Byla 2-1118-297/2012
Dėl 11300,19 Lt skolos priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Verslo klubas“ ieškinį atsakovui V. M., trečiajam asmeniui A. S. B., dėl 11300,19 Lt skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo 8342,15 Lt dydžio skolą, 2358,04 Lt palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 600,00 Lt išlaidas, susijusias su ikiteisminiu skolos išieškojimu ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3). Ieškinyje nurodė, kad 2008-09-05 tretysis asmuo A. S. B. paskolino atsakovui V. M. 2500 JAV dolerių (6615,75 Lt) bei 500 eurų (1726,40 Lt), kuriuos atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2008-11-05, o laiku negrąžinus paskolos, įsipareigojo sumokėti trečiajam asmeniui 0,5 proc. dydžio palūkanas už kiekvieną praleistą sumokėti skolą dieną, palūkanas skaičiuojant nuo negrąžintos paskolos sumos. 2012-07-20 ieškovas ir tretysis asmuo sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią tretysis asmuo perleido, o ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakovą skolą. Ieškovas 2012-08-02 skolų administravimo sutartimi Nr. N/32 pavedė UAB „Eskola“ administruoti atsakovo skolą ieškovo atžvilgiu. UAB „Eskola“ 2012-08-11 išsiuntė atsakovui pranešimą apie kreditorių pasikeitimą prievolėje, reikalaudamas per 3 dienas susimokėti skolą bei skolos administravimo išlaidas. Atsakovui pranešimas įteiktas 2012-08-16, tačiau atsakovas skolos negrąžino, todėl ieškovas teisminės gynybos kreipėsi į teismą.

3Ieškovo piniginiai reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl esant ieškovo prašymui nagrinėti ieškinį dokumentinio proceso tvarka, ieškinys nagrinėjamas Lietuvos Respublikos CPK XXII skyriuje nustatyta tvarka.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškovo reikalavimą pagrindžia teismui pateikti rašytiniai įrodymai:2008-09-05 skolos raštelis (b. l. 6), 2012-07-20 reikalavimo perleidimo sutartis (b. l. 7), 2012-08-02 sutartis Nr. N/32 (b. l. 8), 2012-08-08 pranešimas atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir įspėjimą (b. l. 9), AB Lietuvos paštas duomenys apie siuntos įteikimą (b. l. 10), iš kurių matyti, kad 2008-09-05 tretysis asmuo A. S. B. ir atsakovas V. M. pasirašė skolos raštelį, kurio pagrindu tretysis asmuo perdavė atsakovui, o šis priėmė pinigus-2500 JAV dolerių ir 500 eurų, atsakovas įsipareigojo grąžinti skolą 2008-11-05, o laiku negrąžinęs paskolintos sumos, įsipareigojo sumokėti trečiajam asmeniui 0,5 procentų dydžio palūkanas už kiekvieną praleistą dieną, palūkanas skaičiuojant nuo negrąžintos paskolos sumos. Atsakovas nustatytu terminu prievolės neįvykdė ir trečiajam asmeniui liko skolingas 2500 JAV dolerių ir 500 eurų. 2012-07-20 tretysis asmuo A. S. B. ir ieškovas UAB „Verslo klubas“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią tretysis asmuo perleido ieškovui, o ieškovas priėmė iš trečiojo asmens visas reikalavimo teises į skolininką, kylančias iš sutarties ir įgijo visas kreditoriui priklausančias reikalavimo teises į atsakovo skolą pagal 2008-09-05 tarp trečiojo asmens ir atsakovo pasirašytą paskolos sutartį. Ieškovas 2012-08-02 su UAB „Eskola“ sudarė sutartį Nr. N/32, kurios pagrindu UAB „Eskola“, atlikdama administravimo veiksmus, 2012-08-11 registruotu laišku išsiuntė atsakovui pranešimą apie reikalavimo teisės perleidimą, reikalaudamas per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos sumokėti susidariusią skolą ir skolos administravimo išlaidas. Atsakovui minėtas pranešimas įteiktas 2012-08-16 (b. l. 10), tačiau atsakovas skolos bei skolos administravimo išlaidų nesumokėjo ir ieškovui liko skolingas 2500 JAV dolerių ir 500 eurų negrąžintos skolos bei 600,00 Lt skolos administravimo išlaidų. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Taigi, nustačius, kad atsakovas negrąžino skolos trečiajam asmeniui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, o ieškovui reikalavimo perleidimo sutartimi perėmus reikalavimo teises į atsakovo skolą, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 8342,15 Lt skola (6615,75 Lt (2500 JAV dolerių) + 1726,40 Lt (500 eurų), CK 1.71 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.101 str. 1 d., 6.109 str. 1 d., 7 d., 6.870 str. 1 d.. 6.873 str. 1 d.). Be to, atsakovas, nustatytu terminu negrąžinęs skolos, pagal 2008-09-05 sutartį įsipareigojo sumokėti ieškovui 0,5 procentų dydžio palūkanas už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną, kurios skaičiuojamos nuo negrąžintos sumos, jos sudarytų 58894,52 Lt, tačiau ieškovas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgdamas į skolos negrąžinimo terminą, savo iniciatyva sumažino palūkanų procentinę išraišką iki 0,02 procentų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos sumažintos 2358,04 Lt palūkanos (CK 874 str. 1 d.). Taip pat vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 600,00 Lt išlaidos, susijusios su ikiteisminiu skolos išieškojimu (CK 6.57 str., 6.63 str. 2 d.).

6CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies, tuo pagrindu iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 170,00 Lt žyminis mokestis ir 920,00 Lt išlaidų, susijusių su ieškinio teismui projekto parengimu, viso 1090,00 bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai iš atsakovo nepriteistinos, kadangi šios išlaidos yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią-10 Lt valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str., 263 str., 424 str., 428 str.,

Nutarė

8ieškinį tenkinti visiškai.

9Priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas 3390906242, gyvenančio Pakalnės ( - ), ieškovo UAB „Verslo klubas“, įmonės kodas 301842591, buveinė ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, naudai 8342,15 Lt (aštuonis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt du litus 15 centų) skolos, 2358,04 Lt (du tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 4 centus) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 600,00 Lt (šešis šimtus litų) išlaidų, susijusių su ikiteisminiu skolos išieškojimu, ir 1090,00 Lt (vieną tūkstantį devyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

10Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

11Nurodyti atsakovui, kad jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

12Informuoti atsakovą apie tai, kad

13-nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkai pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai;

14-jeigu atsakovai per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

15Preliminarus teismo sprendimas yra neskundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka, jis įsiteisėja, jeigu per CPK 430 str. 1 d. nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai