Byla 2A-266-803/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andriaus Ignoto, Rositos Patackienės ir Rūtos Petkuvienės (kolegijos pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (ieškovo) TEO LT, AB ir atsakovės visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 9 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovo TEO LT, AB ieškinį atsakovei visuomeninei organizacijai „Vaikai – visuomenės dalis“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ginčo esmė

41. Byloje kilo ginčas dėl prievolės atsiskaityti pagal paslaugų teikimo sutartis nevykdymo bei suteiktų nuolaidų, nesinaudojant užsakytomis paslaugomis, užsakymuose nurodytu trumpiausiu naudojimosi paslauga terminu, sumokėjimo.

52. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 14468,30 Lt skolą už elektroninių ryšių paslaugas, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 684 Lt bylinėjimosi išlaidas (434 Lt žyminio mokesčio ir 250 Lt advokato pagalbai apmokėti; T. 1., b. l. 2-4).

63. Nurodė, kad tarp ieškovo su atsakovės susiklostė paslaugų teikimo sutartiniai santykiai: 2001 m. liepos mėn. buvo sudaryta telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis kartu su šios sutarties sudėtine dalimi – 2002-11-22 jos priedu; 2002-12-16 sudaryta telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis Nr. 3822 ir vėliau jos priedus sudarantys užsakymai; 2004-11-12 sudaryta viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis Nr. 38241121-20041112 ir vėliau jos priedus sudarantys užsakymai; Širvintose 2009-02-13 buvo pasirašyta sutartis Nr. ERTV60025511-080411 ir vėliau jos priedus sudarantys užsakymai; Radviliškyje 2009-02-17 buvo pasirašyta sutartis Nr. ERTV60025511-080411 ir vėliau jos priedus sudarantys užsakymai; Vilniuje 2009-02-18 sudaryta sutartis TL60025511-090213 ir vėliau jos priedus sudarantys užsakymai; Radviliškyje 2009-11-13 buvo sudaryta sutartis Nr. ERTV60025511-091113 ir vėliau jos priedus sudarantys užsakymai. Pažymėjo, kad vadovaujantis minėtomis sutartimis/užsakymais ir šių sutarčių/užsakymų priedais, TEO viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo, interneto prieigos paslaugų tiekimo, daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo taisyklėmis, ieškovas įsipareigojo teikti atsakovei užsakytas fiksuoto telefono ryšio, interneto, daugiakanalės televizijos paslaugas, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti šiose sutartyse/užsakymuose ir taisyklėse nustatyta tvarka. Nurodė, jog atsakovei pažeidus pareigą laiku ir tinkamai atsiskaityti už paslaugas, ieškovo iniciatyva 2010-10-01 sutartys/užsakymai buvo nutraukti. Pažymėjo, jog atsakovė savo konkliudentiniais veiksmais, po sutartinių santykių nutraukimo, 2011 m. vasario mėn. atliko dalinį įsiskolinimo apmokėjimą, tokiu būdu pripažindama savo įsiskolinimą ieškovui už suteiktas paslaugas. Ieškovo teigimu, atsakovė nesumokėjo 14468,30 Lt už elektroninių ryšių/telekomunikacines paslaugas už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2010-10-01.

74. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013-03-13 priėmė sprendimą už akių, patenkindamas ieškovo ieškinį (T. 1., b. l. 86-88).

85. Atsakovei, pateikus pareiškimą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-03-13 sprendimo už akių peržiūrėjimo, pirmosios instancijos teismas 2014-03-18 nutartimi atsakovės prašymo netenkino (T. 1., b. l. 163-164). Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs atsakovės atskirąjį skundą, 2014 m. spalio 30 d. nutartimi panaikino apylinkės teismo 2014-03-18 nutartį, atnaujino atsakovei terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui spręsti klausimą dėl pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo (T. 2., b. l. 99-102).

96. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-11-07 nutartimi teismo 2013-03-13 sprendimą už akių panaikino ir atnaujino civilinės bylos nagrinėjimą iš esmės (T.2., b.l. 107).

107. Atsakovė pateiktuose procesiniuose dokumentuose su ieškovo reikalavimu nesutiko. Nurodė, kad nors sutartys nutrauktos 2010-10-01, tačiau realiai ieškovas paslaugų neteikia nuo 2009 m. liepos mėn. Pažymėjo, jog už suteiktas paslaugas buvo atsiskaitoma, o sumokėdama 8000 Lt atsakovė pripažino tik 5482,21 Lt skolą, buvusią iki 2009-09-01, tačiau ne ieškinio sumą – 14468,30 Lt. Mano, kad ieškovui neteikiant paslaugų nuo 2009 m. liepos mėn. visos jo išrašytos sąskaitos po 2009-09-01 yra neteisingos ir išrašytos siekiant apgaulės būdu pasipelnyti iš atsakovės ir vaikų. Atsakovės teigimu, ieškovas melagingai nurodo, kad jo darbuotojai buvo atvykę pas atsakovę dėl įrangos paėmimo, dėl ko nepagrįstai surašė 2010-10-06 įrangos praradimo aktą. Pažymėjo, jog atsakovės būstinė visada yra atidaryta, ji įrangą saugo, o ieškovo darbuotojai žinojo įrangos buvimo vietą, kadangi patys ją sumontavo. Atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas apgavo atsakovę teigdamas, jog įranga nieko nekainuoja, t.y. suteikiama su 100 proc. nuolaida, apie jokius papildomus mokesčius (aktyvavimo mokestį ir pan.) nieko neminėjo, todėl jis neteisėtai skaičiuoja nuostolius dėl įrangos. Atsakovė nurodė, jog nesutinka mokėti 6 proc. procesinių palūkanų, kadangi atsakovė yra visuomeninė ne pelno siekianti organizacija ir lėšų neuždirba, o jos darbuotojai dirba savanoriškai, atlyginimo negauna. Prašo teismo atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų ir žyminio mokesčio, nes šios išlaidos bus mokamos vaikų sąskaita. Pažymėjo, jog nepagrįstas teismo sprendimas ir sąskaitų areštai trukdo atsakovei dalyvauti ES programose dėl paramos gavimo, pažeidžia vaikų ir visuomenės interesus (T. 1., b.l. 94-99).

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

128. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 9 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies (T. 2., b. l. 137-141).

139. Įvertinęs byloje esančius įrodymus teismas konstatavo, jog byloje nėra įrodymų apie tai, kad atsakovė negavo ieškovo paslaugų nuo 2009 m. liepos mėnesio, išskyrus paslaugas vienam telefono įrenginiui ir vienam internetui. Taip pat nustatė, jog atsakovės pareikštos pretenzijos ieškovui dėl priskaičiuotų sumų buvo išnagrinėtos ir pateikti atsakymai, kai kuriais atvejais sumos koreguotos. Pažymėjo, jog byloje nėra duomenų, jog atsakovė būtų reikalavusi ieškovo nutraukti paslaugų teikimą.

1410. Teismas sprendė, jog nesumokėdama laiku ieškovui už suteiktas paslaugas atsakovė pažeidė sudarytas sutartis, todėl priteisė ieškovui 6439,64 Lt skolos už suteiktas paslaugas ir 1087,20 Lt nuostolių už prarastą įrangą, viso – 7526,84 Lt.

1511. Spręsdamas dėl reikalavimo priteisti 6941,46 Lt baudų (suteiktų nuolaidų), teismas įvertino tai, jog sutarties šalys nėra lygiavertės teisinio santykio dalyvės (ieškovas yra dominuojanti rinkoje pelno siekianti įmonė, o atsakovė – visuomeninė organizacija, išsilaikanti iš paramos), atsižvelgė į viešąjį interesą (atsakovės veiklą – globojamus vaikus), taip pat į skolos ir netesybų santykį (netesybos viršija pagrindinę skolą), prievolės nevykdymo laikotarpį (2009-09-01 iki 2010-10-01), į tai, kad atsakovė iš dalies sumokėjo skolą (pervedė 8000 Lt), kad ieškovas nenurodė ir nepagrindė nuostolių dydžio (išskyrus 1087,20 Lt nuostolius dėl įrangos už praradimą) dėl atsakovės nevykdytos prievolės, ieškovo prašomas netesybas laikė neprotingai didelėmis. Teismas konstatavo, jog vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais yra pagrindas sumažinti netesybas iki 2000 Lt.

1612. Teismas taip pat priteisė iš atsakovės procesines palūkanas bei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai bylinėjimosi išlaidas.

17III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai

1813. Apeliantas (ieškovas) TEO LT, AB, pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 9 d. sprendimo dalį „Dėl netesybų (baudų) priteisimo“ ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisiant likusią 1431,15 Eur (4941,46 Lt) sumą už suteiktas nuolaidas iš atsakovės ieškovo naudai, 6 proc. metinių palūkanų už visą išieškomą sumą – už susidariusią skolą ir už grąžintinas nuolaidas, t. y. už 4190,31 Eur (14468,30 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas, t. y. 230,30 Eur (795,18 Lt) bylinėjimosi išlaidas (T. 2., b. l 143-145). Nurodo šiuos apeliacinio skundo argumentus:

1913.1. teismas klaidingai interpretavo tarp šalių sudarytų sutarčių, paslaugų užsakymų ir jų priedus sudarančių ieškovo viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo, interneto prieigos paslaugų teikimo, daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo taisykles, nepagrįstai taikė tiek netesybas reglamentuojančias materialinės teisės normas, tiek minėtų normų taikymą išaiškinančią Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką, todėl priėmė nepagrįstą sprendimo dalį „Dėl netesybų (baudų) priteisimo“;

2013.2. teismas neatkreipė dėmesio į faktinę situacijos aplinkybę, jog ieškovas dalį savo pateikto reikalavimo dėl 6941,46 Lt (2010,39 Eur) grindė ne kaip sumą, priteistiną kai netesybas (baudą), bet kaip atsakovei pritaikytas ir grąžintinas nuolaidas už suteiktas telefono, interneto ir televizijos paslaugas, bei vienkartinį paslaugų įrengimą;

2113.3. atsakovė šalių sudarytomis sutartimis ir paslaugų užsakymais prie sutarčių įsipareigojo grąžinti mėnesinių mokėjimų ir vienkartinių įrengimų mokesčių sumai taikytas nuolaidas tuo atveju, jeigu ji atsisakys užsakymuose užsakytos paslaugos anksčiau nei baigiasi tarp šalių sutartas trumpiausias naudojimosi paslauga terminas, įtvirtintas paslaugų užsakymų prie sutarčių 4.1 punktuose, arba tuomet, kai ieškovas vienašališkai nutrauks paslaugų teikimo sutartis dėl atsakovės kaltės laiku neatsiskaitant už suteiktas paslaugas (Paslaugų teikimo taisyklių IX skyrius „Paslaugų atsisakymas“). Pažymėjo, jog atsakovei nevykdant sutarčių, jos buvo nutrauktos 2010-09-30 – 2010-10-01 ir iš bendros 14 468,30 Lt skolos pritaikytos nuolaidos paslaugų mėnesiniams mokesčiams ir vienkartiniams įrengimo mokesčiams sudarė 6 941,46 Lt.

2214. Apeliantė (atsakovė) visuomeninė organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 9 d. sprendimą panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą priteisti lėšas atmesti arba jį pakeisti (T. 3., b. l. 6-10). Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

2314.1. reikšdamas reikalavimus ieškovas pateikė tik sutartis, tačiau nepateikė įrodymų, pagrindžiančių suteiktas paslaugas. Mano, jog teismas nenorėjo reikalauti tokių įrodymų, be to, teismas neatkreipė dėmesio į atsakovės prašymus pateikti suteiktas paslaugas pagrindžiančius įrodymus;

2414.2. atsakovė negalėjo dalyvauti 2013 m. vykusiame teismo posėdyje bei pateikti atsiliepimą, kadangi ieškovas nurodė neteisingą atsakovės adresą;

2514.3. teismas nepagrįstai rėmėsi ieškovo pateiktomis sutartimis, kurių pagrindu ieškovas norėjo apgaulingai ir neteisėtai gauti pelną;

2614.4. nurodo, jog atsakovė buvo iš dalies kalta, jog laiku neapmokėjo sąskaitų 2009 metais, tačiau jas apmokėjo 2010 metais, kaip tai darė 10 bendradarbiavimo metų su ieškovu ir pilnai atsiskaitė su paslaugas 2009-2011 metais;

2715. Ieškovas TEO LT, AB atsiliepime į atsakovės (apeliantės) apeliacinį skundą prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti ieškovui iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (T. 3., b. l. 44-46). Atsiliepime nurodo tokius argumentus:

2815.1. atsakovės teiginiai, kuriais ji nurodo negavusi paslaugų, nepagrįsti. Nurodo, jog suteiktas paslaugas pagrindžia ne tik elektroninių ryšių sutartys, bet ir išrašytos PVM sąskaitos – faktūros už faktiškai suteiktas paslaugas bei išsami teiktų paslaugų išklotinė ir ataskaitos;

2915.2. atsakovė neginčijo nei sudarytų paslaugų teikimo sutarčių su ieškovu, nei paslaugų teikimo adresu siųstų PVM sąskaitų – faktūrų, be to, tarp šalių nebuvo kilęs ginčas dėl faktinio paslaugų teikimo. Pažymėjo, jog atsakovė kreipėsi į ieškovą tik dėl jos manymu per didelių paslaugų įkainių, tačiau niekada neišreiškė noro nutraukti paslaugų teikimą, o priešingai, mokėjo skolą dalimis ir norėjo bendradarbiauti;

3015.3.atsakovės apeliacinio skundo teiginiai, kuriais ji neigia gavusi faktiškai paslaugas bei prisipažinimai vėlavus apmokėti už gautas paslaugas prieštarauja vieni kitiems;

3115.4. mano, jog atsakovė save nepagrįstai atleidžia nuo sutartinių ir įstatyminių prievolių vykdymo vengiant atsiskaityti už gautas paslaugas.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas

3516. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia tarp ieškovo ir atsakovės susiklosčiusius sutartinius santykius: 2001 m. liepos mėn. telekomunikacijų paslaugų sutartis Nr. 60025511 kartu su šios sutarties sudėtine dalimi – 2002-11-22 priedu, 2002-12-16 telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis Nr. 3822 su priedais, 2004-11-12 viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis Nr. 38241121-20041112 ir priedus sudarantys užsakymai, 2009-02-13 viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų užsakymas Nr. 26555906, sutarties Nr. ERTV60025511-080411 ir priedus sudarantys užsakymai, 2009-02-17 sutartis Nr. ERTV60025511-080411 ir priedus sudarantys užsakymai, 2009-02-18 sutartis Nr. TL60025511-090213 ir jos priedus sudarantys užsakymai, 2009-11-13 sutartis Nr. ERTV60025511-091113 ir priedus sudarantys užsakymai, 2004-01-24 įrangos perdavimo aktas Nr. 3744491 (T.1, b. l. 10-42). Kaip matyti iš pateiktų užsakymų ir sutarčių, atsakovė užsisakė iš ieškovo paslaugas, kuriose nurodytas trumpiausias paslaugomis naudojimosi terminas, t.y. viešojo fiksuoto telefono ryšio paslauga ne trumpiau kaip iki 2011-02-17, interneto paslauga – ne trumpiau kaip iki 2011-04-16, daugiakanalės televizijos paslauga – ne trumpiau kaip 36 mėnesius, interneto paslauga Radviliškyje – ne trumpiau kaip iki 2012-02-17, daugiakanalės televizijos paslauga (interaktyvioji GALA) – ne trumpiau kaip iki 2012-02-24; ( - ), internetu ne trumpiau kaip iki 2012-02-24, o televizija – ne trumpiau kaip iki 2012-02-25. Byloje pateiktos laikotarpiu nuo 2009-09-01 iki 2010-10-01 ieškovo TEO LT, AB išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, pagal kurias atsakovei suteiktų paslaugų ir baudų suma sudaro 14 468,30 Lt (T.1., b. l. 43-75). Nustatyta, kad ieškovas 2010-10-01 vienašališkai nutraukė sutartį su atsakove ( T. 1., b. l. 76). Ieškovui priklausančios galinės įrangos, įrengtos klienų patalpose praradimo 2010-10-06 aktai Nr. 4660431 ir Nr. 4660423 patvirtina, kad iš atsakovės nepavyko paimti įrangos, esančios būstinėje ( - ) (T.1., b. l. 8-9). Pagal skolos už telekomunikacijų paslaugas apskaičiavimo lentelę bendrą atsakovės 14 468,30 Lt skolą sudaro 6 941,46 Lt bauda, 1087,20 Lt negrąžinta įranga ir 6439,64 Lt skola už suteiktas paslaugas (T. 1, b. l. 7). Byloje ginčo nekyla dėl to, kad atsakovė sumokėjo ieškovui 2009 m. spalio mėn. pavedimu 1000 Lt, 2010 m. vasario mėn. – 3000 Lt, 2010 m. balandžio mėn. – 2000 Lt ir 2011 m. vasario mėn. – 2000 Lt, t. y. viso – 8000 Lt.

3617. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.59 straipsnyje nurodyta, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus, klientas už suteiktas paslaugas privalo sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). CK 6.213 straipsnio 1 dalis numato, jog tuo atveju, jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Jeigu viena šalis prievolės nebegali įvykdyti dėl aplinkybės, už kurią ji atsako, antra šalis turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti visa, ką ji įvykdė, taip pat atlyginti dėl sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius (CK 6.62 straipsnio 2 dalis).

3718. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius rašytinius įrodymus konstatuoja, jog atsakovė turi pareigą atsiskaityti su ieškovu už pastarojo suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2009 metų iki 2010 metų. Todėl apeliacinės instancijos teismas vertina, jog apylinkės teismas pagrįstai konstatavo atsakovės prievolės atsiskaityti nevykdymo faktą.

3819. Vertintina, jog atsakovė nepagrįstai remiasi faktinių paslaugų nesuteikimo aplinkybe laikotarpiu nuo 2009 metų iki 2010 metų. Byloje pateiktos PVM sąskaitos – faktūros, paslaugų užsakymo suvestinė ir paslaugų ataskaitos pagrindžia ieškovo faktinių paslaugų suteikimo aplinkybę (CPK 178, 185 straipsniai). Pažymėtina, jog atsakovė neneigia gavusi PVM sąskaitas – faktūras, be to, byloje nėra duomenų apie tai, jog atsakovė jas ginčijo. Be to, atsakovė taip pat nesikreipė į ieškovą ir dėl teikiamų paslaugų nutraukimo, o kreipimasis dėl neva per didelių įkainių dar nesudaro pagrindo vertinti, jog atsakovei nebuvo teikiamos PVM sąskaitose – faktūrose nurodytos paslaugos.

3920. Teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovės atlikti mokėjimai: 2009 m. spalio mėn. pavedimu sumokėta 1000 Lt, 2010 m. vasario mėn. – 3000 Lt, 2010 m. balandžio mėn. – 2000 Lt ir 2011 m. vasario mėn. – 2000 Lt, t. y. viso – 8000 Lt, pagrindžia naudojimąsi paslaugomis, todėl atsakovės argumentai dėl atliktų mokėjimų už faktiškai neteiktas paslaugas atmestini kaip neįrodyti (CPK 185 straipsnis). Kita vertus, nėra suprantama, dėl kokių priežasčių atsakovė atliko minėtus mokėjimus, jeigu, jos teigimu, ieškovas neteikė faktinių paslaugų nuo 2009 metų liepos mėn. Byloje nėra duomenų, jog atsakovė, norėdama, kad ieškovas teiktų paslaugas, turėjo sumokėti už paslaugas avansą (CPK 178 straipsnis). Taigi objektyviai nebuvo kito pagrindo atlikti mokėjimų.

4021. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo argumentu, jog atsakovės apeliacinio skundo teiginiai prieštarauja vieni kitiems. Pažymėtina, jog atsakovė nors ir neigia faktinį paslaugų atlikimą, tačiau toliau dėstydama apeliacinio skundo argumentus nurodo, jog vėlavo apmokėti už gautas paslaugas.

4122. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis vertintina, jog atsakovė apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nepaneigė pirmosios instancijos teismo sprendime konstatuoto faktinio paslaugų teikimo atsakovei bei pastarosios sutartinės prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas netinkamo vykdymo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl skolos priteisimo už suteiktas paslaugas paliekama nepakeista (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4223. Apeliantė nesutikimą su priteista skola taip pat grindžia 2013-03-13 sprendimo už akių priėmimo aplinkybėmis, tačiau minėtas klausimas buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartimi, todėl nagrinėjant atsakovės apeliacinį skundą teisinės reikšmės neturi.

4324. Apeliantė (atsakovė) argumentų dėl priteistos 1087,20 Lt sumos už prarastą įrangą apeliaciniame skunde nenurodė, todėl apeliacinės instancijos teismas, neišeidamas iš apeliacinio skundo ribų, dėl minėtos sumos dydžio pagrįstumo nepasisako (CPK 320 straipsnis).

44Dėl ieškovo reikalavimo teisės priteisti suteiktų nuolaidų sumą

4525. Ieškovas pateiktame apeliaciniame skunde įrodinėja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prašomą priteisti 6 941,46 Lt baudos (suteiktų nuolaidų sumą) vertino kaip netesybas, neatsižvelgdamas į nuolaidų suteikimą ir įsipareigojimą naudotis ieškovo suteiktomis paslaugomis ne trumpesnius nei numatyta sutartyse (užsakymuose) terminus.

4626. Kaip jau buvo minėta ankstesniuose punktuose, ieškovo su atsakove sudarytose sutartyse ir paslaugų užsakymuose nurodytomis paslaugomis atsakovė įsipareigojo naudotis ne trumpesnį nei minėtuose dokumentuose nurodytą laikotarpį. Iš pateiktų į bylą paslaugų sutarčių (užsakymų) turinio nustatyta, kad paslaugoms ieškovas taikė atitinkamas šalių sulygtas nuolaidas (T. 1., b. l. 23-42), o atsakovė sutiko su sąlyga, jog atsisakius užsakytos paslaugos anksčiau nei baigiasi nurodytas trumpiausias naudojimosi paslauga terminas, pagal ieškovo pateiktą sąlygą turi sumokėti nuolaidas, suteiktas nuo trumpiausio naudojimosi paslauga termino pradžios iki paslaugos teikimo nutraukimo. Be to, pasirašydama paslaugų teikimo sutartis (ar užsakymus) atsakovės atstovė patvirtino, jog yra susipažinusi su viešai paskelbtomis užsakomų paslaugų teikimo taisyklėmis, pagal kurias atsakovė taip pat turi grąžinti mėnesinių mokėjimų ir vienkartinių įrengimų mokesčių sumai taikytas nuolaidas tuo atveju, jeigu paslauga bus vienašališkai nutraukta ieškovo iniciatyva dėl atsakovės kaltės laiku neatsiskaitant už suteiktas paslaugas.

4727. Byloje esančiais duomenimis taip pat nustatyta, kad ieškovas sutartis dėl atsakovės kaltės nutraukė 2010-09-30 - 2010-10-01 (T. 1, b. l. 76). Ieškovo paskaičiavimu, bendra nuolaidų suma sudaro 6941,46 Lt (T. 1., b. l. 7).

4828. Vertintina, kad atsakovė, sudarydama paslaugų teikimo sutartis (užsakymus), prisiėmė ir atitinkamus sutartinius įsipareigojimus, tarp jų ir grąžinti nuolaidas tuo atveju, jeigu sutartys, kurių pagrindu teikiamos paslaugos, ieškovo iniciatyva vienašališkai bus nutrauktos dėl atsakovės kaltės laiku neatsiskaitant už suteiktas paslaugas (CK 6.38 straipsnio 1, 3 dalys, 6.200 straipsnis). Pažymėtina, jog ieškovas, padarydamas atsakovei nuolaidas, tikėjosi sutarčių vykdymo atitinkamą laikotarpį, t. y. nustatė trumpiausio termino naudojimosi paslaugomis sąlygas nuolaidoms gauti. Tai vienas iš kainodaros būdų, siekiant paslaugos atsipirkimo, sudarantis galimybę išvengti nuostolių (CK 6.720 straipsnio 3 dalis). Pagal byloje pateiktas sutartis trumpiausias naudojimosi paslaugomis laikotarpis nebuvo pasibaigęs, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas pagrįstai reikalavo priteisti ir suteiktas nuolaidas.

4929. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prašomą priteisti 6941,46 Lt sumą nuolaidų vertino kaip netesybas (baudą), neatsižvelgdamas į tarp šalių susiklosčiusius sutartinius santykius bei nevertindamas Paslaugų teikimo taisyklių nuostatų, dėl ko nepagrįstai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias netesybų taikymą bei rėmėsi teismų praktika, sumažindamas netesybas. Vertintina, jog atsižvelgiant į ginčo pobūdį, į paslaugų teikimui taikomas nuolaidas su sąlyga naudotis paslaugomis trumpiausią sutartyse numatytą laikotarpį, į tai, kad nei sutarčių, nei Paslaugų teikimo taisyklių nuostatos nėra nuginčytos (CK 6.720 straipsnio 3 dalis), nėra pagrindo sumažinti ieškovo paskaičiuotą 6 941,46 Lt suteiktų nuolaidų sumą (CPK 185 straipsnis).

5030. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, remiantis išdėstytomis aplinkybėmis skundžiamo teismo sprendimo dalis „Dėl netesybų (baudų) priteisimo“ pakeistina, ieškovui priteisiant iš atsakovės likusią 4941,46 Lt (1431,15 Eur) suteiktų nuolaidų sumą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

51Dėl procesinių palūkanų

5231. Ieškovas taip pat prašė priteisti 6,00 % dydžio metines procesines palūkanas už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (T. 1, b. l. 2-4).

5332. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas priteisti procesines palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis (skolininkas) prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą; be to, procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2008). CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5433. Pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovės 6 proc. procesinių palūkanų. Nei CK, nei kiti įstatymai nenumato išimčių, jog visuomeninės organizacijos (asociacijos) būtų atleistos nuo procesinių palūkanų mokėjimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovės procesines palūkanas. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog atsakovas nėra subjektas, kuriam taikoma CK 6.210 straipsnio 2 dalis (jis nėra pelno siekiantis juridinis asmuo), bei į tai, kad apeliacinės instancijos teismas pakeitė dalį sprendimo, priteisdamas visą ieškovo paskaičiuotų nuolaidų sumą, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5,00 % dydžio metinės procesinės palūkanos už 4 190,31 Eur (14 468,30 Lt) dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-01-17 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

5534. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo priteisti suteiktų nuolaidų sumą, netinkamai įvertino faktinę situaciją ir nepagrįstai pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias netesybų institutą, taip pat nepagrįstai priteisė didesnes procesines palūkanas, todėl teismo sprendimo dalis, kuria priteista sumažinta nuolaidų suma, pakeistina, kartu pakeičiant ir procesines palūkanas bei jų dydį (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Sprendimo negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

56Dėl bylinėjimosi išlaidų

5735. CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio. Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, iš atsakovo priteistinos ieškovo naudai pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

5836. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme patyrė 684 Lt bylinėjimosi išlaidų: sumokėjo 434 Lt žyminio mokesčio ir 250 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų. Pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidas paskirstė proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitus ieškovo materialieji reikalavimai patenkinti pilna apimtimi, ieškovui priteistinos iš atsakovės 198 Eur (684 Lt) sumos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

5937. Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 32,20 Eur (111,18 Lt) žyminio mokesčio (T. 2., b. l. 154). Advokato teisinės pagalbos išlaidos už apeliacinio skundo parengimą sudaro 200 Eur (T. 3., b. l. 2-5). Šios išlaidos neviršija apeliacinio skundo pateikimo metu galiojusių Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintų rekomendacijų nustatytos maksimalaus dydžio 8.10 punkte nustatytos sumos (300 eurų minimali mėnesinė alga x 2 koef.), todėl iš atsakovės priteisiama iš viso 232,20 eurų ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 80 straipsnio 4 dalis, 98 straipsnis, 302 straipsnis).

6038. Atsakovei Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-04-16 nutartimi atidėtas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimas iki apygardos teismo nutarties byloje priėmimo dienos (T.3., b. l. 41). Atsakovės apeliacinis skundas atmestas, atsakovė nuo žyminio mokesčio sumokėjimo neatleista, todėl, įvertinus, jog atsakovė iš esmės skundė patenkintą ieškinio dalį, iš atsakovės valstybės naudai priteistinas 83,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 4 dalis, 96 straipsnis).

61Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

62ieškovo apeliacinį skundą tenkinti, atsakovės apeliacinį skundą atmesti.

63Pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 9 d. sprendimo rezoliucinę dalį, priteisiant ieškovui TEO LT, AB (j. a. k. 121215434) iš atsakovės visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ (j. a. k. 186486052) 4 190,31 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt eurų 31 euro ct) skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-01-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 198,00 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

64Priteisti ieškovui TEO LT, AB (j. a. k. 121215434) iš atsakovės visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ (j. a. k. 186486052) 232,20 Eur (du šimtai trisdešimt du eurai 20 euro ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

65Priteisti iš atsakovės visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ (j. a. k. 186486052) valstybės naudai 83 Eur (aštuoniasdešimt trys eurai) žyminio mokesčio (mokamas į sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ginčo esmė... 4. 1. Byloje kilo ginčas dėl prievolės atsiskaityti pagal paslaugų teikimo... 5. 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 6. 3. Nurodė, kad tarp ieškovo su atsakovės susiklostė paslaugų teikimo... 7. 4. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013-03-13 priėmė sprendimą už akių,... 8. 5. Atsakovei, pateikus pareiškimą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo... 9. 6. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-11-07 nutartimi teismo 2013-03-13... 10. 7. Atsakovė pateiktuose procesiniuose dokumentuose su ieškovo reikalavimu... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 8. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 9 d. sprendimu ieškovo... 13. 9. Įvertinęs byloje esančius įrodymus teismas konstatavo, jog byloje nėra... 14. 10. Teismas sprendė, jog nesumokėdama laiku ieškovui už suteiktas paslaugas... 15. 11. Spręsdamas dėl reikalavimo priteisti 6941,46 Lt baudų (suteiktų... 16. 12. Teismas taip pat priteisė iš atsakovės procesines palūkanas bei... 17. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai... 18. 13. Apeliantas (ieškovas) TEO LT, AB, pateikė apeliacinį skundą,... 19. 13.1. teismas klaidingai interpretavo tarp šalių sudarytų sutarčių,... 20. 13.2. teismas neatkreipė dėmesio į faktinę situacijos aplinkybę, jog... 21. 13.3. atsakovė šalių sudarytomis sutartimis ir paslaugų užsakymais prie... 22. 14. Apeliantė (atsakovė) visuomeninė organizacija „Vaikai – visuomenės... 23. 14.1. reikšdamas reikalavimus ieškovas pateikė tik sutartis, tačiau... 24. 14.2. atsakovė negalėjo dalyvauti 2013 m. vykusiame teismo posėdyje bei... 25. 14.3. teismas nepagrįstai rėmėsi ieškovo pateiktomis sutartimis, kurių... 26. 14.4. nurodo, jog atsakovė buvo iš dalies kalta, jog laiku neapmokėjo... 27. 15. Ieškovas TEO LT, AB atsiliepime į atsakovės (apeliantės) apeliacinį... 28. 15.1. atsakovės teiginiai, kuriais ji nurodo negavusi paslaugų, nepagrįsti.... 29. 15.2. atsakovė neginčijo nei sudarytų paslaugų teikimo sutarčių su... 30. 15.3.atsakovės apeliacinio skundo teiginiai, kuriais ji neigia gavusi... 31. 15.4. mano, jog atsakovė save nepagrįstai atleidžia nuo sutartinių ir... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. Dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas... 35. 16. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia tarp ieškovo ir... 36. 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1... 37. 18. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius rašytinius įrodymus... 38. 19. Vertintina, jog atsakovė nepagrįstai remiasi faktinių paslaugų... 39. 20. Teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovės atlikti mokėjimai: 2009 m.... 40. 21. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo argumentu, jog... 41. 22. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis vertintina, jog atsakovė... 42. 23. Apeliantė nesutikimą su priteista skola taip pat grindžia 2013-03-13... 43. 24. Apeliantė (atsakovė) argumentų dėl priteistos 1087,20 Lt sumos už... 44. Dėl ieškovo reikalavimo teisės priteisti suteiktų nuolaidų sumą ... 45. 25. Ieškovas pateiktame apeliaciniame skunde įrodinėja, jog pirmosios... 46. 26. Kaip jau buvo minėta ankstesniuose punktuose, ieškovo su atsakove... 47. 27. Byloje esančiais duomenimis taip pat nustatyta, kad ieškovas sutartis... 48. 28. Vertintina, kad atsakovė, sudarydama paslaugų teikimo sutartis... 49. 29. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, jog... 50. 30. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, remiantis išdėstytomis... 51. Dėl procesinių palūkanų... 52. 31. Ieškovas taip pat prašė priteisti 6,00 % dydžio metines procesines... 53. 32. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas priteisti procesines... 54. 33. Pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovės 6 proc. procesinių... 55. 34. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas,... 56. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 57. 35. CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos... 58. 36. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas nagrinėjant bylą... 59. 37. Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 32,20 Eur (111,18 Lt) žyminio... 60. 38. Atsakovei Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-04-16 nutartimi atidėtas... 61. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 62. ieškovo apeliacinį skundą tenkinti, atsakovės apeliacinį skundą atmesti.... 63. Pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 9 d. sprendimo... 64. Priteisti ieškovui TEO LT, AB (j. a. k. 121215434) iš atsakovės... 65. Priteisti iš atsakovės visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės...