Byla AS-146-128-11
Dėl įpareigojimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. A. B. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriui dėl įpareigojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. A. B. (toliau – ir pareiškėjas) Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo prašė nutraukti iš V. A. B. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) Šakių rajono skyriaus vykdomą išieškojimą, kadangi vykdymo veiksmai atliekami be pagrindo, toks išieškojimo būdas nėra numatytas 1997 m. sausio 10 d. vykdomajame dokumente bei prasilenkia su Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-207/96 sprendimo rezoliucine dalimi, yra neteisėtas ir vykdomas nekompetentingo asmens.

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2010 m. rugsėjo 14 d. 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu (byla nepriskirtina tam teismui).

7Teismas iš teismų sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad 2009 m. rugpjūčio 03 d. pareiškėjas V. A. B. buvo kreipęsis į Kauno apygardos teismą su prašymu, kad būtų nutrauktas išieškojimas iš jo asmeninių pajamų, vykdomų VSDFV Šakių rajono skyriaus, kad vykdomi veiksmai atlikti be pagrindo, nenumatyti 1997 m. sausio 10 d. vykdomajame dokumente bei neatitinkantys Kauno apygardos teismo 1996 m. gruodžio 04 d. sprendimo rezoliucinės dalies. Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 27 d. nutartimi nutarė išaiškinti pareiškėjui V. A. B., kad Kauno apygardos teismo 1996 m. gruodžio 04 d. sprendimu 278 000 Lt skola priteista iš V. B. įmonės ,,Labdara“, jos išieškojimą leista pirmąja eile nukreipti į įkeistąjį bankui bendraatsakovės R. B. turtą, tačiau skolos išieškojimas neapribotas tik suma, gauta realizavus įkeistą turtą. Pareiškėjo V. A. B. prašymas nutraukti išieškojimą iš jo asmeninių pajamų Kauno apygardos teismo buvo atmestas. Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, tačiau apeliacinės instancijos teismas Kauno apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-03-25 nutartis, bylos Nr. 2-267/2010).

8Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas su analogišku reikalavimu, pareikštu Kauno apygardos administraciniam teismui, buvo kreipęsis į bendrosios kompetencijos teismą bei naudojęsis apeliacine instancija. Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti Kauno apygardos teismo nutartį, pareiškėjas kreipėsi su tokiu pačiu reikalavimu į Kauno apygardos administracinį teismą, kai minėtasis klausimas jau išspręstas bendrosios kompetencijos teismų ir yra įsiteisėjęs.

9Teismas taip pat pažymėjo, kad skundo reikalavime suformuluotas prašymas yra ne administracinio teismo nagrinėjimo objektas. Skundo pagrindas, reikalavimą pagrindžiančios faktinės ir juridinės aplinkybės yra civilinio pobūdžio ir kyla iš civilinių teisinių santykių.

10Konstatavęs, kad byla nepriskirtina Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, teismas skundą priimti atsisakė.

11III.

12Pareiškėjas, nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą (b. l. 25-29), kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir patenkinti jo skundo reikalavimus.

13Skunde pakartoja argumentus, kuriais grindžia savo pirmosios instancijos teismui pateikto skundo reikalavimus. Dėl keliamo ginčo teismingumo nurodo, kad pagal Specialiosios teisėjų kolegijos formuojamą praktiką Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius yra viešojo administravimo subjektas, kuris įgyvendindamas jam teisės aktais pavestas funkcijas atlieka viešojo administravimo veiklą, todėl jo manymu, byla turi būti nagrinėjama administraciniame teisme.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus viešojo ar vidaus administravimo srityje. Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai, išvardytos ABTĮ 15 straipsnyje.

18Pirmosios instancijos teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartyje konstatavo, kad ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir todėl atsisakė priimti atsisakė pareiškėjo skundą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.).

19Kaip matyti iš pareiškėjo skundo bei byloje esančių duomenų, keldamas ginčą pareiškėjas siekia, kad būtų nutrauktas VSDFV Šakių rajono skyriaus vykdomas išieškojimas. Atskirasis skundas grindžiamas tuo argumentu, kad VSDFV Šakių rajono skyrius yra viešojo administravimo subjektas.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama ne tik pagal ginčo subjektą, bet ir pagal teisinio santykio teisinę prigimtį ir pobūdį. Civilinio kodekso 2.36 str. 1 d. nustatyta, kad valstybė ir jos institucijos yra civilinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai. Valstybė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per atitinkamas institucijas. Todėl, jei ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių, tai nepriklausomai nuo to, jog viena šio ginčo šalimi yra valstybės institucija, jis laikomas civiliniu ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Nagrinėjamu gi atveju, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, skundo pagrindas, reikalavimą pagrindžiančios faktinės ir juridinės aplinkybės yra civilinio pobūdžio. Dar daugiau, teismų sistemos LITEKO sistemos duomenys neginčijamai patvirtina tą aplinkybę, kad pareiškėjas su analogišku reikalavimu buvo kreipęsis į bendrosios kompetencijos teismą ir šis reikalavimas buvo išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

21Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija prieina išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ginče dominuojančių teisinių santykių prigimtį, tinkamai taikė procesines teisės normas ir priėmė pagrįstą nutartį, kurią naikinti nėra pagrindo.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjo V. A. B. atskirąjį skundą atmesti.

24Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas V. A. B. (toliau – ir pareiškėjas) Kauno apygardos... 5. II.... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartimi... 7. Teismas iš teismų sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad 2009 m. rugpjūčio... 8. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas su analogišku reikalavimu, pareikštu... 9. Teismas taip pat pažymėjo, kad skundo reikalavime suformuluotas prašymas yra... 10. Konstatavęs, kad byla nepriskirtina Kauno apygardos administracinio teismo... 11. III.... 12. Pareiškėjas, nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m.... 13. Skunde pakartoja argumentus, kuriais grindžia savo pirmosios instancijos... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 18. Pirmosios instancijos teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartyje konstatavo, kad... 19. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo bei byloje esančių duomenų, keldamas... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad bendrosios kompetencijos ir administracinių... 21. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija prieina išvadą, kad... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Pareiškėjo V. A. B. atskirąjį skundą atmesti.... 24. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti... 25. Nutartis neskundžiama....