.

67Kiti šalių procesinių dokumentų argumentai nėra reikšmingi sprendžiant dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

6822.

69Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo nutarčiai naikinti. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovei neįrodžius, jog yra realia grėsmė galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgdamas į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 13 d. nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

70Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338, 339 straipsniais, teismas

Nutarė

71atskirąjį skundą tenkinti.

72Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

73Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės... 7. 2.... 8. Ieškovė UAB „Ecornus“ patikslintu ieškiniu prašė pagal UAB... 9. 3.... 10. Ieškovė UAB „Ecornus“ 2020 m. vasario 7 d. pateikė prašymą taikyti... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 13 d. nutartimi prašymą... 14. 5.... 15. Nustatė, jog ieškovė išdėstė ieškinio reikalavimus pagrindžiančias... 16. 6.... 17. Pirmosios instancijos teismas sutiko su ieškovės nurodytomis aplinkybėmis... 18. 7.... 19. Teismas sutiko su ieškovės argumentu, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 22. 8.... 23. Apeliantė UAB „Laimingas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 24. 9.... 25. Atskirasis skundas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:... 26. 9.1.... 27. Skundžiama nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra neteisėta ir... 28. 9.2.... 29. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, kad... 30. 9.3.... 31. Net jeigu būtų pripažinta, jog atsakovė siekia parduoti ar kitu teisiniu... 32. 9.4.... 33. Bylos nagrinėjimas užsitęsė dėl daugkartinio teismo sudėties pasikeitimo... 34. 9.5.... 35. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. ginčo patalpų areštas... 36. 10.... 37. UAB „ECORNUS“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus... 38. 11.... 39. Atsiliepimas grindžiamas žemiau nurodomais argumentais:... 40. 11.1.... 41. Atsakovės atlikti nesąžiningi veiksmai jau ir taip sukėlė akivaizdžią... 42. 11.2.... 43. Atsakovei perleidus ginčo patalpas kitam asmeniui (ar asmenims), kils poreikis... 44. 11.3.... 45. Atsakovės iki šiol slapta atlikti veiksmai (patalpų performavimas) būtent... 46. IV.... 47. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. 12.... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 50. 13.... 51. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 52. 14.... 53. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144... 54. 15.... 55. Įstatymų leidėjo CPK įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių institutas... 56. 16.... 57. Šiuo atveju, ieškovė patikslintu ieškiniu prašė pagal parengtą schemą... 58. 17.... 59. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje... 60. 18.... 61. Kita vertus, kaip matyti iš ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos... 62. 19.... 63. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, jog pagal... 64. 20.... 65. Konkrečiu atveju, sutiktina, kad arešto taikymas atsakovės nekilnojamam... 66. 21.... 67. Kiti šalių procesinių dokumentų argumentai nėra reikšmingi sprendžiant... 68. 22.... 69. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 70. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 71. atskirąjį skundą tenkinti.... 72. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 13 d. nutartį ir... 73. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....