Byla 2-506/2013
Dėl 2011 m. gruodžio 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2278-657/2012 pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ skundą atsakovui bankrutavusiai VšĮ „Herdas“ dėl 2011 m. gruodžio 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teisme 2011 m. gruodžio 27 d. gautas kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundas, kuriuo prašoma panaikinti BVšĮ „Herdas“ 2011 m. gruodžio 9 d. kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu ir antruoju darbotvarkės klausimu. Nurodė, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtina administratoriaus ataskaita apie nuveiktą darbą. Mano, kad kreditorių susirinkimas negalėjo tvirtinti ataskaitos ir tokiu būdu priimti prievolės įvykdymo, nes administratorė tinkamai nepagrindė iki 2011-12-01 patirtų administravimo išlaidų. Nors administratorė pridėjo prie ataskaitos pajamų-sąnaudų suvestinę už laikotarpį nuo 2011-04-13 iki 2011-12-01, kurioje nurodė, kad iki pirmojo kreditorių susirinkimo faktiškai patyrė 9982,13 Lt išlaidų, o nuo 2011-08-16 iki 2011-12-01 dar 573 Lt, tačiau visiškai jų nepagrindė nei detaliais paaiškinimais, nei sutartimis ir pirminiais apskaitos dokumentais. Kreditorių susirinkimas, negavęs tokių dokumentų ir patirtų išlaidų pagrindimo, negalėjo tvirtinti administratorės veiklos ataskaitos. Antruoju darbotvarkės klausimu balsų dauguma buvo pritarta administratorės pasiūlytam projektui ir nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą 50 000 Lt nuo bankroto proceso pradžios iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, iš šios sumos 20 000 Lt skiriant administratorės atlyginimui. Nurodė, kad kreditorių susirinkimas patvirtino tokią pačią administravimo išlaidų sąmatą, kuri buvo patvirtina 2011 m. rugpjūčio 19 d. susirinkime ir kurios neteisėtumą ir nepagrįstumą konstatavo teismas 2011 m. lapkričio 23 d. nutartyje. Patvirtinta administravimo išlaidų sąmata pažeidžia kreditorių ir pačios įmonės teises, nes neužtikrina administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyros, prieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams. Nurodė, kad BVšĮ „Herdas“ ilgalaikis turtas sudaro 30 156 Lt, debitoriniai įsiskolinimai – 20 487,50 Lt. Kito turto įmonė neturi, todėl vienintelis realus turtas, iš kurio pardavimo bus dengiamos administravimo išlaidos yra turtas, įkeistas bankui. Nurodė, kad bendra patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 128 504,25 Lt, tarp jų banko reikalavimas sudaro 42 165,55 Lt. Akivaizdu, kad kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 2, kuriuo nuspręsta bankroto išlaidų administravimui skirti 50 000 LT sumą, kuri didesnė nei BVšĮ „Herdas“ turi turto, pažeidžia tiek banko, tiek ir kitų kreditorių interesus. Nurodė, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks dydis yra reikalingas. Mano, kad administratorė tinkamai nepagrindė 50 000 Lt bendroje sąmatoje numatytų 30 000 Lt kitų administravimo išlaidų. Nurodė, kad įmonės bankroto procedūra nėra sudėtinga, kad už ją reiktų mokėti 20 000 Lt atlyginimą. Įmonė veiklos nevykdo, ilgalaikio turto vertė sudaro 30 156 Lt, debitoriniai įsiskolinimai – 20 487,50 Lt, jokių įmonės sandorių administratorė neginčija, įmonėje yra tik 13 kreditorių.

5Atsakovas BVšĮ „Herdas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas, svarstant veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki 2011 m. gruodžio 1 d., nenurodė jokių administratorės veiklos trūkumų. Iki susirinkimo pateikė kreditoriams visą prašomą informaciją. Nurodė, kad šiuos dokumentus buvo paruošusi ir, jei pareiškėjas būtų dalyvavęs susirinkime, esant pageidavimui, būtų juos pateikusi. Nurodė, kad neviršijo Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtintos 4714 Lt per mėnesį sumos. Taip pat 2011-12-09 susirinkimui buvo paaiškinta kas sudaro 573 Lt išlaidas. Nurodė, kad svarstant antrą klausimą, kreditoriui susirinkimui pateikė išsamius ir įrodymais pagrindžiančius išlaidų tikėtinumą ir būtinumą. Tuo pačiu pagrindė, kodėl UAB „Medicinos bankas“ pasiūlymas dėl administravimo išlaidų dydžio yra ydingas.

6Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 10 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundą dėl BVšĮ „Herdas“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atmetė.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. liepos 12 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį ir perdavė pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ skundą atmetė, priteisė iš pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ 500 Lt advokato išlaidų BVšĮ „Herdas“ naudai. Teismas, pasisakydamas dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo, nurodė, kad iš pranešimo apie susirinkimą matyti, jog su nutarimų projektais kreditoriai galėjo susipažinti darbo dienomis nuo gruodžio 5 d., 10-16 val., tačiau byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas iki susirinkimo neturėjo galimybės susipažinti su projektais. Pareiškėjas susirinkime nedalyvavo, savo nuomonę balsuodamas išreiškė raštu ir nepateikė jokių įrodymų, kad kreipėsi į administratorę, prašydamas pateikti informaciją apie jos veiklą, išlaidų sąmatas, atliekamus veiksmus ar reiškė pretenzijas administratorei dėl netinkamo darbo atlikimo. Teismas nustatė, kad kreditoriams buvo pateikti išsamūs paaiškinimai dėl administratorės veiklos per laikotarpį nuo 2011-04-13 iki 2011-12-01.

10Pasisakydamas dėl administravimo išlaidų sąmatos, teismas nurodė, kad visas iki kreditoriaus susirinkimo patirtas administravimo išlaidas administratorė pagrindė ir pateikė kreditorių susirinkimui finansinės atskaitomybės dokumentus, atitinkančius tokiems dokumentams keliamus reikalavimus. Nurodė, kad kreditorių susirinkimui administratorė pateikė išsamią finansinę analizę, kur yra ar bus panaudotos administravimo išlaidos. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad kreditoriai balsų dauguma pritarė patvirtinti tokio dydžio administravimo išlaidų sąmatą, kad priimtas nutarimas savo turiniu ir apimtimi neprieštarauja ĮBĮ 11 str. ir 23 str. nuostatoms, sprendė, jog pareiškėjo reikalavimas atmestinas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį ir pareiškėjo skundą tenkinti. Nurodė, kad administratorius kreditorių susirinkimui pateikė tik veiklos ataskaitą ir pajamų-sąnaudų suvestinę už laikotarpį nuo 2011-04-13 iki 2011-12-01, tačiau nepateikė suvestinėje nurodytas iki 2011-12-01 patirtas 10 555,13 Lt išlaidas patvirtinančių ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančių dokumentų, todėl mano, kad vien šis faktas sudaro pagrindą nevertinti veiklos ataskaitos. Kadangi kreditoriams nebuvo pateikti išlaidas pateisinantys dokumentai, todėl kreditoriai negalėjo įvertinti administratoriaus atliktų išlaidų pagrįstumo ir būtinumo įmonės administravimui, taip pat įvertinti ar jos buvo naudotos taupiai ir atsakingai bei efektyviai. Administratorius patirtas išlaidas iš dalies pagrindžiančius dokumentus pateikė teismui tik tada, kai bankas apskundė neteisėtą nutarimą dėl pritarimo administratoriaus atliktam darbui ir veiklos ataskaitos patvirtinimo. Mano, kad ne visi pateikti dokumentai gali būti vertinami kaip pagrindžiantys iki 2011-12-01 patirtas 10 555,13 Lt išlaidas. Ataskaita negalėjo būti tvirtinama dar ir dėl to, kad administratorius kreditorių susirinkimui antru darbotvarkės klausimu pakartotinai pateikė tvirtinti nepagrįstą, tokio paties dydžio administravimo išlaidų sąmatą, kuri jau buvo panaikinta Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi. Administratorius neatsižvelgė į minėtoje nutartyje pateiktas nuorodas dėl patirtų ir būsimų išlaidų pagrindimo, dėl 20 000 Lt administratoriaus atlyginimo neproporcingumo būsimam darbui. Nesutinka su teismo išvada, kad administratorius pagrindė visas iki kreditorių susirinkimo patirtas administravimo išlaidas ir pateikė kreditorių susirinkimui finansinės atskaitomybės dokumentus, atitinkančius tokiems dokumentams keliamus reikalavimus. Administratorius dokumentus, iš dalies patvirtinančius išlaidas, pateikė gerokai vėliau, t. y. kai pateikė atsiliepimą į banko skundą. Kadangi nebuvo pateikti kreditorių susirinkimui patirtas administravimo išlaidas patvirtinantys dokumentai, todėl klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos apskritai negalėjo būti svarstomas. Teismas nutartyje nepagrįstai nurodė, kad kreditorių susirinkimui administratorius pateikė išsamią finansinę analizę, kur yra ar bus panaudotos administravimo išlaidos. Mano, kad administratorė nepagrindė 50 000 Lt bendroje administravimo išlaidų sąmatoje kitoms administravimo išlaidoms tenkančių 30 000 Lt. Nurodė, kad administratoriui nustatytas 20 000 Lt atlyginimas neproporcingas būsimam darbui. Teismas tinkamai neįvertino aplinkybės, kad skundžiamame nutarime kitos administravimo išlaidos nėra išskaidytos pagal atskiras išlaidų rūšis ir nenustatyti maksimalūs jų dydžiai.

13Atsakovas BVšĮ „Herdas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad apeliantas, teigdamas, jog administratorius nepateikė susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančių finansinės atskaitomybės dokumentų, nepateikia jokių pagrįstų argumentų dėl to, kokią įtaką nesavalaikis šių dokumentų pateikimas galėjo turėti kreditorių sprendimų tariamam neteisėtumui. Pranešime apie susirinkimą buvo nurodyta, kad su susirinkimo nutarimų projektais kreditoriai gali susipažinti darbo dienomis nuo gruodžio 5 d. 10-16 val. Pareiškėjas nei laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2011-12-01, nei raštu balsuodamas kreditorių susirinkime, nenurodė jokių administratoriaus veiklos trūkumų. Administratorius iki 2011-12-09 susirinkimo teikė kreditoriams visą jų pageidaujamą informaciją. Nebuvo pateikta jokių dokumentų ar kitų įrodymų, galinčių sudaryti pagrindą teiginiams, jog administratoriaus sumokėtos sumos UAB „JM biuro sprendimai“ buhalterinėms paslaugoms būtų neprotingai didelės ar neatitinkančios rinkos kainų. Nepagrįsti apelianto argumentai, jog administratorius nepagrįstai pateikė kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, kuri jau buvo panaikinta teismo. Kuo ilgiau tęsiasi bankroto procesas, tuo daugiau su juo susijusių išlaidų yra patiriama. Įvertinus papildomai patirtas laiko ir finansines sąnaudas, bylinėjantis su kreditoriumi UAB „Medicinos bankas“, be to, prognozuojant potencialius teisminius ginčus ateityje bei atsižvelgiant į kitas pakitusias aplinkybes, atsakovo nuomone kreditorių susirinkimui buvo visiškai pagrįstai pasiūlyta tvirtinti 50 000 Lt administravimo išlaidų sąmatą. Apeliantas nepateikia jokių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą, jog 2011-12-09 kreditorių susirinkimo sprendimas dėl administravimo išlaidų patvirtinimo būtų neteisėtas ir administravimo išlaidos būtų nepagrįstai didelės. Visas iki kreditorių susirinkimo patirtas administravimo išlaidas administratorius pagrindė ir pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus. Nurodė, kad iki pirmojo kreditorių susirinkimo, kuris įvyko 2011-08-19, BVšĮ „Herdas“ administravimui buvo patirta 9982,13 Lt išlaidų. Iki 2012-10-22 jau patirta 19 000 Lt išlaidų. Taupydamas kreditorių lėšas administratorius iki 2012-09-20 nesinaudojo teisine pagalba ir visus su BVšĮ „Herdas“ teisminiais ginčais susijusius dokumentus rengė pats, taip pat atstovavo įstaigos interesus teismo posėdžiuose. Nesutinka su apelianto argumentais, jog kreditorių susirinkimas patvirtino per didelį administratoriaus atlyginimą (20 000 Lt). Atsižvelgiant į bankroto proceso trukmę (praėjo jau daugiau nei 17 mėn.), į tai, kad toliau tęsiasi teisminiai ginčai su UAB „Medicinos bankas“, be to, bus reikalinga atlikti eilę kitų privalomų veiksmų iki bankroto užbaigimo, mano, jog 20 000 Lt atlyginimas yra pagrįstas ir nelaikytinas per dideliu.

14Suinteresuotas asmuo D. K. pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šiuo metu dalis bendrovės turto yra parduota ir galima situacija, kad bankroto administratorė jau yra faktiškai padengusi patirtas administravimo išlaidas. Dėl to esant sprendimui panaikinti teisėtus kreditorių susirinkimo sprendimus dėl to, kad vienas iš kreditorių nepatenkintas daugumos kreditorių sprendimu, gali susidaryti situacija, kai pačių kreditorių sprendimai lemia neteisėtus administratorės veiksmus nepriklausomai nuo administratorės valios. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog atsakovas nepateikė veiklos ataskaitoje už laikotarpį nuo 2011-08-16 iki 2011-12-01 nurodytas išlaidas patvirtinančių dokumentų. Pareiškėjas turėjo visas galimybes susipažinti su pageidaujamais dokumentais. Iki kreditorių susirinkimo patirtas administravimo išlaidas administratorė pagrindė ir pateikė kreditorių susirinkimui finansinės atskaitomybės dokumentus. Administratoriaus iki šiol patirtos išlaidos sudaro net daugiau, negu siūlo tvirtinti pareiškėjas.

15Suinteresuotas asmuo BUAB „Herdas Group“ pateikė atsiliepimą, prašydamas skundo tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

16Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. vasario 6 d. gautas apelianto UAB „Medicinos bankas“ atsisakymas nuo atskirojo skundo. Nurodė, kad 2013 m. sausio 31 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi UAB „Medicinos bankas“ perleido teismo patvirtintą reikalavimo teisę į BVšĮ „Herdas“. Pagal šios Reikalavimo perleidimo sutarties 3.3 p. ir 3.4 p. įsipareigojo atsisakyti nuo pateiktų skundų dėl administravimo išlaidų sąmatų panaikinimo. Kadangi gavo apmokėjimą už perleistą reikalavimo teisę, tai vykdydami įsipareigojimą, praneša, jog atsisako nuo 2012-10-04 atskirojo skundo. Nurodė, kad atskirojo skundo atsisakymo pasekmės žinomos.

17Atsakovas bankrutavusi VšĮ „Herdas“ pateikė pranešimą, kuriuo prašė tenkinti pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ atsisakymą nuo atskirojo skundo bei nurodė, kad atsisako nuo reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kiekviena šalis dengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis procesas nutrauktinas.

20Apeliantas UAB „Medicinos bankas“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties, nurodydamas, kad jam yra žinomos tokio atsisakymo pasekmės.

21CPK 308 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę skundo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).

22Apeliantas atsisakymą nuo atskirojo skundo pateikė iki bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme pradžios, apelianto atskirojo skundo atsisakymas imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui neprieštarauja, o bylos medžiagoje nėra duomenų, kad toks atsisakymas pažeidžia kieno nors teises ar teisėtus interesus (CPK 42 str. 2 d., 308 str. 2 d., 338 str.). Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nėra pagrindo atsisakyti tenkinti apelianto atsisakymą nuo atskirojo skundo, todėl atskirojo skundo atsisakymas priimamas, o apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 338 str., 308 str.).

23Atsižvelgiant į atsakovo prašyme išreikštą atsisakymą nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo, šių išlaidų priteisimo (paskirstymo) klausimas nesprendžiamas.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsnio 2 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

25Priimti apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ atskirojo skundo atsisakymą.

26Apeliacinį procesą pagal apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2278-657/2012 nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teisme 2011 m. gruodžio 27 d. gautas kreditoriaus UAB... 5. Atsakovas BVšĮ „Herdas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas skundą... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 10 d. nutartimi kreditoriaus UAB... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. liepos 12 d. nutartimi panaikino Kauno... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 10. Pasisakydamas dėl administravimo išlaidų sąmatos, teismas nurodė, kad... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ pateikė atskirąjį skundą,... 13. Atsakovas BVšĮ „Herdas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį... 14. Suinteresuotas asmuo D. K. pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį... 15. Suinteresuotas asmuo BUAB „Herdas Group“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 16. Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. vasario 6 d. gautas apelianto UAB... 17. Atsakovas bankrutavusi VšĮ „Herdas“ pateikė pranešimą, kuriuo prašė... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 20. Apeliantas UAB „Medicinos bankas“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui... 21. CPK 308 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi... 22. Apeliantas atsisakymą nuo atskirojo skundo pateikė iki bylos nagrinėjimo... 23. Atsižvelgiant į atsakovo prašyme išreikštą atsisakymą nuo bylinėjimosi... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Priimti apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“... 26. Apeliacinį procesą pagal apelianto uždarosios akcinės bendrovės...