Byla e2-42-939/2018
Dėl oficialaus testamento pripažinimo negaliojančiu

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė,

2sekretoriaujant Jolitai Matulienei,

3dalyvaujant ieškovei M. L., jos atstovei advokatei Aušrai Ručienei,

4atsakovei G. P., jos atstovei advokatei Rasai Malinauskienei,

5trečiajam asmeniui notarei V. B., S. Z.,

6ekspertei L. A.,

7teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. L. ieškinį atsakovei G. P., tretiesiems asmenims S. Z., notarei V. B., notarei A. B., dėl oficialaus testamento pripažinimo negaliojančiu.

8Teismas

Nustatė

9Ieškovė M. L. ieškiniu (t.1, e.b.l. 1-5) prašo pripažinti negaliojančiu oficialų testatorės O. L., mirusios ( - ) Prienų rajono I-ojo notarų biuro notarės V. B. ( - ) patvirtintą testamentą.

10Ieškinyje nurodė, kad ieškovės močiutė O. L. mirė ( - ). Ieškovės tėvas, o O. L. sūnus V. L. mirė ( - ). O. L. vyras, ieškovės senelis A. A. L. mirė ( - ). Po O. L. mirties paveldėtojos pagal įstatymą yra ieškovė ir tretysis asmuo S. Z., kitų įpėdinių pagal įstatymą nėra. Po O. L. mirties liko žemės sklypas, gyvenamasis namas su priklausiniais, adresu ( - ). Ieškovė iš notarės sužinojo, kad jos močiutė yra parašiusi testamentą ( - )ir visą turtą paliko savo seseriai, atsakovei G. P. Močiutė labai mylėjo ieškovę ir jos seserį S. Z. ir visada sakydavo, kad žemės sklypą su namu atiteks joms. Ieškovė ir S. Z. nuolatinai gyvena Vokietijoje ir kaip tik grįždavo į Lietuvą visada aplankydavo močiutę. Nebuvo jokių kalbų, kad O. L. gali kam nors parašyti testamentą. Močiutė bijojo savo sesers atsakovės, nes ji rėkdavo ant O. L., neleido, kad anūkė S. Z. apsigyventų pas močiutę. Ieškovė dalyvavo močiutės laidotuves, jas organizavo atsakovė ir sakė, kad O. L. turėjo savo santaupų laidotuvėms. 2017-02-06 notarė paskelbė testamentą, ieškovė iš karto suprato, kad O. L. pati savo valia negalėjo sudaryti tokio testamento, nes jis sudarytas likus mėnesiui iki O. L. mirties, o ji labai sirgo ir paskutiniu metu dėl ligos su ja buvo neįmanoma susikalbėti. Testamentas turi būti pripažintas negaliojančiu, nes jis nepatvirtintas notarės. Notarė V. B. patvirtino ne O. L., o A. S. pasirašytą testamentą. Todėl testamentas turi būti pripažintas negaliojančiu pagal CK 1.93 str., nes jis nėra patvirtintas notaro. Testamentas turi būti pripažintas negaliojančiu ir todėl, kad jis pasirašytas ne O. L. ranka, nes jos buvo visai kitoks raštas. Skirti rašysenos ekspertizę. Testamentą pripažinti negaliojančiu ir pagal CK 1.93 str. pagrindu, nes jis nepasirašytas testatorės. Testamentas turi būti pripažintas negaliojančiu ir pagal CK 1.89 str., nuostatas todėl, kad O. L. testamento sudarymo dieną dėl ligos negalėjo išreikšti savo valios, todėl atsakovei buvo paprasta ta valia manipuliuoti. Notarė taip pat nepatvirtino, kad testatorė buvo veiksni. 2016 metų vasarą ieškovė jau negalėjo susikalbėti su močiute, jos sveikata pablogėjo po senelio L. mirties, ji kentė didelius skausmus, matėsi, kad yra didelis ligonis. O. L. 2007 metais susirgo išeminiu insultu su dešinės pusės paralyžium, 2009 metais įvyko pakartotinas insultas, kurio liekamieji reiškiniai – dešinės kūno pusės hemiparezė. 2009-12-22 – 2010-01-02 laikotarpiu jai nustatyta diabetinė retinopatija, polineuropatija, inkstų glomerulų pažeidimas, cukrinis diabetas. 2011 metais diagnozuotas gimdos kūno vėžys, taikytas operacinis gydymas. Nuo 2016-01-02 iki 2016-05-10 buvo gydoma VšĮ Prienų ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Nuolatinė priežiūra skirta nuo 2007-05-24 iki 2016-11-28, o nuo 2016-11-28 pripažinta visiška negalia.

11Ieškovės M. L. atstovė advokatė Aušra Ručienė 2017-12-13 teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti visiškai. Papildomai paaiškino, kad atlikta ekspertizė patvirtina, kad O. L. negalėjo suprasti savo veiksmų, notarė ne gydytoja, tačiau kodėl ir dabar nesutinka su ieškiniu neaišku. O. L. dėl ligos nesuvokė ką pasirašė. Apsiriboja ieškinio reikalavimu panaikinti testamentą dėl O. L. ligos.

12Ieškovės M. L. atstovė advokatė Aušra Ručienė 2018-03-14 teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti visiškai ir nurodė, kad ekspertizės išvados kategoriškos, O. L. sirgo senai, buvo priklausoma nuo kitų asmenų, atsakovė lankėsi pas psichiatrą, kad O. L. išrašyti vaistus. Neįgalumo tarnybos dokumentai patvirtina, kad nuo 2016-11-28 O. L. buvo nustatyta visiška negalia. Teisme apklusti liudytojai ne specialistai ir negalėjo įvertinti O. L. būklės, šeimos gydytojos įrašai atspindi O. L. būklę. Gydytoja V. patvirtino, kad O. L. būklė buvo sunki, praktiškai nevaikščiojo, buvo blogos nuotaikos, priklausoma nuo kitų asmenų. Taip pat nurodo, kad O. L. testamentas nėra patvirtintas notarės.

13Atsakovė G. P. atsiliepimu (t.1, e.b.l.30-41) prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad jos sesuo O. L. testamentą pasirašė pati, savo namuose ( - ). Dėl ligos O. L. raštas buvo pasikeitęs, tačiau ji pati įrašė savo vardą, pavardę ir pasirašė notarės V. B. akivaizdoje. Atsakovė pati buvo tame pačiame kambaryje ir matė kaip O. L. pasirašė. Testamento pasiraišymo metu namuose buvo atsakovės vyras J. P. ir S. D., kuris O. L. namuose gyveno nuo 2016 m. spalio pradžios. O. L. testamente yra rašymo apsirikimo klaida ir nurodyta, kad tvirtinama A. S. testamentas, tačiau iš jo turinio suprantama, kad jis pasirašytas testatorės O. L. gyvenamojoje vietoje. Notarė perskaitė testamentą, o po to jį perskaitė pati O. L. Todėl rašymo apsirikimo klaida nekeičia O. L. tikrosios valios, kad visas turtas paliktas atsakovei.

14O. L. iki pat savo mirties buvo sąmoninga, testamento sudarymo dieną nebuvo praradusi gebėjimų orientuotis, valdyti savo veiksmus ir suvokti jų reikšmę. Savaitė iki mirties O. L. buvo pripažinta visiška fizinė negalia, tačiau ne protinė. Po O. L. mirties atsakovė buvo vienintelis artimas žmogus, su ja bendravo, rūpinosi, prižiūrėjo ir slaugė. Iš ieškovės ir jos sesers O. L. nėra sulaukusi jokios pagalbos. Ieškovė buvo abejinga močiutei ir jos gyvenimui. Todėl tai ir lėmė O. L. apsisprendimą savo turtą palikti atsakovei. O. L. grįžusi iš slaugos ligoninės kalbėjo, kad nori surašyti testamentą ir turtą palikti atsakovei. Todėl O. L. primygtinai paprašius atsakovė parvežė notarę į namus testamento surašymui. Medicininiai duomenys neįrodo, kad O. L. psichinė būsena, testamento surašymo dienai, buvo sutrikusi.

15Atsakovė G. P. 2017-12-13 teismo posėdžio metu paaiškino, kad palikėja jos sesuo. Ji prižiūrėjo seserį ja rūpinosi, todėl O. L. norėjo turtą palikti jai. O. L. anūkės M. ir S. močiuės nelankė, ja nesirūpino. Palikėja testamentą parašė savo valia, ji norėjo jai palikti savo turtą nes pastaruoju metu tik ji viena ja rūpinosi. O. L. buvo ligonis, kentė skausmus, bet mastymas nebuvo sutrikęs, atmintis gera. O. L. depresija buvo, ji du kartus buvo pas gydytoją psichiatrę, kuri išrašė raminamųjų vaistų, nes palikėja kentė didelius skausmus. Prašo ieškinį atmesti, nes O. L. viską turtą norėjo palikti jai.

16Atsakovės atstovė advokatė Rasa Malinauskienė 2018-03-14 teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais ir papildomai paaiškino, ekspertizės išvada nepakankama nustatyti, kad O. L. testamento sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Išvados neišsamios, nenuoseklios. Ekspertizės akte trūksta išvadų koks buvo O. L. ligos ir jos neveiksnumo priežastinis ryšys, ar negalėjo būti recesijos, kokiu momentu testatorė prarado gebėjimą suprasti savo veiksmus ir juos valdyti. Įvertintina, kad kraujagyslinė demencija buvo diagnozuota 2016-05-17, o liga formuojasi iš lėto, orientacija vietos ir laiko atžvilgiu prarandama palaipsniui. 2016-04-19 konsultacijos metu psichiatras nurodė, kad O. L. savyje ir vietoje orientuota teisingai, laike orientuota dalinai, Tai paneigia kategoriškas ekspertizės išvadas. Apklausti liudytojai nepatvirtino O. L. neveiksnumo, o priešingai, kad ji gebėjo bendrauti buitine kalba, orientavosi aplinkoje ir laike. Ekspertizės išvados prieštarauja liudytojų parodymams, kurie patvirtino, kad O. L. nors ir buvo sunkus ligonis, tačiau iki savo mirties buvo socialiai orientuota, klausėsi televizijos laidų, skaitė, bendravo su aplinkiniais, skambindavo telefonu. Bylos nagrinėjimui aktuali tik testatorės būklė testamento sudarymo dienai, o po jo neturi reikšmės. Medikų, liudytojų K. S. ir V. V. parodymai, taip pat nepatvirtina ekspertizės išvados, nes jie teigė, kad O. L. buvo orientuota, tik liūdna dėl savo sveiktos būklės, tačiau bendravo, atsakinėjo į klausimus. Notarė, tvirtindama testamentą įsitikino O. L. veiksnumu, pripažino, kad testatorė dėl ligos jautėsi blogai, sunkiai kalbėjo, tačiau buvo sąmoninga, tai patvirtino ir liudytojai S. D., J. P., kurie bendravo testamento surašymo dieną.

17Trečiasis asmuo S. Z. atsiliepimo nepateikė, 2017-12-13 teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu sutinka bei, kad netiki, kad palikėja, jos močiutė savo turtą paliko atsakovei, nes močiutė sakydavo, kad turtas liks anūkėms. Močiutę prižiūrėjo pasamdyta moteris, o viskam vadovavo atsakovė bei prižiūrėjo močiutę. 2016 metų balandžio mėnesį ji močiutę lankė slaugos ligoninėje, galvojo prižiūrėti močiutę, tačiau atsakovė jai neleido, o močiutė pasakė, kad dar nereikia jos žiūrėti, todėl ji išvyko dirbti į užsienį, grįžo 2017 metų vasarą. Santykiai su močiute buvo geri. 2018-03-14 teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti.

18Trečiasis asmuo notarė V. B. atsiliepime (t.1, e.b.l.50,51) teigė, kad nesutinka su ieškinio reikalavimais. Testamentas patvirtintas testatorės namuose, kurį ji perskaitė O. L. ir ši pasirašė. Testatorė nebuvo įrašyta į neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų registrą. Fiziškai O. L. buvo silpna, tačiau buvo sąmoninga, suprato savo veiksmus ir nurodė, kad visą turtą palieka G. P.. Testamento tvirtinamajam įraše padaryta biuro darbuotojos techninė klaida, kuriuos ji laiku nepastebėjo. Testamente turėjo būti įrašyta ,,testamentą, pasirašyta O. L. tvirtinu.

19Trečiasis asmuo notarė V. B. 2017-12-13 teismo posėdyje paaiškino, kad į ją kreipėsi atsakovė ir pasakė, kad jos sesuo O. L. nori sudaryti testamentą ir jai palikti turtą. Notarų biure buvo surašytas testamento projektas ir nuvykta į testatorės namus. Testatorei buvo paaiškintas testamento turinys, testamentas perskaitytas, O. L. pasirašė pati jos akivaizdoje. O. L. fizinė būklė buvo silpnoka, tačiau ji pati pasakė kam palieka turtą, pasakė, kad palieka tam kas ją prižiūri, t.y. seseriai, mostelėjo ranka, mano, kad ji suprato savo veiksmus. Apie psichinę O. L. būseną jai nebuvo žinoma, jai O. L. būsena nesukėlė įtarimų. Kadangi yra ekspertizės išvados, ieškinio reikalavimus palieka spręsti teismui. Procedūra užtruko apie 20 minučių, kaip O. L. orientuojasi laike, aplinkoje pas ją neklausė.

20Trečiasis asmuo notarė V. B. 2018-03-14 teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti, nes ji patvirtino O. L. testamentą, testatorė suvokė savo veiksmus ir savo turtą paliko asmeniui, kuris ją prižiūrėjo. Jos akivaizdoje pasirašė pati O. L.. Testamente padaryta techninė klaida, tačiau testamento turinys aiškus.

21Trečiasis asmuo notarė A. B. atsiliepimo nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo.

22Ieškinys tenkintinas

23Bylos duomenimis nustatyta, kad testatorė O. L. (t.1, e.b.l.21) mirė ( - ). O. L. ( - ) testamentu, patvirtintu Prienų I-ojo notarų biuro notarės V. B., notarinio registro įrašas Nr. ( - ), savo mirties atveju sudarė testamentą, kuriuo: visą savo turtą, kuris priklauso jai mirties dieną, kur jis bebūtų ir iš ko besusidės, tiek tą, kuris dabar priklauso jai arba į kurį ji dabar jau turi teises, tiek tą, kuris jai priklausys ateityje arba į kurį ateityje turės teises palieka, G. P., pasirašytas O. L. (t.1, e.b.l.20). Ieškovė M. L. ir S. Z. yra palikėjos O. L. sūnaus V. L. dukros, o jos anūkės (t.1., b.l.13-16). V. L. mirė ( - ) (t.1. e.b.l. 7,16,17)

24Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro rašytinė informacija patvirtina, kad O. L. 2007-03-06 įvyko smegenų išeminis insultas su dešinės pusės paralyžium, 2009-04-14 įvyko pakartotinis insultas, 2011 metais gegužės mėnesį diagnozuotas gimdos kūno vėžys, dėl ypatingai varginančių skausmų stubure, juosmens srityje buvo gydoma ligoninėje nuo 2015 metų birželio 5 dienos iki 16 dienos; silpstant dešinės pusės kūno raumenims, dėl diabeto komplikacijų buvo gydoma slaugos skyriuje nuo 2016-01-02 iki 2016-05-10. Nuolatinė priežiūra skirta nuo 2007-05-24 iki 2016-11-28. 2016-11-28 buvo pripažinta visiška negalia. Taip pat patvirtinama, kad 2016-04-19 O. L. buvo konsultuota gydytojo psichiatro VšĮ Prienų ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje diagnozuota nepatikslinta kraujagyslinė demencija su vidutinio sunkumo kognityviniais sutrikimais, organinė depresija bei, kad pati ligonė į psichikos sveikatos centrą nesikreipė, o du kartus buvo atvykusi sesuo dėl vaistų išrašymo (t.1, e.b.l.13-15).

25Liudytojas K. S. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad jis yra vidaus ligų gydytojas ir dirbo Prienų ligoninėje slaugos skyriuje iki 2016 metų vasario vidurio. Slaugos skyriuje gulėjo O. L., kuri buvo sunkus ligonis, depresiška, verkdavo dėl savo sunkios būklės. Kol jis dirbo psichiatras nebuvo kviestas konsultuoti O. L. Iki kol jis dirbo slaugos skyriuje O. L. buvo orientuota. O. L. savarankiškai nevaikščiojo, dešinė kūno pusė buvo lengvai paralyžuota, pati negalėjo apsitarnauti. Apie turto palikimą prie jo nekalbėjo.

26Liudytoja A. S. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad ji O. L. draugė. Ji lankė O. L. slaugos ligoninėje. 2016-05-29 buvo pas ją namuose, tuomet ji buvo orientuota. 2016-07-26 atėjo pasveikinti per Onines, tačiau O. L. miegojo, atrodė prastai. 2016 metų rudenį buvo du kartus atėjusi, namai buvo užrakinti. O. L. sakydavo, kad turtą paliks anūkėms, niekada nesakydavo, kad paliks seseriai G. 2016 metų vasario mėnesį gulėdama slaugos ligoninėje, sakė, kad sesuo G. verčia ją rašyti testamentą.

27Liudytoja G. M. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad ji O. L. kaimynė. 2016 metais O. L. sirgo, gulėjo slaugos skyriuje, buvo nestipri. Paskutinį kartą kai matė O. L. (kai buvo grįžusi iš slaugos) buvo vangi, nevisiškai orientavosi, sėdėjo lovoje. O. L. buvo sakiusi, kad turtą paliks anūkėms. Apie testamento sudarymą nieko nežino.

28Liudytoja Ona J. Z. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad ji yra O. L. vyro giminaitė. Paskutinį kartą ją matė maždaug 5 dienos iki mirties dienos, jau nekalbėjo. 2016 metų vasarą O. L. dar kalbėjo. O. L. žadėjo priimti gyventi anūkę S. Atsakovė norėjo, kad jai būtų paliktas turtas. Pati O. L. jai nepasakė, kad sudarė testamentą.

29Liudytoja J. A. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad ji yra O. L. draugė. 2016 metų balandžio mėnesį ji aplankė O. L. slaugos skyriuje, jos būklė buvo silpna. O. L. jai sakė, kad nori aprašyti namą anūkėms, o sesuo G. spaudė, kad paliktų jai.

30Liudytoja D. M. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad ji palikėjos ir atsakovės sesuo. Seserį O. L. matė likus trim dienom prieš mirtį, ir tada ji buvo orientuota, nekilo abejonių dėl jos psichikos. 2016 metais grįžusi iš slaugos ligoninės jautėsi gerai, vaikščiojo, vasarą šventė ,,Oninių“ vardadienį, pati sukvietė svečius, užsakė vaišes, pati atėjo prie stalo. O. L. sakė, kad turtą paliks tam kas ją žiūrės, ją žiūrėjo sesuo G, jai paliko ir turtą. O. L. prižiūrėjo tik atsakovė. Nevaikščiojo apie vieną mėnesį iki mirties. O. L. nebuvo jokios demencijos. Kad atsakovė kreipėsi į psichiatrą dėl sesers O. nežinojo. Anūkės močiutę lankė labai retai.

31Liudytoja R. G. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad O. L. jos teta. 2016 metais vasarą tetos būklė buvo gera, ji nenusišnekėdavo. Buvo labai gera atmintis. Turėjo fizinę negalią. Teta sakė, kad turtą paliks seseriai G., nes ji ją prižiūrėjo

32Liudytoja A. M. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad yra O. L. kaimynė. 2016 metais O. L. sirgo, tačiau buvo protinga, ją prižiūrėjo sesuo G., todėl sakė, kad jai parašys testamentą. O. L. sakė, kad anūkėms turto nepaliks, nes jos neprižiūri. O. L. niekada nenusišnekėdavo, iki pat mirties pati skambindavo telefonu ir kalbėdavosi, pati save apsitarnaudavo, pavalgydavo. Grįžusi iš slaugos ligoninės jau nevaikščiojo.

33Liudytoja E. T. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad yra O. L. kaimynė, su O. L. bendravo kasdien, ji visada buvo protinga, pati vaikščiojo. 2016 metais slaugos skyriuje jos nelankė. Apie testamento sudarymą nieko nežino. Viena ar dvi savaites iki mirties matė O. L., sėdinčią lovoje.

34Liudytoja I. P. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad jos buvo pažįstamos, susiskambindavo, pasikalbėdavo. O. L. buvo optimistė, sakydavo, kad turtą paliks tam kas ją prižiūrės. Matė ją iki mirties 4 dienos buvo sąmoninga, dejavo, kad skauda. 2016 metais vasarą buvo slaugos ligoninėje, o rudenį gulėjo ligoninėje dėl plaučių uždegimo.

35Liudytoja B. Š. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad yra O. L. kaimynė. Ji buvo sąmoninga, protinga, skaičiavo pinigus, visada su šypsena, abi rankas valdė vienodai, pati pasikeisdavo pampersą. Likus trim dienom iki mirties kalbėjo. Apie testamento sudarymo aplinkybes nieko nežino.

36Liudytoja V. V. 2018-02-07 teismo posėdyje paaiškino, kad ji gydė O. L.. Paskutinis vizitas ligonės namuose buvo 2016-12-06 prieš mirtį, tuomet jos būklė buvo ypatingai sunki, ji buvo prislopinta, intoksikuota. Ligonė pati nusiskundimų nepasakė, ji buvo iškviesta namiškių. O. L. namuose lankė ir anksčiau. 2016 metų rugsėjo, spalio mėnesiais O. L. skundėsi, kad jai skauda koją, jos balsas buvo silpnas, kalbėjo tyliai. Ji negali pasakyti ar tuomet O. L. buvo orientuota laike, erdvėje, nes ji tokių aplinkybių nesiaiškino ir su tuo susijusių klausimų neuždavė. Ligonės būklę iš šalies įvertinti sunku, net ir specialistams psichiatrams. Kokia buvo O. L. būklė testamento surašymo metu jai nežinoma ir ji vertinti negali. O. L. buvo ligonis sirgo: padidinto kraujosopūdžio liga, to pasekmė buvo insultas bei kartotinas insultas, cukralige su daugybe komplikacijų, apie šeši mėnesiais iki mirties vargino skausmai, gimdos kūno onkologine liga. 2016 metų vasarą vaikščiojo su vaikštynės pagalba. O. L. buvo tikras ligonis, priklausantis nuo kitų asmenų, buvo neįgali. Kraujagyslinę demencija jai buvo nustatyta specialistų, 2016-04-14 vidutinio sunkumo, kuri gali tik pablogėti.

37Liudytojas S. D. 2018-02-07 teismo posėdyje paaiškino, kad jis nuo 2016 metų rugsėjo pabaigos iki šiol gyvena O. L. namuose, kaip nuomininkas. Po O. L. mirties toliau jam leido gyventi G. P.. Dieną dirbdavo, o vakare prisidėdavo prie O. L. priežiūros (paduodavo vandens, išvirdavo pienišką sriubą). Dienos metu ją prižiūrėjo sesuo G. Jis nedalyvavo testamento pasirašyme, tuo metu buvo kitame kambaryje. Notarę atvežė G. vyras. O. L. norėjo surašyti testamentą, pati prašė, kad būtų atvežtas notaras. O. L. sakydavo, kad ją prižiūri G. P., tai jai ir turtą paliks. Kai jis pradėjo gyventi O. L. namuose, ji pati jau nevaikščiojo, pamperso nepasikeisdavo. Jo brolis G. iki 2016 m. vasaros vidurio taip pat gyveno pas O. L., kaip nuomininkas.

38Liudytojas G. D. 2018-02-07 teismo posėdyje paaiškino, kad du metus iki 2016 metų liepos mėnesio pabaigos gyveno pas O. L. namuose, kaip nuomininkas. O. L. prižiūrėjo sesuo G., o jis, po darbo, vakarais paduodavo vandens. Grįžusi iš slaugos skyriaus O. L. vaikščiodavo tik su vaikštyne po kambarius, į kiemą neišeidavo. Jis O. L. matė ir 2016 metų spalio pabaigoje, ji atrodė kaip ligonis, tačiau buvo protinga. Paskutinį kartą matė 2016-12-06 vakare, kai atvažiavo pasiimti savo motinos, su O. L. dar normaliai pakalbėjo.

39Liudytoja J. D. 2018-02-07 teismo posėdyje paaiškino, kad O. L. pažinojo, pas ją jos sūnūs nuomojosi kambarius, todėl ji dažnai būdavo jos namuose. O. L. sirgo ir prižiūrėjo sesuo G. ir O. L. sakydavo, kad turtą paliks tam kas ją prižiūrės. 2016-12-06 vakare taip pat buvo pas O. L. visą dieną su ja normaliai kalbėjo kaip visada.

40Liudytojas J. P. 2018-02-07 teismo posėdyje paaiškino, kad jis yra atsakovės sutuoktinis. Jis girdėjo, kad O. L. pati pasakė, kad nori notaro, kad turtą palieka atsakovei. ( - )po pietų jis notarą atvežė į namus. O. L. buvo ligota, tačiau protinga, turėjo gerą atmintį. Jis testamento sudarymo metu buvo kitame kambaryje. Po testamento sudarymo O. L. būklė tik blogėjo.

41Įstatyme nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo mirties atiteks teisė disponuoti likusiu turtu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad tokios valios išraiškos forma – testamentas, kuris apibrėžtinas kaip asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisinių padarinių atsiranda tik testatoriui mirus ir kuris suteikia pirmenybę paveldėti jame nurodytiems asmenims (CK 5.2 straipsnio 2 dalis). Kaip ir kiekvienas sandoris, testamentas turi turėti tokius būtinus elementus: subjektą, valią ir jos išraišką, turinį bei formą. Testamento atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią.

42Testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir padarinius (CK 5.15 straipsnio 2 dalis). Kai testamentą sudarė asmuo, kuris negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės, testamentas gali būti pripažįstamas negaliojančiu CK 1.89 straipsnio pagrindu, t. y. dėl to, kad fizinis asmuo, kuris, nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, jog negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių su valios trūkumais. Sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, kai jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties (ligos ar kt.) neatitinka tikrosios sandorio šalies valios. Pasisakydamas dėl šios normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.) (Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr.3K-3-421/2009). Bylų, kuriose ginčijamas mirusio testatoriaus testamentas CK 1.89 straipsnio pagrindu, nagrinėjimo ypatumas yra tas, kad testatoriaus gebėjimai suvokti savo veiksmų reikšmę ir padarinius vertinami retrospektyviai, neišklausant paties testatoriaus, paprastai pagal liudytojų parodymus ar ekspertų išvadas, priimtas remiantis medicininiuose dokumentuose išlikusiais įrašais apie testatoriaus sveikatos būklę.

43Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, gerbti testatoriaus valią reikalauja gero elgesio (geros moralės) taisyklės. Ši moralinė nuostata taikant testamento sudarymo tvarką reglamentuojančias normas įgyvendinama per civilinių teisinių santykių subjektų teisinę pareigą įgyvendinant savo teises bei atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) bei įstatyme nustatytą pareigą vadovautis šiais principais ir teismui aiškinant įstatymus bei juos taikant (CK 1.5 straipsnio 4 dalis).

44Ieškovė prašo pripažinti testamentą negaliojančiu ir savo reikalavimą grindžia tuo, kad testamentas sudarytas O. L. neatitiko jos tikrosios valios, nes jis sudarytas likus mėnesiui iki O. L. mirties, o ji labai sirgo ir paskutiniu metu dėl ligos su ja buvo neįmanoma susikalbėti.

45Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu.

46Teismo psichiatrijos ekspertizės akte (t.2, e.b.l.23-30) nurodoma, kad iš pateiktos medicininės dokumentacijos matyti, kad tiriamajai O. L. nuo 2000 metų diagnozuojamas cukrinis diabetas; nuo 2004 metų gydytojų konstatuojamos atsiradusio cukrino diabeto komplikacijos (diabetinė polineuropatija, diabetinė retinopatija, diabetinė nefropatija, antrinė hipertenzija). 2007 metais O. L. persirgusi smegenų išeminiu insultu, 2009 metais diagnozuota lėtinė smegenų išemija, 2009 metais persirgusi kartotiniu galvos smegenų išeminiu insultu. Gydymosi stacionare (palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, 2016-01-02 - 2016-05-10) metu gydytojo neurologo konsultacijos metu 2016-04-14 konstatuojama, kad O. L. yra encefalopatiška, tačiau detaliau sindromas neaprašytas, psichikos būklė nevertinta. 2016-04-14, likus 6 mėnesiam iki testamento sudarymo, psichologo atliktas kognityvinių - pažintinių - funkcijų tyrimas: MMSE 18 balų - tai rodo vidutinio sunkumo kognityvinių funkcijų sutrikimą. Po atlikto kognityvinių funkcijų vertinimo, kurio metu buvo konstatuotas vidutinio sunkumo kognityvinių funkcijų sutrikimas, tiriamoji buvo konsultuota gydytojo psichiatro 2016-04-19; psichikos būklės apraše atsispindi demencijos sindromas; išrašant pacientę iš stacionaro diagnozuojama kraujagyslinė demencija, diabetinė neuropatija, kraujagyslinė encefalopatija. Šeimos gydytojo konsultacijų metu 2016-05-17, 2016-09-21, 2016-10-14 atsispindi sutrikęs tiriamosios savarankiškumas, gebėjimas apsitarnauti, sutrikusi mažojo dubens organų funkcijų kontrolė. Iš šeimos gydytojo įrašų konsultuojant pacientę 2016-09-21 bei 2016 -10-14 (metu, artimu juridiškai svarbiam laikotarpiui) matoma, kad tiriamajai buvo išrašytos slaugos priemonės, antihipertenziniai medikamentai, insulino preparatai; narkotiniai, raminamieji preparatai skirti nebuvo. Iš duomenų medicininėje dokumentacijoje matoma, kad šeimos gydytojo narkotiniai skausmą malšinantys medikamentai terapinėmis dozėmis buvo skiriami nuo 2016-11-15; jų nepageidaujamas šalutinis poveikis nekonstatuotas. Įvertinus tai, kad tiriamajai O. L. nuo 2016-04-14 konstatuojamas vidutinio sunkumo kognityvinių funkcijų sutrikimas bei kraujagyslinė demencija, tai, kad nuo 2004 metų medicininėje dokumentacijoje aprašomos atsiradusios cukrinio diabeto komplikacijos (nefropatija, antrinė hipertenzija), kurios įtakoja kognityvinių funkcijų blogėjimą, bei persirgti (2007 ir 2009 metais) išeminiai galvos smegenų insultai, O. L. testamento sudarymo metu ( - ) konstatuojama įgyta silpnaprotystė - Kita kraujagyslinė demencija (F 01.8); O. L., testamento sudarymo metu ( - ) dėl konstatuojamo įgyto intelekto defekto - kraujagyslinės demencijos - negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės bei jų valdyti. Galimai nepageidaujamas šalutinis vaistų poveikis, kuris būtų galėjęs įtakoti O. L. gebėjimą suprasti savo veiksmų reikšmę bei juos valdyti, nekonstatuotas; medicininėje dokumentacijoje nėra objektyvių duomenų, kurie leistų teigti, kad O. L. testamento sudarymo metu skiriami medikamentai pasireikštu nepageidaujamu šalutiniu poveikiu, trikdytų jos mąstymą, veiksmų suvokimą, savikontrolę. O. L. gebėjimą suprasti savo veiksmų reikšmę bei juos valdyti įtakojo konstatuota įgyta silpnaprotystė; vertinant tai, kad O. L. dėl savo fizinės bei psichinės būklės buvo priklausoma nuo kito asmens, galima teigti, kad tokiu atveju buvo galimybių daryti asmeniui įtaką, tačiau nėra objektyvių duomenų, leidžiančių kategoriškai teigti, kad ta įtaka buvo daryta. O. L. gebėjimą suprasti savo veiksmų reikšmę bei juos valdyti testamento sudarymo metu įtakojo konstatuota įgyta silpnaprotyste.

47Ekspertė dėl O. L. psichinės būklės testamento sudarymo metu davė išvadą, kad testatorė negalėjo suprasti savo veiksmų esmės, dėl konstatuojamo įgyto intelekto defekto - kraujagyslinės demencijos (silpnaprotystės). Tokią išdavą ekspertė L. A. patvirtino ir 2018-03-14 teismo posėdžio metu bei papildomai paaiškino, kad O. L. pirmą kartą nustatyta kraujagyslinė demencija 2016-04-19 tai nebuvo pradinė stadija, nes atliktas kognityvinių - pažintinių funkcijų tyrimas MMSE buvo 18 balų, o tai rodo vidutinio sunkumo kognityvinių funkcijų sutrikimą t.y. liga pažengusi. MMSE 18 balų kriterijus vertintinas su kitais faktais: ką žmogus atlieka, kaip gyvena, kokio lygio pagalba jam reikalinga ir kt. Specialūs vaistai kraujagyslinei demencijai gydyti nebuvo skirti, o buvo skirti vaistai somatinei būklei pagerinti. Orientuotis laike, aplinkoje bei bendrauti, išreikšti mintis yra skirtingi dalykai. Bendrauti, išreikšti mintis gali asmenys, turintys ir sunkių kognityvinių funkcijų sutrikimą, o liudytojai, nėra profesionalai, kad jie galėtų įvardyti, jog asmuo gerai orientavosi. Liga buvo pasiekusi tokią stadiją, dėl kurios O. L. prarado gebėjimą suprasti savo veiksmus yra tai, kad pusė metų iki testamento pasirašymo dienos jai buvo konstatuotas vidutinis sunkumo funkcijų sutrikimas, sutrikęs gebėjimas pasirūpinti savimi, dalinė sutrukusi orientacija laike, kritikos savo būklei stoka, gydytojas konstatavo, kad progresavo kitos somatinės ligos, kurios blogina bendrą būklę ir kraujagyslinės demencijos būklę, sutrikimas negerėjo, ligonė nesveiko. Remiantis šeimos gydytojo įrašais medicininiuose dokumentuose, likus dviem savaitėm iki testamento sudarymo užfiksuota, kad sutrikęs gebėjimas pasirūpinti savimi, paūmėjusi somatinė būsena, kas blogina ir psichinę būseną, diagnozuota demencija, todėl negalėjo suprasti savo veiksmų. O. L. ligos ir kraujagyslinė demencija turėjo esminės įtakos jos psichikos būklei. Tvirtina, kad O. L. nustatytas sutrikimas buvo tokio lygio, kad ji negalėjo suprasti savo veiksmų. MMME 18 balų, o kraujagyslinė demencija tai lėtinė progresuojanti liga, duodant išvadą įvertinti medicininių dokumentų įrašai apie palikėjos somatinę būklę, kuri remiantis šeimos gydytojos įrašais, liga progresavo, nurodoma, trinkančias funkcijas bei įrašai patvirtina, kad O. L. nekritiška, nesugeba pavalgyti, visiškai priklausoma nuo artimųjų pagalbos. Iš šeimos gydytojos įrašų matyti, kad ji nevertino ar ligonė orientavosi. Po O. L. buvimo slaugos ligoninėje O. L. būklė dar labiau blogėjo, 2016-11-28 gydytojo siuntime į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, aprašant O. L. būklę teigiama, kad ligonė visiškai priklausoma nuo artimųjų pagalbos, kalba pašnibždomis, maitinama, pati neapsiverčia, neatsisėda, išsako suicidines mintis, mąstymas klampus. Sutrikusi ilgalaikė ir trumpalaikė atmintis.

48Sprendžiant testamento panaikinimo klausimą svarbu nustatyti asmens faktinę psichinę būseną ginčijamo sandorio sudarymo metu, t.y. ar asmuo ginčijamo sandorio sudarymo metu galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ar juos valdyti, t.y. pakanka įrodyti faktinį asmens neveiksnumą. Tokia būsena gali būti įrodinėjama asmens medicininiais dokumentais, psichiatrine išvada. Byloje buvo paskirta teismo psichiatrinės pomirtinės ekspertizės ir nors eksperto išvada teismui neprivaloma ir turi būti įvertinama pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu (LR CPK 218 str.), tačiau teismas, nesutikdamas su eksperto išvada, turi tokį nesutikimą motyvuoti.

49Nagrinėjamu atveju Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismo psichiatrijos ekspertizės akte, duota ekspertės išvada, kad O. L. ( - ) testamento sudarymo metu dėl jai diagnozuotos įgytos kraujagyslinės dimensijos, negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės bei jų valdyti. Ekspertizės išvados yra grindžiamos O. L. medicininiuose dokumentuose esančiais įrašais apie O. L. sveikatos būklę. Ekspertizės akte ekspertės išvados yra išsamiai motyvuotos, atspindėta sveikatos duomenų analizė, abejonių dėl pagrįstumo nekelia, todėl visumoje su O. L. sveikatos ir ligos istorijoje esančiais duomenimis sudarė teisiškai pagrįstą pagrindą daryti išvadai, kad ginčijamo testamento sudarymo metu O. L. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Duomenų bei įrodymų, keliančių abejones dėl ekspertizių išvadų pagrįstumo byloje nėra ir atsakovė nepateikė. Atsakovė O. L. laisvą apsisprendimą sudaryti testamentą jos naudai, įrodinėjo tik liudytojų parodymais, kurie yra prieštaraujantys tarpusavyje, bei nesudarantys pagrindo atmesti, bei paneigti ekspertų išvadas. Nors atsakovė nesutiko su ekspertizės išvadomis teigdama, kad ekspertizės akte trūksta išvadų koks buvo testatorės ligos ir jos neveiksnumo priežastinis ryšys, kada ji prarado gebėjimą suprasti savo veiksmus ir juos valdyti, tačiau atsakovė neprašė paskirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę, nesiėmė priemonių tolygioms įrodinėjimo priemonėms paneigti ekspertės išvadų. Testamentą tvirtinusi notarė, nors ir nurodė, jog įsitikino O. L. valia pokalbio metu, tačiau teismo vertinimu neturi specialių medicininių, psichiatrinių žinių, kad įvertinti O. L. psichikos būklę testamento sudarymo metu. Tai, kad išoriškai O. L. sudarė psichiškai sveiko žmogaus įspūdį, nepaneigia specialisto – teismo ekspertės, turinčios tam specialių žinių – išvadų pagrįstumo.

50Kaip matyti iš teismo psichiatrijos akte nurodytų duomenų testatorė O. L. buvo gydyta VšĮ Prienų ligoninės vidaus ligų, palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje nuo 2016-01-02 iki 2016-05-10. 2016-04-14 konsultuota neurologo, kuris nurodė, kad O. L. ,,ecefalopatiška“. 2016-04-15 konsultuota psichologo, atliktas tyrimas MMSE – 18 balų t.y. vidutinio sunkumo laipsnio kongnityvinių funkcijų sutrikimas. 2016-04-19 konsultuota psichiatro ir užfiksuota, kad O. L. skundžiasi bloga nuotaika, nerimu, liūdesiu, bloga atmintimi, nesugeba pasirūpinti, sunkiai juda. Aprašyta psichinė būklė atspindi, kad O. L. savyje ir vietoje orientuota teisingai, laike orientuota dalinai, mastymas klampus, frigidiškas, nuotaika bloga, liūdna, įtempta, nerimastinga, pokalbio metu apsiverkia, atmintis prasta, trumpalaikė, interesai riboti, emocijos labilios, būsenai dalinė kritika, ligonei reikalinga nuolatinė priežiūra. Išrašant iš gydymo įstaigos nurodyta, kad būklė išlieka sunki, savarankiškai nejuda, nesugeba išgerti vaistų, nėra pilnai kritiška savo būklei, reikalinga nuolatinė slauga bei diagnozuotos ligos kraujagyslinė demencija, diabetinė neuropatija, kraujagyslinė encefalopatija. Ekspertizės akto duomenys leidžia pagrįsta manyti, kad testatorės būklė akivaizdžiai pablogėjo dar prieš testamento sudarymą ir vis blogėjo. Nurodytą išvadą grindžia medicininiuose dokumentuose esantys įrašai apie testatorės vizitus šeimos gydytojos pas ligonę į namus. Šeimos gydytojo konsultacijos 2016-05-17 (septynios dienos po stacionarinio gydymo vidaus ligų ir palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje) bei 2016-09-21, 2016-10-14 ( laikas artimas ginčo testamento sudarymo datai - 2016-10-31) atsispindi sutrikęs O. L. savarankiškumas, gebėjimas apsitarnauti, sutrikusi mažojo dubens organų funkcijų kontrolė rodo, kad O. L. sveiktos būklė negerėjo, o tik blogėjo. Liudytoja šeimos gydytoja V. V. teismo posėdyje parodė, kad ji nesiaiškino, ar O. L. buvo orientuota laike, erdvėje, nes asmens psichinę būklę sunku įvertinti net ir specialistams psichiatrams, tačiau patvirtino, kad testatorės būklė buvo suniki, buvo tikras ligonis, priklausoma nuo kitų asmenų, o O. L. 2016-04-14 nustatyta vidutinio sunkumo kraujagyslinė demencija galėjo tik blogėti. Liudytojas K. S. parodė, kad jis ligoninėje gydė O. L. ir jos būklę matė iki 2016 metų vasario vidurio slaugos skyriuje, tuomet O. L. būklė buvo sunki, buvo depresiška, verkdavo dėl savo sunkios būklės, tačiau iki tol psichiatras konsultuoti ligonės nebuvo kviečiamas, O. L. tuomet buvo orientuota. Ekspertizės akte esantys duomenys apie testatorės sveikatos būklę tiek prieš ginčijamą testamento sudarymą, tiek ir po to yra išsamūs, pakankami ir leidžiantys konstatuoti testatorės būklę testamento sudarymo metu.

51Ekspertizės akto išvados paremtos testatorės medicininiuose dokumentuose esančiais įrašais apie O. L. būklę nuo 2000 metų iki pat testatorės mirties, taip pat byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimas ir liudytojų parodymais. Teismo posėdžio metu, ekspertizę atlikusi ekspertei buvo teigiama, kad byloje apklausti liudytojai parodė, kad testatorė sunkai sirgo, tačiau buvo sunki tik jos fizinė būklė, o jie neabejojo testatorės sugebėjimu suvokti savo veiksmus ir jų reikšmę testamento sudarymo metu bei išreikšti tikrąją savo valią dėl testamento turinio, dėl ko ekspertė nurodė, kad liudytojai nėra profesionalai, kad galėtų nustatyti, jog testatorė gerai orientavosi, todėl teismas sprendžia, kad apklaustų byloje liudytojų parodymų visuma, taip pat atsakovės, bei trečiojo asmens notarės V. B. paaiškinimai nesudaro pagrindo abejoti teismo ekspertizės išvadoms, pagrįstos objektyviai gautais duomenimis, teisingumu.

52Testamentą patvirtinusios notarės, trečiojo asmens V. B. paaiškinimai, kad jai nekilo abejonių dėl testatorės veiksnumo, atsižvelgiant į tai, kad ji neturi reikiamo medicininio išsilavinimo, nesudaro pagrindo spręsti, jog testatorės O. L. ginčijamo testamento sudarymo metu galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti. Nors notarė parodė, kad pati testatorė išreiškė savo valią, kad turtą palieka tam kas ją prižiūri t.y. seseriai ir mostelėjo ranka, tačiau notarė pripažino, kad ji nesiaiškino, ar testatorė orientavosi laike, aplinkoje bei neuždavė testatorei klausimų iš kurių galėjo spręsti apie testatorės socialinę orientaciją. Liudytojas K. S. teigė, kad testatorė buvo orientuota, tačiau jis O. L. gydymo įstaigoje gydė tik iki 2016 metų vasario mėnesio vidurio, o tolesnė jos būklė nežinoma.

53Atsakovės parodymai, kad testatorės fizinė būklė buvo prasta, tačiau protinė būklė buvo gera vertintina kaip asmens, suinteresuoto palankia jam bylos baigtimi, kas sudaro pagrindą kritiškai vertinti jos parodymus. Kritiškai vertinti atsakovės parodymus apie O. L. psichinę būklę, duoda pagrindą ir aplinkybės, kad atsakovė du kartus kreipėsi į psichiatrą dėl vaistų išrašymo savo seseriai O. L.. Kadangi pati ligonė konsultuota nebuvo medicininiuose dokumentuose įrašai padaryti iš atsakovės žodžių ir užfiksuota, kad ,,Atvyko sesuo. Pablogėjo psichinis stovis, išryškėjo nerimas, įkyrios mintys. Gyvena viena, globoja sesuo. Encefalipatiška, liūdina. Ryškūs depresijos požymiai“. Iš ambulatorinės asmens sveikatos istorijos iš VšĮ Prienų Pirmionės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro, matyti, kad atsakovė dėl pablogėjusios O. L. psichinės sveikatos kreipėsi 2016-05-19 ir 2016-07-20, gydytojas psichiatras išrašė antidepresantą – paroksetiną, o 2016-07-20 neuroleptiką – tiapriną 100 mg, 60 tablečių vartoti po 0,5 tabletės ryte ir vakare.

54Teismo posėdžiuose apklausyti liudytojai patvirtino, kad O. L. sveikata dėl ligų buvo bloga, tačiau liudytojai testamento sudarymo dieną, testatorės nematė, su ja nebendravo, išskyrus liudytojus J. P. ir S. D.. Liudytojas J. P., atsakovės sutuoktinis patvirtino, kad pati O. L. buvo protinga, turėjo gerą atmintį, prašė, kad būtų atvežtas notaras, kad nori turtą palikti atsakovei ir ( - )po pietų jis atvežė notarą į namus. Testamento sudarymo metu jis nebuvo tame kambaryje kur buvo tvirtinamas testamentas. Liudytojas S. D. testamento sudarymo metu taip pat buvo kitame kambaryje todėl negali paaiškinti testamento sudarymo aplinkybių, nors patvirtina, kad O. L. norėjo sudaryti testamentą bei, kad jis kaip nuomininkas gyveno O. L. namuose nuo 2016 metų rugsėjo mėnesio pabaigos, kur gyventi jam leido atsakovė, tačiau tuomet O. L. jau nevaikščiojo, pati pamperso nepasikeisdavo, O. L. prižiūrėjo atsakovė. Liudytojas J. P. yra atsakovės sutuoktinis, o liudytojas S. D. atsakovės leidimu gyvena testatorės namuose, todėl minėtų liudytojų parodymai gali būti neobjektyvūs, nes jie artimais ir tarpusavio bendravimo santykiais susiję su atsakove.

55Bylos nagrinėjimo metu buvo apklausta eilė liudytojų, kurių parodymai neatspindi testatorės būklės ginčijamo testamento sudarymo metu, todėl šių liudytojų parodymai negali būti laikomi pakankamais spręsti apie testatorės sveikatos būklę sandorio sudarymo metu. Be to, liudytojų parodymai apie gerą O. L. būklę neatitinka tikrovės, prieštarauja jos būklei aprašytai medicininiuose dokumentuose, teismas neturi pagrindo abejoti medicininiuose dokumentuose esančių įrašų tikrumu.

56Ekspertizės išvadoje teigiama, kad O. L. nuo 2016-04-14 nustatytas vidutinio sunkumo kognityvinių funkcijų sutrikimas bei kraujagyslinė demencija, kad nuo 2004 metų medicininėje dokumentacijoje aprašomos atsiradusios cukrinio diabeto komplikacijos (nefropatija, antrinė hipertenzija), kurios įtakoja kognityvinių funkcijų blogėjimą, bei persirgti (2007 ir 2009 metais) išeminiai galvos smegenų insultai, O. L. testamento sudarymo metu ( - ) konstatuojama įgyta silpnaprotystė - kita kraujagyslinė demencija. O. L., testamento sudarymo metu ( - ) dėl konstatuojamo įgyto intelekto defekto - kraujagyslinės demencijos - negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės bei jų valdyti. Ekspertė tesimo posėdyje patvirtindama išvadą, nurodė, kad buvo vertinamos ir testatorės gyvenimo būdas. Pusę metų likus iki testamento sudarymo buvo nustatytas vidutinio sunkumo pažintinių funkcijų sutrikimas, gebėjimas pasirūpinti savimi, dalinė sutrikusi orientacija laike, kritikos savo būklei stoka, kitų somatinių ligų ženklus progresavimas, kas blogina bendrą žmogaus būklę bei psichinę būklę, rodo, kad kraujagyslinė demencija, testamento sudarymo dienai, buvo pasiekusi tokią stadiją dėl kuriuos testatorė prarado gebėjimą suprasti savo veiksmus. Testatorė buvo visiškai priklausoma nuo artimųjų pagalbos, jos sveikatos būsena buvo sunki ir nuolat blogėjo, ko pasėkoje 2016-11-28 šeimos gydytos siuntimu buvo siunčiama dėl specialiųjų poreikių nustatymo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. 2016-12-05 nustatytas specialus nuolatinis slaugos poreikis neterminuotai, o ( - )testatorė mirė. Byloje surinkti duomenys patvirtina, kad O. L. sveikta dėl ligų buvo bloga, ji buvo visiškai priklausoma nuo ją prižiūrėjusių asmenų.

57Teismo ekspertizės išvadoje esant kategoriškai išvada, kad testamento sudarymo metu testatorė negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, kitiems byloje esantiems įrodymams šios išvados nepaneigiant, yra pagrindas spręsti, kad byloje yra pakankamai patikimų duomenų apie testatorės O. L. negebėjimą išreikšti savo valią ginčijamo testamento sudarymo metu.

58Teismas daro išvadą, kad ( - ) dieną O. L. sudarytas ir Prienų rajono 1-ojo notarų biuro notarės V. B. patvirtintas testamentas pripažintinas negaliojančiu.

59Ieškovė ieškiniu prašė testamentą pripažinti negaliojančiu ir todėl, kad jis pasirašytas ne O. L. ranka, nes jos buvo visai kitoks raštas. Bylos nagrinėjimo meti ieškovė šios aplinkybės neįrodinėjo, rašysenos ekspertizės skirti neprašė.

60Ieškovė ieškiniu prašė testamentą pripažinti negaliojančiu ir todėl, kad jis nepatvirtintas notaro. Iš ieškovės pateikto 2016 metų spalio 31 dienos testamento (pateiktas 2016-04-27 Nr.R1-2027) matyti, kad notarė V. B. patvirtino ne O. L., o A. S. pasirašytą testamentą. Trečiasis asmuo notarė atsiliepime nurodė, kad ginčo testamente padaryta notarės biuro darbuotojos techninė klaida, kuri laiku nebuvo pastebėta. Iš bylos duomenų nustatyta, kad notarė, patvirtinusi ginčo testamentą, testamente techninę klaidą pataisė ,,A. S.“ pavardę išbraukė ir įrašė pavardę ,,O. L.“. Teismo posėdžio metu notarė V. B. nurodė, kad patvirtiono O. L. pasirašytą testamentą. Kad testamentas buvo pasirašytas O. L. namuose ir pavirtino atsakovė. Liudytojas J. P. patvirtino, kad jis atvežė notarę V. B. į O. L. namus bei liudytojas S. D. Teismas sprendžia, kad, O. L. ( - ) sudarytame testamente, yra rašymo klaida ir nurodyta, kad tvirtinama ,,A. S.“ testamentas, tačiau iš ginčo testamento turinio suprantama, kad testamentas pasirašytas testatorės O. L. gyvenamojoje vietoje, todėl netikslus asmenų įvardijimas, neduoda pagrindo testamentą pripažinti negaliojančiu (CK 5.18 str. 2d.).

61 Bylinėjimosi išlaidos

62Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė sumokėjo 31,00 Eur žyminio mokesčio, 386,50 Eur už ekspertizę.

63Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 37,57 Eur, kurios priteistinos iš atsakovės valstybės naudai (CPK 92 str.).

64Teismas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,260,270 straipsniu,

Nutarė

65Ieškinį tenkinti.

66Pripažinti negaliojančiu O. L. ( - ) sudarytą ir trečiojo asmens Prienų rajono 1-ojo notarų biuro notarės V. B. patvirtintą testamentą, notarinio registro Nr. ( - ).

67Priteisti iš atsakovės G. P. (asmens kodas ( - )) ieškovei M. L. (asmens kodas ( - )) 417,50 Eur (keturis šimtus septyniolika eurų, 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

68Priteisti iš atsakovės G. P. 37,57 Eur (trisdešimt septynis eurus, 57 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

69Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2017-02-24 Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi, uždrausti Prienų rajono 3-iojo notaro biuro notarei A. B. išduoti paveldėjimo teisės liudijimą G. P., pagal O. L. ( - ) testamentą dėl turto, atsiradusio po O. L., mirusios ( - ), mirties, paveldėjimo, palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

70Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Matulienei,... 3. dalyvaujant ieškovei M. L., jos atstovei advokatei Aušrai Ručienei,... 4. atsakovei G. P., jos atstovei advokatei Rasai Malinauskienei,... 5. trečiajam asmeniui notarei V. B., S. Z.,... 6. ekspertei L. A.,... 7. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. L. ieškinį... 8. Teismas... 9. Ieškovė M. L. ieškiniu (t.1, e.b.l. 1-5) prašo pripažinti negaliojančiu... 10. Ieškinyje nurodė, kad ieškovės močiutė O. L. mirė ( - ). Ieškovės... 11. Ieškovės M. L. atstovė advokatė Aušra Ručienė 2017-12-13 teismo... 12. Ieškovės M. L. atstovė advokatė Aušra Ručienė 2018-03-14 teismo... 13. Atsakovė G. P. atsiliepimu (t.1, e.b.l.30-41) prašė ieškinį atmesti ir... 14. O. L. iki pat savo mirties buvo sąmoninga, testamento sudarymo dieną nebuvo... 15. Atsakovė G. P. 2017-12-13 teismo posėdžio metu paaiškino, kad palikėja jos... 16. Atsakovės atstovė advokatė Rasa Malinauskienė 2018-03-14 teismo posėdyje... 17. Trečiasis asmuo S. Z. atsiliepimo nepateikė, 2017-12-13 teismo posėdyje... 18. Trečiasis asmuo notarė V. B. atsiliepime (t.1, e.b.l.50,51) teigė, kad... 19. Trečiasis asmuo notarė V. B. 2017-12-13 teismo posėdyje paaiškino, kad į... 20. Trečiasis asmuo notarė V. B. 2018-03-14 teismo posėdyje prašė ieškinį... 21. Trečiasis asmuo notarė A. B. atsiliepimo nepateikė, teismo posėdžiuose... 22. Ieškinys tenkintinas... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad testatorė O. L. (t.1, e.b.l.21) mirė ( - ).... 24. Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro rašytinė informacija... 25. Liudytojas K. S. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad jis yra vidaus... 26. Liudytoja A. S. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad ji O. L. draugė.... 27. Liudytoja G. M. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad ji O. L. kaimynė.... 28. Liudytoja Ona J. Z. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad ji yra O. L.... 29. Liudytoja J. A. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad ji yra O. L.... 30. Liudytoja D. M. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad ji palikėjos ir... 31. Liudytoja R. G. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad O. L. jos teta.... 32. Liudytoja A. M. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad yra O. L. kaimynė.... 33. Liudytoja E. T. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad yra O. L. kaimynė,... 34. Liudytoja I. P. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad jos buvo... 35. Liudytoja B. Š. 2017-12-14 teismo posėdyje paaiškino, kad yra O. L.... 36. Liudytoja V. V. 2018-02-07 teismo posėdyje paaiškino, kad ji gydė O. L..... 37. Liudytojas S. D. 2018-02-07 teismo posėdyje paaiškino, kad jis nuo 2016 metų... 38. Liudytojas G. D. 2018-02-07 teismo posėdyje paaiškino, kad du metus iki 2016... 39. Liudytoja J. D. 2018-02-07 teismo posėdyje paaiškino, kad O. L. pažinojo,... 40. Liudytojas J. P. 2018-02-07 teismo posėdyje paaiškino, kad jis yra atsakovės... 41. Įstatyme nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo... 42. Testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų... 43. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl testamento pripažinimo... 44. Ieškovė prašo pripažinti testamentą negaliojančiu ir savo reikalavimą... 45. Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė... 46. Teismo psichiatrijos ekspertizės akte (t.2, e.b.l.23-30) nurodoma, kad iš... 47. Ekspertė dėl O. L. psichinės būklės testamento sudarymo metu davė... 48. Sprendžiant testamento panaikinimo klausimą svarbu nustatyti asmens faktinę... 49. Nagrinėjamu atveju Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos... 50. Kaip matyti iš teismo psichiatrijos akte nurodytų duomenų testatorė O. L.... 51. Ekspertizės akto išvados paremtos testatorės medicininiuose dokumentuose... 52. Testamentą patvirtinusios notarės, trečiojo asmens V. B. paaiškinimai, kad... 53. Atsakovės parodymai, kad testatorės fizinė būklė buvo prasta, tačiau... 54. Teismo posėdžiuose apklausyti liudytojai patvirtino, kad O. L. sveikata dėl... 55. Bylos nagrinėjimo metu buvo apklausta eilė liudytojų, kurių parodymai... 56. Ekspertizės išvadoje teigiama, kad O. L. nuo 2016-04-14 nustatytas vidutinio... 57. Teismo ekspertizės išvadoje esant kategoriškai išvada, kad testamento... 58. Teismas daro išvadą, kad ( - ) dieną O. L. sudarytas ir Prienų rajono 1-ojo... 59. Ieškovė ieškiniu prašė testamentą pripažinti negaliojančiu ir todėl,... 60. Ieškovė ieškiniu prašė testamentą pripažinti negaliojančiu ir todėl,... 61. Bylinėjimosi išlaidos ... 62. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 63. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 37,57 Eur,... 64. Teismas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 65. Ieškinį tenkinti.... 66. Pripažinti negaliojančiu O. L. ( - ) sudarytą ir trečiojo asmens Prienų... 67. Priteisti iš atsakovės G. P. (asmens kodas ( - )) ieškovei M. L. (asmens... 68. Priteisti iš atsakovės G. P. 37,57 Eur (trisdešimt septynis eurus, 57 ct)... 69. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2017-02-24 Prienų rajono apylinkės... 70. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...